Công Phu Tiểu Tiên
Tình yêu / Huyền huyễn / Hài Hước / Viễn tưởng / Mạo Hiểm / Đã Full

Công Phu Tiểu Tiên

Dazhou
Công Phu Tiểu Tiên
Bắt đầu xem Ch.1
4.8
Report
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Updated 86 Episodes
1
Chapter 1
2019-04-16  3664  161
2
Chapter 2
2019-04-16  2969  106
3
Chapter 3
2019-04-16  2711  50
4
Chapter 4
2019-04-16  2639  60
5
Chapter 5
2019-04-16  2279  44
6
Chapter 6
2019-04-16  2285  119
7
Chapter 7
2019-04-16  2295  46
8
Chapter 8
2019-04-16  2192  42
9
Chapter 9
2019-04-16  2199  37
10
Chapter 10
2019-04-16  2195  25
11
Chapter 11
2019-04-17  2303  49
12
Chapter 12
2019-04-24  2304  105
13
Chapter 13
2019-05-01  2279  83
14
Chapter 14
2019-05-08  2248  82
15
Chapter 15
2019-05-15  2153  54
16
Chapter 16
2019-05-22  2266  85
17
Chapter 17
2019-05-25  2113  66
18
Chapter 18
2019-05-29  2149  36
19
Chapter 19
2019-06-01  2226  62
20
Chapter 20
2019-06-05  2391  64
21
Chapter 21
2019-06-08  2460  71
22
Chapter 22
2019-06-12  2288  71
23
Chapter 23
2019-06-15  2626  223
24
Chapter 24
2019-06-19  2257  60
25
Chapter 25
2019-06-22  2271  74
26
Chapter 26
2019-06-26  2193  127
27
Chapter 27
2019-06-29  2181  52
28
Chapter 28
2019-07-03  2183  55
29
Chapter 29
2019-07-06  2270  65
30
Chapter 30
2019-07-10  2136  56
31
Chapter 31
2019-07-13  2254  100
32
Chapter 32
2019-07-17  2291  66
33
Chapter 33
2019-07-20  2113  64
34
Chapter 34
2019-07-24  2366  196
35
Chapter 35
2019-07-27  2201  109
36
Chapter 36
2019-07-31  2313  199
37
Chapter 37
2019-08-03  2065  66
38
Chapter 38
2019-08-07  2156  67
39
Chapter 39
2019-08-10  1983  57
40
Chapter 40
2019-08-14  2028  79
41
Chapter 41
2019-08-17  2060  64
42
Chapter 42
2019-08-21  1978  61
43
Chapter 43
2019-08-24  1832  41
44
Chapter 44
2019-08-28  1850  33
45
Chapter 45
2019-08-31  1850  49
46
Chapter 46
2019-09-04  1819  54
47
Chapter 47
2019-09-07  1794  45
48
Chapter 48
2019-09-11  1686  37
49
Chapter 49
2019-09-14  1749  28
50
Chapter 50
2019-09-18  1643  28
51
Chapter 51
2019-09-21  1741  63
52
Chapter 52
2019-09-25  1617  29
53
Chapter 53
2019-09-28  1656  39
54
Chapter 54
2019-10-02  1549  24
55
Chapter 55
2019-10-05  1617  54
56
Chapter 56
2019-10-12  1559  44
57
Chapter 57
2019-10-16  1507  33
58
Chapter 58
2019-10-19  1525  37
59
Chapter 59
2019-10-23  1591  35
60
Chapter 60
2019-10-26  1569  32
61
Chapter 61
2019-10-30  1563  40
62
Chapter 62
2019-11-02  1555  65
63
Chapter 63
2019-11-06  1582  42
64
Chapter 64
2019-11-09  1547  39
65
Chapter 65
2019-11-13  1541  39
66
Chapter 66
2019-11-16  1621  95
67
Chapter 67
2019-11-20  1491  56
68
Chapter 68
2019-11-23  1522  46
69
Chapter 69
2019-11-27  1483  41
70
Chapter 70
2019-11-30  1598  34
71
Chapter 71
2019-12-07  1507  43
72
Chapter 72
2019-12-11  1488  70
73
Chapter 73
2019-12-14  1504  34
74
Chapter 74
2019-12-18  1512  21
75
Chapter 75
2019-12-21  1455  48
76
Chapter 76
2019-12-25  1327  15
77
Chapter 77
2019-12-28  1403  28
78
Chapter 78
2020-01-01  1276  32
79
Chapter 79
2020-01-04  1258  18
80
Chapter 80
2020-01-08  1424  57
81
Chapter 81
2020-01-11  1342  59
82
Chapter 82
2020-01-18  1328  59
83
Chapter 83
2020-01-25  1361  52
84
Chapter 84
2020-02-01  1246  52
85
Chapter 85
2020-02-08  1344  65
86
Chapter 86
2020-02-15  1982  558
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
WhatsApp
Hilma
+62 81586331815
Jack
+62 81311091165
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play