Mối Tình Đầu Oái Oăm
Trường học / Tình yêu / Đang cập nhật

Mối Tình Đầu Oái Oăm

Youse Culture
Mối Tình Đầu Oái Oăm
Bắt đầu xem Ch.1
4.4
Report
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Updated 36 Episodes
1
Chapter 1
2019-01-02  5671  348
2
Chapter 2
2019-01-02  4817  103
3
Chapter 3
2019-01-02  4469  108
4
Chapter 4
2019-01-02  4966  164
5
Chapter 5
2019-01-02  4641  288
6
Chapter 6
2019-01-02  4392  107
7
Chapter 7
2019-01-02  4518  178
8
Chapter 8
2019-01-02  4429  97
9
Chapter 9
2019-01-02  4420  78
10
Chapter 10
2019-01-02  4497  326
11
Chapter 11
2019-01-05  4426  211
12
Chapter 12
2019-01-08  4502  278
13
Chapter 13
2019-01-12  4481  160
14
Chapter 14
2019-01-15  4687  215
15
Chapter 15
2019-01-19  4387  163
16
Chapter 16
2019-01-22  4633  302
17
Chapter 17
2019-01-26  4558  89
18
Chapter 18
2019-01-29  4678  128
19
Chapter 19
2019-02-02  4613  103
20
Chapter 20
2019-02-05  6280  936
21
Chapter 21
2019-02-09  5652  557
22
Chapter 22
2019-02-12  5995  567
23
Chapter 23
2019-02-16  5617  292
24
Chapter 24
2019-02-19  5460  250
25
Chapter 25
2019-02-23  5171  148
26
Chapter 26
2019-02-26  5771  435
27
Chapter 27
2019-03-02  5652  288
28
Chapter 28
2019-03-05  5249  292
29
Chapter 29
2019-03-09  5894  364
30
Chapter 30
2019-03-13  5127  172
31
Chapter 31
2019-03-16  5044  197
32
Chapter 32
2019-03-23  4593  191
33
Chapter 33
2019-03-30  5845  823
34
Chapter 34
2019-04-17  5562  883
35
Chapter 35
2019-05-09  6247  1466
36
Chapter 36
2019-06-07  10387  5400
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
WhatsApp
Dewi
+62 81586331815
Jack
+62 81311091165
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play