Nhóc Xinh Bạo Lực
Nhóc Xinh Bạo Lực
Nhóc Xinh Bạo Lực
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Ngọt sủng / Trùng sinh
16.2M
4.8
Tên tác giả: iCiyuan

Kiếp trước bị oan mà chết, trước lúc chết gặp phải... Kiếp này hãy xem ta đây trồng cây nuôi gia đình làm giàu ra sao, đánh nát cái miệng của bọn ác độc ra sao, và bất cẩn có được một lang quân trạng nguyên thế nào~ Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 71 chương    /    (14579)
 Đã cập nhật 71 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2021-04-30
 11.6k  1.3k
2
Chapter 2
2021-05-17
 9.3k  467
3
Chapter 3
2021-05-24
 8.1k  226
4
Chapter 4
2021-05-24
 7.3k  201
5
Chapter 5
2021-05-24
 7.9k  174
6
Chapter 6
2021-05-24
 7.6k  100
7
Chapter 7
2021-05-24
 7.1k  141
8
Chapter 8
2021-05-24
 6.7k  47
9
Chapter 9
2021-05-24
 7k  65
10
Chapter 10
2021-05-24
 7.6k  147
11
Chapter 11
2021-05-25
 7.8k  203
12
Chapter 12
2021-05-28
 8k  270
13
Chapter 13
2021-06-01
 7k  173
14
Chapter 14
2021-06-04
 7.6k  255
15
Chapter 15
2021-06-08
 7.1k  257
16
Chapter 16
2021-06-11
 6.9k  227
17
Chapter 17
2021-06-15
 6.7k  214
18
Chapter 18
2021-06-18
 6.7k  334
19
Chapter 19
2021-06-22
 6.5k  225
20
Chapter 20
2021-06-25
 7.1k  379
21
Chapter 21
2021-06-29
 6.6k  249
22
Chapter 22
2021-07-02
 6.8k  251
23
Chapter 23
2021-07-06
 5.9k  169
24
Chapter 24
2021-07-06
 6.2k  193
25
Chapter 25
2021-07-06
 5.6k  97
26
Chapter 26
2021-07-06
 5.7k  80
27
Chapter 27
2021-07-06
 5.7k  49
28
Chapter 28
2021-07-06
 5.7k  100
29
Chapter 29
2021-07-06
 5.4k  42
30
Chapter 30
2021-07-06
 5.5k  100
31
Chapter 31
2021-07-06
 5.4k  93
32
Chapter 32
2021-07-06
 6.1k  273
33
Chapter 33
2021-07-09
 6.3k  257
34
Chapter 34
2021-07-13
 6k  243
35
Chapter 35
2021-07-16
 5.8k  215
36
Chapter 36
2021-07-20
 6.1k  430
37
Chapter 37
2021-07-23
 5.7k  238
38
Chapter 38
2021-07-27
 5.3k  303
39
Chapter 39
2021-07-30
 5.4k  269
40
Chapter 40
2021-08-03
 5k  214
41
Chapter 41
2021-08-06
 5.2k  214
42
Chapter 42
2021-08-10
 5.2k  198
43
Chapter 43
2021-08-13
 4.9k  356
44
Chapter 44
2021-08-17
 5.1k  313
45
Chapter 45
2021-08-20
 4.9k  190
46
Chapter 46
2021-08-24
 4.7k  240
47
Chapter 47
2021-08-27
 4.6k  307
48
Chapter 48
2021-08-31
 4.9k  228
49
Chapter 49
2021-09-03
 4.3k  158
50
Chapter 50
2021-09-07
 4.5k  300
51
Chapter 51
2021-09-10
 3.8k  182
52
Chapter 52
2021-09-14
 3.4k  168
53
Chapter 53
2021-09-17
 3.4k  153
54
Chapter 54
2021-09-21
 3.4k  201
55
Chapter 55
2021-09-22
 2.9k  74
56
Chapter 56
2021-09-22
 2.7k  46
57
Chapter 57
2021-09-22
 2.6k  36
58
Chapter 58
2021-09-22
 2.5k  32
59
Chapter 59
2021-09-22
 2.5k  55
60
Chapter 60
2021-09-22
 2.7k  67
61
Chapter 61
2021-09-22
 3.4k  222
62
Chapter 62
2021-09-24
 3.1k  193
63
Chapter 63
2021-09-28
 3.1k  167
64
Chapter 64
2021-10-01
 3k  162
65
Chapter 65
2021-10-05
 2.9k  146
66
Chapter 66
2021-10-08
 3k  161
67
Chapter 67
2021-10-12
 2.7k  167
68
Chapter 68
2021-10-15
 2.6k  166
69
Chapter 69
2021-10-19
 2.3k  120
70
Chapter 70
2021-10-22
 2.4k  179
71
Chapter 71
2021-10-26
 1.2k  99
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play