Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Xuyên Không / Cung đình / Võng du / Drama / Bá đạo / Cổ đại / Lội ngược dòng / Đánh quái thăng cấp / Chiếm hữu cao / Leo cao
121.6M
4.7
Tên tác giả: Haotoon

Hạ Hi, một cô gái không thích ra ngoài và bị chia tay vì một nam sinh trong game và tự sát, sau đó xuyên không đến một game tình yêu có vô số mỹ nam, từng bước biến thành một người đẹp. Truyện này do Haotoon cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 398 chương    /    (87451)
 Đã cập nhật 398 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-01-06
 26.4k  1.8k
2
Chapter 2
2019-01-06
 20.8k  502
3
Chapter 3
2019-01-06
 18.4k  368
4
Chapter 4
2019-01-06
 17.9k  509
5
Chapter 5
2019-01-06
 16.3k  423
6
Chapter 6
2019-01-06
 15.6k  403
7
Chapter 7
2019-01-06
 15.5k  698
8
Chapter 8
2019-01-06
 14.9k  333
9
Chapter 9
2019-01-06
 15k  373
10
Chapter 10
2019-01-06
 14.7k  273
11
Chapter 11
2019-01-13
 15.1k  299
12
Chapter 12
2019-01-20
 15k  178
13
Chapter 13
2019-01-27
 15.1k  234
14
Chapter 14
2019-02-03
 15.6k  263
15
Chapter 15
2019-02-10
 17.1k  414
16
Chapter 16
2019-02-17
 17.8k  550
17
Chapter 17
2019-02-24
 15.3k  160
18
Chapter 18
2019-03-03
 16k  266
19
Chapter 19
2019-03-10
 15.7k  306
20
Chapter 20
2019-03-17
 15.8k  323
21
Chapter 21
2019-03-23
 15.2k  212
22
Chapter 22
2019-03-24
 15.8k  270
23
Chapter 23
2019-03-30
 15k  206
24
Chapter 24
2019-03-31
 15k  185
25
Chapter 25
2019-04-06
 15.7k  159
26
Chapter 26
2019-04-07
 15.5k  232
27
Chapter 27
2019-04-13
 15.5k  569
28
Chapter 28
2019-04-14
 14.8k  287
29
Chapter 29
2019-04-20
 14.7k  260
30
Chapter 30
2019-04-21
 15.3k  486
31
Chapter 31
2019-04-27
 14.7k  236
32
Chapter 32
2019-04-28
 14.5k  365
33
Chapter 33
2019-05-04
 14k  277
34
Chapter 34
2019-05-05
 13.8k  255
35
Chapter 35
2019-05-11
 13.4k  197
36
Chapter 36
2019-05-12
 13.7k  359
37
Chapter 37
2019-05-18
 13.3k  262
38
Chapter 38
2019-05-18
 12.4k  141
39
Chapter 39
2019-05-18
 11.9k  408
40
Chapter 40
2019-05-18
 12.2k  173
41
Chapter 41
2019-05-18
 12.7k  182
42
Chapter 42
2019-05-18
 12.3k  162
43
Chapter 43
2019-05-18
 12.7k  279
44
Chapter 44
2019-05-18
 13.2k  165
45
Chapter 45
2019-05-18
 12.4k  119
46
Chapter 46
2019-05-18
 12.8k  120
47
Chapter 47
2019-05-18
 12.9k  135
48
Chapter 48
2019-05-18
 13.2k  167
49
Chapter 49
2019-05-18
 12.7k  277
50
Chapter 50
2019-05-18
 12.8k  256
51
Chapter 51
2019-05-18
 12.1k  168
52
Chapter 52
2019-05-18
 12.5k  259
53
Chapter 53
2019-05-18
 12.9k  367
54
Chapter 54
2019-05-18
 12.8k  286
55
Chapter 55
2019-05-18
 13.1k  224
56
Chapter 56
2019-05-18
 11.7k  127
57
Chapter 57
2019-05-18
 12.5k  187
58
Chapter 58
2019-05-18
