Thừa Tướng Giả Gái
Thừa Tướng Giả Gái
Thừa Tướng Giả Gái
Đã Full
Tình yêu / Đam mỹ / Đã Full / LGBT+
31.8M
4.9
Tên tác giả: Mangongchang

Một tài tử phong lưu thay cho em gái đi vào cung trang thủ tình cảm với phi tử khác, vốn là đàn ông mà giả vờ cô gái trong hậu cung sẽ làm thế nào để thu lại sủng ái nữa? Anh ấy sẽ xậy ra câu truyện cười ra nước mắt như thế nào với hoàng thượng và thừa tướng? Truyện này do Mangongchang cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 165 chương    /    (37251)
 Đã cập nhật 165 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-01-24
 14.9k  814
2
Chapter 2
2019-01-24
 12.9k  1.1k
3
Chapter 3
2019-01-24
 13.5k  892
4
Chapter 4
2019-01-24
 13.2k  853
5
Chapter 5
2019-01-24
 10.8k  187
6
Chapter 6
2019-01-24
 11.1k  148
7
Chapter 7
2019-01-24
 11.8k  695
8
Chapter 8
2019-01-24
 11.5k  819
9
Chapter 9
2019-01-27
 11.3k  466
10
Chapter 10
2019-01-31
 10.2k  499
11
Chapter 11
2019-02-03
 8.9k  209
12
Chapter 12
2019-02-07
 8.4k  151
13
Chapter 13
2019-02-10
 9.4k  501
14
Chapter 14
2019-02-14
 8.6k  190
15
Chapter 15
2019-02-17
 9.8k  571
16
Chapter 16
2019-02-21
 9.3k  319
17
Chapter 17
2019-02-24
 8.7k  385
18
Chapter 18
2019-02-28
 8.8k  379
19
Chapter 19
2019-03-03
 8k  108
20
Chapter 20
2019-03-07
 7.9k  153
21
Chapter 21
2019-03-10
 7.8k  148
22
Chapter 22
2019-03-14
 7.1k  138
23
Chapter 23
2019-03-17
 7.6k  161
24
Chapter 24
2019-03-21
 7.3k  163
25
Chapter 25
2019-03-24
 7k  224
26
Chapter 26
2019-03-28
 6.7k  216
27
Chapter 27
2019-03-31
 6.7k  251
28
Chapter 28
2019-04-04
 5.9k  103
29
Chapter 29
2019-04-07
 5.9k  202
30
Chapter 30
2019-04-11
 6.3k  228
31
Chapter 31
2019-04-14
 6.2k  115
32
Chapter 32
2019-04-18
 6.9k  329
33
Chapter 33
2019-04-21
 7.5k  415
34
Chapter 34
2019-04-25
 6.8k  229
35
Chapter 35
2019-04-28
 6.5k  151
36
Chapter 36
2019-05-02
 6.5k  188
37
Chapter 37
2019-05-05
 6.7k  167
38
Chapter 38
2019-05-09
 6.5k  114
39
Chapter 39
2019-05-11
 6.7k  159
40
Chapter 40
2019-05-11
 6.8k  307
41
Chapter 41
2019-05-11
 6.6k  171
42
Chapter 42
2019-05-11
 6.6k  660
43
Chapter 43
2019-05-11
 6.6k  173
44
Chapter 44
2019-05-11
 6.8k  113
45
Chapter 45
2019-05-11
 6.6k  232
46
Chapter 46
2019-05-11
 6.3k  237
47
Chapter 47
2019-05-11
 6k  75
48
Chapter 48
2019-05-11
 6k  84
49
Chapter 49
2019-05-11
 6.3k  158
50
Chapter 50
2019-05-11
 6.1k  66
51
Chapter 51
2019-05-11
 6k  89
52
Chapter 52
2019-05-11
 5.7k  166
53
Chapter 53
2019-05-11
 5.7k  63
54
Chapter 54
2019-05-11
 5.8k  56
55
Chapter 55
2019-05-11
 5.8k  96
56
Chapter 56
2019-05-11
 6.2k  222
57
Chapter 57
2019-05-11
 5.6k  249
58
Chapter 58
2019-05-11
 6.1k  332
59
Chapter 59
2019-05-12
 6k  319
60
Chapter 60
2019-05-16
 6.1k  149
61
Chapter 61
2019-05-19
 5.8k  94
62
Chapter 62
2019-05-25
 5.7k  152
63
Chapter 63
2019-05-26
 5.5k  176
64
Chapter 64
2019-06-01
 5.5k  213
65
Chapter 65
2019-06-02
 5.3k  174
66
Chapter 66
2019-06-08
 5.1k  145
67
Chapter 67
2019-06-09
 5.4k  146
68
Chapter 68
2019-06-15
 5.2k  120
69
Chapter 69
2019-06-16
 5.1k  169
70
Chapter 70
2019-06-18
 5.2k  417
71
Chapter 71
2019-06-22
 5.3k  153
72
Chapter 72
2019-06-23
 5.3k  159
73
Chapter 73
2019-06-25
 5.4k  225
74
Chapter 74
2019-06-29
 5k  141
75
Chapter 75
2019-06-30
 5.3k  183
76
Chapter 76
2019-07-02
 5.1k  134
77
Chapter 77
2019-07-06
 5.3k  212
78
Chapter 78
2019-07-07
 5.2k  94
79
Chapter 79
2019-07-09
 5.3k  111
80
Chapter 80
2019-07-13
 5.3k  189
81
Chapter 81
2019-07-14
 5.4k  145
82
Chapter 82
2019-07-16
