Mùa Hạ Năm Đó
Mùa Hạ Năm Đó
Mùa Hạ Năm Đó
Đã Full
Trường học / Tình yêu / Đã Full
73.3M
4.9
Tên tác giả: Young Dream

Ngày đầu tiên bước vào cấp 3, Tiểu Duy hạ quyết tâm tỏ tình với người bạn thanh mai trúc mã mà mình yêu thầm đã lâu. Nhưng vì quá căng thẳng mà…cuộc sống học đường của cô sẽ thế nào từ đây? Truyện này do Young Dream cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 208 chương    /    (101937)
 Đã cập nhật 208 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-04-18
 28.5k  1.9k
2
Chapter 2
2019-04-18
 26.4k  1.4k
3
Chapter 3
2019-04-18
 21.8k  598
4
Chapter 4
2019-04-18
 20.8k  891
5
Chapter 5
2019-04-18
 20.4k  941
6
Chapter 6
2019-04-18
 19.1k  930
7
Chapter 7
2019-04-18
 17.2k  481
8
Chapter 8
2019-04-18
 16.5k  914
9
Chapter 9
2019-04-18
 16.3k  447
10
Chapter 10
2019-04-18
 16.4k  1.1k
11
Chapter 11
2019-04-19
 15.6k  461
12
Chapter 12
2019-04-22
 16.9k  390
13
Chapter 13
2019-04-24
 15.9k  651
14
Chapter 14
2019-04-26
 16.5k  374
15
Chapter 15
2019-04-29
 16.6k  605
16
Chapter 16
2019-05-01
 14.8k  244
17
Chapter 17
2019-05-03
 15.8k  640
18
Chapter 18
2019-05-06
 16.3k  763
19
Chapter 19
2019-05-08
 15.5k  307
20
Chapter 20
2019-05-10
 15.4k  1.3k
21
Chapter 21
2019-05-13
 14.6k  320
22
Chapter 22
2019-05-15
 15.3k  628
23
Chapter 23
2019-05-17
 15.1k  286
24
Chapter 24
2019-05-20
 14.5k  226
25
Chapter 25
2019-05-22
 15.3k  735
26
Chapter 26
2019-05-25
 14.2k  301
27
Chapter 27
2019-05-27
 15.1k  264
28
Chapter 28
2019-06-01
 15.7k  455
29
Chapter 29
2019-06-03
 16.2k  473
30
Chapter 30
2019-06-08
 15.1k  502
31
Chapter 31
2019-06-10
 17.3k  883
32
Chapter 32
2019-06-15
 15.2k  1.1k
33
Chapter 33
2019-06-17
 14.2k  242
34
Chapter 34
2019-06-22
 14k  432
35
Chapter 35
2019-06-24
 14.2k  365
36
Chapter 36
2019-06-29
 13.7k  370
37
Chapter 37
2019-06-30
 13.6k  234
38
Chapter 38
2019-06-30
 14.5k  276
39
Chapter 39
2019-06-30
 13.3k  241
40
Chapter 40
2019-06-30
 13.9k  585
41
Chapter 41
2019-06-30
 13.2k  193
42
Chapter 42
2019-06-30
 14.9k  398
43
Chapter 43
2019-06-30
 14.1k  263
44
Chapter 44
2019-06-30
 13.4k  342
45
Chapter 45
2019-06-30
 12.9k  157
46
Chapter 46
2019-06-30
 13.3k  972
47
Chapter 47
2019-07-01
 15.4k  757
48
Chapter 48
2019-07-06
 14.2k  346
49
Chapter 49
2019-07-08
 17.8k  1.2k
50
Chapter 50
2019-07-11
 14.9k  542
51
Chapter 51
2019-07-13
 14.5k  526
52
Chapter 52
2019-07-15
 14.4k  548
53
Chapter 53
2019-07-18
 14.2k  776
54
Chapter 54
2019-07-20
 14.5k  448
55
Chapter 55
2019-07-22
 15.2k  522
56
Chapter 56
2019-07-25
 15.5k  528
57
Chapter 57
2019-07-27
 15k  333
58
Chapter 58
2019-07-29
 14.4k  333
59
Chapter 59
2019-08-01
 14k  329
60
Chapter 60
2019-08-03
 14.8k  634
61
Chapter 61
2019-08-05
 13.6k  320
62
Chapter 62
2019-08-08
 13.5k  554
63
Chapter 63
2019-08-10
 13.3k  779
64
Chapter 64
2019-08-11
 13.6k  402
65
Chapter 65
2019-08-11
 12.8k  207
66
Chapter 66
2019-08-11
 14.2k  438
67
Chapter 67
2019-08-11
 12.9k  164
