Vương Phi Xuyên Không Muốn Thăng Cấp
Vương Phi Xuyên Không Muốn Thăng Cấp
Vương Phi Xuyên Không Muốn Thăng Cấp
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Xuyên Không / Cung đình
42.5M
4.7
Tên tác giả: 向左向右

Một cô gái sau khi xuyên không lại vào đúng vương phi thất sủng của một vương phủ nọ, đã thế còn bị trọng thương chẳng sống được bao lâu nữa. Ai ai cũng muốn cô chết, ai ai cũng đều lợi dụng cô,... Truyện này do 向左向右 cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 257 chương    /    (27052)
 Đã cập nhật 257 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-01-26
 17.5k  924
2
Chapter 2
2020-01-26
 14.5k  612
3
Chapter 3
2020-01-26
 12.4k  376
4
Chapter 4
2020-01-26
 11.2k  198
5
Chapter 5
2020-01-26
 10.7k  170
6
Chapter 6
2020-01-26
 11.6k  359
7
Chapter 7
2020-01-26
 11k  292
8
Chapter 8
2020-01-26
 10.9k  241
9
Chapter 9
2020-01-26
 9.8k  257
10
Chapter 10
2020-01-26
 9.3k  210
11
Chapter 11
2020-01-26
 9.6k  209
12
Chapter 12
2020-01-26
 8.9k  211
13
Chapter 13
2020-01-26
 8.6k  209
14
Chapter 14
2020-01-26
 8.8k  168
15
Chapter 15
2020-01-26
 8.4k  86
16
Chapter 16
2020-01-26
 8.4k  135
17
Chapter 17
2020-01-26
 7.6k  169
18
Chapter 18
2020-01-26
 8.6k  287
19
Chapter 19
2020-01-26
 8.3k  94
20
Chapter 20
2020-01-26
 8.7k  369
21
Chapter 21
2020-01-29
 8k  307
22
Chapter 22
2020-01-31
 7.8k  175
23
Chapter 23
2020-02-02
 8.6k  435
24
Chapter 24
2020-02-05
 8.2k  254
25
Chapter 25
2020-02-07
 9.4k  526
26
Chapter 26
2020-02-09
 8k  116
27
Chapter 27
2020-02-12
 7.5k  127
28
Chapter 28
2020-02-14
 8.4k  294
29
Chapter 29
2020-02-16
 7.7k  481
30
Chapter 30
2020-02-19
 7.6k  251
31
Chapter 31
2020-02-21
 8k  177
32
Chapter 32
2020-02-23
 8.2k  206
33
Chapter 33
2020-02-26
 9.2k  446
34
Chapter 34
2020-02-27
 7.5k  143
35
Chapter 35
2020-02-27
 7.6k  141
36
Chapter 36
2020-02-27
 7.7k  141
37
Chapter 37
2020-02-27
 7k  72
38
Chapter 38
2020-02-27
 7.5k  164
39
Chapter 39
2020-02-27
 7.9k  221
40
Chapter 40
2020-02-27
 7.9k  326
41
Chapter 41
2020-02-27
 8.1k  199
42
Chapter 42
2020-02-27
 8k  157
43
Chapter 43
2020-02-27
 8.4k  293
44
Chapter 44
2020-02-28
 8.3k  219
45
Chapter 45
2020-03-01
 7.4k  162
46
Chapter 46
2020-03-04
 7.9k  236
47
Chapter 47
2020-03-06
 7.8k  182
48
Chapter 48
2020-03-08
 7.5k  156
49
Chapter 49
2020-03-11
 7.7k  295
50
Chapter 50
2020-03-13
 8.3k  189
51
Chapter 51
2020-03-15
 8k  270
52
Chapter 52
2020-03-18
 7.3k  181
53
Chapter 53
2020-03-20
 7k  193
54
Chapter 54
2020-03-24
 6.9k  120
55
Chapter 55
2020-03-27
 6.5k  211
56
Chapter 56
2020-03-31
 7.1k  164
57
Chapter 57
2020-04-03
 6.8k  222
