Tiếp tục cập nhật
0
Tên tác giả:

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 118 chương    /    (11644)
 Đã cập nhật 118 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-07-30
 13.1k  577
2
Chapter 2
2019-07-30
 10.6k  207
3
Chapter 3
2019-07-30
 10.3k  124
4
Chapter 4
2019-07-30
 9.2k  174
5
Chapter 5
2019-07-30
 9.6k  234
6
Chapter 6
2019-07-30
 7.5k  186
7
Chapter 7
2019-07-30
 7.5k  240
8
Chapter 8
2019-07-30
 6.9k  93
9
Chapter 9
2019-07-30
 6.8k  71
10
Chapter 10
2019-07-30
 7.7k  141
11
Chapter 11
2019-07-30
 6.4k  68
12
Chapter 12
2019-07-30
 5.5k  104
13
Chapter 13
2019-07-30
 5k  92
14
Chapter 14
2019-07-30
 4.9k  93
15
Chapter 15
2019-07-30
 4.8k  43
16
Chapter 16
2019-07-30
 5.1k  162
17
Chapter 17
2019-07-30
 4.9k  164
18
Chapter 18
2019-07-30
 6.2k  221
19
Chapter 19
2019-07-30
 5.3k  184
20
Chapter 20
2019-07-30
 6.2k  240
21
Chapter 21
2019-08-02
 5.6k  67
22
Chapter 22
2019-08-06
 5k  76
23
Chapter 23
2019-08-09
 5.4k  58
24
Chapter 24
2019-08-13
 5.1k  83
25
Chapter 25
2019-08-16
 5.4k  97
26
Chapter 26
2019-08-20
 4.9k  61
27
Chapter 27
2019-08-23
 4.6k  44
28
Chapter 28
2019-08-27
 4.6k  87
29
Chapter 29
2019-08-30
 4.6k  46
30
Chapter 30
2019-09-03
 4.3k  45
31
Chapter 31
2019-09-06
 4.6k  50
32
Chapter 32
2019-09-10
 4.2k  29
33
Chapter 33
2019-09-13
 4.2k  98
34
Chapter 34
2019-09-17
 4.2k  92
35
Chapter 35
2019-09-20
 4.4k  135
36
Chapter 36
2019-09-24
 3.7k  52
37
Chapter 37
2019-09-27
 4k  57
38
Chapter 38
2019-10-01
 3.8k  79
39
Chapter 39
2019-10-04
 4.2k  125
40
Chapter 40
2019-10-08
 3.8k  62
41
Chapter 41
2019-10-11
 3.7k  135
42
Chapter 42
2019-10-15
 3.6k  39
43
Chapter 43
2019-10-18
 3.7k  56
44
Chapter 44
2019-10-22
 4.3k  143
45
Chapter 45
2019-10-25
 3.7k  133
46
Chapter 46
2019-10-29
 3.6k  83
47
Chapter 47
2019-11-01
 3.4k  46
48
Chapter 48
2019-11-05
 3.5k  71
49
Chapter 49
2019-11-08
 3.4k  29
50
Chapter 50
2019-11-12
 3.6k  46
51
Chapter 51
2019-11-15
 3.3k  57
52
Chapter 52
2019-11-19
 3.2k  46
53
Chapter 53
2019-11-22
 3.4k  26
54
Chapter 54
2019-11-26
 3.2k  59
55
Chapter 55
2019-11-29
 3.4k  62
56
Chapter 56
2019-12-03
 3.4k  56
57
Chapter 57
2019-12-06
 3.2k  44
58
Chapter 58
2019-12-10
 3.3k  45
59
Chapter 59
2019-12-13
 3.1k  45
60
Chapter 60
2019-12-17
 3.2k  64
61
Chapter 61
2019-12-20
 3k  58
62
Chapter 62
2019-12-24
 3k  41
63
Chapter 63
2019-12-27
 3.3k  97
64
