Tổng Tài Này Có Chút Tàn Nhẫn
Trường học / Tình yêu / Tổng tài

Tổng Tài Này Có Chút Tàn Nhẫn

Qianhui Comic
Tổng Tài Này Có Chút Tàn Nhẫn
Bắt đầu xem Ch.1
4.2
Report
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Updated 91 Episodes
1
Chapter 1
2019-07-11  8461  542
2
Chapter 2
2019-07-11  6987  696
3
Chapter 3
2019-07-11  6628  655
4
Chapter 4
2019-07-11  6349  582
5
Chapter 5
2019-07-11  6606  706
6
Chapter 6
2019-07-11  6451  335
7
Chapter 7
2019-07-11  6488  467
8
Chapter 8
2019-07-11  6134  514
9
Chapter 9
2019-07-11  6142  217
10
Chapter 10
2019-07-11  5925  417
11
Chapter 11
2019-07-11  5614  187
12
Chapter 12
2019-07-11  5516  277
13
Chapter 13
2019-07-11  6080  391
14
Chapter 14
2019-07-11  5693  211
15
Chapter 15
2019-07-11  5246  130
16
Chapter 16
2019-07-11  5582  253
17
Chapter 17
2019-07-11  5280  241
18
Chapter 18
2019-07-11  4708  173
19
Chapter 19
2019-07-11  4745  210
20
Chapter 20
2019-07-11  5243  462
21
Chapter 21
2019-07-12  6312  641
22
Chapter 22
2019-07-17  5516  312
23
Chapter 23
2019-07-19  5618  384
24
Chapter 24
2019-07-24  5262  295
25
Chapter 25
2019-07-26  5021  223
26
Chapter 26
2019-07-31  5013  296
27
Chapter 27
2019-08-02  4750  175
28
Chapter 28
2019-08-07  5132  279
29
Chapter 29
2019-08-09  5096  719
30
Chapter 30
2019-08-14  5032  345
31
Chapter 31
2019-08-16  4567  378
32
Chapter 32
2019-08-21  4455  420
33
Chapter 33
2019-08-23  4047  227
34
Chapter 34
2019-08-28  3826  467
35
Chapter 35
2019-08-30  4056  573
36
Chapter 36
2019-09-04  3738  479
37
Chapter 37
2019-09-06  3692  402
38
Chapter 38
2019-09-11  3681  704
39
Chapter 39
2019-09-13  3856  326
40
Chapter 40
2019-09-18  3603  327
41
Chapter 41
2019-09-20  3515  265
42
Chapter 42
2019-09-25  3766  294
43
Chapter 43
2019-09-27  3796  477
44
Chapter 44
2019-10-02  3722  307
45
Chapter 45
2019-10-04  3695  418
46
Chapter 46
2019-10-09  3444  246
47
Chapter 47
2019-10-11  3746  176
48
Chapter 48
2019-10-16  3774  85
49
Chapter 49
2019-10-18  3568  100
50
Chapter 50
2019-10-23  3408  120
51
Chapter 51
2019-10-25  4240  381
52
Chapter 52
2019-10-30  3514  140
53
Chapter 53
2019-11-01  3971  300
54
Chapter 54
2019-11-06  4291  610
55
Chapter 55
2019-11-08  3902  96
56
Chapter 56
2019-11-13  3812  114
57
Chapter 57
2019-11-15  4019  168
58
Chapter 58
2019-11-20  3833  82
59
Chapter 59
2019-11-22  3599  72
60
Chapter 60
2019-11-27  3763  77
61
Chapter 61
2019-11-29  3958  107
62
Chapter 62
2019-12-04  3455  45
63
Chapter 63
2019-12-06  3145  58
64
Chapter 64
2019-12-06  3028  97
65
Chapter 65
2019-12-06  2894  56
66
Chapter 66
2019-12-06  2887  108
67
Chapter 67
2019-12-06  2926  106
68
Chapter 68
2019-12-06  3029  82
69
Chapter 69
2019-12-06  3152  72
70
Chapter 70
2019-12-06  3063  121
71
Chapter 71
2019-12-06  3255  199
72
Chapter 72
2019-12-06  3093  165
73
Chapter 73
2019-12-06  4699  439
74
Chapter 74
2019-12-11  4019  137
75
Chapter 75
2019-12-13  4234  366
76
Chapter 76
2019-12-18  3766  165
77
Chapter 77
2019-12-20  3437  123
78
Chapter 78
2019-12-25  3206  219
79
Chapter 79
2019-12-27  3331  114
80
Chapter 80
2020-01-01  3678  178
81
Chapter 81
2020-01-03  3816  253
82
Chapter 82
2020-01-08  3552  108
83
Chapter 83
2020-01-10  3389  208
84
Chapter 84
2020-01-15  3055  194
85
Chapter 85
2020-01-17  3441  116
86
Chapter 86
2020-01-22  3135  149
87
Chapter 87
2020-01-24  3099  218
88
Chapter 88
2020-01-29  2803  111
89
Chapter 89
2020-01-31  3027  123
90
Chapter 90
2020-02-05  3042  302
91
Chapter 91
2020-02-07  5267  1230
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
WhatsApp
Hilma
+62 81586331815
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play