Hành động / Huyền huyễn / Viễn tưởng / Mạo Hiểm

Chư Thiên Kỷ

ShenJu Comics
Bắt đầu xem Ch.1
4.6
718.2K Lượt xem 14.8K Like
Cập nhật mỗi Thứ năm,Thứ sáu,Chủ nhật
Trong thời kỳ vũ trụ tồn tại hàng ngàn thế giới, có một nơi tên là thế giới La Phù, tồn tại 10 nghìn năm, sau đó thì bị diệt vong. Thế giới trong 10 nghìn năm tiếp theo đó đã biến đổi không ngừng, cho đến một ngày, một thiếu niên đã chết từ chục ngàn năm trước đã tỉnh lại trong Tàng Kiếm Các.

Truyện này do ShenJu Comics cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon - zhutianji,ztj
Hành động
Huyền huyễn
Viễn tưởng
Mạo Hiểm
Hottest Comments
Phương Lê
tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi ngu lol tụi
KILL or DIE: mình ủng hộ công lao viết của bạn
Hủ nam trong sáng 😇😇: mô phật chúng ta dag tu mà bn nên đừng trách ng mất não lm j
total 6 replies
Hủ nam trong sáng 😇😇
đẹp đấy có tố chất làm công nhưng cái tội lm màu nên bị ăn hành...
Tiêu Hồ Lam Khanh
Không hiểu sao mấy truyện tu tiên hay đại loại như này tôi lại có tâm lí thích có nam chính thứ hai hơn nữ chính các ông ạ. =)))
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
support@mangatoon.mobi
Send your comics to email
contribute@mangatoon.mobi
Facebook
English
Bahasa indonesia
Tiếng việt
WhatsApp
Dewi
+62 81586331815
Reviana
+62 81385018212
Jack
+62 81311091165
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play