Phong Khởi Thương Lam
Phong Khởi Thương Lam
Phong Khởi Thương Lam
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Huyền huyễn / Xuyên Không / Viễn tưởng / Siêu năng lực / Nữ cường / Cung đình / Hệ thống / Drama / Cổ đại / Xuyên game / Tu tiên / Vô dụng / Thần tiên / Leo cao
88378.2k
4.8
Tên tác giả: SaManHua

Một cô gái ngốc nghếch chìm đắm trong thế giới game của mình. Một ngày cô bị rơi vào thế giới tu chân thật sự và phải vật lộn trong một thế giới đầy nguy hiểm, đơn phương độc mã, từng bước từng bước vượt qua những khó khăn và dần trưởng thành... Truyện này do SaManHua cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 472 chương    /    (74330)
 Đã cập nhật 472 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-02-27
 17.4k  1k
2
Chapter 2
2019-02-27
 13.3k  578
3
Chapter 3
2019-02-27
 13.6k  733
4
Chapter 4
2019-02-27
 11.7k  262
5
Chapter 5
2019-02-27
 12.5k  322
6
Chapter 6
2019-02-27
 11.3k  209
7
Chapter 7
2019-02-27
 10.4k  232
8
Chapter 8
2019-02-27
 10.4k  136
9
Chapter 9
2019-02-27
 10.1k  182
10
Chapter 10
2019-02-27
 9.5k  181
11
Chapter 11
2019-02-28
 9.7k  330
12
Chapter 12
2019-03-03
 9.3k  128
13
Chapter 13
2019-03-07
 9.1k  151
14
Chapter 14
2019-03-10
 9.6k  217
15
Chapter 15
2019-03-14
 8.7k  137
16
Chapter 16
2019-03-17
 9k  87
17
Chapter 17
2019-03-21
 8.6k  70
18
Chapter 18
2019-03-24
 8.3k  119
19
Chapter 19
2019-03-28
 9.5k  319
20
Chapter 20
2019-03-31
 8.7k  137
21
Chapter 21
2019-04-04
 8.1k  72
22
Chapter 22
2019-04-07
 8.1k  104
23
Chapter 23
2019-04-11
 8.3k  101
24
Chapter 24
2019-04-14
 9.1k  144
25
Chapter 25
2019-04-18
 8k  168
26
Chapter 26
2019-04-21
 8k  212
27
Chapter 27
2019-04-25
 8.2k  145
28
Chapter 28
2019-04-28
 8.2k  98
29
Chapter 29
2019-04-29
 8.2k  123
30
Chapter 30
2019-05-02
 8.4k  103
31
Chapter 31
2019-05-05
 8.2k  152
32
Chapter 32
2019-05-06
 8k  131
33
Chapter 33
2019-05-09
 8.3k  145
34
Chapter 34
2019-05-12
 7.7k  121
35
Chapter 35
2019-05-13
 7.5k  143
36
Chapter 36
2019-05-16
 8.2k  571
37
Chapter 37
2019-05-19
 7.8k  479
38
Chapter 38
2019-05-20
 7.5k  152
39
Chapter 39
2019-05-25
 7.5k  115
40
Chapter 40
2019-05-27
 7.6k  213
41
Chapter 41
2019-06-01
 7.2k  218
42
Chapter 42
2019-06-03
 7.6k  173
43
Chapter 43
2019-06-08
 7.6k  114
44
Chapter 44
2019-06-10
 7.5k  184
45
Chapter 45
2019-06-15
 7.9k  195
46
Chapter 46
2019-06-17
 8.2k  161
47
Chapter 47
2019-06-22
 7.7k  160
48
Chapter 48
2019-06-24
 7.9k  143
49
Chapter 49
2019-06-29
 8k  256
50
Chapter 50
2019-06-29
 7.5k  125
51
Chapter 51
2019-06-29
 7.7k  160
52
Chapter 52
2019-06-29
 7.6k  101
53
Chapter 53
2019-06-29
 7.3k  46
54
Chapter 54
2019-06-29
 7.6k  263
55
Chapter 55
2019-06-29
 7.6k  101
56
Chapter 56
2019-06-29
 7.6k  75
57
Chapter 57
2019-06-29
 7.2k  113
58
Chapter 58
2019-06-29
 7.4k  46
59
Chapter 59
2019-06-29
 7.3k  84
60
Chapter 60
2019-06-29
 7.9k  190
61
Chapter 61
2019-06-29
 8.1k  82
62
Chapter 62
