Nhặt Hoa Khôi Về Làm Vợ
Nhặt Hoa Khôi Về Làm Vợ
Nhặt Hoa Khôi Về Làm Vợ
Tiếp tục cập nhật
Trường học / Hành động / Tình yêu / Harem
69M
4.8
Tên tác giả: iCiyuan

Khi cao thủ đã quyết định rửa tay gác kiểu, ẩn dật quay về Đô Thành tiếp tục làm một học sinh cấp 3 bình thường. Nhưng hào quang nam chính không cho phép bị lu mờ, trở thành người nổi bật nhất trường, các hoa khôi vây quanh không rời... rắc rối cũn ùn ùn kéo đến Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 246 chương    /    (49078)
 Đã cập nhật 246 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-12-15
 22k  1.5k
2
Chapter 2
2019-12-15
 17.2k  894
3
Chapter 3
2019-12-15
 16.1k  1.3k
4
Chapter 4
2019-12-15
 15k  708
5
Chapter 5
2019-12-15
 14.8k  1.1k
6
Chapter 6
2019-12-15
 12.2k  379
7
Chapter 7
2019-12-15
 12.2k  412
8
Chapter 8
2019-12-15
 10.9k  414
9
Chapter 9
2019-12-15
 10.8k  309
10
Chapter 10
2019-12-15
 10.2k  295
11
Chapter 11
2019-12-15
 9.9k  484
12
Chapter 12
2019-12-15
 9.2k  236
13
Chapter 13
2019-12-15
 9.1k  229
14
Chapter 14
2019-12-15
 9k  328
15
Chapter 15
2019-12-15
 8.7k  354
16
Chapter 16
2019-12-15
 9.2k  384
17
Chapter 17
2019-12-15
 8.9k  599
18
Chapter 18
2019-12-15
 9.3k  298
19
Chapter 19
2019-12-15
 8.5k  305
20
Chapter 20
2019-12-15
 9.1k  233
21
Chapter 21
2019-12-18
 8.6k  301
22
Chapter 22
2019-12-20
 9k  316
23
Chapter 23
2019-12-25
 8.2k  188
24
Chapter 24
2019-12-27
 8.8k  294
25
Chapter 25
2020-01-01
 7.9k  259
26
Chapter 26
2020-01-08
 8.2k  181
27
Chapter 27
2020-01-10
 8.5k  249
28
Chapter 28
2020-01-11
 7.3k  234
29
Chapter 29
2020-01-11
 7.6k  124
30
Chapter 30
2020-01-11
 7.5k  111
31
Chapter 31
2020-01-11
 7.4k  82
32
Chapter 32
2020-01-11
 7.5k  156
33
Chapter 33
2020-01-11
 7.8k  160
34
Chapter 34
2020-01-11
 7.4k  375
35
Chapter 35
2020-01-11
 7.7k  405
36
Chapter 36
2020-01-11
 7.3k  186
37
Chapter 37
2020-01-11
 7k  210
38
Chapter 38
2020-01-11
 7.3k  142
39
Chapter 39
2020-01-11
 6.7k  105
40
Chapter 40
2020-01-11
 6.8k  180
41
Chapter 41
2020-01-11
 6.1k  84
42
Chapter 42
2020-01-11
 6.7k  160
43
Chapter 43
2020-01-11
 6.8k  225
44
Chapter 44
2020-01-11
 6.2k  67
45
Chapter 45
2020-01-11
 6.6k  250
46
Chapter 46
2020-01-11
 6.3k  201
47
Chapter 47
2020-01-11
 7.4k  393
48
Chapter 48
2020-01-15
 7.1k  293
49
Chapter 49
2020-01-17
 6.9k  157
50
Chapter 50
2020-01-19
 7.3k  207
51
Chapter 51
2020-01-22
 7.2k  286
52
Chapter 52
2020-01-24
 6.7k  196
53
Chapter 53
2020-01-26
