Thần Y Đích Nữ
Thần Y Đích Nữ
Thần Y Đích Nữ
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Xuyên Không / Viễn tưởng / Nữ cường / Cung đình / Vương phi / Drama / Sảng văn / Chuyên sủng / Ngạo mạ
76841.9k
4.8
Tên tác giả: Haotoon

Duang,bác sĩ Phụng Vũ Hoành xuân không đến triểu đại Đại Thuận. Muốn giết mình? Mình sẽ dùng dao phẫu châm bạn đến bện liệt nửa người! Muốn đấu với mình? Mang phòng thuốc bên bình hình như giải được danh lợi, ngay cả hoàng thượng cũng phải lôi kéo làm quen! Nhưng mà hôn nhân là tình hình gì? Người què bị huỷ hoại nhan sắc còn muốn mình giúp anh ấy đặt được thiên hạ? Truyện này do Haotoon cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

pull.down pull.up
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 371 chương    /    (40348)
 Đã cập nhật 371 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-01-26
 17.7k  1.1k
2
Chapter 2
2019-01-26
 15.4k  425
3
Chapter 3
2019-01-26
 13.5k  372
4
Chapter 4
2019-01-26
 13.9k  277
5
Chapter 5
2019-01-26
 12.1k  194
6
Chapter 6
2019-01-26
 12.6k  336
7
Chapter 7
2019-01-26
 11.9k  172
8
Chapter 8
2019-01-26
 11.7k  319
9
Chapter 9
2019-01-26
 11.7k  252
10
Chapter 10
2019-01-28
 10.9k  130
11
Chapter 11
2019-02-01
 11.2k  187
12
Chapter 12
2019-02-04
 11.5k  336
13
Chapter 13
2019-02-08
 11.2k  195
14
Chapter 14
2019-02-11
 11.3k  345
15
Chapter 15
2019-02-15
 11.1k  244
16
Chapter 16
2019-02-18
 12.8k  473
17
Chapter 17
2019-02-22
 11.8k  591
18
Chapter 18
2019-02-25
 10.8k  184
19
Chapter 19
2019-03-01
 9.9k  171
20
Chapter 20
2019-03-04
 10.8k  150
21
Chapter 21
2019-03-08
 10.5k  173
22
Chapter 22
2019-03-11
 10.8k  200
23
Chapter 23
2019-03-15
 10.5k  167
24
Chapter 24
2019-03-18
 11.4k  350
25
Chapter 25
2019-03-22
 10.8k  174
26
Chapter 26
2019-03-25
 11.4k  657
27
Chapter 27
2019-03-29
 9.6k  107
28
Chapter 28
2019-04-01
 11.5k  424
29
Chapter 29
2019-04-05
 10.5k  416
30
Chapter 30
2019-04-08
 10.3k  215
31
Chapter 31
2019-04-12
 10.4k  219
32
Chapter 32
2019-04-15
 10.2k  241
33
Chapter 33
2019-04-19
 10k  186
34
Chapter 34
2019-04-22
 9.6k  114
35
Chapter 35
2019-04-26
 9.6k  133
36
Chapter 36
2019-04-29
 10.6k  266
37
Chapter 37
2019-05-03
 9.6k  232
38
Chapter 38
2019-05-06
 9.7k  158
39
Chapter 39
2019-05-10
 9.9k  261
40
Chapter 40
2019-05-13
 9.6k  213
41
Chapter 41
2019-05-17
 10.2k  202
42
Chapter 42
2019-05-20
 9.2k  165
43
Chapter 43
2019-05-22
 9.8k  334
44
Chapter 44
2019-05-26