Chapter 64
2019-12-31
 2.7k  25
65
Chapter 65
2020-01-03
 3k  74
66
Chapter 66
2020-01-07
 2.7k  50
67
Chapter 67
2020-01-10
 2.8k  67
68
Chapter 68
2020-01-14
 2.9k  82
69
Chapter 69
2020-01-17
 2.9k  34
70
Chapter 70
2020-01-21
 2.8k  76
71
Chapter 71
2020-01-24
 3.1k  84
72
Chapter 72
2020-01-28
 2.8k  53
73
Chapter 73
2020-01-31
 2.6k  447
74
Chapter 74
2020-02-04
 2.7k  55
75
Chapter 75
2020-02-06
 2.5k  19
76
Chapter 76
2020-02-06
 2.5k  25
77
Chapter 77
2020-02-06
 2.7k  58
78
Chapter 78
2020-02-06
 2.7k  66
79
Chapter 79
2020-02-06
 2.5k  30
80
Chapter 80
2020-02-06
 2.4k  48
81
Chapter 81
2020-02-06
 2.3k  39
82
Chapter 82
2020-02-06
 2.3k  46
83
Chapter 83
2020-02-06
 2.5k  79
84
Chapter 84
2020-02-06
 2.5k  38
85
Chapter 85
2020-02-07
 2.9k  174
86
Chapter 86
2020-02-11
 2.8k  78
87
Chapter 87
2020-02-14
 2.7k  99
88
Chapter 88
2020-02-18
 3k  198
89
Chapter 89
2020-02-21
 2.9k  56
90
Chapter 90
2020-02-25
 2.8k  101
91
Chapter 91
2020-02-28
 3k  114
92
Chapter 92
2020-03-03
 2.8k  65
93
Chapter 93
2020-03-06
 2.9k  96
94
Chapter 94
2020-03-10
 3.3k  226
95
Chapter 95
2020-03-13
 3.2k  134
96
Chapter 96
2020-03-17
 2.9k  87
97
Chapter 97
2020-03-20
 2.9k  91
98
Chapter 98
2020-03-24
 2.7k  55
99
Chapter 99
2020-03-27
 2.7k  54
100
Chapter 100
2020-03-31
 3.5k  202
101
Chapter 101
2020-04-03
 3.3k  127
102
Chapter 102
2020-04-07
 2.9k  73
103
Chapter 103
2020-04-10
 2.6k  72
104
Chapter 104
2020-04-14
 3.1k  185
105
Chapter 105
2020-04-17
 2.7k  70
106
Chapter 106
2020-04-21
 2.9k  163
107
Chapter 107
2020-04-24
 3k  112
108
Chapter 108
2020-04-28
 3.2k  218
109
Chapter 109
2020-07-15
 2.5k  116
110
Chapter 110
2020-07-22
 2.6k  72
111
Chapter 111
2020-07-29
 2.6k  66
112
Chapter 112
2020-08-12
 2.5k  73
113
Chapter 113
2020-08-19
 2.7k  98
114
Chapter 114
2020-08-26
 2.5k  46
115
Chapter 115
2020-09-02
 2.3k  42
116
Chapter 116
2020-09-09
 2.6k  42
117
Chapter 117
2020-09-16
 3.1k  103
118
Chapter 118
2020-09-23
 4.1k  299
Đề xuất liên quan
Trò Chơi Ác Ma: Dạy Dỗ Cô Vợ Tinh Nghịch
Trò Chơi Ác Ma: Dạy Dỗ Cô Vợ Tinh Nghịch
Tình yêu/Tổng tài
Mỹ Nhân Sách
Mỹ Nhân Sách
Tình yêu/Xuyên Không/Đã Full/Cung đình
Vợ Yêu Lém Lỉnh Của Quân Nhân
Vợ Yêu Lém Lỉnh Của Quân Nhân
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài
Mạc Thiếu Bức Hôn
Mạc Thiếu Bức Hôn
Tình yêu/Tổng tài
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play