Thiếu Niên Của Lang Tộc
Thiếu Niên Của Lang Tộc
Thiếu Niên Của Lang Tộc
Đã Full
Tình yêu / Hài Hước / Viễn tưởng / Mạo Hiểm
14.8M
4.7
Tên tác giả: Dazhou

Một là cô dâu ma cà rồng xuống từ thiên trời, một là thiếu niên cuốn cùng của lang tộc, một cặp vợ chồng chưa cưới, phải làm thế nào được cứu thế giờ sắp bị phá hủy? Truyện này do Dazhou cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 174 chương    /    (9245)
 Đã cập nhật 174 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-04-15
 6.9k  460
2
Chapter 2
2019-04-15
 5.8k  193
3
Chapter 3
2019-04-15
 4.8k  142
4
Chapter 4
2019-04-15
 4.3k  104
5
Chapter 5
2019-04-15
 4k  219
6
Chapter 6
2019-04-15
 4.1k  346
7
Chapter 7
2019-04-15
 3.5k  181
8
Chapter 8
2019-04-15
 3.5k  172
9
Chapter 9
2019-04-15
 3.4k  155
10
Chapter 10
2019-04-15
 3.2k  69
11
Chapter 11
2019-04-18
 3.1k  116
12
Chapter 12
2019-04-20
 3.2k  80
13
Chapter 13
2019-04-25
 3k  61
14
Chapter 14
2019-04-27
 2.8k  87
15
Chapter 15
2019-05-02
 2.6k  41
16
Chapter 16
2019-05-04
 2.6k  31
17
Chapter 17
2019-05-09
 2.6k  38
18
Chapter 18
2019-05-11
 2.5k  33
19
Chapter 19
2019-05-16
 2.5k  32
20
Chapter 20
2019-05-18
 2.8k  151
21
Chapter 21
2019-05-25
 2.7k  88
22
Chapter 22
2019-05-28
 2.5k  37
23
Chapter 23
2019-06-01
 2.5k  50
24
Chapter 24
2019-06-04
 2.5k  56
25
Chapter 25
2019-06-08
 2.5k  39
26
Chapter 26
2019-06-11
 2.5k  71
27
Chapter 27
2019-06-15
 2.5k  35
28
Chapter 28
2019-06-18
 2.6k  52
29
Chapter 29
2019-06-18
 2.5k  54
30
Chapter 30
2019-06-18
 2.4k  28
31
Chapter 31
2019-06-18
 2.4k  20
32
Chapter 32
2019-06-18
 2.6k  65
33
Chapter 33
2019-06-18
 2.6k  42
34
Chapter 34
2019-06-18
 2.4k  38
35
Chapter 35
2019-06-18
 2.3k  35
36
Chapter 36
2019-06-18
 2.2k  40
37
Chapter 37
2019-06-18
 2.2k  44
38
Chapter 38
2019-06-18
 2.4k  89
39
Chapter 39
2019-06-22
 2.4k  119
40
Chapter 40
2019-06-25
 2.4k  74
41
Chapter 41
2019-06-29
 2.3k  39
42
Chapter 42
2019-07-02
 2.4k  103
43
Chapter 43
2019-07-06
 2.2k  63
44
Chapter 44
2019-07-09
 2.2k  50
45
Chapter 45
2019-07-13
 2.2k  33
46
Chapter 46
2019-07-16
 2.2k  54
47
Chapter 47
2019-07-20
 2.2k  32
48
Chapter 48
2019-07-23
 2.2k  60
49
Chapter 49
2019-07-27
 2.2k  37
50
Chapter 50
2019-07-30
 2.2k  76
51
Chapter 51
2019-08-03
 2.3k  48
52
Chapter 52
2019-08-06
 2.2k  27
53
Chapter 53
2019-08-10
 2.1k  43
54
Chapter 54
2019-08-13
 2.1k  29
55
Chapter 55
2019-08-17
 2.2k  53
56
Chapter 56
2019-08-20
 2.1k  47
57
Chapter 57
2019-08-24
 2.1k  37
58
Chapter 58
2019-08-27
 2k  46
59
Chapter 59
2019-08-31
 1.9k  24
60
Chapter 60
2019-09-03
 1.9k  30
61
Chapter 61
2019-09-07
 1.9k  24
62
Chapter 62
2019-09-10
 1.9k  23
63
Chapter 63
2019-09-14
 1.8k  32
64
Chapter 64
2019-09-17
 1.9k  27
65
Chapter 65
2019-09-21
 1.8k  32
66
Chapter 66
2019-09-24
 1.8k  51
67
Chapter 67
2019-09-28
 1.7k  34
68
Chapter 68
2019-10-01
 1.8k  48
69
Chapter 69
2019-10-05
 1.7k  34
70
Chapter 70
2019-10-08
 1.7k  42
71
Chapter 71
2019-10-12
 1.7k  21
72
Chapter 72
2019-10-15
 1.7k  24
73
Chapter 73
2019-10-19
 1.6k  19
74
Chapter 74
2019-10-22
 1.7k  16
75
Chapter 75
2019-10-26
 1.7k  22
76
Chapter 76
2019-10-29
 1.6k  23
77
Chapter 77
2019-11-02
 1.6k  15
78
Chapter 78
2019-11-05
 1.6k  14
79
Chapter 79
2019-11-09
 1.8k  58
80
Chapter 80
2019-11-12
 1.6k  29
81
Chapter 81
2019-11-16
 1.6k  23
82
Chapter 82
2019-11-19
 1.6k  25
83
Chapter 83
2019-11-23
 1.6k  39
84
Chapter 84
2019-11-26
 1.6k  38
85
Chapter 85
2019-11-30
 1.6k  29
86
Chapter 86
2019-12-03
 1.6k  28
87
Chapter 87
2019-12-07
 1.7k  39
88
Chapter 88
2019-12-10
 1.7k  63