 9.8k  224
45
Chapter 45
2019-05-27
 9.4k  146
46
Chapter 46
2019-06-02
 10.3k  325
47
Chapter 47
2019-06-03
 9.2k  185
48
Chapter 48
2019-06-09
 8.9k  217
49
Chapter 49
2019-06-10
 9.3k  145
50
Chapter 50
2019-06-13
 8.4k  179
51
Chapter 51
2019-06-13
 8.5k  170
52
Chapter 52
2019-06-13
 8.9k  254
53
Chapter 53
2019-06-13
 8.6k  166
54
Chapter 54
2019-06-13
 8.5k  102
55
Chapter 55
2019-06-13
 7.7k  183
56
Chapter 56
2019-06-13
 7.9k  153
57
Chapter 57
2019-06-13
 8.5k  205
58
Chapter 58
2019-06-13
 8.6k  229
59
Chapter 59
2019-06-13
 9.4k  295
60
Chapter 60
2019-06-16
 9k  209
61
Chapter 61
2019-06-17
 9.4k  252
62
Chapter 62
2019-06-23
 9.4k  169
63
Chapter 63
2019-06-24
 8.8k  156
64
Chapter 64
2019-06-30
 8.1k  124
65
Chapter 65
2019-07-01
 9k  205
66
Chapter 66
2019-07-07
 8.4k  197
67
Chapter 67
2019-07-08
 9k  216
68
Chapter 68
2019-07-14
 8k  134
69
Chapter 69
2019-07-15
 8.3k  205
70
Chapter 70
2019-07-17
 7.9k  113
71
Chapter 71
2019-07-21
 8.4k  188
72
Chapter 72
2019-07-22
 8k  140
73
Chapter 73
2019-07-24
 7.2k  100
74
Chapter 74
2019-07-28
 7.4k  90
75
Chapter 75
2019-07-29
 7.9k  114
76
Chapter 76
2019-07-31
 7.8k  172
77
Chapter 77
2019-08-04
 7.3k  118
78
Chapter 78
2019-08-05
 7.3k  167
79
Chapter 79
2019-08-07
 7.4k  152
80
Chapter 80
2019-08-11
 7k  127
81
Chapter 81
2019-08-12
 8k  127
82
Chapter 82
2019-08-14
 7.6k  121
83
Chapter 83
2019-08-18
 7.6k  123
84
Chapter 84
2019-08-18
 6.5k  99
85
Chapter 85
2019-08-18
 6.9k  62
86
Chapter 86
2019-08-18
 7.2k  150
87
Chapter 87
2019-08-18
 7.1k  162
88
Chapter 88
2019-08-18
 7.3k  253
89
Chapter 89
2019-08-18
 7.3k  282
90
Chapter 90
2019-08-18
 6.6k  77
91
Chapter 91
2019-08-18
 7k  94
92
Chapter 92
2019-08-18
 6.6k  102
93
Chapter 93
2019-08-18
 6.3k  103
94
Chapter 94
2019-08-19
 6.7k  100
95
Chapter 95
2019-08-21
 6.5k  102
96
Chapter 96
2019-08-25
 6.1k  76
97
Chapter 97
2019-08-26
 6k  78
98
Chapter 98
2019-08-28
 6k  56
99
Chapter 99
2019-09-01
 5.8k  43
100
Chapter 100
2019-09-02
 6.3k  97
101
Chapter 101
2019-09-04
 5.9k  47
102
Chapter 102
2019-09-08
 5.6k  41
103
Chapter 103
2019-09-09
 5.8k  106
104
Chapter 104
2019-09-11
 5.7k  61
105
Chapter 105
2019-09-15
 5.4k  224
106
Chapter 106
2019-09-16
 5.3k  103
107
Chapter 107
2019-09-18
 5.5k  100
108
Chapter 108
2019-09-22
 5.4k  110
109
Chapter 109
2019-09-23
 5.4k  93
110
Chapter 110
2019-09-25
 5.2k  144
111
Chapter 111
2019-09-29
 5.4k  92
112