 12.1k  353
59
Chapter 59
2019-05-18
 11.7k  194
60
Chapter 60
2019-05-18
 11.6k  141
61
Chapter 61
2019-05-18
 12.3k  335
62
Chapter 62
2019-05-18
 11.6k  233
63
Chapter 63
2019-05-18
 12.8k  282
64
Chapter 64
2019-05-18
 12.2k  183
65
Chapter 65
2019-05-18
 13.5k  626
66
Chapter 66
2019-05-18
 12.6k  409
67
Chapter 67
2019-05-18
 12.7k  475
68
Chapter 68
2019-05-19
 13.2k  566
69
Chapter 69
2019-05-24
 12k  188
70
Chapter 70
2019-05-26
 12.8k  270
71
Chapter 71
2019-05-31
 11.6k  206
72
Chapter 72
2019-06-02
 11.5k  130
73
Chapter 73
2019-06-07
 12.4k  233
74
Chapter 74
2019-06-09
 11.7k  101
75
Chapter 75
2019-06-11
 12.6k  195
76
Chapter 76
2019-06-14
 12.2k  259
77
Chapter 77
2019-06-16
 12.2k  246
78
Chapter 78
2019-06-18
 11.9k  212
79
Chapter 79
2019-06-21
 12.3k  422
80
Chapter 80
2019-06-23
 11.9k  178
81
Chapter 81
2019-06-25
 11.5k  99
82
Chapter 82
2019-06-28
 12.8k  428
83
Chapter 83
2019-06-30
 12.6k  283
84
Chapter 84
2019-07-02
 12.1k  371
85
Chapter 85
2019-07-05
 11.8k  273
86
Chapter 86
2019-07-07
 11.8k  351
87
Chapter 87
2019-07-09
 11.9k  481
88
Chapter 88
2019-07-11
 11.7k  134
89
Chapter 89
2019-07-14
 10.9k  102
90
Chapter 90
2019-07-16
 13.4k  663
91
Chapter 91
2019-07-18
 11.7k  266
92
Chapter 92
2019-07-20
 10.8k  378
93
Chapter 93
2019-07-20
 10.6k  297
94
Chapter 94
2019-07-20
 10.7k  223
95
Chapter 95
2019-07-20
 10.3k  106
96
Chapter 96
2019-07-20
 10.1k  128
97
Chapter 97
2019-07-20
 10.3k  168
98
Chapter 98
2019-07-20
 10.2k  280
99
Chapter 99
2019-07-20
 10k  469
100
Chapter 100
2019-07-20
 10.4k  197
101
Chapter 101
2019-07-20
 10.2k  254
102
Chapter 102
2019-07-20
 10.8k  362
103
Chapter 103
2019-07-20
 11.3k  259
104
Chapter 104
2019-07-20
 10.9k  518
105
Chapter 105
2019-07-20
 10.4k  167
106
Chapter 106
2019-07-20
 10.5k  133
107
Chapter 107
2019-07-20
 12k  274
108
Chapter 108
2019-07-20
 10.8k  282
109
Chapter 109
2019-07-20
 9.9k  152
110
Chapter 110
2019-07-20
 9.7k  152
111
Chapter 111
2019-07-20
 10.1k  376
112
Chapter 112
2019-07-21
 11.2k  246
113
Chapter 113
2019-07-23
 11k  197
114
Chapter 114
2019-07-25
 11.6k  214
115
Chapter 115
2019-07-28
 10.8k  189
116
Chapter 116
2019-07-30
 10.7k  207
117
Chapter 117
2019-08-01
 10.5k  295
118
Chapter 118
2019-08-04
 10.8k  161
119
Chapter 119
2019-08-06
 10.7k  160
120
Chapter 120
2019-08-08
 11.3k  248
121
Chapter 121
2019-08-11
 10.3k  233
122
Chapter 122
2019-08-13
 10.2k  200
123
Chapter 123
2019-08-15
 10.6k  203
124
Chapter 124
2019-08-18
 9.8k  165
125
Chapter 125
2019-08-20
 10.5k  142
126
Chapter 126
2019-08-22
 10.5k  236
127
Chapter 127
2019-08-25
 9.8k  138
128
Chapter 128
2019-08-27
 9.9k  162
129
Chapter 129
