Tiếp tục cập nhật
0
Tên tác giả:

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 396 chương    /    (36715)
 Đã cập nhật 396 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-02-28
 12.6k  785
2
Chapter 2
2019-02-28
 10.5k  528
3
Chapter 3
2019-02-28
 10.3k  518
4
Chapter 4
2019-02-28
 8.4k  329
5
Chapter 5
2019-02-28
 8.8k  176
6
Chapter 6
2019-02-28
 8.7k  234
7
Chapter 7
2019-02-28
 8.3k  106
8
Chapter 8
2019-02-28
 8.3k  103
9
Chapter 9
2019-02-28
 7.6k  75
10
Chapter 10
2019-02-28
 7.5k  108
11
Chapter 11
2019-03-02
 7.9k  273
12
Chapter 12
2019-03-04
 7.4k  145
13
Chapter 13
2019-03-06
 7.2k  100
14
Chapter 14
2019-03-09
 6.9k  161
15
Chapter 15
2019-03-11
 6.9k  63
16
Chapter 16
2019-03-13
 6.4k  57
17
Chapter 17
2019-03-16
 6.6k  58
18
Chapter 18
2019-03-18
 6.3k  77
19
Chapter 19
2019-03-20
 6.4k  78
20
Chapter 20
2019-03-23
 6.1k  73
21
Chapter 21
2019-03-25
 7.1k  190
22
Chapter 22
2019-03-27
 6.6k  295
23
Chapter 23
2019-03-30
 6.6k  306
24
Chapter 24
2019-04-01
 6.2k  91
25
Chapter 25
2019-04-03
 6.1k  104
26
Chapter 26
2019-04-06
 6.4k  66
27
Chapter 27
2019-04-08
 6.1k  151
28
Chapter 28
2019-04-10
 6.1k  108
29
Chapter 29
2019-04-13
 5.8k  117
30
Chapter 30
2019-04-15
 6k  106
31
Chapter 31
2019-04-17
 6.3k  276
32
Chapter 32
2019-04-20
 6.4k  387
33
Chapter 33
2019-04-22
 5.9k  81
34
Chapter 34
2019-04-24
 5.8k  90
35
Chapter 35
2019-04-27
 6.1k  159
36
Chapter 36
2019-04-29
 6k  103
37
Chapter 37
2019-05-01
 6k  86
38
Chapter 38
2019-05-04
 5.9k  131
39
Chapter 39
2019-05-06
 5.7k  120
40
Chapter 40
2019-05-08
 5.9k  253
41
Chapter 41
2019-05-11
 5.8k  133
42
Chapter 42
2019-05-13
 5.5k  185
43
Chapter 43
2019-05-15
 5.5k  320
44
Chapter 44
2019-05-18
 5.4k  146
45
Chapter 45
2019-05-20
 5.6k  92
46
Chapter 46
2019-05-22
 5.5k  132
47
Chapter 47
2019-05-25
 5.6k  100
48
Chapter 48
2019-05-29
 5.5k  179
49
Chapter 49
2019-06-01
 5.7k  234
50
Chapter 50
2019-06-05
 5.7k  185
51
Chapter 51
2019-06-08
 5.7k  134
52
Chapter 52
2019-06-12
 5.7k  149
53
Chapter 53
2019-06-15
 5.9k  143
54
Chapter 54
2019-06-17
 6.2k  199
55
Chapter 55
2019-06-17
 5.8k  105
56
Chapter 56
2019-06-17
 5.8k  132
57
Chapter 57
2019-06-17
 5.7k  71
58
Chapter 58
2019-06-17
 5.8k  86
59
Chapter 59
2019-06-17
 6.4k  152
60
Chapter 60
2019-06-17
 5.8k  69
61
Chapter 61
2019-06-17
 5.3k  173
62
Chapter 62
2019-06-17
 5.8k  144
63
Chapter 63
2019-06-17
 5.7k  148
64
Chapter 64
2019-06-19
 6k  187
65
Chapter 65
2019-06-22
