Nước Mắt Sao Băng
Nước Mắt Sao Băng
Nước Mắt Sao Băng
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễ
14.4M
4.7
Tên tác giả: DaJiaoChong

Một đứa trẻ từ khi được sinh ra thì cơ thể đã không vẹn toàn, định sẵn không thể luyện nội công. Vì muốn có được sự chú ý và coi trọng của phụ hoàng mà cậu bé chọn tu luyện ngoại công vô cùng khổ cực gian nan. Xuân đi rồi thu lại đến, thời gian cứ thế trôi qua, cậu bé ngày nào nay đã trưởng thành. Một hôm tình cờ cậu phát hiện ra khối thạch anh thần bí được sao băng đưa đến-cậu gọi nó là "Nước mắt sao băng", cũng kể từ đó vận mệnh của cậu hoàn toàn thay đổi. Truyện này do DaJiaoChong cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 312 chương    /    (4760)
 Đã cập nhật 312 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-07-13
 6k  420
2
Chapter 2
2019-07-13
 4.4k  118
3
Chapter 3
2019-07-13
 4.1k  199
4
Chapter 4
2019-07-13
 3.8k  83
5
Chapter 5
2019-07-13
 3.5k  39
6
Chapter 6
2019-07-13
 3.3k  38
7
Chapter 7
2019-07-13
 3.4k  43
8
Chapter 8
2019-07-13
 3.3k  57
9
Chapter 9
2019-07-13
 3k  20
10
Chapter 10
2019-07-13
 2.9k  81
11
Chapter 11
2019-07-13
 2.7k  29
12
Chapter 12
2019-07-13
 3k  39
13
Chapter 13
2019-07-13
 2.6k  37
14
Chapter 14
2019-07-13
 2.6k  51
15
Chapter 15
2019-07-13
 2.5k  31
16
Chapter 16
2019-07-13
 2.5k  40
17
Chapter 17
2019-07-13
 2.5k  31
18
Chapter 18
2019-07-13
 2.4k  24
19
Chapter 19
2019-07-13
 2.3k  20
20
Chapter 20
2019-07-13
 2.4k  53
21
Chapter 21
2019-07-17
 2.2k  29
22
Chapter 22
2019-07-19
 2.2k  57
23
Chapter 23
2019-07-24
 2.1k  27
24
Chapter 24
2019-07-26
 2k  35
25
Chapter 25
2019-07-31
 1.9k  28
26
Chapter 26
2019-08-02
 1.9k  29
27
Chapter 27
2019-08-07
 1.8k  16
28
Chapter 28
2019-08-09
 1.8k  20
29
Chapter 29
2019-08-14
 1.8k  18
30
Chapter 30
2019-08-16
 1.8k  20
31
Chapter 31
2019-08-21
 1.8k  22
32
Chapter 32
2019-08-23
 1.7k  25
33
Chapter 33
2019-08-28
 1.7k  25
34
Chapter 34
2019-08-30
 1.6k  20
35
Chapter 35
2019-09-04
 1.6k  18
36
Chapter 36
2019-09-06
 1.5k  26
37
Chapter 37
2019-09-11
 1.6k  13
38
Chapter 38
2019-09-13
 1.6k  11
39
Chapter 39
2019-09-18
 1.5k  17
40
Chapter 40
2019-09-20
 1.6k  11
41
Chapter 41
2019-09-25
 1.5k  11
42
Chapter 42
2019-09-27
 1.6k  13
43
Chapter 43
2019-10-02
 1.4k  7
44
Chapter 44
2019-10-04
 1.5k  10
45
Chapter 45
2019-10-09
 1.5k  9
46
Chapter 46
2019-10-11
 1.5k  16
47
Chapter 47
2019-10-16
 1.5k  12
48
Chapter 48
2019-10-18
 1.5k  8
49
Chapter 49
2019-10-23
 1.6k  24
50
Chapter 50
2019-10-25
 1.6k  18
51
Chapter 51
2019-10-30
 1.5k  12
52
Chapter 52
2019-11-01
 1.6k  26
53
Chapter 53
2019-11-06
 1.5k  33
54
Chapter 54
2019-11-08
 1.4k  16
55
Chapter 55
2019-11-13
 1.4k  17
56
Chapter 56
2019-11-15
 1.5k  21
57
Chapter 57
2019-11-20
 1.4k  20
58
Chapter 58
2019-11-22
 1.4k  21
59
Chapter 59
2019-11-27
 1.4k  8
60
Chapter 60
2019-11-29
 1.4k  14
61
Chapter 61
2019-12-04
 1.3k  12
62
Chapter 62
2019-12-06
 1.4k  27
63
Chapter 63
2019-12-11
 1.4k  16
64
Chapter 64
2019-12-13
 1.4k  15
65
Chapter 65
2019-12-18
 1.4k  21
66
Chapter 66
2019-12-20