 5.4k  199
83
Chapter 83
2019-07-20
 5.1k  88
84
Chapter 84
2019-07-21
 5.2k  139
85
Chapter 85
2019-07-23
 5.6k  528
86
Chapter 86
2019-07-25
 4.9k  234
87
Chapter 87
2019-07-25
 4.7k  188
88
Chapter 88
2019-07-25
 4.9k  183
89
Chapter 89
2019-07-25
 4.8k  131
90
Chapter 90
2019-07-25
 5.2k  73
91
Chapter 91
2019-07-25
 4.9k  155
92
Chapter 92
2019-07-25
 5.3k  167
93
Chapter 93
2019-07-25
 4.8k  99
94
Chapter 94
2019-07-25
 5.1k  136
95
Chapter 95
2019-07-25
 5.2k  136
96
Chapter 96
2019-07-27
 5.2k  136
97
Chapter 97
2019-07-28
 5.3k  101
98
Chapter 98
2019-07-30
 5.9k  382
99
Chapter 99
2019-08-03
 5.4k  147
100
Chapter 100
2019-08-04
 5.6k  205
101
Chapter 101
2019-08-06
 5k  124
102
Chapter 102
2019-08-10
 4.8k  162
103
Chapter 103
2019-08-11
 4.7k  140
104
Chapter 104
2019-08-13
 4.6k  109
105
Chapter 105
2019-08-17
 4.8k  137
106
Chapter 106
2019-08-18
 5.1k  198
107
Chapter 107
2019-08-20
 5k  357
108
Chapter 108
2019-08-24
 4.4k  173
109
Chapter 109
2019-08-25
 4.4k  160
110
Chapter 110
2019-08-27
 4.8k  203
111
Chapter 111
2019-08-31
 4.7k  168
112
Chapter 112
2019-09-01
 4.6k  195
113
Chapter 113
2019-09-03
 5k  303
114
Chapter 114
2019-09-07
 4.6k  155
115
Chapter 115
2019-09-08
 4.5k  92
116
Chapter 116
2019-09-10
 4.8k  156
117
Chapter 117
2019-09-14
 4.1k  48
118
Chapter 118
2019-09-15
 4.4k  131
119
Chapter 119
2019-09-17
 4.2k  104
120
Chapter 120
2019-09-21
 3.9k  113
121
Chapter 121
2019-09-22
 4.1k  179
122
Chapter 122
2019-09-24
 4.2k  212
123
Chapter 123
2019-09-28
 4.6k  260
124
Chapter 124
2019-09-29
 3.9k  114
125
Chapter 125
2019-10-01
 3.8k  145
126
Chapter 126
2019-10-05
 3.9k  104
127
Chapter 127
2019-10-06
 3.6k  70
128
Chapter 128
2019-10-08
 3.9k  216
129
Chapter 129
2019-10-12
 3.8k  167
130
Chapter 130
2019-10-13
 3.7k  193
131
Chapter 131
2019-10-15
 3.9k  210
132
Chapter 132
2019-10-24
 3.5k  128
133
Chapter 133
2019-11-06
 3.5k  100
134
Chapter 134
2019-11-06
 4.8k  755
135
Chapter 135
2019-11-26
 3.7k  179
136
Chapter 136
2019-11-27
 3.7k  176
137
Chapter 137
2019-12-04
 4k  372
138
Chapter 138
2019-12-22
 3.6k  120
139
Chapter 139
2019-12-27
 3.4k  58
140
Chapter 140
2019-12-27
 4.2k  335
141
Chapter 141
2020-02-03
 3.6k  150
142
Chapter 142
2020-02-05
 4.5k  345
143
Chapter 143
2020-02-10
 5.3k  865
144
Chapter 144
2020-05-23
 3.5k  280
145
Chapter 145
2020-05-26
 3.5k  157
146
Chapter 146
2020-05-30
 3.4k  87
147
Chapter 147
2020-06-02
 3.5k  133
148
Chapter 148
2020-06-06
 3.3k  144
149
Chapter 149
2020-06-09
 3.6k  222
150
Chapter 150
2020-06-13
 3.2k  82
151
Chapter 151
2020-06-16
 3.3k  93
152
Chapter 152
2020-06-20
 3.6k  113
153
Chapter 153
2020-06-23
 3.8k  176
154
Chapter 154
2020-06-27
 3.6k  72
155
Chapter 155
2020-06-30
 3.5k  242
156
Chapter 156
2020-07-04
 3.3k  95
157
Chapter 157
2020-07-07
 3.5k  128
158
Chapter 158
2020-07-11
 3.6k  170
159
Chapter 159
2020-07-14
 3.6k  253
160
Chapter 160
2020-07-21
 3.4k  119
161
Chapter 161
2020-07-25
 3.5k  160
162
Chapter 162
2020-07-28
 3.7k  176
163
Chapter 163
2020-08-04
 3.6k  171
164
Chapter 164
2020-08-15
 3.8k  180
165
Chapter 165
2020-08-22
 9.1k  1.2k
Đề xuất liên quan
Ngủ Cùng Tổng Tài Ác Ma
Ngủ Cùng Tổng Tài Ác Ma
Tình yêu/Tổng tài
Không Thích Cả Thế Giới
Không Thích Cả Thế Giới
Đam mỹ/Huyền huyễn/Xuyên Không/Đã Full/Ngược/LGBT+/Dị tộc/Số mệnh/Dịu dàng/Trung thành
Nguyện Vì Người Từ Bỏ Giang Sơn
Nguyện Vì Người Từ Bỏ Giang Sơn
Đam mỹ/LGBT+
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play