 6k  162
66
Chapter 66
2019-06-26
 5.7k  128
67
Chapter 67
2019-06-29
 6k  158
68
Chapter 68
2019-07-03
 6.5k  228
69
Chapter 69
2019-07-06
 5.4k  161
70
Chapter 70
2019-07-10
 6.3k  169
71
Chapter 71
2019-07-13
 6.4k  172
72
Chapter 72
2019-07-16
 5.4k  106
73
Chapter 73
2019-07-17
 5.1k  130
74
Chapter 74
2019-07-17
 5.3k  73
75
Chapter 75
2019-07-17
 5.6k  106
76
Chapter 76
2019-07-17
 4.8k  29
77
Chapter 77
2019-07-17
 4.9k  77
78
Chapter 78
2019-07-17
 5.2k  80
79
Chapter 79
2019-07-17
 5.4k  330
80
Chapter 80
2019-07-17
 5.1k  51
81
Chapter 81
2019-07-17
 5.1k  72
82
Chapter 82
2019-07-17
 4.8k  31
83
Chapter 83
2019-07-17
 5.6k  120
84
Chapter 84
2019-07-20
 5.2k  82
85
Chapter 85
2019-07-23
 5.7k  117
86
Chapter 86
2019-07-24
 5k  95
87
Chapter 87
2019-07-27
 5k  75
88
Chapter 88
2019-07-30
 4.7k  157
89
Chapter 89
2019-07-31
 5.2k  139
90
Chapter 90
2019-08-03
 5.4k  93
91
Chapter 91
2019-08-06
 4.7k  66
92
Chapter 92
2019-08-07
 4.6k  68
93
Chapter 93
2019-08-10
 4.4k  44
94
Chapter 94
2019-08-13
 4.1k  58
95
Chapter 95
2019-08-14
 4.4k  57
96
Chapter 96
2019-08-17
 4.6k  74
97
Chapter 97
2019-08-20
 4.1k  52
98
Chapter 98
2019-08-21
 4.4k  47
99
Chapter 99
2019-08-24
 4.4k  94
100
Chapter 100
2019-08-25
 4.1k  64
101
Chapter 101
2019-08-25
 3.9k  74
102
Chapter 102
2019-08-25
 4k  31
103
Chapter 103
2019-08-25
 3.8k  38
104
Chapter 104
2019-08-25
 3.9k  37
105
Chapter 105
2019-08-25
 3.7k  48
106
Chapter 106
2019-08-25
 3.9k  77
107
Chapter 107
2019-08-25
 3.9k  64
108
Chapter 108
2019-08-25
 3.7k  52
109
Chapter 109
2019-08-25
 4.2k  100
110
Chapter 110
2019-08-27
 4.1k  61
111
Chapter 111
2019-08-28
 4.4k  157
112
Chapter 112
2019-08-31
 4.5k  81
113
Chapter 113
2019-09-03
 4.5k  88
114
Chapter 114
2019-09-04
 4.1k  50
115
Chapter 115
2019-09-04
 3.7k  57
116
Chapter 116
2019-09-04
 4.1k  57
117
Chapter 117
2019-09-04
 3.8k  48
118
Chapter 118
2019-09-04
 3.9k  27
119
Chapter 119
2019-09-04
 3.7k  39
120
Chapter 120
2019-09-04
 3.4k  41
121
Chapter 121
2019-09-04
 3.4k  31
122
Chapter 122
2019-09-04
 3.5k  58
123
Chapter 123
2019-09-04
 3.7k  103
124
Chapter 124
2019-09-04
 3.8k  77
125
Chapter 125
2019-09-07
 3.8k  63
126
Chapter 126
2019-09-10
 3.9k  95
127
Chapter 127
2019-09-11
 4k  65
128
Chapter 128
2019-09-14
 3.7k  88
129
Chapter 129
2019-09-17
 3.5k  111
130
Chapter 130
2019-09-18
 3.9k  99
131
Chapter 131
2019-09-21
 3.7k  75
132
Chapter 132
2019-09-24
 3.6k  33
133
Chapter 133
2019-09-25