2019-06-29
 7.7k  110
63
Chapter 63
2019-06-29
 8.1k  140
64
Chapter 64
2019-06-29
 7.3k  72
65
Chapter 65
2019-06-29
 7.6k  103
66
Chapter 66
2019-06-29
 7.4k  181
67
Chapter 67
2019-06-29
 6.6k  61
68
Chapter 68
2019-06-29
 6.9k  70
69
Chapter 69
2019-06-29
 7.7k  313
70
Chapter 70
2019-07-01
 7.8k  168
71
Chapter 71
2019-07-06
 7.3k  103
72
Chapter 72
2019-07-08
 7.5k  212
73
Chapter 73
2019-07-13
 7.1k  65
74
Chapter 74
2019-07-15
 7.5k  116
75
Chapter 75
2019-07-17
 7.5k  132
76
Chapter 76
2019-07-20
 7.3k  111
77
Chapter 77
2019-07-22
 7k  112
78
Chapter 78
2019-07-24
 7.2k  100
79
Chapter 79
2019-07-27
 7.2k  91
80
Chapter 80
2019-07-29
 7.3k  268
81
Chapter 81
2019-07-31
 7.2k  162
82
Chapter 82
2019-08-03
 6.9k  85
83
Chapter 83
2019-08-05
 7.1k  110
84
Chapter 84
2019-08-07
 6.7k  67
85
Chapter 85
2019-08-08
 6.3k  46
86
Chapter 86
2019-08-08
 6.4k  46
87
Chapter 87
2019-08-08
 6.5k  71
88
Chapter 88
2019-08-08
 6.3k  84
89
Chapter 89
2019-08-08
 6.6k  141
90
Chapter 90
2019-08-08
 6.3k  109
91
Chapter 91
2019-08-08
 6.2k  108
92
Chapter 92
2019-08-08
 6.7k  152
93
Chapter 93
2019-08-08
 6.3k  117
94
Chapter 94
2019-08-08
 6.6k  115
95
Chapter 95
2019-08-10
 6.3k  102
96
Chapter 96
2019-08-12
 6.4k  233
97
Chapter 97
2019-08-14
 6.4k  124
98
Chapter 98
2019-08-17
 6k  114
99
Chapter 99
2019-08-19
 5.8k  69
100
Chapter 100
2019-08-21
 5.9k  96
101
Chapter 101
2019-08-24
 6k  110
102
Chapter 102
2019-08-26
 6.1k  70
103
Chapter 103
2019-08-28
 6.3k  86
104
Chapter 104
2019-08-31
 6.1k  121
105
Chapter 105
2019-09-02
 6k  116
106
Chapter 106
2019-09-04
 6.5k  274
107
Chapter 107
2019-09-07
 6k  60
108
Chapter 108
2019-09-09
 6k  64
109
Chapter 109
2019-09-11
 6.2k  262
110
Chapter 110
2019-09-13
 5.7k  90
111
Chapter 111
2019-09-13
 5.7k  124
112
Chapter 112
2019-09-13
 5.2k  33
113
Chapter 113
2019-09-13
 5.3k  93
114
Chapter 114
2019-09-13
 5.4k  55
115
Chapter 115
2019-09-13
 5.4k  74
116
Chapter 116
2019-09-13
 5.4k  92
117
Chapter 117
2019-09-13
 5.5k  80
118
Chapter 118
2019-09-13
 5.3k  44
119
Chapter 119
2019-09-13
 5.7k  65
120
Chapter 120
2019-09-14
 6.4k  301
121
Chapter 121
2019-09-16
 5.6k  66
122
Chapter 122
2019-09-18
 5.6k  102
123
Chapter 123
2019-09-21
 5.7k  113
124
Chapter 124
2019-09-23
 5.6k  90
125
Chapter 125
2019-09-25
 6k  234
126
Chapter 126
2019-09-28
 5.6k  92
127
Chapter 127
2019-09-30
 5.5k  63
128
Chapter 128
2019-10-02
 5.6k  95
129
Chapter 129
2019-10-05
 5.6k  50
130
Chapter 130
2019-10-07
 5.6k  90
131
Chapter 131
2019-10-09
 5.9k  211
132
Chapter 132
2019-10-12
 5.5k  160
133
Chapter 133
2019-10-14
 5.7k  62
134
Chapter 134
2019-10-16
 6k  114
135
Chapter 135
2019-10-19
 6k  71
136
Chapter 136
2019-10-21
 6.3k  134
137
Chapter 137
2019-10-23
 5.9k  331
138
Chapter 138
2019-10-26
 5.7k  224
139
Chapter 139
2019-10-28
 5.7k  101
140
Chapter 140
2019-10-30
 6.3k  152
141
Chapter 141
2019-11-02
 5.5k  56
142