58
Chapter 58
2020-04-07
 6.7k  109
59
Chapter 59
2020-04-10
 6.6k  142
60
Chapter 60
2020-04-14
 6.8k  219
61
Chapter 61
2020-04-17
 6.1k  277
62
Chapter 62
2020-04-21
 6.3k  280
63
Chapter 63
2020-04-24
 7k  323
64
Chapter 64
2020-04-28
 6.2k  174
65
Chapter 65
2020-05-01
 5.9k  139
66
Chapter 66
2020-05-05
 5.2k  100
67
Chapter 67
2020-05-08
 5k  85
68
Chapter 68
2020-05-12
 4.9k  89
69
Chapter 69
2020-05-15
 4.5k  88
70
Chapter 70
2020-05-19
 4.7k  161
71
Chapter 71
2020-05-22
 4.4k  69
72
Chapter 72
2020-05-26
 4.6k  114
73
Chapter 73
2020-05-29
 4.3k  120
74
Chapter 74
2020-06-02
 4.4k  127
75
Chapter 75
2020-06-05
 4.4k  88
76
Chapter 76
2020-06-09
 4.5k  129
77
Chapter 77
2020-06-12
 4.2k  88
78
Chapter 78
2020-06-16
 3.9k  43
79
Chapter 79
2020-06-19
 3.7k  113
80
Chapter 80
2020-06-23
 4.6k  146
81
Chapter 81
2020-06-26
 4.4k  254
82
Chapter 82
2020-06-30
 4.2k  116
83
Chapter 83
2020-07-03
 4k  75
84
Chapter 84
2020-07-07
 3.8k  61
85
Chapter 85
2020-07-10
 3.7k  67
86
Chapter 86
2020-07-14
 4.2k  224
87
Chapter 87
2020-07-17
 4.2k  346
88
Chapter 88
2020-07-21
 3.7k  92
89
Chapter 89
2020-07-24
 3.7k  141
90
Chapter 90
2020-07-28
 3.7k  124
91
Chapter 91
2020-07-31
 3.4k  54
92
Chapter 92
2020-08-04
 3.3k  126
93
Chapter 93
2020-08-07
 3.1k  51
94
Chapter 94
2020-08-11
 3.4k  93
95
Chapter 95
2020-08-14
 3.5k  66
96
Chapter 96
2020-08-18
 3.2k  62
97
Chapter 97
2020-08-19
 3k  59
98
Chapter 98
2020-08-19
 2.8k  45
99
Chapter 99
2020-08-19
 2.8k  49
100
Chapter 100
2020-08-19
 2.9k  28
101
Chapter 101
2020-08-19
 2.9k  26
102
Chapter 102
2020-08-19
 2.9k  25
103
Chapter 103
2020-08-19
 3k  37
104
Chapter 104
2020-08-19
 2.9k  20
105
Chapter 105
2020-08-19
 2.8k  27
106
Chapter 106
2020-08-19
 3.3k  59
107
Chapter 107
2020-08-21
 3.5k  88
108
Chapter 108
2020-08-25
 3.4k  77
109
Chapter 109
2020-08-28
 3.6k  101
110
Chapter 110
2020-09-01
 3.2k  52
111
Chapter 111
2020-09-04
 3.2k  38
112
Chapter 112
2020-09-08
 2.9k  41
113
Chapter 113
2020-09-11
 3.2k  45
114
Chapter 114
2020-09-15
 3k  31
115
Chapter 115
2020-09-18
 3k  37
116
Chapter 116
2020-09-22
 3k  48
117
Chapter 117
2020-09-25
 3.1k  124
118
Chapter 118
2020-09-29
 3k  48
119
Chapter 119
2020-10-02
 3.1k  35
120
Chapter 120
2020-10-06
 3.1k  38
121
Chapter 121
2020-10-09
 3.2k  43
122
Chapter 122
2020-10-13
 3k  33
123
Chapter 123
2020-10-16
 3k  38
124
Chapter 124
2020-10-20
 3k  41
125
Chapter 125
2020-10-23
 3.2k  60
126
Chapter 126
2020-10-27
 2.8k  36
127
Chapter 127
2020-10-30
 2.8k  32
128
Chapter 128
2020-11-03
 2.6k  27
129
Chapter 129
2020-11-06
 2.7k  26
130
