Bạn Trai Ma Cà Rồng Dừng Ghẹo Tôi
Tình yêu / Viễn tưởng

Bạn Trai Ma Cà Rồng Dừng Ghẹo Tôi

HangMan
Bạn Trai Ma Cà Rồng Dừng Ghẹo Tôi
Bắt đầu xem Ch.1
4.5
Report
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Updated 120 Episodes
1
Chapter 1
2018-12-26  11847  638
2
Chapter 2
2018-12-26  8978  446
3
Chapter 3
2018-12-26  8148  266
4
Chapter 4
2018-12-26  7993  292
5
Chapter 5
2018-12-26  8179  230
6
Chapter 6
2018-12-26  8087  246
7
Chapter 7
2018-12-26  7805  178
8
Chapter 8
2018-12-26  7854  263
9
Chapter 9
2018-12-27  7884  297
10
Chapter 10
2018-12-30  7555  408
11
Chapter 11
2018-12-31  7621  485
12
Chapter 12
2019-01-03  7402  534
13
Chapter 13
2019-01-06  7088  582
14
Chapter 14
2019-01-07  6569  260
15
Chapter 15
2019-01-10  6152  149
16
Chapter 16
2019-01-13  6157  124
17
Chapter 17
2019-01-14  6044  120
18
Chapter 18
2019-01-17  6094  230
19
Chapter 19
2019-01-20  6251  122
20
Chapter 20
2019-01-21  6079  134
21
Chapter 21
2019-01-24  6039  192
22
Chapter 22
2019-01-27  5790  309
23
Chapter 23
2019-01-28  5110  233
24
Chapter 24
2019-01-31  5345  204
25
Chapter 25
2019-02-03  4976  111
26
Chapter 26
2019-02-04  5019  80
27
Chapter 27
2019-02-07  5027  154
28
Chapter 28
2019-02-10  4756  166
29
Chapter 29
2019-02-11  4764  219
30
Chapter 30
2019-02-14  4893  114
31
Chapter 31
2019-02-17  4696  84
32
Chapter 32
2019-02-18  4795  139
33
Chapter 33
2019-02-21  4612  135
34
Chapter 34
2019-02-24  4515  203
35
Chapter 35
2019-02-25  4598  115
36
Chapter 36
2019-02-26  4310  167
37
Chapter 37
2019-02-26  4051  230
38
Chapter 38
2019-02-26  3856  103
39
Chapter 39
2019-02-26  3832  72
40
Chapter 40
2019-02-26  3863  111
41
Chapter 41
2019-02-26  3987  148
42
Chapter 42
2019-02-26  3814  86
43
Chapter 43
2019-02-26  3744  216
44
Chapter 44
2019-02-26  3706  99
45
Chapter 45
2019-02-26  3540  130
46
Chapter 46
2019-02-28  3630  60
47
Chapter 47
2019-03-03  3658  189
48
Chapter 48
2019-03-04  3736  259
49
Chapter 49
2019-03-07  3693  196
50
Chapter 50
2019-03-10  3863  226
51
Chapter 51
2019-03-11  4045  256
52
Chapter 52
2019-03-14  4170  144
53
Chapter 53
2019-03-17  4357  325
54
Chapter 54
2019-03-18  4505  351
55
Chapter 55
2019-03-21  4094  173
56
Chapter 56
2019-03-24  4178  253
57
Chapter 57
2019-03-25  3835  120
58
Chapter 58
2019-03-28  4234  405
59
Chapter 59
2019-04-04  3909  389
60
Chapter 60
2019-04-07  4337  207
61
Chapter 61
2019-04-08  3875  115
62
Chapter 62
2019-04-11  4090  407
63
Chapter 63
2019-04-15  4322  236
64
Chapter 64
2019-04-25  3495  246
65
Chapter 65
2019-04-29  3160  174
66
Chapter 66
2019-05-02  3041  233
67
Chapter 67
2019-05-06  2834  150
68
Chapter 68
2019-05-09  2988  198
69
Chapter 69
2019-05-13  2898  258
70
Chapter 70
2019-05-16  2625  152
71
Chapter 71
2019-05-20  2702  201
72
Chapter 72
2019-05-27  2468  137
73
Chapter 73
2019-06-03  2478  179
74
Chapter 74
2019-06-10  2542  228
75
Chapter 75
2019-06-17  2407  200
76
Chapter 76
2019-06-24  2277  144
77
Chapter 77
2019-07-01  2219  123
78
Chapter 78
2019-07-08  1995  159
79
Chapter 79
2019-07-15  1828  177
80
Chapter 80
2019-07-22  1790  153
81
Chapter 81
2019-07-29  1734  181
82
Chapter 82
2019-08-05  1602  122
83
Chapter 83
2019-08-12  1452  97
84
Chapter 84
2019-08-19  1365  88
85
Chapter 85
2019-08-26  1344  108
86
Chapter 86
2019-09-02  1297  73
87
Chapter 87
2019-09-09  1256  61
88
Chapter 88
2019-09-16  1213  111
89
Chapter 89
2019-09-23  1177  49
90
Chapter 90
2019-09-30  1175  97
91
Chapter 91
2019-10-07  1129  59
92
Chapter 92
2019-10-14  980  64
93
Chapter 93
2019-10-21  1060  71
94
Chapter 94
2019-10-28  980  96
95
Chapter 95
2019-11-04  1008  67
96
Chapter 96
2019-11-11  880  51
97
Chapter 97
2019-11-15  692  46
98
Chapter 98
2019-11-15  637  33
99
Chapter 99
2019-11-15  618  15
100
Chapter 100
2019-11-15  687  26
101
Chapter 101
2019-11-15  659  45
102
Chapter 102
2019-11-15  655  39
103
Chapter 103
2019-11-15  717  49
104
Chapter 104
2019-11-15  695  34
105
Chapter 105
2019-11-15  672  46
106
Chapter 106
2019-11-15  881  59
107
Chapter 107
2019-11-18  839  53
108
Chapter 108
2019-11-25  918  62
109
Chapter 109
2019-12-02  912  63
110
Chapter 110
2019-12-09  872  62
111
Chapter 111
2019-12-16  871  45
112
Chapter 112
2019-12-23  808  66
113
Chapter 113
2019-12-30  733  36
114
Chapter 114
2020-01-06  738  38
115
Chapter 115
2020-01-13  779  49
116
Chapter 116
2020-01-20  816  75
117
Chapter 117
2020-01-27  766  91
118
Chapter 118
2020-02-03  760  60
119
Chapter 119
2020-02-10  724  56
120
Chapter 120
2020-02-17  1045  223
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
WhatsApp
Dewi
+62 81586331815
Jack
+62 81311091165
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play