Vách Tường Có Nam Thần
Vách Tường Có Nam Thần
Vách Tường Có Nam Thần
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài / Đã Full
60.2M
4.4
Tên tác giả: KS

Cô ấy yêu anh ấy 8 năm, sau một cơ hội thế thân, cuối cùng cô cũng có thể tiếp cận người đàn ông cô đã yêu 8 năm đó. Nhưng những chuyện cũ, người cũ, anh ấy dường như không còn nhớ được gì. Cố Dư Sinh, anh có biết không, em là Tần Chỉ Ái... Truyện này do KS cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 122 chương    /    (27160)
 Đã cập nhật 122 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-06-18
 24.4k  1.2k
2
Chapter 2
2019-06-18
 17.9k  656
3
Chapter 3
2019-06-18
 15.9k  308
4
Chapter 4
2019-06-18
 15.1k  687
5
Chapter 5
2019-06-18
 14.4k  453
6
Chapter 6
2019-06-18
 13.9k  293
7
Chapter 7
2019-06-18
 13.9k  174
8
Chapter 8
2019-06-18
 13.2k  214
9
Chapter 9
2019-06-18
 13.5k  515
10
Chapter 10
2019-06-18
 13.6k  920
11
Chapter 11
2019-06-18
 13.3k  545
12
Chapter 12
2019-06-18
 12.6k  247
13
Chapter 13
2019-06-18
 11.7k  221
14
Chapter 14
2019-06-18
 11.5k  89
15
Chapter 15
2019-06-18
 11.8k  136
16
Chapter 16
2019-06-18
 12.5k  167
17
Chapter 17
2019-06-18
 12k  80
18
Chapter 18
2019-06-18
 11.8k  203
19
Chapter 19
2019-06-18
 11.5k  95
20
Chapter 20
2019-06-18
 12.4k  548
21
Chapter 21
2019-06-20
 11.9k  513
22
Chapter 22
2019-06-24
 11.6k  272
23
Chapter 23
2019-06-27
 11.5k  185
24
Chapter 24
2019-07-01
 11.2k  146
25
Chapter 25
2019-07-04
 12k  150
26
Chapter 26
2019-07-08
 12k  168
27
Chapter 27
2019-07-11
 11.4k  266
28
Chapter 28
2019-07-15
 10.7k  245
29
Chapter 29
2019-07-18
 11.4k  173
30
Chapter 30
2019-07-22
 11.2k  192
31
Chapter 31
2019-07-25
 11.3k  439
32
Chapter 32
2019-07-29
 11.5k  343
33
Chapter 33
2019-08-01
 11.7k  331
34
Chapter 34
2019-08-05
 10.7k  217
35
Chapter 35
2019-08-08
 10.4k  136
36
Chapter 36
2019-08-12
 10k  104
37
Chapter 37
2019-08-15
 9.5k  133
38
Chapter 38
2019-08-19
 9.9k  149
39
Chapter 39
2019-08-22
 9.6k  87
40
Chapter 40
2019-08-26
 9.6k  140
41
Chapter 41
2019-08-29
 9.6k  133
42
Chapter 42
2019-09-02
 10k  107
43
Chapter 43
2019-09-05
 9.8k  83
44
Chapter 44
2019-09-09
 9.4k  138
45
Chapter 45
2019-09-12
 9.3k  86
46
Chapter 46
2019-09-16
 9.5k  102
47
Chapter 47
2019-09-19
 9.5k  164
48
Chapter 48
2019-09-23
 9k  192
49
Chapter 49
2019-09-24
 8.7k  118
50
Chapter 50
2019-09-24
 8.9k  125
51
Chapter 51
2019-09-24
 8.7k  106
52
Chapter 52
2019-09-24
 9.1k  85
53
Chapter 53
2019-09-24
 8.9k  81
54
Chapter 54
2019-09-24
 9k  186
55
Chapter 55
2019-09-24
 9k  266
56
Chapter 56
2019-09-24
 8.8k  217
57
Chapter 57
2019-09-24
 8.8k  93
58
Chapter 58
2019-09-24
 8.7k  139
59
Chapter 59
2019-09-26
 9.5k  201
60
Chapter 60
