Tận Thế Người Trần
Tận Thế Người Trần
Tận Thế Người Trần
Tiếp tục cập nhật
Kinh dị / Hành động / Mạo Hiểm
101.7M
4.9
Tên tác giả: ManYu

Thế giới tương lai là thế giới xấu xí của nhân loại. 2 giờ chiều ngày 14 tháng 2 năm 2018, một viên thiên thạch rơi vào tầng khí quyển của trái đất...Trước khi rơi xuống, nó nổ thành vô số mảnh vỡ, rơi xuống khắp nơi trên trái đất, virus nó mang theo khi rơi nhanh chóng lan rộng! Hơn 70% số người đã biến dị thành quái vật, giống như zombies trong phim. Phương thức lây truyền cũng giống phim, người bị cắn sẽ biến thành zombies. Nhân loại rơi vào tình cảnh chủng tộc diệt hết, cướp bóc cả nơi, không có chính phụ quản lý. Có một vài người có thể kháng được loại đột biến đó, thậm chí kiểm soát nó để tiến hóa bản thân, thể lực của chúng ta có thể tăng mạnh. Truyện này do ManYu cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 376 chương    /    (87658)
 Đã cập nhật 376 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-01-19
 21.1k  2.2k
2
Chapter 2
2019-01-19
 13.2k  734
3
Chapter 3
2019-01-19
 11.9k  430
4
Chapter 4
2019-01-19
 11k  370
5
Chapter 5
2019-01-19
 11k  420
6
Chapter 6
2019-01-19
 11k  533
7
Chapter 7
2019-01-19
 10.6k  285
8
Chapter 8
2019-01-19
 10.7k  410
9
Chapter 9
2019-01-19
 11.2k  350
10
Chapter 10
2019-01-19
 10.9k  300
11
Chapter 11
2019-01-24
 10.7k  265
12
Chapter 12
2019-01-26
 10.2k  201
13
Chapter 13
2019-01-31
 10.6k  303
14
Chapter 14
2019-02-02
 9.9k  261
15
Chapter 15
2019-02-07
 9.3k  176
16
Chapter 16
2019-02-09
 9.5k  214
17
Chapter 17
2019-02-14
 9.6k  193
18
Chapter 18
2019-02-16
 9.1k  331
19
Chapter 19
2019-02-21
 9.2k  95
20
Chapter 20
2019-02-23
 9.1k  207
21
Chapter 21
2019-02-26
 9.6k  179
22
Chapter 22
2019-02-26
 9k  160
23
Chapter 23
2019-02-26
 8.9k  261
24
Chapter 24
2019-02-26
 8.8k  241
25
Chapter 25
2019-02-26
 8.6k  130
26
Chapter 26
2019-02-26
 8.6k  204
27
Chapter 27
2019-02-26
 8.4k  205
28
Chapter 28
2019-02-26
 8.6k  136
29
Chapter 29
2019-02-26
 8.4k  157
30
Chapter 30
2019-02-26
 8.1k  108
31
Chapter 31
2019-02-28
 8.9k  614
32
Chapter 32
2019-03-02
 8.4k  254
33
Chapter 33
2019-03-07
 8.2k  236
34
Chapter 34
2019-03-09
 8.7k  288
35
Chapter 35
2019-03-14
 8.4k  135
36
Chapter 36
2019-03-16
 8.4k  167
37
Chapter 37
2019-03-21
 8.9k  163
38
Chapter 38
2019-03-23
 8.7k  174
39
Chapter 39
2019-03-28
 8.6k  231
40
Chapter 40
2019-03-30
 8.3k  333
41
Chapter 41
2019-04-04
 8.3k  172
42
Chapter 42
2019-04-06
 7.9k  172
43
Chapter 43
2019-04-11
 7.8k  196
44
Chapter 44
2019-04-13
 7.8k  142
45
Chapter 45
2019-04-18
 7.6k  247
46
Chapter 46