 3.6k  64
134
Chapter 134
2019-09-28
 3.6k  181
135
Chapter 135
2019-10-01
 3.3k  232
136
Chapter 136
2019-10-02
 3.3k  187
137
Chapter 137
2019-10-05
 3.2k  72
138
Chapter 138
2019-10-08
 3.4k  43
139
Chapter 139
2019-10-09
 3.4k  75
140
Chapter 140
2019-10-12
 3.6k  79
141
Chapter 141
2019-10-15
 3.7k  52
142
Chapter 142
2019-10-16
 4.1k  156
143
Chapter 143
2019-10-19
 3.6k  81
144
Chapter 144
2019-10-22
 3.3k  49
145
Chapter 145
2019-10-23
 3.2k  125
146
Chapter 146
2019-10-26
 3.2k  63
147
Chapter 147
2019-10-29
 3.1k  67
148
Chapter 148
2019-10-30
 3.2k  48
149
Chapter 149
2019-11-02
 3k  46
150
Chapter 150
2019-11-05
 2.9k  54
151
Chapter 151
2019-11-06
 3.1k  46
152
Chapter 152
2019-11-09
 3.3k  63
153
Chapter 153
2019-11-09
 3.1k  86
154
Chapter 154
2019-11-09
 3k  111
155
Chapter 155
2019-11-09
 3k  54
156
Chapter 156
2019-11-09
 3.2k  62
157
Chapter 157
2019-11-09
 3.2k  52
158
Chapter 158
2019-11-09
 2.9k  25
159
Chapter 159
2019-11-09
 2.8k  73
160
Chapter 160
2019-11-09
 2.8k  41
161
Chapter 161
2019-11-09
 2.6k  30
162
Chapter 162
2019-11-09
 2.6k  76
163
Chapter 163
2019-11-09
 2.5k  42
164
Chapter 164
2019-11-09
 2.8k  53
165
Chapter 165
2019-11-09
 2.6k  24
166
Chapter 166
2019-11-09
 2.8k  38
167
Chapter 167
2019-11-09
 2.6k  26
168
Chapter 168
2019-11-09
 2.6k  137
169
Chapter 169
2019-11-09
 2.7k  131
170
Chapter 170
2019-11-09
 2.7k  53
171
Chapter 171
2019-11-09
 2.6k  36
172
Chapter 172
2019-11-09
 2.8k  54
173
Chapter 173
2019-11-12
 2.6k  71
174
Chapter 174
2019-11-13
 2.8k  31
175
Chapter 175
2019-11-16
 2.8k  81
176
Chapter 176
2019-11-19
 2.8k  82
177
Chapter 177
2019-11-20
 3k  91
178
Chapter 178
2019-11-23
 2.5k  43
179
Chapter 179
2019-11-23
 2.4k  29
180
Chapter 180
2019-11-23
 2.4k  48
181
Chapter 181
2019-11-23
 2.4k  70
182
Chapter 182
2019-11-23
 2.3k  21
183
Chapter 183
2019-11-23
 2.3k  47
184
Chapter 184
2019-11-23
 2.4k  42
185
Chapter 185
2019-11-23
 2.7k  46
186
Chapter 186
2019-11-23
 2.5k  33
187
Chapter 187
2019-11-23
 2.4k  33
188
Chapter 188
2019-11-23
 2.3k  24
189
Chapter 189
2019-11-23
 2.5k  146
190
Chapter 190
2019-11-23
 2.4k  188
191
Chapter 191
2019-11-23
 2.3k  50
192
Chapter 192
2019-11-23
 2.6k  120
193
Chapter 193
2019-11-23
 2.6k  138
194
Chapter 194
2019-11-23
 2.5k  147
195
Chapter 195
2019-11-23
 2.5k  80
196
Chapter 196
2019-11-23
 2.4k  30
197
Chapter 197
2019-11-23
 2.4k  78
198
Chapter 198
2019-11-23
 2.7k  67
199
Chapter 199
2019-11-26
 2.5k  23
200