2019-09-30
 9.4k  201
61
Chapter 61
2019-10-03
 8.8k  92
62
Chapter 62
2019-10-07
 8.5k  324
63
Chapter 63
2019-10-10
 8.3k  94
64
Chapter 64
2019-10-14
 8.1k  115
65
Chapter 65
2019-10-17
 9.4k  172
66
Chapter 66
2019-10-21
 8.2k  95
67
Chapter 67
2019-10-24
 7.8k  88
68
Chapter 68
2019-10-28
 8.3k  177
69
Chapter 69
2019-10-31
 8.2k  135
70
Chapter 70
2019-11-04
 8.4k  475
71
Chapter 71
2019-11-07
 7.9k  93
72
Chapter 72
2019-11-11
 7.9k  90
73
Chapter 73
2019-11-14
 8.1k  62
74
Chapter 74
2019-11-18
 8k  115
75
Chapter 75
2019-11-21
 8.1k  112
76
Chapter 76
2019-11-25
 8.7k  150
77
Chapter 77
2019-11-28
 8k  202
78
Chapter 78
2019-11-28
 7.1k  62
79
Chapter 79
2019-11-28
 7.6k  89
80
Chapter 80
2019-11-28
 7.3k  219
81
Chapter 81
2019-11-28
 7.4k  151
82
Chapter 82
2019-11-28
 7k  259
83
Chapter 83
2019-11-28
 6.9k  170
84
Chapter 84
2019-11-28
 7.1k  201
85
Chapter 85
2019-11-28
 6.8k  73
86
Chapter 86
2019-11-28
 7.3k  109
87
Chapter 87
2019-11-28
 7.2k  181
88
Chapter 88
2019-12-02
 6.5k  81
89
Chapter 89
2019-12-05
 6.7k  92
90
Chapter 90
2019-12-09
 6.8k  62
91
Chapter 91
2019-12-12
 6.9k  101
92
Chapter 92
2019-12-16
 6.9k  42
93
Chapter 93
2019-12-19
 6.9k  137
94
Chapter 94
2019-12-23
 7.2k  134
95
Chapter 95
2019-12-26
 6.8k  106
96
Chapter 96
2019-12-30
 6.9k  83
97
Chapter 97
2020-01-02
 6.8k  75
98
Chapter 98
2020-01-03
 6.8k  74
99
Chapter 99
2020-01-03
 6.8k  86
100
Chapter 100
2020-01-03
 6.8k  94
101
Chapter 101
2020-01-03
 6.3k  81
102
Chapter 102
2020-01-03
 6.2k  50
103
Chapter 103
2020-01-03
 6.6k  129
104
Chapter 104
2020-01-03
 6.5k  81
105
Chapter 105
2020-01-03
 6.5k  27
106
Chapter 106
2020-01-03
 6.9k  96
107
Chapter 107
2020-01-03
 7.4k  152
108
Chapter 108
2020-01-06
 7k  154
109
Chapter 109
2020-01-09
 6.6k  95
110
Chapter 110
2020-01-13
 6.7k  80
111
Chapter 111
2020-01-16
 7k  153
112
Chapter 112
2020-01-20
 6k  69
113
Chapter 113
2020-01-20
 6k  47
114
Chapter 114
2020-01-20
 6k  42
115
Chapter 115
2020-01-20
 7k  137
116
Chapter 116
2020-01-20
 6.5k  55
117
Chapter 117
2020-01-20
 6.4k  40
118
Chapter 118
2020-01-20
 7.2k  95
119
Chapter 119
2020-01-20
 6.7k  72
120
Chapter 120
2020-01-20
 7.5k  74
121
Chapter 121
2020-01-20
 7.8k  123
122
Chapter 122
2020-01-20
 16.8k  5.1k
Đề xuất liên quan
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Hào Môn Tiểu Lão Bà
Hào Môn Tiểu Lão Bà
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Báo thù/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Ân oán hào môn/Chiếm hữu cao/Thiên kim lụi bại
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Sảng văn/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn
Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play