2019-04-20
 7.8k  217
47
Chapter 47
2019-04-25
 7.7k  145
48
Chapter 48
2019-04-27
 8.1k  198
49
Chapter 49
2019-05-02
 8.2k  298
50
Chapter 50
2019-05-04
 8.1k  310
51
Chapter 51
2019-05-09
 8.3k  316
52
Chapter 52
2019-05-11
 8.7k  375
53
Chapter 53
2019-05-16
 8.2k  321
54
Chapter 54
2019-05-18
 7.5k  192
55
Chapter 55
2019-05-18
 7.7k  184
56
Chapter 56
2019-05-18
 7.6k  153
57
Chapter 57
2019-05-18
 7.9k  351
58
Chapter 58
2019-05-18
 7.8k  170
59
Chapter 59
2019-05-18
 7.6k  253
60
Chapter 60
2019-05-18
 7.4k  229
61
Chapter 61
2019-05-18
 7.7k  203
62
Chapter 62
2019-05-18
 7.4k  128
63
Chapter 63
2019-05-18
 7.8k  285
64
Chapter 64
2019-05-18
 7.5k  157
65
Chapter 65
2019-05-18
 7.7k  140
66
Chapter 66
2019-05-18
 8k  247
67
Chapter 67
2019-05-18
 8.2k  239
68
Chapter 68
2019-05-18
 7.5k  122
69
Chapter 69
2019-05-18
 7.3k  111
70
Chapter 70
2019-05-18
 7.3k  164
71
Chapter 71
2019-05-18
 7.5k  158
72
Chapter 72
2019-05-18
 8.2k  353
73
Chapter 73
2019-05-18
 7.2k  100
74
Chapter 74
2019-05-18
 7.2k  104
75
Chapter 75
2019-05-18
 7.4k  164
76
Chapter 76
2019-05-18
 7.2k  176
77
Chapter 77
2019-05-18
 7.2k  150
78
Chapter 78
2019-05-18
 7.2k  165
79
Chapter 79
2019-05-18
 7.5k  206
80
Chapter 80
2019-05-19
 7.4k  117
81
Chapter 81
2019-05-19
 7k  178
82
Chapter 82
2019-05-19
 7.1k  162
83
Chapter 83
2019-05-19
 6.9k  98
84
Chapter 84
2019-05-19
 6.6k  154
85
Chapter 85
2019-05-20
 6.7k  148
86
Chapter 86
2019-05-19
 6.5k  146
87
Chapter 87
2019-05-21
 6.6k  253
88
Chapter 88
2019-05-26
 6.9k  233
89
Chapter 89
2019-05-28
 6.8k  213
90
Chapter 90
2019-06-02
 6.7k  106
91
Chapter 91
2019-06-04
 6.9k  158
92
Chapter 92
2019-06-09
 6.6k  106
93
Chapter 93
2019-06-11
 6.5k  156
94
Chapter 94
2019-06-15
 6.8k  264
95
Chapter 95
2019-06-15
 6.8k  200
96
Chapter 96
2019-06-15
 6.6k  156
97
Chapter 97
2019-06-15
 6.7k  135
98
Chapter 98
2019-06-15
 6.6k  108
99
Chapter 99
2019-06-15
 7.2k  193
100
Chapter 100
2019-06-15
 6.6k  119
101
Chapter 101
2019-06-15
 7.3k  182
102
Chapter 102
2019-06-15
 6.6k  83
103
Chapter 103
2019-06-15
 7.1k  149
104
Chapter 104
2019-06-16
 6.9k  116
105
Chapter 105
2019-06-18
 6.7k  317
106
Chapter 106
2019-06-23
 6.7k  182
107
Chapter 107
2019-06-25
 6.6k  227
108
Chapter 108
2019-06-30
 6.6k  106
109
Chapter 109
2019-07-02
 6.7k  163
110
Chapter 110
2019-07-07
 6.8k  129
111
Chapter 111
2019-07-08
 6.5k  80
112
Chapter 112
2019-07-09
 6.6k  200
113
Chapter 113
2019-07-14
 6.9k  203
114
Chapter 114
2019-07-15
 6.6k  164
115
Chapter 115
2019-07-16
 6.9k  327
116
Chapter 116
2019-07-21
 6.6k  177
117