 1.4k  25
67
Chapter 67
2019-12-25
 1.4k  26
68
Chapter 68
2019-12-27
 1.4k  15
69
Chapter 69
2020-01-01
 1.4k  17
70
Chapter 70
2020-01-03
 1.3k  8
71
Chapter 71
2020-01-08
 1.3k  33
72
Chapter 72
2020-01-10
 1.4k  40
73
Chapter 73
2020-01-15
 1.4k  33
74
Chapter 74
2020-01-17
 1.4k  28
75
Chapter 75
2020-01-22
 1.3k  27
76
Chapter 76
2020-01-24
 1.3k  20
77
Chapter 77
2020-01-29
 1.3k  23
78
Chapter 78
2020-01-31
 1.3k  42
79
Chapter 79
2020-02-05
 1.3k  15
80
Chapter 80
2020-02-07
 1.3k  25
81
Chapter 81
2020-02-10
 1.3k  15
82
Chapter 82
2020-02-10
 1.3k  31
83
Chapter 83
2020-02-10
 1.3k  14
84
Chapter 84
2020-02-10
 1.3k  16
85
Chapter 85
2020-02-10
 1.3k  22
86
Chapter 86
2020-02-10
 1.3k  17
87
Chapter 87
2020-02-10
 1.3k  14
88
Chapter 88
2020-02-10
 1.2k  10
89
Chapter 89
2020-02-10
 1.3k  24
90
Chapter 90
2020-02-10
 1.3k  18
91
Chapter 91
2020-02-10
 1.3k  12
92
Chapter 92
2020-02-10
 1.3k  15
93
Chapter 93
2020-02-10
 1.2k  18
94
Chapter 94
2020-02-10
 1.3k  13
95
Chapter 95
2020-02-10
 1.3k  22
96
Chapter 96
2020-02-10
 1.3k  25
97
Chapter 97
2020-02-10
 1.3k  27
98
Chapter 98
2020-02-10
 1.2k  22
99
Chapter 99
2020-02-10
 1.2k  26
100
Chapter 100
2020-02-10
 1.3k  39
101
Chapter 101
2020-02-12
 1.3k  35
102
Chapter 102
2020-02-14
 1.2k  26
103
Chapter 103
2020-02-19
 1.2k  11
104
Chapter 104
2020-02-21
 1.2k  19
105
Chapter 105
2020-02-26
 1.1k  23
106
Chapter 106
2020-02-28
 1.1k  18
107
Chapter 107
2020-03-04
 1k  18
108
Chapter 108
2020-03-06
 1.1k  22
109
Chapter 109
2020-03-11
 1k  17
110
Chapter 110
2020-03-13
 1k  13
111
Chapter 111
2020-03-18
 1k  19
112
Chapter 112
2020-03-20
 1k  14
113
Chapter 113
2020-03-25
 1k  14
114
Chapter 114
2020-03-27
 1k  36
115
Chapter 115
2020-04-01
 974  17
116
Chapter 116
2020-04-03
 992  13
117
Chapter 117
2020-04-08
 935  9
118
Chapter 118
2020-04-10
 980  12
119
Chapter 119
2020-04-15
 951  8
120
Chapter 120
2020-04-17
 927  23
121
Chapter 121
2020-04-22
 923  26
122
Chapter 122
2020-04-24
 901  13
123
Chapter 123
2020-04-29
 863  5
124
Chapter 124
2020-05-01
 899  7
125
Chapter 125
2020-05-06
 870  10
126
Chapter 126
2020-05-08
 858  10
127
Chapter 127
2020-05-13
 821  6
128
Chapter 128
2020-05-15
 799  4
129
Chapter 129
2020-05-20
 825  4
130
Chapter 130
2020-05-22
 808  11
131
Chapter 131
2020-05-27
 758  4
132
Chapter 132
2020-05-29
 769  5
133
Chapter 133
2020-06-03
 802  7
134
Chapter 134
2020-06-05
 774  12
135
Chapter 135
2020-06-10
 759  3
136
Chapter 136
2020-06-12
 746  6
137
Chapter 137
2020-06-17
 758  4
138
Chapter 138
2020-06-19
 762  4
139
Chapter 139
2020-06-24
 744  7
140
Chapter 140
2020-06-26
 731  9
141
Chapter 141
2020-07-01
 714  7
142
Chapter 142
2020-07-03
 740  19
143
Chapter 143
2020-07-08
 751  3
144
Chapter 144
2020-07-10
 751  10
145
Chapter 145
2020-07-15
 721  11
146
Chapter 146
2020-07-17
 680  11
147
Chapter 147
2020-07-22
 664  10
148
Chapter 148
2020-07-24
 671  3
149
Chapter 149
2020-07-29
 660  3
150
Chapter 150
2020-07-31
 693  7
151
Chapter 151
2020-08-05
 665  4
152
Chapter 152