Chapter 142
2019-11-04
 5.4k  56
143
Chapter 143
2019-11-06
 5.4k  59
144
Chapter 144
2019-11-09
 5.5k  78
145
Chapter 145
2019-11-11
 5.4k  74
146
Chapter 146
2019-11-13
 6.6k  449
147
Chapter 147
2019-11-16
 5.8k  77
148
Chapter 148
2019-11-18
 6.3k  139
149
Chapter 149
2019-11-20
 5.5k  87
150
Chapter 150
2019-11-23
 5.6k  66
151
Chapter 151
2019-11-25
 6.1k  179
152
Chapter 152
2019-11-27
 6k  135
153
Chapter 153
2019-11-30
 6.3k  165
154
Chapter 154
2019-12-02
 5.6k  137
155
Chapter 155
2019-12-04
 5.9k  113
156
Chapter 156
2019-12-07
 5.9k  74
157
Chapter 157
2019-12-09
 5.5k  79
158
Chapter 158
2019-12-11
 5.8k  129
159
Chapter 159
2019-12-14
 5.8k  90
160
Chapter 160
2019-12-16
 5.6k  95
161
Chapter 161
2019-12-18
 5.8k  99
162
Chapter 162
2019-12-20
 4.9k  72
163
Chapter 163
2019-12-20
 4.9k  43
164
Chapter 164
2019-12-20
 5.3k  88
165
Chapter 165
2019-12-20
 4.9k  35
166
Chapter 166
2019-12-20
 5k  20
167
Chapter 167
2019-12-20
 4.9k  29
168
Chapter 168
2019-12-20
 5.5k  95
169
Chapter 169
2019-12-20
 5.4k  98
170
Chapter 170
2019-12-20
 5.2k  51
171
Chapter 171
2019-12-20
 5.4k  83
172
Chapter 172
2019-12-21
 5.8k  130
173
Chapter 173
2019-12-23
 5.7k  105
174
Chapter 174
2019-12-25
 5.9k  115
175
Chapter 175
2019-12-28
 5.9k  83
176
Chapter 176
2019-12-30
 5.6k  78
177
Chapter 177
2020-01-01
 5.5k  150
178
Chapter 178
2020-01-04
 5.5k  125
179
Chapter 179
2020-01-06
 5.8k  143
180
Chapter 180
2020-01-08
 6k  170
181
Chapter 181
2020-01-11
 5.3k  94
182
Chapter 182
2020-01-13
 5.5k  112
183
Chapter 183
2020-01-15
 5.5k  112
184
Chapter 184
2020-01-17
 5k  71
185
Chapter 185
2020-01-17
 4.8k  46
186
Chapter 186
2020-01-17
 4.7k  38
187
Chapter 187
2020-01-17
 4.7k  34
188
Chapter 188
2020-01-17
 4.8k  41
189
Chapter 189
2020-01-17
 4.7k  38
190
Chapter 190
2020-01-17
 4.7k  24
191
Chapter 191
2020-01-17
 5.1k  40
192
Chapter 192
2020-01-17
 4.9k  25
193
Chapter 193
2020-01-17
 5.4k  108
194
Chapter 194
2020-01-18
 6k  272
195
Chapter 195
2020-01-20
 6.4k  267
196
Chapter 196
2020-01-22
 5.5k  133
197
Chapter 197
2020-01-25
 5.5k  156
198
Chapter 198
2020-01-27
 5.4k  111
199
Chapter 199
2020-01-29
 5.8k  125
200
Chapter 200
2020-02-01
 5.6k  128
201
Chapter 201
2020-02-03
 5.5k  183
202
Chapter 202
2020-02-05
 6k  301
203
Chapter 203
2020-02-08
 5.4k  124
204
Chapter 204
2020-02-08
 5k  97
205
Chapter 205
2020-02-08
 5k  49
206
Chapter 206
2020-02-08
 5.2k  137
207
Chapter 207
2020-02-08
 5.2k  55
208
Chapter 208
2020-02-08
 5k  127
209
Chapter 209
2020-02-08
 5.3k  88
210
Chapter 210
2020-02-08
 5k  74
211
Chapter 211
2020-02-08
 4.8k  66
212
Chapter 212
2020-02-08
 5.3k  81
213
Chapter 213
2020-02-08
 5.1k  79
214
Chapter 214
2020-02-08
 5.7k  238
215
Chapter 215
2020-02-08
 5.2k  97
216
Chapter 216
2020-02-08
 4.9k  58
217
Chapter 217
2020-02-08
 4.8k  54
218
Chapter 218
2020-02-08
 4.8k  158
219
Chapter 219
2020-02-08
 5.1k  163
220