2019-08-29
 9.5k  137
130
Chapter 130
2019-09-01
 10.1k  135
131
Chapter 131
2019-09-03
 9.4k  161
132
Chapter 132
2019-09-05
 9.5k  142
133
Chapter 133
2019-09-08
 10.2k  182
134
Chapter 134
2019-09-10
 9.3k  124
135
Chapter 135
2019-09-12
 9.4k  157
136
Chapter 136
2019-09-15
 9k  116
137
Chapter 137
2019-09-17
 9.4k  156
138
Chapter 138
2019-09-19
 10k  142
139
Chapter 139
2019-09-22
 9.5k  124
140
Chapter 140
2019-09-24
 10.2k  226
141
Chapter 141
2019-09-26
 9.4k  136
142
Chapter 142
2019-09-29
 10.2k  194
143
Chapter 143
2019-10-01
 9.5k  128
144
Chapter 144
2019-10-03
 9.6k  139
145
Chapter 145
2019-10-06
 9.2k  143
146
Chapter 146
2019-10-06
 9k  175
147
Chapter 147
2019-10-06
 8.4k  59
148
Chapter 148
2019-10-06
 8.8k  99
149
Chapter 149
2019-10-06
 8.6k  69
150
Chapter 150
2019-10-06
 8.5k  80
151
Chapter 151
2019-10-06
 8.8k  105
152
Chapter 152
2019-10-06
 9k  171
153
Chapter 153
2019-10-06
 8.6k  167
154
Chapter 154
2019-10-06
 8.4k  94
155
Chapter 155
2019-10-06
 9.1k  174
156
Chapter 156
2019-10-08
 9.4k  298
157
Chapter 157
2019-10-10
 8.4k  156
158
Chapter 158
2019-10-13
 8.2k  163
159
Chapter 159
2019-10-15
 8k  166
160
Chapter 160
2019-10-17
 8.5k  113
161
Chapter 161
2019-10-20
 8.5k  174
162
Chapter 162
2019-10-22
 8.6k  121
163
Chapter 163
2019-10-24
 8.4k  177
164
Chapter 164
2019-10-27
 8.7k  143
165
Chapter 165
2019-10-29
 8.6k  109
166
Chapter 166
2019-10-31
 8.6k  139
167
Chapter 167
2019-11-03
 8.7k  196
168
Chapter 168
2019-11-05
 8.8k  168
169
Chapter 169
2019-11-07
 9.1k  123
170
Chapter 170
2019-11-10
 9.5k  273
171
Chapter 171
2019-11-10
 9.2k  190
172
Chapter 172
2019-11-10
 9.3k  90
173
Chapter 173
2019-11-10
 9.3k  130
174
Chapter 174
2019-11-10
 8.5k  63
175
Chapter 175
2019-11-10
 9.4k  751
176
Chapter 176
2019-11-10
 10.2k  645
177
Chapter 177
2019-11-10
 10.3k  634
178
Chapter 178
2019-11-10
 9.3k  251
179
Chapter 179
2019-11-10
 9.1k  169
180
Chapter 180
2019-11-10
 8.7k  90
181
Chapter 181
2019-11-10
 8.2k  83
182
Chapter 182
2019-11-10
 9.2k  128
183
Chapter 183
2019-11-10
 8.8k  120
184
Chapter 184
2019-11-10
 8.9k  178
185
Chapter 185
2019-11-10
 8.2k  118
186
Chapter 186
2019-11-10
 8.4k  99
187
Chapter 187
2019-11-10
 8.1k  139
188
Chapter 188
2019-11-10
 8.7k  131
189
Chapter 189
2019-11-10
 8.9k  116
190
Chapter 190
2019-11-10
 10.4k  448
191
Chapter 191
2019-11-12
 9.4k  352
192
Chapter 192
2019-11-14
 8.9k  404
193
Chapter 193
2019-11-17
 9.5k  326
194
Chapter 194
2019-11-19
 9.2k  226
195
Chapter 195
2019-11-21
 8.8k  185
196
Chapter 196
2019-11-24
 9.2k  185
197
Chapter 197
2019-11-26
 9k  144
198
Chapter 198
2019-11-28
 9.1k  197
199
Chapter 199
2019-12-01
