Tổng Tài Này Có Chút Tàn Nhẫn
Trường học / Tình yêu / Tổng tài

Tổng Tài Này Có Chút Tàn Nhẫn

Qianhui Comic
Tổng Tài Này Có Chút Tàn Nhẫn
Bắt đầu xem Ch.1
4.3
Report
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Updated 91 Episodes
1
Chapter 1
2019-07-11  7199  479
2
Chapter 2
2019-07-11  5885  579
3
Chapter 3
2019-07-11  5587  568
4
Chapter 4
2019-07-11  5352  489
5
Chapter 5
2019-07-11  5580  600
6
Chapter 6
2019-07-11  5403  293
7
Chapter 7
2019-07-11  5485  415
8
Chapter 8
2019-07-11  5194  443
9
Chapter 9
2019-07-11  5190  189
10
Chapter 10
2019-07-11  5022  367
11
Chapter 11
2019-07-11  4771  166
12
Chapter 12
2019-07-11  4679  245
13
Chapter 13
2019-07-11  5172  350
14
Chapter 14
2019-07-11  4826  183
15
Chapter 15
2019-07-11  4464  114
16
Chapter 16
2019-07-11  4754  227
17
Chapter 17
2019-07-11  4489  215
18
Chapter 18
2019-07-11  4012  148
19
Chapter 19
2019-07-11  4031  189
20
Chapter 20
2019-07-11  4526  417
21
Chapter 21
2019-07-12  5542  599
22
Chapter 22
2019-07-17  4805  284
23
Chapter 23
2019-07-19  4910  356
24
Chapter 24
2019-07-24  4570  258
25
Chapter 25
2019-07-26  4373  212
26
Chapter 26
2019-07-31  4340  266
27
Chapter 27
2019-08-02  4133  166
28
Chapter 28
2019-08-07  4430  248
29
Chapter 29
2019-08-09  4413  627
30
Chapter 30
2019-08-14  4308  299
31
Chapter 31
2019-08-16  3933  325
32
Chapter 32
2019-08-21  3808  370
33
Chapter 33
2019-08-23  3479  209
34
Chapter 34
2019-08-28  3267  408
35
Chapter 35
2019-08-30  3489  530
36
Chapter 36
2019-09-04  3169  423
37
Chapter 37
2019-09-06  3149  374
38
Chapter 38
2019-09-11  3109  658
39
Chapter 39
2019-09-13  3284  296
40
Chapter 40
2019-09-18  3047  295
41
Chapter 41
2019-09-20  2987  239
42
Chapter 42
2019-09-25  3185  262
43
Chapter 43
2019-09-27  3223  426
44
Chapter 44
2019-10-02  3151  279
45
Chapter 45
2019-10-04  3142  365
46
Chapter 46
2019-10-09  2908  229
47
Chapter 47
2019-10-11  3182  171
48
Chapter 48
2019-10-16  3184  79
49
Chapter 49
2019-10-18  3035  92
50
Chapter 50
2019-10-23  2872  107
51
Chapter 51
2019-10-25  3596  340
52
Chapter 52
2019-10-30  2964  126
53
Chapter 53
2019-11-01  3382  265
54
Chapter 54
2019-11-06  3631  524
55
Chapter 55
2019-11-08  3318  86
56
Chapter 56
2019-11-13  3219  105
57
Chapter 57
2019-11-15  3401  153
58
Chapter 58
2019-11-20  3245  71
59
Chapter 59
2019-11-22  3043  64
60
Chapter 60
2019-11-27  3180  70
61
Chapter 61
2019-11-29  3364  100
62
Chapter 62
2019-12-04  2905  39
63
Chapter 63
2019-12-06  2625  43
64
Chapter 64
2019-12-06  2497  79
65
Chapter 65
2019-12-06  2372  42
66
Chapter 66
2019-12-06  2361  93
67
Chapter 67
2019-12-06  2387  82
68
Chapter 68
2019-12-06  2475  65
69
Chapter 69
2019-12-06  2592  56
70
Chapter 70
2019-12-06  2478  100
71
Chapter 71
2019-12-06  2652  154
72
Chapter 72
2019-12-06  2535  127
73
Chapter 73
2019-12-06  4073  395
74
Chapter 74
2019-12-11  3436  126
75
Chapter 75
2019-12-13  3658  330
76
Chapter 76
2019-12-18  3200  148
77
Chapter 77
2019-12-20  2924  107
78
Chapter 78
2019-12-25  2724  196
79
Chapter 79
2019-12-27  2853  108
80
Chapter 80
2020-01-01  3128  168
81
Chapter 81
2020-01-03  3245  207
82
Chapter 82
2020-01-08  2985  92
83
Chapter 83
2020-01-10  2858  177
84
Chapter 84
2020-01-15  2544  173
85
Chapter 85
2020-01-17  2880  108
86
Chapter 86
2020-01-22  2590  126
87
Chapter 87
2020-01-24  2595  196
88
Chapter 88
2020-01-29  2311  101
89
Chapter 89
2020-01-31  2505  114
90
Chapter 90
2020-02-05  2491  275
91
Chapter 91
2020-02-07  3725  740
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
WhatsApp
Dewi
+62 81586331815
Jack
+62 81311091165
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play