Chapter 130
2020-11-10
 2.8k  43
131
Chapter 131
2020-11-13
 2.5k  35
132
Chapter 132
2020-11-17
 2.4k  20
133
Chapter 133
2020-11-18
 2.4k  99
134
Chapter 134
2020-11-18
 2.3k  50
135
Chapter 135
2020-11-18
 2.2k  32
136
Chapter 136
2020-11-18
 2.2k  15
137
Chapter 137
2020-11-18
 2.2k  29
138
Chapter 138
2020-11-18
 2.3k  12
139
Chapter 139
2020-11-18
 2.1k  26
140
Chapter 140
2020-11-18
 2.1k  18
141
Chapter 141
2020-11-18
 2.1k  53
142
Chapter 142
2020-11-18
 3k  73
143
Chapter 143
2020-11-20
 2.9k  60
144
Chapter 144
2020-11-24
 2.7k  70
145
Chapter 145
2020-11-27
 2.9k  95
146
Chapter 146
2020-12-01
 2.7k  46
147
Chapter 147
2020-12-04
 2.6k  26
148
Chapter 148
2020-12-08
 2.6k  45
149
Chapter 149
2020-12-11
 2.9k  61
150
Chapter 150
2020-12-15
 2.6k  45
151
Chapter 151
2020-12-18
 2.7k  61
152
Chapter 152
2020-12-22
 2.6k  92
153
Chapter 153
2020-12-25
 2.6k  34
154
Chapter 154
2020-12-29
 2.4k  70
155
Chapter 155
2021-01-01
 2.6k  48
156
Chapter 156
2021-01-05
 2.4k  22
157
Chapter 157
2021-01-08
 2.3k  39
158
Chapter 158
2021-01-12
 2.3k  43
159
Chapter 159
2021-01-15
 2.2k  30
160
Chapter 160
2021-01-19
 2.5k  70
161
Chapter 161
2021-01-22
 2.3k  45
162
Chapter 162
2021-01-26
 2.1k  27
163
Chapter 163
2021-01-29
 2.2k  61
164
Chapter 164
2021-02-02
 2.1k  33
165
Chapter 165
2021-02-05
 2.3k  54
166
Chapter 166
2021-02-09
 2k  46
167
Chapter 167
2021-02-12
 2k  27
168
Chapter 168
2021-02-16
 2.1k  47
169
Chapter 169
2021-02-19
 2.2k  56
170
Chapter 170
2021-02-23
 2.1k  64
171
Chapter 171
2021-02-26
 2.1k  60
172
Chapter 172
2021-03-02
 2.2k  142
173
Chapter 173
2021-03-05
 2k  45
174
Chapter 174
2021-03-09
 2.1k  59
175
Chapter 175
2021-03-12
 2.2k  96
176
Chapter 176
2021-03-16
 2.4k  81
177
Chapter 177
2021-03-19
 2.2k  41
178
Chapter 178
2021-03-23
 2k  59
179
Chapter 179
2021-03-26
 1.8k  69
180
Chapter 180
2021-03-30
 1.9k  62
181
Chapter 181
2021-04-02
 1.9k  46
182
Chapter 182
2021-04-06
 1.8k  55
183
Chapter 183
2021-04-09
 1.8k  55
184
Chapter 184
2021-04-13
 1.8k  93
185
Chapter 185
2021-04-16
 1.8k  34
186
Chapter 186
2021-04-20
 1.7k  51
187
Chapter 187
2021-04-23
 1.6k  33
188
Chapter 188
2021-04-27
 1.8k  102
189
Chapter 189
2021-04-30
 1.6k  41
190
Chapter 190
2021-05-04
 1.8k  50
191
Chapter 191
2021-05-07
 1.8k  39
192
Chapter 192
2021-05-11
 1.7k  45
193
Chapter 193
2021-05-14
 1.8k  57
194
Chapter 194
2021-05-18
 1.7k  54
195
Chapter 195
2021-05-21
 1.7k  76
196
Chapter 196
2021-05-25
 1.7k  44
197
Chapter 197
2021-05-28
 1.7k  53
198
Chapter 198
2021-06-01
 1.7k  45
199
Chapter 199
2021-06-04
 1.7k  81
200
Chapter 200