Chapter 117
2019-07-22
 6.4k  232
118
Chapter 118
2019-07-23
 6.5k  221
119
Chapter 119
2019-07-28
 6.6k  182
120
Chapter 120
2019-07-29
 6.5k  250
121
Chapter 121
2019-07-30
 6.7k  196
122
Chapter 122
2019-07-30
 6.5k  257
123
Chapter 123
2019-07-30
 6.3k  131
124
Chapter 124
2019-07-30
 6.6k  299
125
Chapter 125
2019-07-30
 6.7k  229
126
Chapter 126
2019-07-30
 6.5k  175
127
Chapter 127
2019-07-30
 6.5k  124
128
Chapter 128
2019-07-30
 6.5k  96
129
Chapter 129
2019-07-30
 6.3k  86
130
Chapter 130
2019-07-30
 6.3k  108
131
Chapter 131
2019-07-30
 6.4k  255
132
Chapter 132
2019-08-04
 6.5k  141
133
Chapter 133
2019-08-05
 6.9k  181
134
Chapter 134
2019-08-06
 6.6k  169
135
Chapter 135
2019-08-11
 6.7k  143
136
Chapter 136
2019-08-12
 6.5k  312
137
Chapter 137
2019-08-13
 6.9k  280
138
Chapter 138
2019-08-18
 6.9k  404
139
Chapter 139
2019-08-19
 7.1k  365
140
Chapter 140
2019-08-20
 6.9k  140
141
Chapter 141
2019-08-20
 7.1k  222
142
Chapter 142
2019-08-20
 6.9k  148
143
Chapter 143
2019-08-20
 7k  185
144
Chapter 144
2019-08-20
 6.8k  135
145
Chapter 145
2019-08-20
 7k  195
146
Chapter 146
2019-08-20
 6.7k  143
147
Chapter 147
2019-08-20
 6.5k  235
148
Chapter 148
2019-08-20
 6.7k  112
149
Chapter 149
2019-08-20
 7k  211
150
Chapter 150
2019-08-20
 7.3k  324
151
Chapter 151
2019-08-25
 7k  567
152
Chapter 152
2019-08-26
 7.1k  221
153
Chapter 153
2019-08-27
 7.2k  406
154
Chapter 154
2019-09-01
 6.9k  265
155
Chapter 155
2019-09-01
 6.9k  135
156
Chapter 156
2019-09-02
 7.1k  148
157
Chapter 157
2019-09-03
 7.1k  283
158
Chapter 158
2019-09-08
 6.9k  321
159
Chapter 159
2019-09-09
 6.8k  240
160
Chapter 160
2019-09-10
 6.8k  167
161
Chapter 161
2019-09-15
 6.8k  277
162
Chapter 162
2019-09-16
 6.8k  317
163
Chapter 163
2019-09-17
 7k  141
164
Chapter 164
2019-09-22
 6.8k  214
165
Chapter 165
2019-09-23
 6.8k  163
166
Chapter 166
2019-09-24
 6.8k  234
167
Chapter 167
2019-09-29
 6.9k  305
168
Chapter 168
2019-09-30
 7.2k  360
169
Chapter 169
2019-10-01
 7.2k  310
170
Chapter 170
2019-10-06
 7.2k  931
171
Chapter 171
2019-10-07
 6.9k  181
172
Chapter 172
2019-10-08
 7k  166
173
Chapter 173
2019-10-13
 7.1k  145
174
Chapter 174
2019-10-14
 6.7k  238
175
Chapter 175
2019-10-15
 7.6k  438
176
Chapter 176
2019-10-20
 7.3k  360
177
Chapter 177
2019-10-21
 7.5k  423
178
Chapter 178
2019-10-22
 6.8k  148
179
Chapter 179
2019-10-27
 7.6k  514
180
Chapter 180
2019-10-28
 6.9k  250
181
Chapter 181
2019-10-29
 7.4k  273
182
Chapter 182
2019-11-03
 6.8k  229
183
Chapter 183
2019-11-04
 6.8k  244
184
Chapter 184
2019-11-10
 6.5k  144
185
Chapter 185
