Bạn Trai Ma Cà Rồng Dừng Ghẹo Tôi
Tình yêu / Viễn tưởng

Bạn Trai Ma Cà Rồng Dừng Ghẹo Tôi

HangMan
Bạn Trai Ma Cà Rồng Dừng Ghẹo Tôi
Bắt đầu xem Ch.1
4.4
Report
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Updated 120 Episodes
1
Chapter 1
2018-12-26  15749  821
2
Chapter 2
2018-12-26  12077  615
3
Chapter 3
2018-12-26  10940  353
4
Chapter 4
2018-12-26  10752  372
5
Chapter 5
2018-12-26  10966  299
6
Chapter 6
2018-12-26  10800  305
7
Chapter 7
2018-12-26  10421  246
8
Chapter 8
2018-12-26  10420  347
9
Chapter 9
2018-12-27  10392  364
10
Chapter 10
2018-12-30  9998  529
11
Chapter 11
2018-12-31  9975  597
12
Chapter 12
2019-01-03  9718  685
13
Chapter 13
2019-01-06  9373  688
14
Chapter 14
2019-01-07  8638  342
15
Chapter 15
2019-01-10  8050  188
16
Chapter 16
2019-01-13  8048  150
17
Chapter 17
2019-01-14  7942  153
18
Chapter 18
2019-01-17  7964  283
19
Chapter 19
2019-01-20  8107  150
20
Chapter 20
2019-01-21  7866  172
21
Chapter 21
2019-01-24  7814  227
22
Chapter 22
2019-01-27  7457  388
23
Chapter 23
2019-01-28  6547  272
24
Chapter 24
2019-01-31  6889  244
25
Chapter 25
2019-02-03  6414  139
26
Chapter 26
2019-02-04  6466  100
27
Chapter 27
2019-02-07  6438  195
28
Chapter 28
2019-02-10  6118  184
29
Chapter 29
2019-02-11  6085  256
30
Chapter 30
2019-02-14  6267  139
31
Chapter 31
2019-02-17  5990  99
32
Chapter 32
2019-02-18  6093  170
33
Chapter 33
2019-02-21  5888  169
34
Chapter 34
2019-02-24  5741  256
35
Chapter 35
2019-02-25  5801  141
36
Chapter 36
2019-02-26  5504  214
37
Chapter 37
2019-02-26  5182  278
38
Chapter 38
2019-02-26  4946  120
39
Chapter 39
2019-02-26  4862  89
40
Chapter 40
2019-02-26  4904  157
41
Chapter 41
2019-02-26  5044  182
42
Chapter 42
2019-02-26  4860  107
43
Chapter 43
2019-02-26  4743  255
44
Chapter 44
2019-02-26  4696  125
45
Chapter 45
2019-02-26  4489  162
46
Chapter 46
2019-02-28  4540  70
47
Chapter 47
2019-03-03  4613  218
48
Chapter 48
2019-03-04  4640  300
49
Chapter 49
2019-03-07  4615  230
50
Chapter 50
2019-03-10  4806  253
51
Chapter 51
2019-03-11  5016  284
52
Chapter 52
2019-03-14  5176  172
53
Chapter 53
2019-03-17  5441  387
54
Chapter 54
2019-03-18  5587  387
55
Chapter 55
2019-03-21  5141  201
56
Chapter 56
2019-03-24  5204  286
57
Chapter 57
2019-03-25  4802  126
58
Chapter 58
2019-03-28  5258  471
59
Chapter 59
2019-04-04  4888  433
60
Chapter 60
2019-04-07  5437  244
61
Chapter 61
2019-04-08  4842  124
62
Chapter 62
2019-04-11  5079  461
63
Chapter 63
2019-04-15  5419  287
64
Chapter 64
2019-04-25  4210  296
65
Chapter 65
2019-04-29  3795  205
66
Chapter 66
2019-05-02  3675  271
67
Chapter 67
2019-05-06  3422  170
68
Chapter 68
2019-05-09  3585  232
69
Chapter 69
2019-05-13  3458  305
70
Chapter 70
2019-05-16  3125  184
71
Chapter 71
2019-05-20  3215  234
72
Chapter 72
2019-05-27  2911  147
73
Chapter 73
2019-06-03  2918  206
74
Chapter 74
2019-06-10  2989  259
75
Chapter 75
2019-06-17  2826  229
76
Chapter 76
2019-06-24  2688  166
77
Chapter 77
2019-07-01  2622  144
78
Chapter 78
2019-07-08  2361  183
79
Chapter 79
2019-07-15  2162  201
80
Chapter 80
2019-07-22  2113  180
81
Chapter 81
2019-07-29  2062  209
82
Chapter 82
2019-08-05  1904  139
83
Chapter 83
2019-08-12  1733  118
84
Chapter 84
2019-08-19  1639  110
85
Chapter 85
2019-08-26  1627  132
86
Chapter 86
2019-09-02  1560  90
87
Chapter 87
2019-09-09  1518  73
88
Chapter 88
2019-09-16  1486  134
89
Chapter 89
2019-09-23  1423  70
90
Chapter 90
2019-09-30  1453  109
91
Chapter 91
2019-10-07  1391  75
92
Chapter 92
2019-10-14  1222  86
93
Chapter 93
2019-10-21  1301  88
94
Chapter 94
2019-10-28  1208  110
95
Chapter 95
2019-11-04  1258  84
96
Chapter 96
2019-11-11  1107  62
97
Chapter 97
2019-11-15  911  67
98
Chapter 98
2019-11-15  843  40
99
Chapter 99
2019-11-15  828  24
100
Chapter 100
2019-11-15  930  35
101
Chapter 101
2019-11-15  889  60
102
Chapter 102
2019-11-15  880  50
103
Chapter 103
2019-11-15  951  70
104
Chapter 104
2019-11-15  931  43
105
Chapter 105
2019-11-15  890  64
106
Chapter 106
2019-11-15  1102  66
107
Chapter 107
2019-11-18  1051  61
108
Chapter 108
2019-11-25  1147  66
109
Chapter 109
2019-12-02  1121  67
110
Chapter 110
2019-12-09  1097  75
111
Chapter 111
2019-12-16  1090  56
112
Chapter 112
2019-12-23  1023  82
113
Chapter 113
2019-12-30  930  48
114
Chapter 114
2020-01-06  926  43
115
Chapter 115
2020-01-13  987  54
116
Chapter 116
2020-01-20  1031  87
117
Chapter 117
2020-01-27  975  100
118
Chapter 118
2020-02-03  984  74
119
Chapter 119
2020-02-10  979  65
120
Chapter 120
2020-02-17  1797  436
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
WhatsApp
Hilma
+62 81586331815
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play