Mùa Hạ Năm Đó
Mùa Hạ Năm Đó
Mùa Hạ Năm Đó
Đã Full
Trường học / Tình yêu / Đã Full
72.7M
4.9
Tên tác giả: Young Dream

Ngày đầu tiên bước vào cấp 3, Tiểu Duy hạ quyết tâm tỏ tình với người bạn thanh mai trúc mã mà mình yêu thầm đã lâu. Nhưng vì quá căng thẳng mà…cuộc sống học đường của cô sẽ thế nào từ đây? Truyện này do Young Dream cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 208 chương    /    (101656)
 Đã cập nhật 208 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-04-18
 28.3k  1.9k
2
Chapter 2
2019-04-18
 26.2k  1.4k
3
Chapter 3
2019-04-18
 21.6k  598
4
Chapter 4
2019-04-18
 20.6k  888
5
Chapter 5
2019-04-18
 20.2k  936
6
Chapter 6
2019-04-18
 18.9k  928
7
Chapter 7
2019-04-18
 17k  481
8
Chapter 8
2019-04-18
 16.4k  904
9
Chapter 9
2019-04-18
 16.2k  444
10
Chapter 10
2019-04-18
 16.3k  1.1k
11
Chapter 11
2019-04-19
 15.5k  460
12
Chapter 12
2019-04-22
 16.8k  388
13
Chapter 13
2019-04-24
 15.8k  648
14
Chapter 14
2019-04-26
 16.4k  373
15
Chapter 15
2019-04-29
 16.5k  600
16
Chapter 16
2019-05-01
 14.7k  241
17
Chapter 17
2019-05-03
 15.7k  636
18
Chapter 18
2019-05-06
 16.2k  762
19
Chapter 19
2019-05-08
 15.4k  305
20
Chapter 20
2019-05-10
 15.3k  1.3k
21
Chapter 21
2019-05-13
 14.4k  319
22
Chapter 22
2019-05-15
 15.2k  627
23
Chapter 23
2019-05-17
 15k  285
24
Chapter 24
2019-05-20
 14.4k  226
25
Chapter 25
2019-05-22
 15.2k  735
26
Chapter 26
2019-05-25
 14.1k  296
27
Chapter 27
2019-05-27
 14.9k  264
28
Chapter 28
2019-06-01
 15.5k  452
29
Chapter 29
2019-06-03
 16k  473
30
Chapter 30
2019-06-08
 15k  502
31
Chapter 31
2019-06-10
 17.2k  881
32
Chapter 32
2019-06-15
 15k  1.1k
33
Chapter 33
2019-06-17
 14.1k  242
34
Chapter 34
2019-06-22
 13.9k  429
35
Chapter 35
2019-06-24
 14.1k  365
36
Chapter 36
2019-06-29
 13.6k  371
37
Chapter 37
2019-06-30
 13.5k  233
38
Chapter 38
2019-06-30
 14.4k  275
39
Chapter 39
2019-06-30
 13.1k  241
40
Chapter 40
2019-06-30
 13.8k  582
41
Chapter 41
2019-06-30
 13.1k  193
42
Chapter 42
2019-06-30
 14.7k  399
43
Chapter 43
2019-06-30
 14k  262
44
Chapter 44
2019-06-30
 13.3k  342
45
Chapter 45
2019-06-30
 12.8k  159
46
Chapter 46
2019-06-30
 13.2k  969
47
Chapter 47
2019-07-01
 15.3k  758
48
Chapter 48
2019-07-06
 14.1k  344
49
Chapter 49
2019-07-08
 17.7k  1.2k
50
Chapter 50
2019-07-11
 14.8k  540
51
Chapter 51
2019-07-13
 14.4k  524
52
Chapter 52
2019-07-15
 14.2k  549
53
Chapter 53
2019-07-18
 14.1k  776
54
Chapter 54
2019-07-20
 14.4k  449
55
Chapter 55
2019-07-22
 15.1k  521
56
Chapter 56
2019-07-25
 15.3k  526
57
Chapter 57
2019-07-27
 14.9k  330
58
Chapter 58
2019-07-29
 14.2k  333
59
Chapter 59
2019-08-01
 13.9k  328
60
Chapter 60
2019-08-03
 14.7k  631
61
Chapter 61
2019-08-05
 13.5k  318
62
Chapter 62
2019-08-08
 13.4k  552
63
Chapter 63
2019-08-10
 13.2k  776
64
Chapter 64
2019-08-11
 13.5k  402
65
Chapter 65
2019-08-11
 12.7k  207
66
Chapter 66