 9.7k  430
200
Chapter 200
2019-12-03
 9.8k  284
201
Chapter 201
2019-12-05
 9.8k  241
202
Chapter 202
2019-12-08
 9k  175
203
Chapter 203
2019-12-10
 9.4k  192
204
Chapter 204
2019-12-12
 8.9k  415
205
Chapter 205
2019-12-14
 8.5k  177
206
Chapter 206
2019-12-14
 8k  180
207
Chapter 207
2019-12-14
 8.3k  88
208
Chapter 208
2019-12-14
 8.3k  154
209
Chapter 209
2019-12-14
 7.8k  94
210
Chapter 210
2019-12-14
 7.9k  166
211
Chapter 211
2019-12-14
 8.5k  380
212
Chapter 212
2019-12-14
 7.6k  80
213
Chapter 213
2019-12-14
 7.4k  61
214
Chapter 214
2019-12-14
 7.6k  113
215
Chapter 215
2019-12-14
 8k  211
216
Chapter 216
2019-12-14
 7.8k  105
217
Chapter 217
2019-12-14
 7.4k  81
218
Chapter 218
2019-12-14
 7.5k  88
219
Chapter 219
2019-12-14
 7.4k  73
220
Chapter 220
2019-12-14
 8k  107
221
Chapter 221
2019-12-14
 7.5k  75
222
Chapter 222
2019-12-14
 7.4k  115
223
Chapter 223
2019-12-14
 7.5k  76
224
Chapter 224
2019-12-14
 8.4k  154
225
Chapter 225
2019-12-15
 8.4k  170
226
Chapter 226
2019-12-17
 8.3k  165
227
Chapter 227
2019-12-19
 8.2k  169
228
Chapter 228
2019-12-22
 7.9k  127
229
Chapter 229
2019-12-24
 8.3k  165
230
Chapter 230
2019-12-26
 8.5k  143
231
Chapter 231
2019-12-29
 8.4k  135
232
Chapter 232
2019-12-31
 8k  161
233
Chapter 233
2020-01-02
 8.1k  114
234
Chapter 234
2020-01-05
 7.8k  130
235
Chapter 235
2020-01-07
 8.1k  122
236
Chapter 236
2020-01-09
 7.9k  131
237
Chapter 237
2020-01-12
 7.8k  193
238
Chapter 238
2020-01-14
 7.7k  107
239
Chapter 239
2020-01-16
 8k  116
240
Chapter 240
2020-01-19
 8.3k  211
241
Chapter 241
2020-01-21
 8.5k  143
242
Chapter 242
2020-01-23
 8.4k  208
243
Chapter 243
2020-01-26
 9.3k  453
244
Chapter 244
2020-01-28
 8.2k  179
245
Chapter 245
2020-01-30
 8.7k  386
246
Chapter 246
2020-02-02
 8.8k  687
247
Chapter 247
2020-02-04
 8.4k  287
248
Chapter 248
2020-02-06
 8.7k  262
249
Chapter 249
2020-02-09
 8.8k  339
250
Chapter 250
2020-02-11
 8.4k  171
251
Chapter 251
2020-02-13
 9k  483
252
Chapter 252
2020-02-16
 8.3k  238
253
Chapter 253
2020-02-18
 8.4k  324
254
Chapter 254
2020-02-20
 8.4k  397
255
Chapter 255
2020-02-23
 7.5k  328
256
Chapter 256
2020-02-25
 7.4k  247
257
Chapter 257
2020-02-27
 7.6k  263
258
Chapter 258
2020-03-01
 7.3k  176
259
Chapter 259
2020-03-03
 7.7k  231
260
Chapter 260
2020-03-05
 8.1k  324
261
Chapter 261
2020-03-08
 6.6k  116
262
Chapter 262
2020-03-10
 6.9k  150
263
Chapter 263
2020-03-12
 7.1k  196
264
Chapter 264
2020-03-15
 6.8k  184
265
Chapter 265
2020-03-17
 6.9k  139
266
Chapter 266
2020-03-19
 7.2k  272
267
Chapter 267
2020-03-22
 7.1k  291
268
Chapter 268
2020-03-24
 6.6k  284
269
Chapter 269
2020-03-26
 6.4k  124
270
Chapter 270
