Mùa Hạ Năm Đó
Mùa Hạ Năm Đó
Mùa Hạ Năm Đó
Đã Full
Trường học / Tình yêu / Đã Full
64953.2k
4.9
Tên tác giả: Young Dream

Ngày đầu tiên bước vào cấp 3, Tiểu Duy hạ quyết tâm tỏ tình với người bạn thanh mai trúc mã mà mình yêu thầm đã lâu. Nhưng vì quá căng thẳng mà…cuộc sống học đường của cô sẽ thế nào từ đây? Truyện này do Young Dream cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

pull.down pull.up
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 208 chương    /    (96402)
 Đã cập nhật 208 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-04-18
 24.6k  1.6k
2
Chapter 2
2019-04-18
 22.7k  1.2k
3
Chapter 3
2019-04-18
 18.6k  546
4
Chapter 4
2019-04-18
 17.8k  800
5
Chapter 5
2019-04-18
 17.5k  879
6
Chapter 6
2019-04-18
 16.3k  830
7
Chapter 7
2019-04-18
 14.7k  440
8
Chapter 8
2019-04-18
 14.1k  828
9
Chapter 9
2019-04-18
 14k  395
10
Chapter 10
2019-04-18
 14.1k  1k
11
Chapter 11
2019-04-19
 13.4k  430
12
Chapter 12
2019-04-22
 14.6k  362
13
Chapter 13
2019-04-24
 13.7k  591
14
Chapter 14
2019-04-26
 14.3k  359
15
Chapter 15
2019-04-29
 14.3k  561
16
Chapter 16
2019-05-01
 12.7k  220
17
Chapter 17
2019-05-03
 13.7k  590
18
Chapter 18
2019-05-06
 14.1k  717
19
Chapter 19
2019-05-08
 13.4k  273
20
Chapter 20
2019-05-10
 13.3k  1.2k
21
Chapter 21
2019-05-13
 12.6k  303
22
Chapter 22
2019-05-15
 13.4k  597
23
Chapter 23
2019-05-17
 13.1k  267
24
Chapter 24
2019-05-20
 12.6k  215
25
Chapter 25
2019-05-22
 13.2k  689
26
Chapter 26
2019-05-25
 12.3k  276
27
Chapter 27
2019-05-27
 13.1k  256
28
Chapter 28
2019-06-01
 13.6k  438
29
Chapter 29
2019-06-03
 14.1k  448
30
Chapter 30
2019-06-08
 13.1k  475
31
Chapter 31
2019-06-10
 15.1k  855
32
Chapter 32
2019-06-15
 13.2k  1k
33
Chapter 33
2019-06-17
 12.4k  237
34
Chapter 34
2019-06-22
 12.2k  404
35
Chapter 35
2019-06-24
 12.3k  355
36
Chapter 36
2019-06-29
 11.9k  368
37
Chapter 37
2019-06-30
 11.7k  218
38
Chapter 38
2019-06-30
 12.6k  257
39
Chapter 39
2019-06-30
 11.4k  219
40
Chapter 40
2019-06-30
 12k  546
41
Chapter 41
2019-06-30
 11.4k  182
42
Chapter 42
2019-06-30
 12.8k  375
43
Chapter 43
2019-06-30
 12.3k  241
44
Chapter 44
2019-06-30
 11.6k  320
45
Chapter 45
2019-06-30
 11.1k  153
46
Chapter 46
2019-06-30
 11.5k  913
47
Chapter 47
2019-07-01
 13.5k  737
48
Chapter 48
2019-07-06
 12.4k  327
49
Chapter 49
2019-07-08
 15.8k  1.2k
50
Chapter 50
2019-07-11
 13.1k  510
51
Chapter 51
2019-07-13
 12.7k  507
52
Chapter 52
2019-07-15
 12.6k  525
53
Chapter 53
2019-07-18
 12.4k  742
54
Chapter 54
2019-07-20
 12.7k  422
55
Chapter 55
2019-07-22
 13.3k  509
56
Chapter 56
2019-07-25
 13.6k  501
57
Chapter 57
2019-07-27
 13.2k  319
58
Chapter 58
2019-07-29
 12.6k  318
59
Chapter 59
2019-08-01
 12.3k  321
60
Chapter 60
2019-08-03
 13k  586
61
Chapter 61
2019-08-05
 11.9k  303
62
Chapter 62
2019-08-08
 11.8k  522
63
Chapter 63
2019-08-10
 11.7k  746
64
Chapter 64
2019-08-11
 11.8k  374
65
Chapter 65
2019-08-11
 11.2k  196
66
Chapter 66
2019-08-11