 6.9k  238
54
Chapter 54
2020-01-29
 6.6k  176
55
Chapter 55
2020-01-31
 6.4k  159
56
Chapter 56
2020-02-02
 6.7k  176
57
Chapter 57
2020-02-05
 6.5k  171
58
Chapter 58
2020-02-07
 6.3k  252
59
Chapter 59
2020-02-09
 6.5k  293
60
Chapter 60
2020-02-12
 6.4k  251
61
Chapter 61
2020-02-14
 6.6k  436
62
Chapter 62
2020-02-16
 6.3k  184
63
Chapter 63
2020-02-19
 6.2k  185
64
Chapter 64
2020-02-21
 6.4k  665
65
Chapter 65
2020-02-23
 6.6k  220
66
Chapter 66
2020-02-26
 6.9k  375
67
Chapter 67
2020-02-28
 6.3k  271
68
Chapter 68
2020-03-01
 6.1k  200
69
Chapter 69
2020-03-02
 6k  248
70
Chapter 70
2020-03-02
 5.5k  147
71
Chapter 71
2020-03-02
 5.7k  75
72
Chapter 72
2020-03-02
 6.2k  116
73
Chapter 73
2020-03-02
 5.5k  87
74
Chapter 74
2020-03-02
 5.6k  103
75
Chapter 75
2020-03-02
 5.5k  125
76
Chapter 76
2020-03-02
 5.5k  157
77
Chapter 77
2020-03-02
 5.3k  234
78
Chapter 78
2020-03-02
 5.8k  303
79
Chapter 79
2020-03-04
 6.4k  306
80
Chapter 80
2020-03-07
 6.3k  320
81
Chapter 81
2020-03-11
 5.9k  248
82
Chapter 82
2020-03-14
 6.2k  215
83
Chapter 83
2020-03-18
 5.9k  312
84
Chapter 84
2020-03-21
 6k  290
85
Chapter 85
2020-03-25
 6.2k  286
86
Chapter 86
2020-03-28
 6.1k  302
87
Chapter 87
2020-04-01
 5.7k  298
88
Chapter 88
2020-04-04
 6.2k  302
89
Chapter 89
2020-04-08
 5.6k  246
90
Chapter 90
2020-04-11
 5.8k  180
91
Chapter 91
2020-04-15
 5.8k  385
92
Chapter 92
2020-04-18
 5.6k  255
93
Chapter 93
2020-04-22
 5.8k  146
94
Chapter 94
2020-04-25
 5.8k  335
95
Chapter 95
2020-04-29
 5.9k  249
96
Chapter 96
2020-05-02
 6.2k  437
97
Chapter 97
2020-05-06
 5.8k  327
98
Chapter 98
2020-05-09
 5.4k  188
99
Chapter 99
2020-05-13
 5.1k  265
100
Chapter 100
2020-05-16
 5.2k  163
101
Chapter 101
2020-05-20
 5.2k  157
102
Chapter 102
2020-05-23
 5.5k  262
103
Chapter 103
2020-05-27
 5.1k  135
104
Chapter 104
2020-05-30
 5k  163
105
Chapter 105
2020-06-03
 5.1k  351
106
Chapter 106
2020-06-06
 5.1k  166
107
Chapter 107
2020-06-10
 5k  359
108
Chapter 108
2020-06-13
 5.2k  294
109
Chapter 109
2020-06-17
 5k  246
110
Chapter 110
2020-06-20
 5.1k  202
111
Chapter 111
2020-06-24
 5.3k  180
112
Chapter 112
2020-06-27
 5.1k  299
113
Chapter 113
2020-07-01
 5.1k  147
114
Chapter 114
2020-07-04
 5k  126
115
Chapter 115
2020-07-08
 5.1k  137
116
Chapter 116
2020-07-11
 5.1k  365
117
Chapter 117
2020-07-18
 5k  245
118
Chapter 118
2020-07-22
 5k  295
119
Chapter 119
2020-07-29
 4.8k  165
120
Chapter 120
2020-08-01