Chapter 200
2019-11-27
 2.7k  43
201
Chapter 201
2019-11-30
 2.6k  53
202
Chapter 202
2019-12-03
 2.7k  32
203
Chapter 203
2019-12-04
 2.7k  48
204
Chapter 204
2019-12-07
 2.7k  166
205
Chapter 205
2019-12-10
 2.8k  51
206
Chapter 206
2019-12-11
 2.7k  60
207
Chapter 207
2019-12-14
 2.6k  54
208
Chapter 208
2019-12-17
 2.7k  64
209
Chapter 209
2019-12-18
 2.7k  37
210
Chapter 210
2019-12-21
 2.7k  314
211
Chapter 211
2019-12-24
 2.5k  157
212
Chapter 212
2019-12-25
 2.8k  75
213
Chapter 213
2019-12-28
 2.7k  175
214
Chapter 214
2019-12-31
 2.5k  52
215
Chapter 215
2020-01-01
 2.7k  78
216
Chapter 216
2020-01-04
 2.6k  185
217
Chapter 217
2020-01-07
 2.6k  90
218
Chapter 218
2020-01-08
 2.6k  62
219
Chapter 219
2020-01-10
 2.6k  59
220
Chapter 220
2020-01-11
 2.5k  129
221
Chapter 221
2020-01-12
 2.6k  98
222
Chapter 222
2020-01-13
 2.4k  63
223
Chapter 223
2020-01-14
 2.4k  47
224
Chapter 224
2020-01-15
 2.5k  44
225
Chapter 225
2020-01-16
 2.7k  95
226
Chapter 226
2020-01-17
 2.6k  82
227
Chapter 227
2020-01-18
 3.3k  107
228
Chapter 228
2020-01-19
 2.8k  106
229
Chapter 229
2020-01-20
 3k  185
230
Chapter 230
2020-01-21
 2.8k  146
231
Chapter 231
2020-01-22
 3.5k  236
232
Chapter 232
2020-01-23
 3.2k  120
233
Chapter 233
2020-01-24
 3k  119
234
Chapter 234
2020-01-25
 2.7k  143
235
Chapter 235
2020-01-26
 2.7k  112
236
Chapter 236
2020-01-27
 2.8k  99
237
Chapter 237
2020-01-28
 2.6k  91
238
Chapter 238
2020-01-29
 2.7k  64
239
Chapter 239
2020-01-30
 2.5k  44
240
Chapter 240
2020-01-31
 2.4k  52
241
Chapter 241
2020-02-01
 2.6k  87
242
Chapter 242
2020-02-02
 2.7k  47
243
Chapter 243
2020-02-03
 2.6k  69
244
Chapter 244
2020-02-04
 2.3k  85
245
Chapter 245
2020-02-05
 2.3k  77
246
Chapter 246
2020-02-06
 2.4k  109
247
Chapter 247
2020-02-07
 2.2k  57
248
Chapter 248
2020-02-08
 2.9k  231
249
Chapter 249
2020-02-09
 2.4k  144
250
Chapter 250
2020-02-10
 2.3k  56
251
Chapter 251
2020-02-11
 2.2k  48
252
Chapter 252
2020-02-12
 2.3k  41
253
Chapter 253
2020-02-13
 2.3k  87
254
Chapter 254
2020-02-14
 2.5k  148
255
Chapter 255
2020-02-15
 2.3k  99
256
Chapter 256
2020-02-16
 2.2k  56
257
Chapter 257
2020-02-17
 2.2k  208
258
Chapter 258
2020-02-18
 2.6k  142
259
Chapter 259
2020-02-19
 2.5k  132
260
Chapter 260
2020-02-20
 2.4k  91
261
Chapter 261
2020-02-21
 2.3k  71
262
Chapter 262
2020-02-22
 2.3k  42
263
Chapter 263
2020-02-23
 2.3k  46
264
Chapter 264
2020-02-24
 2.4k  60
265
Chapter 265
2020-02-25
 2.4k  78
