Trường học / Tình yêu / Đam mỹ / Hài Hước

Thập Nhị Kim Lăng

Young Dream
Bắt đầu xem Ch.1
4.6
1.5M Lượt xem 47.7K Like
Cập nhật mỗi Thứ sáu
Cậu học sinh Chu Thần Anh ngốc nghếch đã đốt hết tiền chỉ để thỏa mãn niềm đam mê theo đuổi thần tượng của mình. Cuối cùng cậu đành phải đi cầm cố di vật quý báu mà ông nội để lại “Thập nhị kim lăng” để trả nợ. Trớ trêu thay, cậu nhận được cú điện thoại khẩn và bắt buộc phải chuộc lại chúng trước buổi triển lãm. Đáng tiếc 12 người đàn ông đã mua nó và nhiều tình huống hài hước đã diễn ra sau đó...

Truyện này do Young Dream cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon - jinlingshierjiao,jlsej
Trường học
Tình yêu
Đam mỹ
Hài Hước
Hottest Comments
rica-sama(hủ)
bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi bão đi
Ngọc Vi: Rảnh hả mậy
Kinku-Sama: Rảnh háng vl
total 5 replies
mylyna
= ̄ω ̄== ̄ω ̄== ̄ω ̄== ̄ω ̄== ̄ω ̄== ̄ω ̄== ̄ω ̄== ̄ω ̄== ̄ω ̄== ̄ω ̄== ̄ω ̄== ̄ω ̄== ̄ω ̄== ̄ω ̄== ̄ω ̄== ̄ω ̄== ̄ω ̄=◑▂◐◑▂◐◑▂◐◑▂◑◑▂◑◑▂◐◑▂◐◑▂◐◑▂◑◑▂◑◑▂◐◑▂◐◑▂◐◑▂◑◑▂◑◑▂◐◑▂◐◑▂◐◑▂◑◑▂◑◑▂◐◑▂◐◑▂◐◑▂◑◑▂◑◑▂◐◑▂◐◑▂◐◑▂◑◑▂◑◑▂◐◑▂◐◑▂◐◑▂◑◑▂◑= ̄ω ̄== ̄ω ̄=⊙﹏⊙(*^﹏^*)(*^﹏^*)⊙﹏⊙(*^﹏^*)(*^﹏^*)= ̄ω ̄=⊙﹏⊙(*^﹏^*)(*^﹏^*)⊙﹏⊙(*^﹏^*)(*^﹏^*)⊙﹏⊙(*^﹏^*)(*^﹏^*)⊙﹏⊙(*^﹏^*)(*^﹏^*)(='.'=)(='.'=)(='.'=)(='.'=)(='.'=)(='.'=)(='.'=)(='.'=)(='.'=).........................................................................................................................................................................................................................................................................@Ban than ❤️:No no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no@Ban than ❤️:No no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no@Ban than ❤️:No no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no@Ban than ❤️:No no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no@Ban than ❤️:No no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no@Ban than ❤️:No no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no@Ban than ❤️:No no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no
Ngọc Vi: Thua rảnh quá mà
Thương Võ: tại bạn đó thích
total 18 replies
Trang Trang
Bão ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI Bão ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI Bão ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃ Bão ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI O ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO Bão ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI ĐI BÃO ĐI Bão ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI Bão ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI Bão ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI Bão ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI Bão ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI Bão ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI Bão ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI Bão ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI Bão ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI Bão ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI Bão ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI Bão ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI Bão ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI BÃO ĐI
Bé Tiên: What what
total 1 replies
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
support@mangatoon.mobi
Send your comics to email
contribute@mangatoon.mobi
Facebook
English
Bahasa indonesia
Tiếng việt
WhatsApp
Dewi
+62 81586331815
Reviana
+62 81385018212
Jack
+62 81311091165
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play