Chapter 112
2019-09-30
 5.1k  122
113
Chapter 113
2019-10-02
 5.6k  129
114
Chapter 114
2019-10-06
 5.2k  143
115
Chapter 115
2019-10-07
 4.8k  49
116
Chapter 116
2019-10-09
 4.8k  58
117
Chapter 117
2019-10-13
 4.8k  75
118
Chapter 118
2019-10-14
 4.7k  89
119
Chapter 119
2019-10-16
 4.7k  75
120
Chapter 120
2019-10-20
 4.9k  86
121
Chapter 121
2019-10-21
 4.8k  58
122
Chapter 122
2019-10-23
 5k  94
123
Chapter 123
2019-10-27
 4.5k  129
124
Chapter 124
2019-10-28
 4.6k  78
125
Chapter 125
2019-10-30
 4.6k  59
126
Chapter 126
2019-11-03
 4.8k  118
127
Chapter 127
2019-11-04
 4.7k  123
128
Chapter 128
2019-11-06
 4.8k  62
129
Chapter 129
2019-11-10
 4.3k  60
130
Chapter 130
2019-11-11
 5.1k  140
131
Chapter 131
2019-11-13
 4.5k  104
132
Chapter 132
2019-11-17
 4.3k  64
133
Chapter 133
2019-11-18
 4.2k  51
134
Chapter 134
2019-11-20
 4.4k  57
135
Chapter 135
2019-11-24
 4.5k  67
136
Chapter 136
2019-11-25
 4.4k  116
137
Chapter 137
2019-11-27
 4.5k  73
138
Chapter 138
2019-12-01
 4.6k  58
139
Chapter 139
2019-12-02
 4.6k  46
140
Chapter 140
2019-12-04
 4.7k  58
141
Chapter 141
2019-12-08
 4.2k  42
142
Chapter 142
2019-12-09
 2.6k  64
143
Chapter 143
2019-12-11
 4.6k  60
144
Chapter 144
2019-12-15
 4.4k  83
145
Chapter 145
2019-12-16
 4.3k  62
146
Chapter 146
2019-12-18
 4.2k  68
147
Chapter 147
2019-12-20
 4.2k  45
148
Chapter 148
2019-12-20
 3.7k  60
149
Chapter 149
2019-12-20
 4.2k  42
150
Chapter 150
2019-12-20
 4k  113
151
Chapter 151
2019-12-20
 4.1k  49
152
Chapter 152
2019-12-20
 4.1k  35
153
Chapter 153
2019-12-20
 4.2k  147
154
Chapter 154
2019-12-20
 4k  43
155
Chapter 155
2019-12-20
 4.7k  76
156
Chapter 156
2019-12-20
 4.6k  86
157
Chapter 157
2019-12-22
 4.6k  69
158
Chapter 158
2019-12-23
 4.7k  91
159
Chapter 159
2019-12-25
 5.1k  188
160
Chapter 160
2019-12-29
 4.8k  69
161
Chapter 161
2019-12-30
 4.8k  111
162
Chapter 162
2020-01-01
 4.2k  64
163
Chapter 163
2020-01-05
 4.1k  57
164
Chapter 164
2020-01-06
 4.2k  51
165
Chapter 165
2020-01-08
 4.2k  77
166
Chapter 166
2020-01-12
 4.3k  53
167
Chapter 167
2020-01-13
 3.9k  63
168
Chapter 168
2020-01-15
 3.9k  37
169
Chapter 169
2020-01-19
 3.9k  48
170
Chapter 170
2020-01-20
 3.9k  60
171
Chapter 171
2020-01-22
 4.2k  104
172
Chapter 172
2020-01-26
 3.9k  40
173
Chapter 173
2020-01-27
 4.1k  55
174
Chapter 174
2020-01-29
 4.2k  79
175
Chapter 175
2020-02-02
 3.9k  62
176
Chapter 176
2020-02-03
 3.8k  72
177
Chapter 177