 5.2k  311
121
Chapter 121
2020-08-05
 4.6k  158
122
Chapter 122
2020-08-08
 5k  338
123
Chapter 123
2020-08-12
 4.6k  128
124
Chapter 124
2020-08-15
 4.9k  363
125
Chapter 125
2020-08-19
 4.8k  122
126
Chapter 126
2020-08-22
 4.8k  233
127
Chapter 127
2020-08-26
 5.1k  328
128
Chapter 128
2020-08-29
 5k  369
129
Chapter 129
2020-09-02
 5.1k  254
130
Chapter 130
2020-09-05
 4.9k  344
131
Chapter 131
2020-09-09
 4.6k  235
132
Chapter 132
2020-09-12
 4.9k  211
133
Chapter 133
2020-09-16
 5k  185
134
Chapter 134
2020-09-19
 4.5k  100
135
Chapter 135
2020-09-23
 4.8k  233
136
Chapter 136
2020-09-26
 4.5k  97
137
Chapter 137
2020-09-30
 4.5k  176
138
Chapter 138
2020-10-03
 4.4k  204
139
Chapter 139
2020-10-07
 4k  95
140
Chapter 140
2020-10-10
 4.1k  84
141
Chapter 141
2020-10-14
 4k  89
142
Chapter 142
2020-10-17
 4.1k  59
143
Chapter 143
2020-10-21
 3.9k  82
144
Chapter 144
2020-10-24
 4.1k  130
145
Chapter 145
2020-10-28
 3.8k  85
146
Chapter 146
2020-10-31
 3.9k  72
147
Chapter 147
2020-11-04
 3.7k  58
148
Chapter 148
2020-11-07
 3.6k  58
149
Chapter 149
2020-11-11
 3.7k  146
150
Chapter 150
2020-11-14
 3.7k  73
151
Chapter 151
2020-11-18
 3.7k  99
152
Chapter 152
2020-11-21
 4k  75
153
Chapter 153
2020-11-25
 3.6k  76
154
Chapter 154
2020-11-28
 3.8k  87
155
Chapter 155
2020-12-02
 3.5k  72
156
Chapter 156
2020-12-05
 3.7k  125
157
Chapter 157
2020-12-09
 3.7k  213
158
Chapter 158
2020-12-19
 3.6k  70
159
Chapter 159
2020-12-23
 3.6k  96
160
Chapter 160
2020-12-26
 3.6k  119
161
Chapter 161
2020-12-30
 3.6k  197
162
Chapter 162
2021-01-02
 3.5k  107
163
Chapter 163
2021-01-06
 3.4k  129
164
Chapter 164
2021-01-09
 3.3k  64
165
Chapter 165
2021-01-13
 3.3k  57
166
Chapter 166
2021-01-16
 3.2k  89
167
Chapter 167
2021-01-20
 3.2k  78
168
Chapter 168
2021-01-23
 3.3k  132
169
Chapter 169
2021-01-27
 3.3k  91
170
Chapter 170
2021-01-30
 3.3k  56
171
Chapter 171
2021-02-03
 3.2k  63
172
Chapter 172
2021-02-06
 3.2k  94
173
Chapter 173
2021-02-10
 3.1k  74
174
Chapter 174
2021-02-13
 3.2k  64
175
Chapter 175
2021-02-17
 3.2k  65
176
Chapter 176
2021-02-20
 3k  75
177
Chapter 177
2021-02-24
 3.1k  90
178
Chapter 178
2021-02-27
 2.9k  75
179
Chapter 179
2021-03-03
 3k  67
180
Chapter 180
2021-03-06
 3.1k  134
181
Chapter 181
2021-03-10
 2.9k  54
182
Chapter 182
2021-03-13
 3k  89
183
Chapter 183
2021-03-17
 3.1k  107
184
Chapter 184
2021-03-20
 3k  145
185
Chapter 185
2021-03-24
 2.8k  76
186
