Chiếc Điện Thoại Thần Kỳ
Chiếc Điện Thoại Thần Kỳ
Chiếc Điện Thoại Thần Kỳ
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Hài Hước
24.8M
4.6
Tên tác giả: Golden Orange

Nam chính Phương Lân đã mua một chiếc điện thoại mới ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Cô phát hiện trong chiếc điện thoại đó có chức năng dự đoán trước được tương lai rất thần kỳ. Sau đó cô quyết định lợi dụng chiếc điện thoại này để phục vụ cho sự nghiệp của mình. Truyện này do Golden Orange cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 170 chương    /    (18990)
 Đã cập nhật 170 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-04-09
 11.4k  906
2
Chapter 2
2019-04-09
 9.4k  525
3
Chapter 3
2019-04-09
 8.7k  331
4
Chapter 4
2019-04-09
 8.5k  264
5
Chapter 5
2019-04-09
 7.7k  140
6
Chapter 6
2019-04-09
 7.7k  192
7
Chapter 7
2019-04-09
 7.4k  241
8
Chapter 8
2019-04-09
 7.5k  236
9
Chapter 9
2019-04-09
 7.3k  222
10
Chapter 10
2019-04-09
 6.8k  142
11
Chapter 11
2019-04-10
 6.8k  155
12
Chapter 12
2019-04-15
 6.9k  236
13
Chapter 13
2019-04-17
 6.5k  110
14
Chapter 14
2019-04-22
 6.5k  131
15
Chapter 15
2019-04-24
 6.4k  160
16
Chapter 16
2019-04-29
 6.3k  112
17
Chapter 17
2019-05-01
 6.5k  263
18
Chapter 18
2019-05-06
 6.2k  174
19
Chapter 19
2019-05-08
 6.2k  164
20
Chapter 20
2019-05-13
 5.9k  119
21
Chapter 21
2019-05-15
 6.4k  249
22
Chapter 22
2019-06-06
 5.6k  404
23
Chapter 23
2019-06-08
 5.7k  188
24
Chapter 24
2019-06-13
 5.7k  197
25
Chapter 25
2019-06-15
 5.4k  134
26
Chapter 26
2019-06-20
 5.5k  191
27
Chapter 27
2019-06-22
 5.4k  218
28
Chapter 28
2019-06-27
 5.1k  308
29
Chapter 29
2019-06-29
 5k  100
30
Chapter 30
2019-07-04
 5.1k  79
31
Chapter 31
2019-07-06
 5k  128
32
Chapter 32
2019-07-11
 5k  113
33
Chapter 33
2019-07-13
 5k  168
34
Chapter 34
2019-07-18
 5k  235
35
Chapter 35
2019-07-20
 5.2k  226
36
Chapter 36
2019-07-25
 4.9k  150
37
Chapter 37
2019-07-27
 4.9k  133
38
Chapter 38
2019-08-01
 4.8k  189
39
Chapter 39
2019-08-03
 4.6k  188
40
Chapter 40
2019-08-08
 4.6k  76
41
Chapter 41
2019-08-10
 4.8k  124
42
Chapter 42
2019-08-15
 4.8k  114
43
Chapter 43
2019-08-17
 4.5k  150
44
Chapter 44
2019-08-22
 4.5k  152
45
Chapter 45
2019-08-24
 4.1k  184
46
Chapter 46
2019-08-29
 4.6k  124
47
Chapter 47
2019-08-31
 4.3k  133
48
Chapter 48
2019-09-05
 4k  72
49
Chapter 49
2019-09-07
 3.8k  97
50
Chapter 50
2019-09-12
 3.9k  66
51
Chapter 51
2019-09-14
 3.9k  53
52
Chapter 52
2019-09-19
 3.9k  159
53
Chapter 53
2019-09-21
 4k  83
54
Chapter 54
2019-09-26
 3.9k  69
55
Chapter 55
2019-09-27
 3.9k  301
56
Chapter 56
2019-09-27
 3.9k  257
57
Chapter 57
2019-09-27
 3.8k  60
58
Chapter 58
2019-09-27
 3.7k  121
59
Chapter 59
2019-09-27
 3.7k  48
60
Chapter 60
2019-09-27
 3.6k  41
61
Chapter 61
2019-09-27
 3.7k  78
62
Chapter 62
2019-09-27
 3.6k  54
63
Chapter 63
2019-09-27
 3.5k  51
64
Chapter 64
2019-09-27
 3.7k  67
65
Chapter 65
2019-09-28
 3.5k  65
66
Chapter 66
2019-09-30
 3.9k  89
67
Chapter 67
2019-10-03
 3.6k  60
68
Chapter 68
2019-10-05
 3.7k  68
69
Chapter 69
2019-10-07
 3.7k  114
70
Chapter 70
2019-10-10
 3.8k  87
71
Chapter 71
2019-10-12
 3.6k  75
72
Chapter 72
2019-10-14
 3.5k  95
73
Chapter 73
2019-10-17
 3.7k  186
74
Chapter 74
2019-10-19
 3.6k  70
75
Chapter 75
2019-10-21
 3.4k  74
76
Chapter 76
2019-10-24
 3.3k  91
77
Chapter 77
2019-10-26
 3.6k  104
78
Chapter 78
2019-10-28
 3.4k  74
79
Chapter 79
2019-10-31
