Mối Tình Đầu Oái Oăm
Trường học / Tình yêu / Đang cập nhật

Mối Tình Đầu Oái Oăm

Youse Culture
Mối Tình Đầu Oái Oăm
Bắt đầu xem Ch.1
4.4
Report
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Updated 36 Episodes
1
Chapter 1
2019-01-02  6440  380
2
Chapter 2
2019-01-02  5531  123
3
Chapter 3
2019-01-02  5145  122
4
Chapter 4
2019-01-02  5700  186
5
Chapter 5
2019-01-02  5337  320
6
Chapter 6
2019-01-02  5051  117
7
Chapter 7
2019-01-02  5194  199
8
Chapter 8
2019-01-02  5090  112
9
Chapter 9
2019-01-02  5095  88
10
Chapter 10
2019-01-02  5162  347
11
Chapter 11
2019-01-05  5044  217
12
Chapter 12
2019-01-08  5142  291
13
Chapter 13
2019-01-12  5135  178
14
Chapter 14
2019-01-15  5364  228
15
Chapter 15
2019-01-19  5002  170
16
Chapter 16
2019-01-22  5316  332
17
Chapter 17
2019-01-26  5152  93
18
Chapter 18
2019-01-29  5279  137
19
Chapter 19
2019-02-02  5224  108
20
Chapter 20
2019-02-05  6983  994
21
Chapter 21
2019-02-09  6286  576
22
Chapter 22
2019-02-12  6652  586
23
Chapter 23
2019-02-16  6241  319
24
Chapter 24
2019-02-19  6066  267
25
Chapter 25
2019-02-23  5756  157
26
Chapter 26
2019-02-26  6419  453
27
Chapter 27
2019-03-02  6311  312
28
Chapter 28
2019-03-05  5849  315
29
Chapter 29
2019-03-09  6544  375
30
Chapter 30
2019-03-13  5731  186
31
Chapter 31
2019-03-16  5617  208
32
Chapter 32
2019-03-23  5137  205
33
Chapter 33
2019-03-30  6401  833
34
Chapter 34
2019-04-17  6138  892
35
Chapter 35
2019-05-09  6838  1471
36
Chapter 36
2019-06-07  11935  5857
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
WhatsApp
Hilma
+62 81586331815
Jack
+62 81311091165
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play