68
Chapter 68
2019-08-11
 13.4k  367
69
Chapter 69
2019-08-11
 12.7k  265
70
Chapter 70
2019-08-11
 12.4k  224
71
Chapter 71
2019-08-11
 13.4k  314
72
Chapter 72
2019-08-11
 13.9k  705
73
Chapter 73
2019-08-11
 13.8k  390
74
Chapter 74
2019-08-12
 14.9k  579
75
Chapter 75
2019-08-15
 14.7k  812
76
Chapter 76
2019-08-17
 14.2k  496
77
Chapter 77
2019-08-19
 13k  320
78
Chapter 78
2019-08-22
 12.3k  309
79
Chapter 79
2019-08-24
 13.8k  465
80
Chapter 80
2019-08-26
 13.9k  330
81
Chapter 81
2019-08-29
 12.8k  278
82
Chapter 82
2019-08-31
 12.2k  249
83
Chapter 83
2019-09-02
 13.6k  802
84
Chapter 84
2019-09-05
 12.8k  441
85
Chapter 85
2019-09-07
 13.2k  538
86
Chapter 86
2019-09-09
 12.4k  586
87
Chapter 87
2019-09-12
 12k  291
88
Chapter 88
2019-09-14
 13.6k  578
89
Chapter 89
2019-09-16
 12k  671
90
Chapter 90
2019-09-19
 12.7k  314
91
Chapter 91
2019-09-21
 12.3k  603
92
Chapter 92
2019-09-23
 12.8k  703
93
Chapter 93
2019-09-26
 11.7k  425
94
Chapter 94
2019-09-28
 13.2k  550
95
Chapter 95
2019-09-30
 11.7k  517
96
Chapter 96
2019-10-03
 11.7k  648
97
Chapter 97
2019-10-05
 13.2k  1.1k
98
Chapter 98
2019-10-07
 12.3k  198
99
Chapter 99
2019-10-10
 11.5k  198
100
Chapter 100
2019-10-12
 12.8k  323
101
Chapter 101
2019-10-14
 11.5k  347
102
Chapter 102
2019-10-17
 13.4k  611
103
Chapter 103
2019-10-19
 12.5k  355
104
Chapter 104
2019-10-21
 11.8k  467
105
Chapter 105
2019-10-24
 11.9k  517
106
Chapter 106
2019-10-26
 11k  518
107
Chapter 107
2019-10-28
 10.9k  581
108
Chapter 108
2019-10-31
 10.9k  400
109
Chapter 109
2019-11-02
 11k  676
110
Chapter 110
2019-11-04
 11.2k  474
111
Chapter 111
2019-11-07
 10.9k  502
112
Chapter 112
2019-11-09
 10.7k  512
113
Chapter 113
2019-11-11
 10.9k  198
114
Chapter 114
2019-11-14
 10.8k  220
115
Chapter 115
2019-11-16
 11k  200
116
Chapter 116
2019-11-18
 12.4k  675
117
Chapter 117
2019-11-20
 11.5k  258
118
Chapter 118
2019-11-20
 11.4k  391
119
Chapter 119
2019-11-20
 10.7k  197
120
Chapter 120
2019-11-20
 11.1k  218
121
Chapter 121
2019-11-20
 10.8k  195
122
Chapter 122
2019-11-20
 11k  346
123
Chapter 123
2019-11-20
 11k  580
124
Chapter 124
2019-11-20
 10.3k  103
125
Chapter 125
2019-11-20
 9.3k  92
126
Chapter 126
2019-11-20
 11.1k  410
127
Chapter 127
2019-11-21
 10.9k  332
128
Chapter 128
2019-11-23
 10.5k  222
129
Chapter 129
2019-11-25
 11.6k  323
130
Chapter 130
2019-11-28
 11k  171
131
Chapter 131
2019-11-30
 10.8k  1.3k
132
Chapter 132
2019-12-02
 10.2k  219
133
Chapter 133
2019-12-05
 10.1k  181
134
Chapter 134
2019-12-07
 9.3k  280
135
Chapter 135
2019-12-09
 12.2k  514
136
Chapter 136
2019-12-12
 10.3k  336
137
Chapter 137
2019-12-14
 9.9k  194
138
Chapter 138
2019-12-16
 10.8k  878
139
Chapter 139
2019-12-19
 10k  193
140
Chapter 140
2019-12-21
 10.2k  182
141
Chapter 141
2019-12-23
 10.4k  237
142
Chapter 142
2019-12-26
 10.4k  259
143
Chapter 143
2019-12-28
 10.9k  693
144
Chapter 144
2019-12-30
 10.5k  407
145