2020-08-07
 673  6
153
Chapter 153
2020-08-12
 618  4
154
Chapter 154
2020-08-14
 634  3
155
Chapter 155
2020-08-19
 600  7
156
Chapter 156
2020-08-21
 606  3
157
Chapter 157
2020-08-26
 596  5
158
Chapter 158
2020-08-28
 604  6
159
Chapter 159
2020-09-02
 580  6
160
Chapter 160
2020-09-04
 610  9
161
Chapter 161
2020-09-09
 588  5
162
Chapter 162
2020-09-11
 657  17
163
Chapter 163
2020-09-16
 582  5
164
Chapter 164
2020-09-18
 602  13
165
Chapter 165
2020-09-23
 577  7
166
Chapter 166
2020-09-25
 561  9
167
Chapter 167
2020-09-30
 560  4
168
Chapter 168
2020-10-02
 571  11
169
Chapter 169
2020-10-07
 521  4
170
Chapter 170
2020-10-09
 530  3
171
Chapter 171
2020-10-14
 500  5
172
Chapter 172
2020-10-16
 496  4
173
Chapter 173
2020-10-21
 500  6
174
Chapter 174
2020-10-23
 496  6
175
Chapter 175
2020-10-28
 458  7
176
Chapter 176
2020-10-30
 467  3
177
Chapter 177
2020-11-04
 461  3
178
Chapter 178
2020-11-06
 480  5
179
Chapter 179
2020-11-11
 439  2
180
Chapter 180
2020-11-13
 459  13
181
Chapter 181
2020-11-18
 487  10
182
Chapter 182
2020-11-20
 496  10
183
Chapter 183
2020-11-25
 473  7
184
Chapter 184
2020-11-27
 468  6
185
Chapter 185
2020-12-02
 458  4
186
Chapter 186
2020-12-04
 479  7
187
Chapter 187
2020-12-09
 447  6
188
Chapter 188
2020-12-11
 437  5
189
Chapter 189
2020-12-16
 434  8
190
Chapter 190
2020-12-18
 432  5
191
Chapter 191
2020-12-23
 432  5
192
Chapter 192
2020-12-25
 414  2
193
Chapter 193
2020-12-30
 401  4
194
Chapter 194
2021-01-01
 410  6
195
Chapter 195
2021-01-04
 378  5
196
Chapter 196
2021-01-04
 384  4
197
Chapter 197
2021-01-04
 371  3
198
Chapter 198
2021-01-04
 360  3
199
Chapter 199
2021-01-04
 369  2
200
Chapter 200
2021-01-04
 379  9
201
Chapter 201
2021-01-04
 368  3
202
Chapter 202
2021-01-04
 365  3
203
Chapter 203
2021-01-04
 358  3
204
Chapter 204
2021-01-04
 442  11
205
Chapter 205
2021-01-06
 429  9
206
Chapter 206
2021-01-08
 412  14
207
Chapter 207
2021-01-13
 394  7
208
Chapter 208
2021-01-15
 415  10
209
Chapter 209
2021-01-20
 373  6
210
Chapter 210
2021-01-22
 376  8
211
Chapter 211
2021-01-27
 386  4
212
Chapter 212
2021-01-29
 374  3
213
Chapter 213
2021-02-03
 365  7
214
Chapter 214
2021-02-05
 363  4
215
Chapter 215
2021-02-08
 332  10
216
Chapter 216
2021-02-08
 338  3
217
Chapter 217
2021-02-08
 317  12
218
Chapter 218
2021-02-08
 321  3
219
Chapter 219
2021-02-08
 319  4
220
Chapter 220
2021-02-08
 305  2
221
Chapter 221
2021-02-08
 329  2
222
Chapter 222
2021-02-08
 308  4
223
Chapter 223
2021-02-08
 322  4
224
Chapter 224
2021-02-08
 381  7
225
Chapter 225
2021-02-10
 366  8
226
Chapter 226
2021-02-12
 371  9
227
Chapter 227
2021-02-17
 333  8
228
Chapter 228
2021-02-19
 350  6
229
Chapter 229
2021-02-24
 335  7
230
Chapter 230
2021-02-26
 353  7
231
Chapter 231
2021-03-03
 328  5
232
Chapter 232
2021-03-05
 305  12
233
Chapter 233
2021-03-10
 296  8
234
Chapter 234
2021-03-12
 317  7
235
Chapter 235
2021-03-17
 293  6
236
Chapter 236
2021-03-19
 285  6
237
Chapter 237
2021-03-20
 238  7
238
Chapter 238
2021-03-20
 251  5