Chapter 186
2021-03-27
 2.8k  82
187
Chapter 187
2021-03-31
 2.9k  90
188
Chapter 188
2021-04-03
 2.6k  71
189
Chapter 189
2021-04-07
 2.6k  116
190
Chapter 190
2021-04-10
 2.5k  52
191
Chapter 191
2021-04-14
 2.6k  77
192
Chapter 192
2021-04-17
 2.5k  78
193
Chapter 193
2021-04-21
 2.4k  60
194
Chapter 194
2021-04-24
 2.4k  57
195
Chapter 195
2021-04-28
 2.4k  81
196
Chapter 196
2021-05-01
 2.5k  82
197
Chapter 197
2021-05-05
 2.5k  98
198
Chapter 198
2021-05-08
 2.6k  112
199
Chapter 199
2021-05-12
 2.6k  107
200
Chapter 200
2021-05-15
 3.2k  543
201
Chapter 201
2021-05-19
 3k  394
202
Chapter 202
2021-05-22
 2.9k  245
203
Chapter 203
2021-05-26
 2.8k  222
204
Chapter 204
2021-05-29
 2.8k  230
205
Chapter 205
2021-06-02
 2.8k  207
206
Chapter 206
2021-06-05
 2.7k  157
207
Chapter 207
2021-06-09
 2.8k  160
208
Chapter 208
2021-06-12
 2.7k  100
209
Chapter 209
2021-06-16
 2.6k  120
210
Chapter 210
2021-06-19
 2.6k  101
211
Chapter 211
2021-06-23
 2.5k  98
212
Chapter 212
2021-06-26
 2.4k  79
213
Chapter 213
2021-06-30
 2.4k  69
214
Chapter 214
2021-07-03
 2.3k  87
215
Chapter 215
2021-07-07
 2.3k  66
216
Chapter 216
2021-07-10
 2.3k  79
217
Chapter 217
2021-07-14
 2.3k  85
218
Chapter 218
2021-07-17
 2.3k  76
219
Chapter 219
2021-07-21
 2.2k  65
220
Chapter 220
2021-07-24
 2.1k  70
221
Chapter 221
2021-07-28
 2.1k  97
222
Chapter 222
2021-07-31
 2.2k  110
223
Chapter 223
2021-08-04
 2.1k  100
224
Chapter 224
2021-08-07
 2.1k  129
225
Chapter 225
2021-08-11
 2.1k  114
226
Chapter 226
2021-08-14
 2.1k  143
227
Chapter 227
2021-08-18
 2.2k  138
228
Chapter 228
2021-08-21
 2.2k  151
229
Chapter 229
2021-08-25
 2k  102
230
Chapter 230
2021-08-28
 1.9k  91
231
Chapter 231
2021-08-29
 1.6k  51
232
Chapter 232
2021-08-29
 1.6k  47
233
Chapter 233
2021-08-29
 1.6k  33
234
Chapter 234
2021-08-29
 1.6k  18
235
Chapter 235
2021-08-29
 1.7k  24
236
Chapter 236
2021-08-29
 1.6k  19
237
Chapter 237
2021-08-29
 1.6k  18
238
Chapter 238
2021-08-29
 1.6k  38
239
Chapter 239
2021-08-29
 1.6k  12
240
Chapter 240
2021-08-29
 2.4k  125
241
Chapter 241
2021-09-01
 1.9k  118
242
Chapter 242
2021-09-04
 1.7k  133
243
Chapter 243
2021-09-08
 1.7k  142
244
Chapter 244
2021-09-11
 1.6k  106
245
Chapter 245
2021-09-15
 1.2k  60
246
Chapter 246
2021-09-18
 1.1k  118
Đề xuất liên quan
Nam Sinh Của Học Viện Nữ Sinh
Nam Sinh Của Học Viện Nữ Sinh
Trường học/Hài Hước/Harem
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play