Chapter 145
2020-01-02
 10.2k  709
146
Chapter 146
2020-01-04
 10.1k  240
147
Chapter 147
2020-01-06
 11.5k  500
148
Chapter 148
2020-01-09
 9.7k  154
149
Chapter 149
2020-01-11
 10k  218
150
Chapter 150
2020-01-13
 11.2k  168
151
Chapter 151
2020-01-16
 10k  605
152
Chapter 152
2020-01-18
 10.3k  258
153
Chapter 153
2020-01-20
 10.7k  242
154
Chapter 154
2020-01-23
 10.5k  434
155
Chapter 155
2020-01-25
 9.6k  424
156
Chapter 156
2020-01-27
 10.4k  1.1k
157
Chapter 157
2020-01-30
 12.4k  1.2k
158
Chapter 158
2020-02-01
 13.1k  1k
159
Chapter 159
2020-02-03
 13.4k  696
160
Chapter 160
2020-02-06
 10.9k  557
161
Chapter 161
2020-02-08
 11.7k  480
162
Chapter 162
2020-02-10
 11.7k  374
163
Chapter 163
2020-02-13
 13.5k  1.5k
164
Chapter 164
2020-02-15
 12.9k  410
165
Chapter 165
2020-02-17
 13.6k  1.2k
166
Chapter 166
2020-02-20
 12.1k  582
167
Chapter 167
2020-02-22
 12k  413
168
Chapter 168
2020-02-24
 11.7k  430
169
Chapter 169
2020-02-27
 11.6k  293
170
Chapter 170
2020-02-29
 11.7k  699
171
Chapter 171
2020-03-02
 11.9k  393
172
Chapter 172
2020-03-05
 11.5k  238
173
Chapter 173
2020-03-07
 10.7k  566
174
Chapter 174
2020-03-09
 10.3k  233
175
Chapter 175
2020-03-12
 10k  260
176
Chapter 176
2020-03-14
 9.8k  240
177
Chapter 177
2020-03-16
 10k  257
178
Chapter 178
2020-03-19
 10.4k  278
179
Chapter 179
2020-03-21
 10.1k  277
180
Chapter 180
2020-03-23
 11.8k  501
181
Chapter 181
2020-03-26
 10.4k  356
182
Chapter 182
2020-03-28
 10.1k  255
183
Chapter 183
2020-03-30
 10.6k  477
184
Chapter 184
2020-04-02
 9.7k  342
185
Chapter 185
2020-04-04
 10.3k  487
186
Chapter 186
2020-04-06
 10.8k  267
187
Chapter 187
2020-04-09
 9.9k  232
188
Chapter 188
2020-04-11
 9.7k  300
189
Chapter 189
2020-04-13
 10.6k  513
190
Chapter 190
2020-04-16
 10.4k  366
191
Chapter 191
2020-04-18
 10.3k  233
192
Chapter 192
2020-04-20
 9.8k  415
193
Chapter 193
2020-04-23
 10k  965
194
Chapter 194
2020-04-25
 9.9k  511
195
Chapter 195
2020-04-27
 11.4k  847
196
Chapter 196
2020-04-30
 10.3k  408
197
Chapter 197
2020-05-02
 10.1k  384
198
Chapter 198
2020-05-04
 9.2k  210
199
Chapter 199
2020-05-07
 9.7k  222
200
Chapter 200
2020-05-09
 9.5k  625
201
Chapter 201
2020-05-11
 10.5k  1k
202
Chapter 202
2020-05-14
 9.7k  234
203
Chapter 203
2020-05-16
 9.3k  137
204
Chapter 204
2020-05-18
 9.5k  306
205
Chapter 205
2020-05-21
 9.8k  305
206
Chapter 206
2020-05-23
 9.3k  207
207
Chapter 207
2020-05-25
 10.5k  408
208
Chapter 208
2020-05-27
 17.8k  3.1k
Đề xuất liên quan
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Oan gia/Drama/Bá đạo/Ân oán hào môn/Mỹ nam vây quanh/Gái ngoan/Hắc đạo
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Sảng văn/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn
Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Pháp Y Cuồng Phi
Pháp Y Cuồng Phi
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Cung đình
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play