2019-08-11
 14.1k  438
67
Chapter 67
2019-08-11
 12.8k  163
68
Chapter 68
2019-08-11
 13.3k  351
69
Chapter 69
2019-08-11
 12.6k  264
70
Chapter 70
2019-08-11
 12.3k  224
71
Chapter 71
2019-08-11
 13.3k  315
72
Chapter 72
2019-08-11
 13.8k  705
73
Chapter 73
2019-08-11
 13.7k  386
74
Chapter 74
2019-08-12
 14.8k  578
75
Chapter 75
2019-08-15
 14.6k  807
76
Chapter 76
2019-08-17
 14.1k  498
77
Chapter 77
2019-08-19
 13k  320
78
Chapter 78
2019-08-22
 12.2k  309
79
Chapter 79
2019-08-24
 13.7k  465
80
Chapter 80
2019-08-26
 13.8k  331
81
Chapter 81
2019-08-29
 12.7k  278
82
Chapter 82
2019-08-31
 12.1k  249
83
Chapter 83
2019-09-02
 13.5k  800
84
Chapter 84
2019-09-05
 12.7k  441
85
Chapter 85
2019-09-07
 13.1k  537
86
Chapter 86
2019-09-09
 12.3k  584
87
Chapter 87
2019-09-12
 12k  291
88
Chapter 88
2019-09-14
 13.5k  576
89
Chapter 89
2019-09-16
 11.9k  672
90
Chapter 90
2019-09-19
 12.6k  314
91
Chapter 91
2019-09-21
 12.3k  602
92
Chapter 92
2019-09-23
 12.8k  702
93
Chapter 93
2019-09-26
 11.7k  425
94
Chapter 94
2019-09-28
 13.1k  548
95
Chapter 95
2019-09-30
 11.6k  516
96
Chapter 96
2019-10-03
 11.6k  649
97
Chapter 97
2019-10-05
 13.1k  1.1k
98
Chapter 98
2019-10-07
 12.2k  198
99
Chapter 99
2019-10-10
 11.4k  197
100
Chapter 100
2019-10-12
 12.7k  320
101
Chapter 101
2019-10-14
 11.4k  342
102
Chapter 102
2019-10-17
 13.3k  606
103
Chapter 103
2019-10-19
 12.4k  355
104
Chapter 104
2019-10-21
 11.7k  464
105
Chapter 105
2019-10-24
 11.8k  518
106
Chapter 106
2019-10-26
 10.9k  517
107
Chapter 107
2019-10-28
 10.8k  580
108
Chapter 108
2019-10-31
 10.9k  399
109
Chapter 109
2019-11-02
 10.9k  675
110
Chapter 110
2019-11-04
 11.2k  473
111
Chapter 111
2019-11-07
 10.8k  500
112
Chapter 112
2019-11-09
 10.6k  511
113
Chapter 113
2019-11-11
 10.8k  199
114
Chapter 114
2019-11-14
 10.7k  222
115
Chapter 115
2019-11-16
 10.9k  201
116
Chapter 116
2019-11-18
 12.3k  673
117
Chapter 117
2019-11-20
 11.4k  258
118
Chapter 118
2019-11-20
 11.3k  390
119
Chapter 119
2019-11-20
 10.6k  196
120
Chapter 120
2019-11-20
 11k  218
121
Chapter 121
2019-11-20
 10.7k  195
122
Chapter 122
2019-11-20
 10.9k  343
123
Chapter 123
2019-11-20
 10.9k  578
124
Chapter 124
2019-11-20
 10.2k  102
125
Chapter 125
2019-11-20
 9.3k  92
126
Chapter 126
2019-11-20
 11k  408
127
Chapter 127
2019-11-21
 10.8k  333
128
Chapter 128
2019-11-23
 10.4k  222
129
Chapter 129
2019-11-25
 11.5k  321
130
Chapter 130
2019-11-28
 10.9k  170
131
Chapter 131
2019-11-30
 10.7k  1.3k
132
Chapter 132
2019-12-02
 10.1k  217
133
Chapter 133
2019-12-05
 10k  180
134
Chapter 134
2019-12-07
 9.3k  278
135
Chapter 135
2019-12-09
 12.1k  514
136
Chapter 136
2019-12-12
 10.2k  335
137
Chapter 137
2019-12-14
 9.9k  193
138
Chapter 138
2019-12-16
 10.8k  877
139
Chapter 139
2019-12-19
 9.9k  192
140
Chapter 140
2019-12-21
 10.1k  179
141
Chapter 141
2019-12-23