2019-11-11
 6.7k  116
186
Chapter 186
2019-11-12
 6.9k  184
187
Chapter 187
2019-11-17
 7.1k  320
188
Chapter 188
2019-11-24
 6.9k  274
189
Chapter 189
2019-12-01
 7k  210
190
Chapter 190
2019-12-07
 6.6k  95
191
Chapter 191
2019-12-07
 6.9k  154
192
Chapter 192
2019-12-09
 7.5k  226
193
Chapter 193
2019-12-12
 7.4k  261
194
Chapter 194
2019-12-15
 7.4k  185
195
Chapter 195
2019-12-17
 7.7k  193
196
Chapter 196
2019-12-19
 7.2k  185
197
Chapter 197
2019-12-22
 7.7k  258
198
Chapter 198
2019-12-24
 7.7k  447
199
Chapter 199
2019-12-29
 7.5k  412
200
Chapter 200
2020-01-05
 7.8k  655
201
Chapter 201
2020-01-12
 7.5k  369
202
Chapter 202
2020-01-19
 7.7k  294
203
Chapter 203
2020-01-26
 7.8k  380
204
Chapter 204
2020-02-02
 7.2k  327
205
Chapter 205
2020-02-04
 7.5k  294
206
Chapter 206
2020-02-05
 7.3k  447
207
Chapter 207
2020-02-09
 7.6k  345
208
Chapter 208
2020-02-11
 7.2k  512
209
Chapter 209
2020-02-12
 7.8k  479
210
Chapter 210
2020-02-16
 7.4k  362
211
Chapter 211
2020-02-18
 7.6k  345
212
Chapter 212
2020-02-19
 7.6k  429
213
Chapter 213
2020-02-23
 7.1k  869
214
Chapter 214
2020-02-25
 7.5k  213
215
Chapter 215
2020-02-26
 7.1k  264
216
Chapter 216
2020-03-01
 7.6k  396
217
Chapter 217
2020-03-04
 7.5k  513
218
Chapter 218
2020-03-08
 7.8k  557
219
Chapter 219
2020-03-11
 7.7k  307
220
Chapter 220
2020-03-15
 7.7k  328
221
Chapter 221
2020-03-18
 7.5k  411
222
Chapter 222
2020-03-22
 7.6k  443
223
Chapter 223
2020-03-25
 7.5k  390
224
Chapter 224
2020-03-29
 8k  372
225
Chapter 225
2020-04-01
 7.6k  299
226
Chapter 226
2020-04-05
 7k  211
227
Chapter 227
2020-04-08
 6.8k  251
228
Chapter 228
2020-04-12
 7.2k  246
229
Chapter 229
2020-04-15
 7.1k  269
230
Chapter 230
2020-04-19
 7.3k  507
231
Chapter 231
2020-04-22
 7.4k  769
232
Chapter 232
2020-04-26
 7.2k  491
233
Chapter 233
2020-04-29
 7.2k  293
234
Chapter 234
2020-05-03
 7k  274
235
Chapter 235
2020-05-06
 6.8k  314
236
Chapter 236
2020-05-10
 6.9k  420
237
Chapter 237
2020-05-17
 6.4k  142
238
Chapter 238
2020-05-20
 6.7k  280
239
Chapter 239
2020-05-27
 6.3k  319
240
Chapter 240
2020-05-31
 6.3k  131
241
Chapter 241
2020-06-03
 6.2k  172
242
Chapter 242
2020-06-07
 6.3k  218
243
Chapter 243
2020-06-10
 6.4k  226
244
Chapter 244
2020-06-14
 6.3k  158
245
Chapter 245
2020-06-17
 6.4k  162
246
Chapter 246
2020-06-21
 6.5k  381
247
Chapter 247
2020-06-24
 6.4k  223
248
Chapter 248
2020-06-28
 6.4k  246
249
Chapter 249
2020-07-01
 6.2k  167
250
Chapter 250
2020-07-05
 6.1k  256
251
Chapter 251
2020-07-08
 6.2k  349
252
Chapter 252
2020-07-12
 6.2k  409
253
Chapter 253