266
Chapter 266
2020-02-26
 2.5k  97
267
Chapter 267
2020-02-27
 2.7k  131
268
Chapter 268
2020-02-28
 2.8k  235
269
Chapter 269
2020-02-29
 2.3k  53
270
Chapter 270
2020-03-01
 2.3k  55
271
Chapter 271
2020-03-02
 2.3k  151
272
Chapter 272
2020-03-05
 2.4k  517
273
Chapter 273
2020-03-08
 2.3k  271
274
Chapter 274
2020-03-09
 2.3k  157
275
Chapter 275
2020-03-12
 2.3k  129
276
Chapter 276
2020-03-15
 2.3k  77
277
Chapter 277
2020-03-16
 2.4k  55
278
Chapter 278
2020-03-19
 2.3k  68
279
Chapter 279
2020-03-21
 2.2k  194
280
Chapter 280
2020-03-22
 2.2k  124
281
Chapter 281
2020-03-23
 2.3k  167
282
Chapter 282
2020-03-24
 2.2k  72
283
Chapter 283
2020-03-25
 2.1k  124
284
Chapter 284
2020-03-25
 1.9k  53
285
Chapter 285
2020-03-25
 1.9k  28
286
Chapter 286
2020-03-25
 1.8k  27
287
Chapter 287
2020-03-25
 1.8k  46
288
Chapter 288
2020-03-25
 1.8k  43
289
Chapter 289
2020-03-25
 1.7k  60
290
Chapter 290
2020-03-25
 1.7k  24
291
Chapter 291
2020-03-25
 1.7k  31
292
Chapter 292
2020-03-25
 1.6k  28
293
Chapter 293
2020-03-25
 1.8k  66
294
Chapter 294
2020-03-26
 2k  52
295
Chapter 295
2020-03-27
 2.2k  61
296
Chapter 296
2020-03-28
 2.1k  48
297
Chapter 297
2020-03-29
 2.1k  133
298
Chapter 298
2020-03-30
 2.3k  167
299
Chapter 299
2020-03-31
 2.1k  63
300
Chapter 300
2020-04-01
 2.1k  85
301
Chapter 301
2020-04-02
 2k  78
302
Chapter 302
2020-04-03
 2.4k  225
303
Chapter 303
2020-04-04
 2.3k  81
304
Chapter 304
2020-04-05
 2.1k  51
305
Chapter 305
2020-04-06
 2.2k  46
306
Chapter 306
2020-04-07
 2.1k  47
307
Chapter 307
2020-04-08
 2.2k  51
308
Chapter 308
2020-04-09
 2.3k  54
309
Chapter 309
2020-04-09
 1.9k  43
310
Chapter 310
2020-04-09
 1.9k  28
311
Chapter 311
2020-04-09
 1.8k  28
312
Chapter 312
2020-04-09
 1.7k  26
313
Chapter 313
2020-04-09
 1.7k  36
314
Chapter 314
2020-04-09
 1.7k  14
315
Chapter 315
2020-04-09
 1.7k  17
316
Chapter 316
2020-04-09
 1.7k  22
317
Chapter 317
2020-04-09
 1.7k  19
318
Chapter 318
2020-04-09
 2.3k  106
319
Chapter 319
2020-04-10
 2.2k  145
320
Chapter 320
2020-04-11
 2.3k  70
321
Chapter 321
2020-04-12
 2.1k  58
322
Chapter 322
2020-04-13
 2.2k  80
323
Chapter 323
2020-04-14
 2.1k  44
324
Chapter 324
2020-04-15
 2.1k  48
325
Chapter 325
2020-04-16
 2.1k  38
326
Chapter 326
2020-04-17
 2.1k  46
327
Chapter 327
2020-04-18
 1.9k  36
328
Chapter 328
2020-04-19
 1.9k  40
329
Chapter 329
2020-04-20
 1.9k  44
330
Chapter 330
2020-04-21
 1.9k  48
331
Chapter 331
2020-04-22
 1.7k  37
332