2020-02-05
 3.8k  64
178
Chapter 178
2020-02-09
 3.7k  94
179
Chapter 179
2020-02-10
 3.9k  72
180
Chapter 180
2020-02-12
 3.7k  63
181
Chapter 181
2020-02-16
 3.6k  79
182
Chapter 182
2020-02-17
 3.8k  72
183
Chapter 183
2020-02-19
 3.2k  58
184
Chapter 184
2020-02-23
 3.5k  45
185
Chapter 185
2020-02-24
 3.5k  83
186
Chapter 186
2020-02-26
 3.6k  84
187
Chapter 187
2020-03-01
 3.8k  120
188
Chapter 188
2020-03-02
 3.7k  157
189
Chapter 189
2020-03-03
 3.4k  99
190
Chapter 190
2020-03-03
 4k  122
191
Chapter 191
2020-03-03
 3.5k  59
192
Chapter 192
2020-03-03
 3.6k  94
193
Chapter 193
2020-03-03
 3.3k  39
194
Chapter 194
2020-03-03
 3.5k  40
195
Chapter 195
2020-03-03
 3.4k  36
196
Chapter 196
2020-03-03
 3.5k  45
197
Chapter 197
2020-03-03
 3.3k  38
198
Chapter 198
2020-03-03
 4.3k  145
199
Chapter 199
2020-03-08
 3.9k  86
200
Chapter 200
2020-03-09
 4.1k  126
201
Chapter 201
2020-03-15
 3.8k  73
202
Chapter 202
2020-03-16
 4.1k  146
203
Chapter 203
2020-03-22
 4.1k  163
204
Chapter 204
2020-03-23
 4k  150
205
Chapter 205
2020-03-29
 3.3k  37
206
Chapter 206
2020-03-29
 3.2k  66
207
Chapter 207
2020-03-29
 3.3k  43
208
Chapter 208
2020-03-29
 3.3k  37
209
Chapter 209
2020-03-29
 3.1k  30
210
Chapter 210
2020-03-29
 3.1k  36
211
Chapter 211
2020-03-29
 3.1k  72
212
Chapter 212
2020-03-29
 3k  43
213
Chapter 213
2020-03-29
 3.1k  42
214
Chapter 214
2020-03-29
 3.1k  59
215
Chapter 215
2020-03-30
 3.7k  164
216
Chapter 216
2020-04-05
 3.4k  78
217
Chapter 217
2020-04-06
 3.4k  79
218
Chapter 218
2020-04-07
 3k  72
219
Chapter 219
2020-04-07
 2.9k  57
220
Chapter 220
2020-04-07
 2.9k  42
221
Chapter 221
2020-04-07
 2.9k  66
222
Chapter 222
2020-04-07
 2.9k  50
223
Chapter 223
2020-04-07
 2.9k  73
224
Chapter 224
2020-04-07
 2.8k  61
225
Chapter 225
2020-04-07
 2.7k  38
226
Chapter 226
2020-04-07
 2.8k  36
227
Chapter 227
2020-04-07
 3.5k  178
228
Chapter 228
2020-04-12
 3.3k  109
229
Chapter 229
2020-04-13
 3.4k  118
230
Chapter 230
2020-04-19
 3.2k  65
231
Chapter 231
2020-04-20
 3.5k  133
232
Chapter 232
2020-04-26
 3.2k  67
233
Chapter 233
2020-04-27
 3.5k  137
234
Chapter 234
2020-05-03
 3.7k  170
235
Chapter 235
2020-05-04
 3.1k  92
236
Chapter 236
2020-05-06
 2.7k  40
237
Chapter 237
2020-05-06
 2.6k  47
238
Chapter 238
2020-05-06
 2.5k  54
239
Chapter 239
2020-05-06
 2.5k  40
240
Chapter 240
2020-05-06
 2.5k  30
241
Chapter 241
2020-05-06
 2.5k  33
242
Chapter 242
2020-05-06