 10.3k  236
142
Chapter 142
2019-12-26
 10.3k  258
143
Chapter 143
2019-12-28
 10.8k  691
144
Chapter 144
2019-12-30
 10.4k  406
145
Chapter 145
2020-01-02
 10.1k  709
146
Chapter 146
2020-01-04
 10k  237
147
Chapter 147
2020-01-06
 11.4k  500
148
Chapter 148
2020-01-09
 9.6k  152
149
Chapter 149
2020-01-11
 10k  218
150
Chapter 150
2020-01-13
 11.1k  167
151
Chapter 151
2020-01-16
 9.9k  601
152
Chapter 152
2020-01-18
 10.2k  255
153
Chapter 153
2020-01-20
 10.6k  241
154
Chapter 154
2020-01-23
 10.4k  431
155
Chapter 155
2020-01-25
 9.5k  421
156
Chapter 156
2020-01-27
 10.3k  1.1k
157
Chapter 157
2020-01-30
 12.3k  1.2k
158
Chapter 158
2020-02-01
 13k  1k
159
Chapter 159
2020-02-03
 13.3k  693
160
Chapter 160
2020-02-06
 10.9k  550
161
Chapter 161
2020-02-08
 11.6k  479
162
Chapter 162
2020-02-10
 11.6k  373
163
Chapter 163
2020-02-13
 13.4k  1.5k
164
Chapter 164
2020-02-15
 12.8k  409
165
Chapter 165
2020-02-17
 13.5k  1.2k
166
Chapter 166
2020-02-20
 12k  580
167
Chapter 167
2020-02-22
 11.9k  411
168
Chapter 168
2020-02-24
 11.6k  429
169
Chapter 169
2020-02-27
 11.5k  292
170
Chapter 170
2020-02-29
 11.6k  699
171
Chapter 171
2020-03-02
 11.9k  394
172
Chapter 172
2020-03-05
 11.4k  238
173
Chapter 173
2020-03-07
 10.7k  565
174
Chapter 174
2020-03-09
 10.2k  233
175
Chapter 175
2020-03-12
 10k  261
176
Chapter 176
2020-03-14
 9.7k  242
177
Chapter 177
2020-03-16
 9.9k  258
178
Chapter 178
2020-03-19
 10.4k  280
179
Chapter 179
2020-03-21
 10.1k  277
180
Chapter 180
2020-03-23
 11.7k  501
181
Chapter 181
2020-03-26
 10.3k  356
182
Chapter 182
2020-03-28
 10k  254
183
Chapter 183
2020-03-30
 10.5k  476
184
Chapter 184
2020-04-02
 9.6k  342
185
Chapter 185
2020-04-04
 10.2k  485
186
Chapter 186
2020-04-06
 10.7k  266
187
Chapter 187
2020-04-09
 9.8k  232
188
Chapter 188
2020-04-11
 9.6k  301
189
Chapter 189
2020-04-13
 10.5k  514
190
Chapter 190
2020-04-16
 10.3k  366
191
Chapter 191
2020-04-18
 10.2k  231
192
Chapter 192
2020-04-20
 9.8k  413
193
Chapter 193
2020-04-23
 10k  965
194
Chapter 194
2020-04-25
 9.8k  510
195
Chapter 195
2020-04-27
 11.3k  845
196
Chapter 196
2020-04-30
 10.2k  407
197
Chapter 197
2020-05-02
 10k  383
198
Chapter 198
2020-05-04
 9.2k  210
199
Chapter 199
2020-05-07
 9.6k  222
200
Chapter 200
2020-05-09
 9.5k  622
201
Chapter 201
2020-05-11
 10.5k  999
202
Chapter 202
2020-05-14
 9.6k  233
203
Chapter 203
2020-05-16
 9.2k  137
204
Chapter 204
2020-05-18
 9.4k  305
205
Chapter 205
2020-05-21
 9.7k  303
206
Chapter 206
2020-05-23
 9.2k  206
207
Chapter 207
2020-05-25
 10.4k  408
208
Chapter 208
2020-05-27
 17.6k  3k
Đề xuất liên quan
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Oan gia/Drama/Bá đạo/Ân oán hào môn/Mỹ nam vây quanh/Gái ngoan/Hắc đạo
Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
Tình yêu/Tổng tài
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play