 3.2k  59
80
Chapter 80
2019-11-02
 3.1k  117
81
Chapter 81
2019-11-04
 3.4k  50
82
Chapter 82
2019-11-07
 3.3k  56
83
Chapter 83
2019-11-09
 3.3k  50
84
Chapter 84
2019-11-11
 3.3k  128
85
Chapter 85
2019-11-14
 3.1k  49
86
Chapter 86
2019-11-16
 3.2k  43
87
Chapter 87
2019-11-18
 3.1k  27
88
Chapter 88
2019-11-21
 3.1k  64
89
Chapter 89
2019-11-23
 3.1k  67
90
Chapter 90
2019-11-25
 3.3k  119
91
Chapter 91
2019-11-28
 3.2k  124
92
Chapter 92
2019-11-30
 3k  108
93
Chapter 93
2019-12-02
 3k  66
94
Chapter 94
2019-12-05
 3k  153
95
Chapter 95
2019-12-07
 3k  159
96
Chapter 96
2019-12-09
 3.1k  175
97
Chapter 97
2019-12-12
 2.8k  204
98
Chapter 98
2019-12-14
 2.8k  101
99
Chapter 99
2019-12-16
 2.7k  44
100
Chapter 100
2019-12-19
 2.6k  62
101
Chapter 101
2019-12-21
 2.8k  76
102
Chapter 102
2019-12-23
 2.7k  93
103
Chapter 103
2019-12-26
 2.7k  45
104
Chapter 104
2019-12-28
 2.7k  48
105
Chapter 105
2020-01-02
 2.6k  61
106
Chapter 106
2020-01-04
 2.6k  67
107
Chapter 107
2020-01-06
 2.8k  156
108
Chapter 108
2020-01-09
 2.5k  116
109
Chapter 109
2020-01-11
 2.7k  142
110
Chapter 110
2020-01-13
 2.7k  43
111
Chapter 111
2020-01-16
 2.5k  34
112
Chapter 112
2020-01-18
 2.6k  62
113
Chapter 113
2020-01-20
 2.7k  85
114
Chapter 114
2020-01-23
 2.6k  84
115
Chapter 115
2020-01-25
 2.6k  71
116
Chapter 116
2020-01-27
 2.4k  38
117
Chapter 117
2020-01-30
 2.5k  79
118
Chapter 118
2020-02-01
 2.5k  86
119
Chapter 119
2020-02-03
 2.6k  141
120
Chapter 120
2020-02-06
 2.6k  126
121
Chapter 121
2020-02-08
 2.3k  90
122
Chapter 122
2020-02-10
 2.4k  82
123
Chapter 123
2020-02-13
 2.5k  104
124
Chapter 124
2020-02-15
 2.5k  100
125
Chapter 125
2020-02-17
 2.4k  46
126
Chapter 126
2020-02-20
 2.4k  41
127
Chapter 127
2020-02-22
 2.2k  46
128
Chapter 128
2020-02-24
 2.4k  44
129
Chapter 129
2020-02-27
 2.2k  60
130
Chapter 130
2020-02-29
 2.2k  38
131
Chapter 131
2020-03-02
 2.2k  50
132
Chapter 132
2020-03-05
 2.2k  44
133
Chapter 133
2020-03-09
 2.1k  54
134
Chapter 134
2020-03-12
 2.3k  96
135
Chapter 135
2020-03-16
 2.1k  59
136
Chapter 136
2020-03-19
 2.2k  74
137
Chapter 137
2020-03-23
 2k  121
138
Chapter 138
2020-03-26
 2k  52
139
Chapter 139
2020-03-30
 2.1k  27
140
Chapter 140
2020-04-02
 2k  26
141
Chapter 141
2020-04-06
 1.9k  43
142
Chapter 142
2020-04-09
 1.9k  52
143
Chapter 143
2020-04-13
 1.9k  39
144
Chapter 144
2020-04-16
 1.8k  34
145
Chapter 145
2020-04-20
 1.8k  87
146
Chapter 146
2020-04-23
 1.8k  54
147
Chapter 147
2020-04-27
 1.9k  70
148
Chapter 148
2020-04-30
 1.7k  63
149
Chapter 149
2020-05-04
 1.7k  55
150
Chapter 150
2020-05-07
 1.6k  72
151
Chapter 151
2020-05-11
 1.5k  29
152
Chapter 152
2020-05-14
 1.5k  45
153
Chapter 153
2020-05-18
 1.4k  20
154
Chapter 154
2020-05-21
 1.5k  51
155
Chapter 155
2020-05-25
 1.4k  22
156
Chapter 156
2020-05-28
 1.4k  40
157
Chapter 157
2020-06-01
 1.5k  36
158
Chapter 158
2020-06-04
 1.5k  47
159
Chapter 159
2020-06-08
 1.3k  36
160
Chapter 160
2020-06-11
 1.4k  36
161
Chapter 161
2020-06-15
 1.3k  35
162
Chapter 162
2020-06-18
 1.3k  35
163
Chapter 163
2020-06-22
 1.3k  49
164
Chapter 164
2020-06-25
 1.2k  57
165
Chapter 165
2020-06-29
 1.2k  33
166
Chapter 166
2020-07-02
 1.2k  14
167
Chapter 167
2020-07-06
 1.2k  21
168
Chapter 168
2020-07-09
 1.3k  19
169
Chapter 169
2020-07-16
 1.2k  33
170
Chapter 170
2020-07-20
 2k  424
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play