 2.5k  28
243
Chapter 243
2020-05-06
 2.4k  15
244
Chapter 244
2020-05-06
 2.6k  39
245
Chapter 245
2020-05-06
 3.1k  117
246
Chapter 246
2020-05-10
 2.6k  61
247
Chapter 247
2020-05-11
 2.8k  72
248
Chapter 248
2020-05-17
 2.9k  49
249
Chapter 249
2020-05-18
 3.2k  220
250
Chapter 250
2020-05-24
 3.3k  277
251
Chapter 251
2020-05-25
 3.3k  235
252
Chapter 252
2020-05-31
 2.7k  35
253
Chapter 253
2020-06-01
 2.9k  70
254
Chapter 254
2020-06-07
 2.7k  43
255
Chapter 255
2020-06-08
 2.9k  70
256
Chapter 256
2020-06-14
 3.2k  151
257
Chapter 257
2020-06-15
 3.3k  213
258
Chapter 258
2020-06-21
 2.9k  55
259
Chapter 259
2020-06-22
 3.1k  87
260
Chapter 260
2020-06-28
 2.6k  39
261
Chapter 261
2020-06-29
 2.8k  40
262
Chapter 262
2020-07-05
 2.6k  33
263
Chapter 263
2020-07-06
 2.7k  38
264
Chapter 264
2020-07-12
 2.6k  41
265
Chapter 265
2020-07-13
 2.8k  63
266
Chapter 266
2020-07-19
 3.1k  65
267
Chapter 267
2020-07-20
 3.5k  277
268
Chapter 268
2020-07-26
 3.2k  62
269
Chapter 269
2020-07-27
 3.2k  137
270
Chapter 270
2020-08-02
 2.9k  45
271
Chapter 271
2020-08-03
 2.9k  67
272
Chapter 272
2020-08-05
 2.4k  48
273
Chapter 273
2020-08-05
 2.3k  39
274
Chapter 274
2020-08-05
 2.5k  45
275
Chapter 275
2020-08-05
 2.3k  21
276
Chapter 276
2020-08-05
 2.3k  24
277
Chapter 277
2020-08-05
 2.3k  13
278
Chapter 278
2020-08-05
 2.2k  6
279
Chapter 279
2020-08-05
 2.3k  24
280
Chapter 280
2020-08-05
 2.5k  55
281
Chapter 281
2020-08-05
 3.3k  213
282
Chapter 282
2020-08-09
 2.5k  26
283
Chapter 283
2020-08-10
 2.6k  46
284
Chapter 284
2020-08-16
 2.5k  36
285
Chapter 285
2020-08-17
 2.6k  54
286
Chapter 286
2020-08-23
 2.4k  17
287
Chapter 287
2020-08-24
 2.8k  43
288
Chapter 288
2020-08-30
 2.6k  65
289
Chapter 289
2020-08-31
 2.9k  59
290
Chapter 290
2020-09-06
 2.6k  40
291
Chapter 291
2020-09-07
 3.1k  112
292
Chapter 292
2020-09-13
 3.1k  85
293
Chapter 293
2020-09-14
 3.2k  78
294
Chapter 294
2020-09-20
 3k  46
295
Chapter 295
2020-09-21
 3k  67
296
Chapter 296
2020-09-27
 3.1k  70
297
Chapter 297
2020-09-28
 2.9k  31
298
Chapter 298
2020-10-04
 2.8k  54
299
Chapter 299
2020-10-05
 3.2k  129
300
Chapter 300
2020-10-11
 3k  61
301
Chapter 301
2020-10-12
 3.4k  161
302
Chapter 302
2020-10-18
 3.3k  183
303
Chapter 303
2020-10-19
 3.2k  95
304
Chapter 304
2020-10-25
 3.1k  173
305
Chapter 305
2020-10-26
 3.3k  82
306
Chapter 306
2020-11-01
 3.1k  65
307
Chapter 307
2020-11-02
