Tổng Tài Này Có Chút Tàn Nhẫn
Trường học / Tình yêu / Tổng tài

Tổng Tài Này Có Chút Tàn Nhẫn

Qianhui Comic
Tổng Tài Này Có Chút Tàn Nhẫn
Bắt đầu xem Ch.1
4.3
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Updated 91 Episodes
1
Chapter 1
2019-07-11  6189  385
2
Chapter 2
2019-07-11  4993  478
3
Chapter 3
2019-07-11  4737  467
4
Chapter 4
2019-07-11  4537  415
5
Chapter 5
2019-07-11  4706  485
6
Chapter 6
2019-07-11  4562  248
7
Chapter 7
2019-07-11  4615  348
8
Chapter 8
2019-07-11  4388  365
9
Chapter 9
2019-07-11  4382  158
10
Chapter 10
2019-07-11  4253  323
11
Chapter 11
2019-07-11  4034  130
12
Chapter 12
2019-07-11  3964  195
13
Chapter 13
2019-07-11  4385  286
14
Chapter 14
2019-07-11  4070  142
15
Chapter 15
2019-07-11  3790  97
16
Chapter 16
2019-07-11  4028  186
17
Chapter 17
2019-07-11  3822  185
18
Chapter 18
2019-07-11  3408  132
19
Chapter 19
2019-07-11  3435  154
20
Chapter 20
2019-07-11  3904  366
21
Chapter 21
2019-07-12  4899  540
22
Chapter 22
2019-07-17  4180  244
23
Chapter 23
2019-07-19  4316  315
24
Chapter 24
2019-07-24  3986  209
25
Chapter 25
2019-07-26  3822  191
26
Chapter 26
2019-07-31  3756  232
27
Chapter 27
2019-08-02  3594  158
28
Chapter 28
2019-08-07  3812  209
29
Chapter 29
2019-08-09  3838  533
30
Chapter 30
2019-08-14  3701  250
31
Chapter 31
2019-08-16  3372  275
32
Chapter 32
2019-08-21  3248  310
33
Chapter 33
2019-08-23  3008  182
34
Chapter 34
2019-08-28  2793  351
35
Chapter 35
2019-08-30  3023  461
36
Chapter 36
2019-09-04  2706  355
37
Chapter 37
2019-09-06  2696  320
38
Chapter 38
2019-09-11  2644  574
39
Chapter 39
2019-09-13  2798  257
40
Chapter 40
2019-09-18  2582  243
41
Chapter 41
2019-09-20  2542  197
42
Chapter 42
2019-09-25  2705  231
43
Chapter 43
2019-09-27  2754  382
44
Chapter 44
2019-10-02  2684  233
45
Chapter 45
2019-10-04  2687  327
46
Chapter 46
2019-10-09  2451  202
47
Chapter 47
2019-10-11  2706  168
48
Chapter 48
2019-10-16  2678  67
49
Chapter 49
2019-10-18  2576  86
50
Chapter 50
2019-10-23  2418  101
51
Chapter 51
2019-10-25  3044  307
52
Chapter 52
2019-10-30  2504  110
53
Chapter 53
2019-11-01  2877  238
54
Chapter 54
2019-11-06  3075  457
55
Chapter 55
2019-11-08  2799  78
56
Chapter 56
2019-11-13  2717  93
57
Chapter 57
2019-11-15  2862  129
58
Chapter 58
2019-11-20  2740  57
59
Chapter 59
2019-11-22  2561  59
60
Chapter 60
2019-11-27  2680  69
61
Chapter 61
2019-11-29  2853  91
62
Chapter 62
2019-12-04  2421  35
63
Chapter 63
2019-12-06  2147  35
64
Chapter 64
2019-12-06  2008  63
65
Chapter 65
2019-12-06  1894  30
66
Chapter 66
2019-12-06  1874  62
67
Chapter 67
2019-12-06  1908  55
68
Chapter 68
2019-12-06  1970  48
69
Chapter 69
2019-12-06  2061  38
70
Chapter 70
2019-12-06  1977  74
71
Chapter 71
2019-12-06  2132  117
72
Chapter 72
2019-12-06  2021  88
73
Chapter 73
2019-12-06  3506  357
74
Chapter 74
2019-12-11  2899  119
75
Chapter 75
2019-12-13  3130  290
76
Chapter 76
2019-12-18  2670  125
77
Chapter 77
2019-12-20  2472  87
78
Chapter 78
2019-12-25  2274  156
79
Chapter 79
2019-12-27  2415  100
80
Chapter 80
2020-01-01  2610  162
81
Chapter 81
2020-01-03  2716  170
82
Chapter 82
2020-01-08  2440  75
83
Chapter 83
2020-01-10  2364  138
84
Chapter 84
2020-01-15  2060  131
85
Chapter 85
2020-01-17  2360  97
86
Chapter 86
2020-01-22  2062  105
87
Chapter 87
2020-01-24  2086  179
88
Chapter 88
2020-01-29  1829  93
89
Chapter 89
2020-01-31  1933  108
90
Chapter 90
2020-02-05  1874  252
91
Chapter 91
2020-02-07  2076  185
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
WhatsApp
Dewi
+62 81586331815
Jack
+62 81311091165
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play