Bạn Trai Ma Cà Rồng Dừng Ghẹo Tôi
Tình yêu / Viễn tưởng

Bạn Trai Ma Cà Rồng Dừng Ghẹo Tôi

HangMan
Bạn Trai Ma Cà Rồng Dừng Ghẹo Tôi
Bắt đầu xem Ch.1
4.5
Report
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Updated 120 Episodes
1
Chapter 1
2018-12-26  14371  773
2
Chapter 2
2018-12-26  10948  566
3
Chapter 3
2018-12-26  9948  325
4
Chapter 4
2018-12-26  9731  349
5
Chapter 5
2018-12-26  9933  278
6
Chapter 6
2018-12-26  9859  288
7
Chapter 7
2018-12-26  9479  219
8
Chapter 8
2018-12-26  9508  319
9
Chapter 9
2018-12-27  9500  339
10
Chapter 10
2018-12-30  9140  492
11
Chapter 11
2018-12-31  9148  558
12
Chapter 12
2019-01-03  8902  642
13
Chapter 13
2019-01-06  8572  659
14
Chapter 14
2019-01-07  7912  321
15
Chapter 15
2019-01-10  7363  179
16
Chapter 16
2019-01-13  7394  142
17
Chapter 17
2019-01-14  7271  145
18
Chapter 18
2019-01-17  7296  266
19
Chapter 19
2019-01-20  7488  141
20
Chapter 20
2019-01-21  7265  165
21
Chapter 21
2019-01-24  7198  220
22
Chapter 22
2019-01-27  6870  362
23
Chapter 23
2019-01-28  6046  256
24
Chapter 24
2019-01-31  6337  229
25
Chapter 25
2019-02-03  5911  134
26
Chapter 26
2019-02-04  5975  96
27
Chapter 27
2019-02-07  5944  185
28
Chapter 28
2019-02-10  5648  179
29
Chapter 29
2019-02-11  5637  243
30
Chapter 30
2019-02-14  5820  133
31
Chapter 31
2019-02-17  5561  97
32
Chapter 32
2019-02-18  5671  165
33
Chapter 33
2019-02-21  5447  162
34
Chapter 34
2019-02-24  5325  234
35
Chapter 35
2019-02-25  5379  134
36
Chapter 36
2019-02-26  5101  199
37
Chapter 37
2019-02-26  4781  272
38
Chapter 38
2019-02-26  4562  118
39
Chapter 39
2019-02-26  4515  83
40
Chapter 40
2019-02-26  4551  143
41
Chapter 41
2019-02-26  4690  173
42
Chapter 42
2019-02-26  4502  99
43
Chapter 43
2019-02-26  4396  244
44
Chapter 44
2019-02-26  4350  112
45
Chapter 45
2019-02-26  4152  151
46
Chapter 46
2019-02-28  4226  68
47
Chapter 47
2019-03-03  4261  210
48
Chapter 48
2019-03-04  4329  290
49
Chapter 49
2019-03-07  4312  221
50
Chapter 50
2019-03-10  4488  246
51
Chapter 51
2019-03-11  4692  274
52
Chapter 52
2019-03-14  4827  160
53
Chapter 53
2019-03-17  5066  373
54
Chapter 54
2019-03-18  5230  375
55
Chapter 55
2019-03-21  4769  196
56
Chapter 56
2019-03-24  4854  270
57
Chapter 57
2019-03-25  4472  125
58
Chapter 58
2019-03-28  4912  455
59
Chapter 59
2019-04-04  4552  423
60
Chapter 60
2019-04-07  5069  229
61
Chapter 61
2019-04-08  4514  123
62
Chapter 62
2019-04-11  4735  446
63
Chapter 63
2019-04-15  5057  279
64
Chapter 64
2019-04-25  3983  286
65
Chapter 65
2019-04-29  3592  197
66
Chapter 66
2019-05-02  3474  261
67
Chapter 67
2019-05-06  3241  166
68
Chapter 68
2019-05-09  3400  224
69
Chapter 69
2019-05-13  3293  296
70
Chapter 70
2019-05-16  2975  172
71
Chapter 71
2019-05-20  3051  225
72
Chapter 72
2019-05-27  2776  145
73
Chapter 73
2019-06-03  2783  198
74
Chapter 74
2019-06-10  2850  249
75
Chapter 75
2019-06-17  2701  224
76
Chapter 76
2019-06-24  2560  153
77
Chapter 77
2019-07-01  2495  138
78
Chapter 78
2019-07-08  2246  177
79
Chapter 79
2019-07-15  2061  190
80
Chapter 80
2019-07-22  2013  175
81
Chapter 81
2019-07-29  1962  202
82
Chapter 82
2019-08-05  1811  135
83
Chapter 83
2019-08-12  1651  114
84
Chapter 84
2019-08-19  1559  108
85
Chapter 85
2019-08-26  1546  132
86
Chapter 86
2019-09-02  1485  86
87
Chapter 87
2019-09-09  1446  69
88
Chapter 88
2019-09-16  1407  129
89
Chapter 89
2019-09-23  1350  66
90
Chapter 90
2019-09-30  1381  107
91
Chapter 91
2019-10-07  1323  71
92
Chapter 92
2019-10-14  1158  82
93
Chapter 93
2019-10-21  1240  83
94
Chapter 94
2019-10-28  1147  109
95
Chapter 95
2019-11-04  1196  86
96
Chapter 96
2019-11-11  1044  62
97
Chapter 97
2019-11-15  856  62
98
Chapter 98
2019-11-15  786  39
99
Chapter 99
2019-11-15  772  23
100
Chapter 100
2019-11-15  859  34
101
Chapter 101
2019-11-15  819  56
102
Chapter 102
2019-11-15  812  50
103
Chapter 103
2019-11-15  890  66
104
Chapter 104
2019-11-15  865  40
105
Chapter 105
2019-11-15  827  61
106
Chapter 106
2019-11-15  1035  65
107
Chapter 107
2019-11-18  991  58
108
Chapter 108
2019-11-25  1085  65
109
Chapter 109
2019-12-02  1059  67
110
Chapter 110
2019-12-09  1030  71
111
Chapter 111
2019-12-16  1026  56
112
Chapter 112
2019-12-23  958  80
113
Chapter 113
2019-12-30  872  45
114
Chapter 114
2020-01-06  872  44
115
Chapter 115
2020-01-13  928  53
116
Chapter 116
2020-01-20  975  82
117
Chapter 117
2020-01-27  921  100
118
Chapter 118
2020-02-03  924  71
119
Chapter 119
2020-02-10  908  63
120
Chapter 120
2020-02-17  1579  390
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
WhatsApp
Hilma
+62 81586331815
Jack
+62 81311091165
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play