 3.1k  57
308
Chapter 308
2020-11-08
 2.7k  72
309
Chapter 309
2020-11-09
 2.7k  29
310
Chapter 310
2020-11-15
 2.5k  35
311
Chapter 311
2020-11-16
 2.6k  23
312
Chapter 312
2020-11-22
 2.5k  29
313
Chapter 313
2020-11-23
 2.9k  37
314
Chapter 314
2020-11-29
 2.5k  28
315
Chapter 315
2020-11-30
 2.5k  41
316
Chapter 316
2020-12-06
 2.2k  22
317
Chapter 317
2020-12-07
 2.4k  29
318
Chapter 318
2020-12-13
 2.1k  37
319
Chapter 319
2020-12-14
 2.3k  33
320
Chapter 320
2020-12-20
 2.1k  41
321
Chapter 321
2020-12-21
 2.2k  48
322
Chapter 322
2020-12-27
 2.1k  89
323
Chapter 323
2020-12-28
 2.1k  22
324
Chapter 324
2021-01-03
 1.9k  18
325
Chapter 325
2021-01-04
 2k  49
326
Chapter 326
2021-01-10
 2k  41
327
Chapter 327
2021-01-11
 2.1k  34
328
Chapter 328
2021-01-17
 2k  49
329
Chapter 329
2021-01-18
 1.9k  30
330
Chapter 330
2021-01-24
 1.8k  21
331
Chapter 331
2021-01-25
 1.9k  33
332
Chapter 332
2021-01-31
 1.8k  25
333
Chapter 333
2021-02-01
 1.7k  48
334
Chapter 334
2021-02-07
 1.7k  99
335
Chapter 335
2021-02-08
 1.9k  117
336
Chapter 336
2021-02-14
 1.7k  39
337
Chapter 337
2021-02-15
 1.7k  48
338
Chapter 338
2021-02-16
 1.6k  40
339
Chapter 339
2021-02-16
 1.5k  16
340
Chapter 340
2021-02-16
 1.5k  14
341
Chapter 341
2021-02-16
 1.5k  58
342
Chapter 342
2021-02-16
 1.5k  31
343
Chapter 343
2021-02-16
 1.5k  25
344
Chapter 344
2021-02-16
 1.5k  21
345
Chapter 345
2021-02-16
 1.4k  19
346
Chapter 346
2021-02-16
 1.4k  17
347
Chapter 347
2021-02-16
 2k  89
348
Chapter 348
2021-02-21
 1.7k  75
349
Chapter 349
2021-02-22
 1.8k  77
350
Chapter 350
2021-02-28
 1.5k  41
351
Chapter 351
2021-03-01
 1.6k  71
352
Chapter 352
2021-03-07
 1.5k  52
353
Chapter 353
2021-03-08
 1.6k  78
354
Chapter 354
2021-03-14
 1.4k  61
355
Chapter 355
2021-03-15
 1.5k  89
356
Chapter 356
2021-03-21
 1.4k  37
357
Chapter 357
2021-03-22
 1.4k  64
358
Chapter 358
2021-03-28
 1.4k  57
359
Chapter 359
2021-03-29
 1.4k  68
360
Chapter 360
2021-04-04
 1.3k  55
361
Chapter 361
2021-04-05
 1.4k  80
362
Chapter 362
2021-04-11
 1.2k  68
363
Chapter 363
2021-04-12
 1.3k  77
364
Chapter 364
2021-04-18
 1.1k  43
365
Chapter 365
2021-04-19
 1.2k  92
366
Chapter 366
2021-04-25
 1.1k  56
367
Chapter 367
2021-04-26
 1.2k  89
368
Chapter 368
2021-05-02
 1.1k  72
369
Chapter 369
2021-05-03
 1.1k  108
370
Chapter 370
2021-05-09
 687  55
371
Chapter 371
2021-05-10
 46  7
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play