 12.4k  414
67
Chapter 67
2019-08-11
 11.2k  155
68
Chapter 68
2019-08-11
 11.7k  323
69
Chapter 69
2019-08-11
 11k  250
70
Chapter 70
2019-08-11
 10.8k  207
71
Chapter 71
2019-08-11
 11.7k  294
72
Chapter 72
2019-08-11
 12.1k  665
73
Chapter 73
2019-08-11
 12k  370
74
Chapter 74
2019-08-12
 13.2k  556
75
Chapter 75
2019-08-15
 12.9k  777
76
Chapter 76
2019-08-17
 12.5k  485
77
Chapter 77
2019-08-19
 11.4k  310
78
Chapter 78
2019-08-22
 10.8k  297
79
Chapter 79
2019-08-24
 12.1k  441
80
Chapter 80
2019-08-26
 12.2k  328
81
Chapter 81
2019-08-29
 11.2k  265
82
Chapter 82
2019-08-31
 10.6k  236
83
Chapter 83
2019-09-02
 12k  766
84
Chapter 84
2019-09-05
 11.2k  416
85
Chapter 85
2019-09-07
 11.5k  497
86
Chapter 86
2019-09-09
 10.8k  550
87
Chapter 87
2019-09-12
 10.5k  277
88
Chapter 88
2019-09-14
 11.9k  555
89
Chapter 89
2019-09-16
 10.4k  656
90
Chapter 90
2019-09-19
 11.1k  297
91
Chapter 91
2019-09-21
 10.8k  564
92
Chapter 92
2019-09-23
 11.2k  676
93
Chapter 93
2019-09-26
 10.2k  389
94
Chapter 94
2019-09-28
 11.5k  538
95
Chapter 95
2019-09-30
 10.2k  483
96
Chapter 96
2019-10-03
 10.2k  623
97
Chapter 97
2019-10-05
 11.5k  996
98
Chapter 98
2019-10-07
 10.7k  187
99
Chapter 99
2019-10-10
 10k  184
100
Chapter 100
2019-10-12
 11.2k  291
101
Chapter 101
2019-10-14
 10k  320
102
Chapter 102
2019-10-17
 11.7k  564
103
Chapter 103
2019-10-19
 10.9k  335
104
Chapter 104
2019-10-21
 10.3k  450
105
Chapter 105
2019-10-24
 10.4k  486
106
Chapter 106
2019-10-26
 9.5k  493
107
Chapter 107
2019-10-28
 9.5k  562
108
Chapter 108
2019-10-31
 9.5k  393
109
Chapter 109
2019-11-02
 9.5k  655
110
Chapter 110
2019-11-04
 9.8k  440
111
Chapter 111
2019-11-07
 9.5k  485
112
Chapter 112
2019-11-09
 9.4k  485
113
Chapter 113
2019-11-11
 9.5k  192
114
Chapter 114
2019-11-14
 9.4k  210
115
Chapter 115
2019-11-16
 9.6k  188
116
Chapter 116
2019-11-18
 10.8k  644
117
Chapter 117
2019-11-20
 9.9k  245
118
Chapter 118
2019-11-20
 9.8k  368
119
Chapter 119
2019-11-20
 9.2k  190
120
Chapter 120
2019-11-20
 9.6k  199
121
Chapter 121
2019-11-20
 9.3k  184
122
Chapter 122
2019-11-20
 9.5k  319
123
Chapter 123
2019-11-20
 9.4k  536
124
Chapter 124
2019-11-20
 8.8k  96
125
Chapter 125
2019-11-20
 8k  83
126
Chapter 126
2019-11-20
 9.6k  392
127
Chapter 127
2019-11-21
 9.5k  321
128
Chapter 128
2019-11-23
 9.2k  213
129
Chapter 129
2019-11-25
 10.1k  315
130
Chapter 130
2019-11-28
 9.5k  169
131
Chapter 131
2019-11-30
 9.4k  1.2k
132
Chapter 132
2019-12-02
 8.8k  211
133
Chapter 133
2019-12-05
 8.7k  172
134
Chapter 134
2019-12-07
 8.1k  259
135
Chapter 135
2019-12-09
 10.7k  498
136
Chapter 136
2019-12-12
 8.9k  291
137
Chapter 137
2019-12-14
 8.6k  186
138
Chapter 138
2019-12-16
 9.4k  829
139
Chapter 139
2019-12-19
 8.7k  188
140
Chapter 140
2019-12-21
 8.8k  169
141
Chapter 141
2019-12-23
 9k  225
142
Chapter 142
2019-12-26
 9k  245
143
Chapter 143
2019-12-28
 9.4k  659
144
Chapter 144
2019-12-30
 9.1k  396
145
Chapter 145
2020-01-02