89
Chapter 89
2019-12-14
 1.5k  52
90
Chapter 90
2019-12-17
 1.5k  43
91
Chapter 91
2019-12-21
 1.7k  28
92
Chapter 92
2019-12-24
 1.6k  56
93
Chapter 93
2019-12-28
 1.6k  29
94
Chapter 94
2019-12-31
 1.6k  25
95
Chapter 95
2020-01-04
 1.5k  21
96
Chapter 96
2020-01-06
 1.4k  18
97
Chapter 97
2020-01-06
 1.4k  30
98
Chapter 98
2020-01-06
 1.5k  17
99
Chapter 99
2020-01-06
 1.4k  19
100
Chapter 100
2020-01-06
 1.4k  22
101
Chapter 101
2020-01-06
 1.4k  35
102
Chapter 102
2020-01-06
 1.4k  17
103
Chapter 103
2020-01-06
 1.4k  14
104
Chapter 104
2020-01-06
 1.4k  15
105
Chapter 105
2020-01-06
 1.5k  23
106
Chapter 106
2020-01-07
 1.5k  44
107
Chapter 107
2020-01-11
 1.6k  69
108
Chapter 108
2020-01-14
 1.6k  42
109
Chapter 109
2020-01-18
 1.6k  64
110
Chapter 110
2020-01-21
 1.6k  63
111
Chapter 111
2020-01-25
 1.5k  55
112
Chapter 112
2020-01-28
 1.4k  44
113
Chapter 113
2020-02-01
 1.5k  57
114
Chapter 114
2020-02-04
 1.4k  65
115
Chapter 115
2020-02-08
 1.4k  33
116
Chapter 116
2020-02-11
 1.5k  54
117
Chapter 117
2020-02-15
 1.5k  40
118
Chapter 118
2020-02-18
 1.5k  35
119
Chapter 119
2020-02-22
 1.4k  21
120
Chapter 120
2020-02-25
 1.4k  35
121
Chapter 121
2020-02-29
 1.4k  20
122
Chapter 122
2020-03-03
 1.4k  41
123
Chapter 123
2020-03-07
 1.4k  24
124
Chapter 124
2020-03-10
 1.4k  33
125
Chapter 125
2020-03-14
 1.4k  29
126
Chapter 126
2020-03-17
 1.4k  39
127
Chapter 127
2020-03-21
 1.4k  20
128
Chapter 128
2020-03-24
 1.4k  27
129
Chapter 129
2020-03-28
 1.4k  41
130
Chapter 130
2020-03-31
 1.4k  62
131
Chapter 131
2020-04-04
 1.5k  69
132
Chapter 132
2020-04-07
 1.4k  33
133
Chapter 133
2020-04-11
 1.3k  37
134
Chapter 134
2020-04-14
 1.3k  44
135
Chapter 135
2020-04-18
 2.1k  79
136
Chapter 136
2020-04-21
 1.4k  55
137
Chapter 137
2020-04-25
 1.4k  54
138
Chapter 138
2020-04-28
 1.3k  18
139
Chapter 139
2020-05-02
 1.3k  21
140
Chapter 140
2020-05-05
 1.3k  40
141
Chapter 141
2020-05-09
 1.2k  23
142
Chapter 142
2020-05-12
 1.2k  22
143
Chapter 143
2020-05-16
 1.2k  43
144
Chapter 144
2020-05-19
 1.2k  20
145
Chapter 145
2020-05-23
 1.2k  30
146
Chapter 146
2020-05-26
 1.1k  21
147
Chapter 147
2020-05-30
 1.2k  31
148
Chapter 148
2020-06-02
 1.2k  121
149
Chapter 149
2020-06-06
 1.1k  21
150
Chapter 150
2020-06-09
 1.3k  51
151
Chapter 151
2020-06-13
 1.2k  49
152
Chapter 152
2020-06-16
 1.1k  34
153
Chapter 153
2020-06-20
 1.1k  40
154
Chapter 154
2020-06-23
 1.1k  39
155
Chapter 155
2020-06-27
 1.1k  22
156
Chapter 156
2020-06-30
 1.1k  43
157
Chapter 157
2020-07-04
 1.2k  31
158
Chapter 158
2020-07-07
 1.1k  20
159
Chapter 159
2020-07-11
 1.5k  40
160
Chapter 160
2020-07-14
 1.1k  38
161
Chapter 161
2020-07-18
 1.1k  54
162
Chapter 162
2020-07-21
 1k  40
163
Chapter 163
2020-07-25
 1k  44
164
Chapter 164
2020-07-28
 1k  163
165
Chapter 165
2020-08-01
 978  42
166
Chapter 166
2020-08-04
 1k  30
167
Chapter 167
2020-08-08
 963  41
168
Chapter 168
2020-08-11
 949  30
169
Chapter 169
2020-08-15
 889  36
170
Chapter 170
2020-08-18
 999  24
171
Chapter 171
2020-08-22
 960  37
172
Chapter 172
2020-08-25
 954  31
173
Chapter 173
2020-08-30
 684  18
174
Chapter 174
2020-09-01
 2k  355
Đề xuất liên quan
Vạn Thần Tại Thượng
Vạn Thần Tại Thượng
Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Tuyệt Thế Yêu Đế
Tuyệt Thế Yêu Đế
Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Lớp Học Ma Quỷ
Lớp Học Ma Quỷ
Kinh dị/Mạo Hiểm/Đã Full
Chư Thiên Kỷ
Chư Thiên Kỷ
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Mạo Hiểm
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play