2020-07-15
 6k  240
254
Chapter 254
2020-07-19
 6.1k  147
255
Chapter 255
2020-07-22
 6.2k  233
256
Chapter 256
2020-07-26
 6.2k  214
257
Chapter 257
2020-07-29
 6.1k  277
258
Chapter 258
2020-08-02
 6.1k  815
259
Chapter 259
2020-08-05
 5.9k  231
260
Chapter 260
2020-08-09
 5.7k  334
261
Chapter 261
2020-08-12
 5.9k  383
262
Chapter 262
2020-08-16
 6.1k  264
263
Chapter 263
2020-08-19
 6k  201
264
Chapter 264
2020-08-23
 5.9k  131
265
Chapter 265
2020-08-26
 6.6k  287
266
Chapter 266
2020-08-30
 5.9k  190
267
Chapter 267
2020-09-02
 6.1k  241
268
Chapter 268
2020-09-09
 6.2k  407
269
Chapter 269
2020-09-16
 6k  266
270
Chapter 270
2020-09-23
 5.5k  201
271
Chapter 271
2020-09-30
 5.4k  154
272
Chapter 272
2020-10-07
 5.3k  171
273
Chapter 273
2020-10-14
 5.2k  167
274
Chapter 274
2020-10-21
 5.1k  110
275
Chapter 275
2020-10-28
 5k  104
276
Chapter 276
2020-11-04
 4.8k  96
277
Chapter 277
2020-11-11
 4.9k  114
278
Chapter 278
2020-11-18
 5k  109
279
Chapter 279
2020-11-25
 5.2k  179
280
Chapter 280
2020-12-02
 5.1k  142
281
Chapter 281
2020-12-09
 5k  93
282
Chapter 282
2020-12-16
 5k  101
283
Chapter 283
2020-12-23
 4.8k  147
284
Chapter 284
2020-12-30
 4.8k  130
285
Chapter 285
2021-01-06
 4.6k  86
286
Chapter 286
2021-01-13
 4.8k  177
287
Chapter 287
2021-01-20
 4.7k  151
288
Chapter 288
2021-01-27
 4.7k  129
289
Chapter 289
2021-02-03
 4.5k  164
290
Chapter 290
2021-02-10
 4.4k  159
291
Chapter 291
2021-02-17
 4.4k  128
292
Chapter 292
2021-02-24
 4.2k  161
293
Chapter 293
2021-03-03
 4.3k  180
294
Chapter 294
2021-03-10
 4k  125
295
Chapter 295
2021-03-12
 3.8k  103
296
Chapter 296
2021-03-12
 3.9k  84
297
Chapter 297
2021-03-12
 3.7k  31
298
Chapter 298
2021-03-12
 3.9k  64
299
Chapter 299
2021-03-12
 3.7k  33
300
Chapter 300
2021-03-12
 3.8k  43
301
Chapter 301
2021-03-12
 3.9k  194
302
Chapter 302
2021-03-12
 3.9k  89
303
Chapter 303
2021-03-12
 3.8k  98
304
Chapter 304
2021-03-12
 4.3k  275
305
Chapter 305
2021-03-17
 4.3k  250
306
Chapter 306
2021-03-24
 4.2k  213
307
Chapter 307
2021-03-31
 4.2k  189
308
Chapter 308
2021-04-07
 4.4k  298
309
Chapter 309
2021-04-14
 4.1k  224
310
Chapter 310
2021-04-21
 4.3k  266
311
Chapter 311
2021-04-28
 4.2k  168
312
Chapter 312
2021-05-05
 3.9k  251
313
Chapter 313
2021-05-12
 4k  196
314
Chapter 314
2021-05-19
 3.8k  252
315
Chapter 315
2021-05-26
 4.1k  253
316
Chapter 316
2021-05-27
 4.1k  258
317
Chapter 317
2021-06-02
 4k  222
318
Chapter 318
2021-06-03
 4k  314
319
Chapter 319
2021-06-09
 3.8k  207
320
Chapter 320
2021-06-10
 3.9k  288
321
Chapter 321
2021-06-16
 4k  275
322