2020-03-29
 6.7k  238
271
Chapter 271
2020-03-31
 6.4k  137
272
Chapter 272
2020-04-02
 6.6k  147
273
Chapter 273
2020-04-05
 6.7k  126
274
Chapter 274
2020-04-07
 6.6k  167
275
Chapter 275
2020-04-09
 6.7k  180
276
Chapter 276
2020-04-12
 6.7k  180
277
Chapter 277
2020-04-14
 7.1k  179
278
Chapter 278
2020-04-16
 8.5k  937
279
Chapter 279
2020-04-19
 7.4k  640
280
Chapter 280
2020-04-21
 7.5k  251
281
Chapter 281
2020-04-23
 6.9k  270
282
Chapter 282
2020-04-26
 6.7k  193
283
Chapter 283
2020-04-28
 7.5k  341
284
Chapter 284
2020-04-30
 7.1k  207
285
Chapter 285
2020-05-03
 6.9k  292
286
Chapter 286
2020-05-05
 6.7k  279
287
Chapter 287
2020-05-07
 7.3k  253
288
Chapter 288
2020-05-10
 7.1k  187
289
Chapter 289
2020-05-14
 8k  365
290
Chapter 290
2020-05-17
 6.9k  142
291
Chapter 291
2020-05-19
 7k  108
292
Chapter 292
2020-05-21
 6.8k  129
293
Chapter 293
2020-05-24
 6.8k  249
294
Chapter 294
2020-05-26
 6.8k  150
295
Chapter 295
2020-05-28
 6.3k  117
296
Chapter 296
2020-05-31
 6.4k  82
297
Chapter 297
2020-06-02
 6k  85
298
Chapter 298
2020-06-04
 6.4k  101
299
Chapter 299
2020-06-07
 6.6k  114
300
Chapter 300
2020-06-09
 6.6k  153
301
Chapter 301
2020-06-11
 6.6k  125
302
Chapter 302
2020-06-14
 6.7k  107
303
Chapter 303
2020-06-16
 6.2k  141
304
Chapter 304
2020-06-18
 6.1k  117
305
Chapter 305
2020-06-21
 6.2k  75
306
Chapter 306
2020-06-23
 5.9k  114
307
Chapter 307
2020-06-25
 5.9k  201
308
Chapter 308
2020-06-28
 6.3k  111
309
Chapter 309
2020-07-02
 6.4k  106
310
Chapter 310
2020-07-05
 6.5k  125
311
Chapter 311
2020-07-09
 6.6k  166
312
Chapter 312
2020-07-12
 6.3k  141
313
Chapter 313
2020-07-16
 6.1k  128
314
Chapter 314
2020-07-19
 6.5k  246
315
Chapter 315
2020-07-23
 5.9k  150
316
Chapter 316
2020-07-26
 6.1k  156
317
Chapter 317
2020-07-30
 6.2k  116
318
Chapter 318
2020-08-02
 6.7k  316
319
Chapter 319
2020-08-06
 6.8k  338
320
Chapter 320
2020-08-09
 6.3k  114
321
Chapter 321
2020-08-13
 6.3k  200
322
Chapter 322
2020-08-20
 6.3k  315
323
Chapter 323
2020-08-23
 6.4k  203
324
Chapter 324
2020-08-30
 6.2k  132
325
Chapter 325
2020-09-03
 5.9k  146
326
Chapter 326
2020-09-06
 6.1k  131
327
Chapter 327
2020-09-10
 6k  95
328
Chapter 328
2020-09-13
 5.8k  76
329
Chapter 329
2020-09-17
 5.9k  117
330
Chapter 330
2020-09-20
 7.1k  417
331
Chapter 331
2020-09-24
 7.2k  383
332
Chapter 332
2020-10-01
 6.2k  271
333
Chapter 333
2020-10-08
 6.1k  140
334
Chapter 334
2020-10-15
 5.9k  129
335
Chapter 335
2020-10-29
 5.9k  234
336
Chapter 336
2020-11-05
 5.9k  148
337
Chapter 337
2020-11-19
 6.8k  356
338
Chapter 338
2020-12-30
 5.4k  228
339
Chapter 339
2021-01-06
 5.1k  86
340
Chapter 340
2021-01-13