2021-06-08
 1.5k  60
201
Chapter 201
2021-06-09
 1.3k  35
202
Chapter 202
2021-06-09
 1.2k  12
203
Chapter 203
2021-06-09
 1.3k  15
204
Chapter 204
2021-06-09
 1.3k  28
205
Chapter 205
2021-06-09
 1.3k  13
206
Chapter 206
2021-06-09
 1.2k  11
207
Chapter 207
2021-06-09
 1.3k  26
208
Chapter 208
2021-06-09
 1.3k  16
209
Chapter 209
2021-06-09
 1.3k  15
210
Chapter 210
2021-06-09
 1.5k  53
211
Chapter 211
2021-06-11
 1.5k  70
212
Chapter 212
2021-06-15
 1.4k  60
213
Chapter 213
2021-06-18
 1.4k  50
214
Chapter 214
2021-06-22
 1.4k  53
215
Chapter 215
2021-06-25
 1.4k  49
216
Chapter 216
2021-06-29
 1.4k  53
217
Chapter 217
2021-07-02
 1.4k  52
218
Chapter 218
2021-07-06
 1.3k  69
219
Chapter 219
2021-07-09
 1.4k  69
220
Chapter 220
2021-07-13
 1.3k  40
221
Chapter 221
2021-07-16
 1.4k  69
222
Chapter 222
2021-07-20
 1.4k  62
223
Chapter 223
2021-07-23
 1.3k  44
224
Chapter 224
2021-07-27
 1.2k  58
225
Chapter 225
2021-07-30
 1.2k  61
226
Chapter 226
2021-08-03
 1.2k  56
227
Chapter 227
2021-08-06
 1.2k  44
228
Chapter 228
2021-08-10
 1.2k  42
229
Chapter 229
2021-08-13
 1.2k  48
230
Chapter 230
2021-08-17
 1.2k  120
231
Chapter 231
2021-08-20
 1.2k  88
232
Chapter 232
2021-08-24
 1.2k  80
233
Chapter 233
2021-08-27
 1.2k  60
234
Chapter 234
2021-08-31
 1.1k  36
235
Chapter 235
2021-09-03
 1.2k  64
236
Chapter 236
2021-09-07
 1.1k  58
237
Chapter 237
2021-09-10
 1k  31
238
Chapter 238
2021-09-14
 874  32
239
Chapter 239
2021-09-17
 962  43
240
Chapter 240
2021-09-21
 959  41
241
Chapter 241
2021-09-24
 915  31
242
Chapter 242
2021-09-28
 914  49
243
Chapter 243
2021-10-01
 916  45
244
Chapter 244
2021-10-05
 875  42
245
Chapter 245
2021-10-08
 852  35
246
Chapter 246
2021-10-12
 852  34
247
Chapter 247
2021-10-15
 771  23
248
Chapter 248
2021-10-19
 757  36
249
Chapter 249
2021-10-22
 774  39
250
Chapter 250
2021-10-26
 730  48
251
Chapter 251
2021-10-29
 699  45
252
Chapter 252
2021-11-02
 676  38
253
Chapter 253
2021-11-05
 675  37
254
Chapter 254
2021-11-12
 610  37
255
Chapter 255
2021-11-19
 611  69
256
Chapter 256
2021-11-26
 529  34
257
Chapter 257
2021-12-03
 341  17
Đề xuất liên quan
Manh Thê Đắt Giá Của Tổng Tài
Manh Thê Đắt Giá Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Số mệnh/Ngạo mạn/Nghe lời
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Tình yêu/Tổng tài
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Báo thù/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Mẹ đơn thân
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Trốn cưới/Ngạo mạn/Quân phiệt
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play