Chapter 322
2021-06-17
 4k  224
323
Chapter 323
2021-06-23
 3.7k  188
324
Chapter 324
2021-06-24
 3.9k  613
325
Chapter 325
2021-06-30
 3.6k  255
326
Chapter 326
2021-07-01
 3.8k  307
327
Chapter 327
2021-07-07
 3.5k  145
328
Chapter 328
2021-07-08
 3.6k  306
329
Chapter 329
2021-07-09
 3.4k  184
330
Chapter 330
2021-07-09
 3.3k  56
331
Chapter 331
2021-07-09
 3.4k  53
332
Chapter 332
2021-07-09
 3.3k  56
333
Chapter 333
2021-07-09
 3.3k  41
334
Chapter 334
2021-07-09
 3.4k  47
335
Chapter 335
2021-07-09
 3.3k  63
336
Chapter 336
2021-07-09
 3.3k  34
337
Chapter 337
2021-07-09
 3.2k  114
338
Chapter 338
2021-07-09
 3.8k  286
339
Chapter 339
2021-07-14
 3.4k  194
340
Chapter 340
2021-07-15
 3.7k  328
341
Chapter 341
2021-07-21
 3.4k  142
342
Chapter 342
2021-07-22
 3.5k  254
343
Chapter 343
2021-07-28
 3.2k  141
344
Chapter 344
2021-07-29
 3.2k  198
345
Chapter 345
2021-08-04
 3.4k  173
346
Chapter 346
2021-08-05
 3.4k  295
347
Chapter 347
2021-08-11
 3k  144
348
Chapter 348
2021-08-12
 3.2k  232
349
Chapter 349
2021-08-18
 2.9k  145
350
Chapter 350
2021-08-19
 3k  196
351
Chapter 351
2021-08-25
 2.7k  238
352
Chapter 352
2021-08-26
 3.1k  490
353
Chapter 353
2021-09-01
 2.6k  173
354
Chapter 354
2021-09-02
 2.9k  363
355
Chapter 355
2021-09-08
 2.4k  139
356
Chapter 356
2021-09-09
 2.3k  174
357
Chapter 357
2021-09-15
 2k  66
358
Chapter 358
2021-09-16
 2.1k  113
359
Chapter 359
2021-09-22
 1.9k  69
360
Chapter 360
2021-09-23
 2.1k  213
361
Chapter 361
2021-09-29
 1.8k  91
362
Chapter 362
2021-09-30
 1.8k  80
363
Chapter 363
2021-10-01
 1.6k  67
364
Chapter 364
2021-10-01
 1.7k  49
365
Chapter 365
2021-10-01
 1.6k  74
366
Chapter 366
2021-10-01
 1.6k  38
367
Chapter 367
2021-10-01
 1.6k  52
368
Chapter 368
2021-10-01
 1.6k  34
369
Chapter 369
2021-10-01
 1.7k  82
370
Chapter 370
2021-10-06
 1.6k  70
371
Chapter 371
2021-10-07
 1.7k  116
372
Chapter 372
2021-10-13
 1.5k  94
373
Chapter 373
2021-10-14
 1.5k  110
374
Chapter 374
2021-10-20
 1.3k  70
375
Chapter 375
2021-10-21
 1.3k  115
376
Chapter 376
2021-10-27
 139  16
Đề xuất liên quan
Yêu Thần Ký
Yêu Thần Ký
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Hệ thống/Dị giới/Lội ngược dòng/Hiền lành
Bách Luyện Thành Thần
Bách Luyện Thành Thần
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không/Hệ thống/Dị giới/Trừ tà/Tu tiên
Nam Sinh Của Học Viện Nữ Sinh
Nam Sinh Của Học Viện Nữ Sinh
Trường học/Hài Hước/Harem
Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Đông Phương Huyền Huyễn/Cổ đại/Sảng văn/Lội ngược dòng
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play