 8.8k  687
146
Chapter 146
2020-01-04
 8.7k  219
147
Chapter 147
2020-01-06
 10.1k  482
148
Chapter 148
2020-01-09
 8.4k  143
149
Chapter 149
2020-01-11
 8.7k  205
150
Chapter 150
2020-01-13
 9.8k  164
151
Chapter 151
2020-01-16
 8.6k  576
152
Chapter 152
2020-01-18
 8.9k  245
153
Chapter 153
2020-01-20
 9.2k  235
154
Chapter 154
2020-01-23
 9.1k  412
155
Chapter 155
2020-01-25
 8.3k  407
156
Chapter 156
2020-01-27
 9k  1.1k
157
Chapter 157
2020-01-30
 10.7k  1.2k
158
Chapter 158
2020-02-01
 11.3k  979
159
Chapter 159
2020-02-03
 11.7k  670
160
Chapter 160
2020-02-06
 9.5k  524
161
Chapter 161
2020-02-08
 10.2k  467
162
Chapter 162
2020-02-10
 10.2k  366
163
Chapter 163
2020-02-13
 11.9k  1.5k
164
Chapter 164
2020-02-15
 11.2k  401
165
Chapter 165
2020-02-17
 11.9k  1.1k
166
Chapter 166
2020-02-20
 10.6k  568
167
Chapter 167
2020-02-22
 10.4k  404
168
Chapter 168
2020-02-24
 10.2k  415
169
Chapter 169
2020-02-27
 10.1k  280
170
Chapter 170
2020-02-29
 10.2k  676
171
Chapter 171
2020-03-02
 10.4k  384
172
Chapter 172
2020-03-05
 10k  234
173
Chapter 173
2020-03-07
 9.4k  550
174
Chapter 174
2020-03-09
 9k  225
175
Chapter 175
2020-03-12
 8.8k  251
176
Chapter 176
2020-03-14
 8.5k  235
177
Chapter 177
2020-03-16
 8.7k  254
178
Chapter 178
2020-03-19
 9.1k  275
179
Chapter 179
2020-03-21
 8.9k  266
180
Chapter 180
2020-03-23
 10.4k  498
181
Chapter 181
2020-03-26
 9.1k  339
182
Chapter 182
2020-03-28
 8.8k  238
183
Chapter 183
2020-03-30
 9.2k  453
184
Chapter 184
2020-04-02
 8.4k  339
185
Chapter 185
2020-04-04
 9k  463
186
Chapter 186
2020-04-06
 9.5k  262
187
Chapter 187
2020-04-09
 8.6k  223
188
Chapter 188
2020-04-11
 8.5k  303
189
Chapter 189
2020-04-13
 9.3k  505
190
Chapter 190
2020-04-16
 9k  359
191
Chapter 191
2020-04-18
 8.9k  217
192
Chapter 192
2020-04-20
 8.6k  395
193
Chapter 193
2020-04-23
 8.7k  942
194
Chapter 194
2020-04-25
 8.6k  490
195
Chapter 195
2020-04-27
 10k  821
196
Chapter 196
2020-04-30
 8.9k  392
197
Chapter 197
2020-05-02
 8.8k  375
198
Chapter 198
2020-05-04
 8k  205
199
Chapter 199
2020-05-07
 8.4k  217
200
Chapter 200
2020-05-09
 8.2k  616
201
Chapter 201
2020-05-11
 9.1k  978
202
Chapter 202
2020-05-14
 8.4k  221
203
Chapter 203
2020-05-16
 8k  129
204
Chapter 204
2020-05-18
 8.2k  299
205
Chapter 205
2020-05-21
 8.4k  293
206
Chapter 206
2020-05-23
 8k  197
207
Chapter 207
2020-05-25
 9k  404
208
Chapter 208
2020-05-27
 14.9k  2.7k
Đề xuất liên quan
Nụ Hôn Của Tổng Tài
Nụ Hôn Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Vị Hôn Phu Được Chọn Của Tôi
Vị Hôn Phu Được Chọn Của Tôi
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Harem
Nam Thần Quốc Dân Bám Lấy Tôi
Nam Thần Quốc Dân Bám Lấy Tôi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Bá đạo/Số mệnh/Gặp gỡ cẩu huyết/Ngạo mạn/Shota/Sếp
Manh Thê Nghịch Ngợm
Manh Thê Nghịch Ngợm
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/419/Trung thành/Nghe lời
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play