239
Chapter 239
2021-03-20
 242  4
240
Chapter 240
2021-03-20
 237  5
241
Chapter 241
2021-03-20
 241  4
242
Chapter 242
2021-03-20
 254  3
243
Chapter 243
2021-03-20
 299  12
244
Chapter 244
2021-03-24
 286  12
245
Chapter 245
2021-03-26
 275  11
246
Chapter 246
2021-03-31
 257  4
247
Chapter 247
2021-04-02
 259  7
248
Chapter 248
2021-04-07
 262  6
249
Chapter 249
2021-04-09
 260  4
250
Chapter 250
2021-04-14
 257  12
251
Chapter 251
2021-04-16
 249  4
252
Chapter 252
2021-04-21
 240  10
253
Chapter 253
2021-04-23
 243  9
254
Chapter 254
2021-04-28
 230  9
255
Chapter 255
2021-04-30
 239  11
256
Chapter 256
2021-05-05
 246  5
257
Chapter 257
2021-05-07
 247  9
258
Chapter 258
2021-05-12
 241  13
259
Chapter 259
2021-05-14
 252  16
260
Chapter 260
2021-05-19
 230  8
261
Chapter 261
2021-05-21
 240  4
262
Chapter 262
2021-05-26
 235  12
263
Chapter 263
2021-05-28
 223  8
264
Chapter 264
2021-06-02
 218  6
265
Chapter 265
2021-06-04
 230  5
266
Chapter 266
2021-06-09
 223  9
267
Chapter 267
2021-06-11
 223  8
268
Chapter 268
2021-06-16
 195  8
269
Chapter 269
2021-06-18
 219  5
270
Chapter 270
2021-06-23
 208  8
271
Chapter 271
2021-06-25
 195  8
272
Chapter 272
2021-06-26
 192  3
273
Chapter 273
2021-06-26
 177  5
274
Chapter 274
2021-06-26
 184  4
275
Chapter 275
2021-06-26
 183  3
276
Chapter 276
2021-06-26
 174  3
277
Chapter 277
2021-06-26
 173  3
278
Chapter 278
2021-06-26
 177  2
279
Chapter 279
2021-06-26
 182  3
280
Chapter 280
2021-06-26
 177  3
281
Chapter 281
2021-06-26
 219  9
282
Chapter 282
2021-06-30
 227  8
283
Chapter 283
2021-07-02
 205  9
284
Chapter 284
2021-07-07
 180  7
285
Chapter 285
2021-07-09
 177  7
286
Chapter 286
2021-07-14
 169  9
287
Chapter 287
2021-07-16
 174  6
288
Chapter 288
2021-07-21
 172  13
289
Chapter 289
2021-07-23
 168  10
290
Chapter 290
2021-07-28
 173  9
291
Chapter 291
2021-07-30
 160  11
292
Chapter 292
2021-08-04
 158  7
293
Chapter 293
2021-08-06
 161  9
294
Chapter 294
2021-08-11
 156  12
295
Chapter 295
2021-08-13
 141  19
296
Chapter 296
2021-08-18
 141  6
297
Chapter 297
2021-08-20
 140  9
298
Chapter 298
2021-08-25
 118  7
299
Chapter 299
2021-08-27
 132  6
300
Chapter 300
2021-09-01
 107  4
301
Chapter 301
2021-09-03
 103  7
302
Chapter 302
2021-09-08
 94  4
303
Chapter 303
2021-09-10
 85  6
304
Chapter 304
2021-09-13
 59  2
305
Chapter 305
2021-09-13
 59  2
306
Chapter 306
2021-09-13
 53  1
307
Chapter 307
2021-09-13
 57  2
308
Chapter 308
2021-09-13
 57  1
309
Chapter 309
2021-09-13
 57  1
310
Chapter 310
2021-09-13
 74  6
311
Chapter 311
2021-09-15
 47  5
312
Chapter 312
2021-09-17
 53  6
Đề xuất liên quan
Võ Thần Chủ Tể
Võ Thần Chủ Tể
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng
Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Đông Phương Huyền Huyễn/Cổ đại/Sảng văn/Lội ngược dòng
Vạn Giới Thần Chủ
Vạn Giới Thần Chủ
Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Chư Thiên Kỷ
Chư Thiên Kỷ
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Mạo Hiểm
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play