 4.9k  75
341
Chapter 341
2021-01-20
 5k  80
342
Chapter 342
2021-01-27
 5k  133
343
Chapter 343
2021-02-03
 5k  218
344
Chapter 344
2021-02-10
 4.9k  215
345
Chapter 345
2021-02-17
 5.2k  218
346
Chapter 346
2021-02-24
 5.4k  304
347
Chapter 347
2021-03-03
 4.7k  253
348
Chapter 348
2021-03-10
 4.9k  250
349
Chapter 349
2021-03-17
 4.8k  209
350
Chapter 350
2021-03-24
 4.4k  200
351
Chapter 351
2021-03-31
 4.7k  249
352
Chapter 352
2021-04-07
 4.4k  240
353
Chapter 353
2021-04-14
 4.3k  220
354
Chapter 354
2021-04-21
 4.2k  206
355
Chapter 355
2021-04-28
 4.5k  248
356
Chapter 356
2021-05-05
 4k  228
357
Chapter 357
2021-05-12
 4.1k  207
358
Chapter 358
2021-05-19
 4.1k  210
359
Chapter 359
2021-05-21
 3.5k  118
360
Chapter 360
2021-05-21
 3.5k  147
361
Chapter 361
2021-05-21
 3.2k  28
362
Chapter 362
2021-05-21
 3.2k  19
363
Chapter 363
2021-05-21
 3.3k  30
364
Chapter 364
2021-05-21
 3.3k  24
365
Chapter 365
2021-05-21
 3.5k  51
366
Chapter 366
2021-05-21
 3.2k  26
367
Chapter 367
2021-05-21
 3.2k  18
368
Chapter 368
2021-05-21
 4.3k  227
369
Chapter 369
2021-05-26
 4.3k  236
370
Chapter 370
2021-06-02
 3.9k  227
371
Chapter 371
2021-06-09
 3.9k  249
372
Chapter 372
2021-06-16
 3.9k  257
373
Chapter 373
2021-06-23
 4k  285
374
Chapter 374
2021-06-30
 3.7k  240
375
Chapter 375
2021-07-07
 3.4k  234
376
Chapter 376
2021-07-14
 3.3k  239
377
Chapter 377
2021-07-21
 3.4k  276
378
Chapter 378
2021-07-28
 3.3k  249
379
Chapter 379
2021-08-04
 3.2k  220
380
Chapter 380
2021-08-09
 2.5k  86
381
Chapter 381
2021-08-09
 2.7k  73
382
Chapter 382
2021-08-09
 2.6k  42
383
Chapter 383
2021-08-09
 2.6k  40
384
Chapter 384
2021-08-09
 2.5k  25
385
Chapter 385
2021-08-09
 2.7k  105
386
Chapter 386
2021-08-09
 2.7k  37
387
Chapter 387
2021-08-09
 2.5k  28
388
Chapter 388
2021-08-09
 2.5k  40
389
Chapter 389
2021-08-09
 3.3k  226
390
Chapter 390
2021-08-11
 3.3k  271
391
Chapter 391
2021-08-18
 3.5k  527
392
Chapter 392
2021-08-25
 2.9k  184
393
Chapter 393
2021-09-01
 2.9k  254
394
Chapter 394
2021-09-08
 2.4k  178
395
Chapter 395
2021-09-15
 2.1k  124
396
Chapter 396
2021-09-22
 2.1k  121
397
Chapter 397
2021-09-29
 1.8k  76
398
Chapter 398
2021-10-06
 2.2k  226
Đề xuất liên quan
Vương Phi Bé Bỏng Của Minh Vương
Vương Phi Bé Bỏng Của Minh Vương
Tình yêu/Xuyên Không/Đã Full
Loạn Thế Đế Hậu
Loạn Thế Đế Hậu
Tình yêu/Huyền huyễn/Xuyên Không
Không Thích Cả Thế Giới
Không Thích Cả Thế Giới
Đam mỹ/Huyền huyễn/Xuyên Không/Đã Full/Ngược/LGBT+/Dị tộc/Số mệnh/Dịu dàng/Trung thành
Vương Phi Xuyên Không Muốn Thăng Cấp
Vương Phi Xuyên Không Muốn Thăng Cấp
Tình yêu/Xuyên Không/Cung đình
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play