Chapter 332
2020-04-23
 1.8k  65
333
Chapter 333
2020-04-24
 1.6k  66
334
Chapter 334
2020-04-25
 1.6k  29
335
Chapter 335
2020-04-26
 1.7k  35
336
Chapter 336
2020-04-27
 1.6k  49
337
Chapter 337
2020-04-28
 1.7k  51
338
Chapter 338
2020-04-29
 1.6k  75
339
Chapter 339
2020-04-30
 1.7k  77
340
Chapter 340
2020-05-01
 1.6k  35
341
Chapter 341
2020-05-02
 1.6k  28
342
Chapter 342
2020-05-03
 1.7k  74
343
Chapter 343
2020-05-04
 1.6k  35
344
Chapter 344
2020-05-05
 1.5k  31
345
Chapter 345
2020-05-06
 1.6k  37
346
Chapter 346
2020-05-07
 1.5k  39
347
Chapter 347
2020-05-08
 1.5k  24
348
Chapter 348
2020-05-09
 1.5k  62
349
Chapter 349
2020-05-10
 1.5k  42
350
Chapter 350
2020-05-11
 1.5k  32
351
Chapter 351
2020-05-12
 1.5k  30
352
Chapter 352
2020-05-13
 1.4k  27
353
Chapter 353
2020-05-14
 1.4k  51
354
Chapter 354
2020-05-15
 1.4k  41
355
Chapter 355
2020-05-16
 1.5k  54
356
Chapter 356
2020-05-17
 1.4k  45
357
Chapter 357
2020-05-18
 1.4k  55
358
Chapter 358
2020-05-19
 1.4k  35
359
Chapter 359
2020-05-20
 1.4k  92
360
Chapter 360
2020-05-21
 1.4k  87
361
Chapter 361
2020-05-22
 1.5k  38
362
Chapter 362
2020-05-23
 1.6k  66
363
Chapter 363
2020-05-24
 1.4k  51
364
Chapter 364
2020-05-25
 1.4k  88
365
Chapter 365
2020-05-26
 1.5k  33
366
Chapter 366
2020-05-27
 1.5k  51
367
Chapter 367
2020-05-28
 1.4k  38
368
Chapter 368
2020-05-29
 1.4k  47
369
Chapter 369
2020-05-30
 1.4k  73
370
Chapter 370
2020-05-31
 1.5k  68
371
Chapter 371
2020-06-01
 1.4k  103
372
Chapter 372
2020-06-02
 1.4k  40
373
Chapter 373
2020-06-03
 1.3k  22
374
Chapter 374
2020-06-04
 1.4k  40
375
Chapter 375
2020-06-05
 1.4k  41
376
Chapter 376
2020-06-06
 1.4k  55
377
Chapter 377
2020-06-07
 1.4k  69
378
Chapter 378
2020-06-08
 1.4k  40
379
Chapter 379
2020-06-09
 1.3k  48
380
Chapter 380
2020-06-10
 1.5k  94
381
Chapter 381
2020-06-12
 1.4k  84
382
Chapter 382
2020-06-15
 1.5k  43
383
Chapter 383
2020-06-19
 1.3k  41
384
Chapter 384
2020-06-22
 1.3k  27
385
Chapter 385
2020-06-26
 1.2k  28
386
Chapter 386
2020-06-29
 1.4k  88
387
Chapter 387
2020-07-03
 1.3k  33
388
Chapter 388
2020-07-06
 1.1k  27
389
Chapter 389
2020-07-10
 1.2k  27
390
Chapter 390
2020-07-17
 1.1k  22
391
Chapter 391
2020-07-20
 1.3k  43
392
Chapter 392
2020-07-24
 1.3k  42
393
Chapter 393
2020-07-27
 1.3k  30
394
Chapter 394
2020-07-31
 1.4k  34
395
Chapter 395
2020-08-03
 1.7k  89
396
Chapter 396
2020-08-08
 3k  202
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play