Chapter 220
2020-02-08
 5k  177
221
Chapter 221
2020-02-08
 4.9k  71
222
Chapter 222
2020-02-08
 4.9k  75
223
Chapter 223
2020-02-08
 5k  202
224
Chapter 224
2020-02-09
 5.2k  172
225
Chapter 225
2020-02-10
 5.4k  151
226
Chapter 226
2020-02-11
 5.3k  130
227
Chapter 227
2020-02-12
 5.1k  183
228
Chapter 228
2020-02-13
 5.2k  180
229
Chapter 229
2020-02-14
 5.2k  179
230
Chapter 230
2020-02-15
 5.6k  181
231
Chapter 231
2020-02-16
 5.1k  135
232
Chapter 232
2020-02-17
 5.3k  133
233
Chapter 233
2020-02-18
 5.5k  131
234
Chapter 234
2020-02-19
 5k  110
235
Chapter 235
2020-02-20
 5.3k  148
236
Chapter 236
2020-02-21
 5.3k  113
237
Chapter 237
2020-02-22
 5.1k  115
238
Chapter 238
2020-02-23
 5.6k  208
239
Chapter 239
2020-02-24
 5.1k  120
240
Chapter 240
2020-02-25
 5.2k  121
241
Chapter 241
2020-02-26
 5.2k  96
242
Chapter 242
2020-02-27
 5k  90
243
Chapter 243
2020-02-28
 5k  100
244
Chapter 244
2020-02-29
 4.9k  136
245
Chapter 245
2020-03-01
 4.9k  137
246
Chapter 246
2020-03-01
 4.4k  102
247
Chapter 247
2020-03-01
 4.7k  65
248
Chapter 248
2020-03-01
 4.5k  62
249
Chapter 249
2020-03-01
 4.6k  62
250
Chapter 250
2020-03-01
 4.4k  111
251
Chapter 251
2020-03-01
 4.5k  55
252
Chapter 252
2020-03-01
 4.4k  63
253
Chapter 253
2020-03-01
 4.4k  86
254
Chapter 254
2020-03-01
 4.4k  48
255
Chapter 255
2020-03-01
 4.4k  37
256
Chapter 256
2020-03-01
 4.4k  28
257
Chapter 257
2020-03-01
 4.2k  34
258
Chapter 258
2020-03-01
 4.3k  35
259
Chapter 259
2020-03-01
 4.4k  43
260
Chapter 260
2020-03-01
 4.3k  32
261
Chapter 261
2020-03-01
 4.3k  52
262
Chapter 262
2020-03-01
 4.2k  38
263
Chapter 263
2020-03-01
 4.8k  361
264
Chapter 264
2020-03-01
 4.6k  93
265
Chapter 265
2020-03-01
 5.1k  355
266
Chapter 266
2020-03-02
 5.1k  264
267
Chapter 267
2020-03-03
 5.1k  227
268
Chapter 268
2020-03-04
 5k  270
269
Chapter 269
2020-03-05
 5.1k  285
270
Chapter 270
2020-03-06
 5.3k  354
271
Chapter 271
2020-03-07
 5.1k  378
272
Chapter 272
2020-03-07
 4.9k  180
273
Chapter 273
2020-03-07
 4.6k  88
274
Chapter 274
2020-03-07
 4.7k  164
275
Chapter 275
2020-03-07
 4.8k  191
276
Chapter 276
2020-03-07
 4.7k  66
277
Chapter 277
2020-03-07
 4.7k  49
278
Chapter 278
2020-03-07
 4.8k  202
279
Chapter 279
2020-03-07
 4.9k  180
280
Chapter 280
2020-03-07
 4.9k  97
281
Chapter 281
2020-03-07
 5.2k  281
282
Chapter 282
2020-03-07
 5k  145
283
Chapter 283
2020-03-07
 5.2k  202
284
Chapter 284
2020-03-07
 4.8k  50
285
Chapter 285
2020-03-07
 5k  60
286
Chapter 286
2020-03-07
 4.8k  46
287
Chapter 287
2020-03-07
 4.9k  45
288
Chapter 288
2020-03-07
 5k  57
289
Chapter 289
2020-03-07
 4.9k  101
290
Chapter 290
2020-03-07
 4.9k  179
291
Chapter 291
2020-03-07
 5.4k  228
292
Chapter 292
2020-03-08
 6.1k  366
293
Chapter 293
2020-03-09
 5.7k  219
294
Chapter 294
2020-03-10
 5.8k  184
295
Chapter 295
2020-03-11
 6.1k  243
296
Chapter 296
2020-03-12
 6.1k  259
297
Chapter 297
2020-03-13
 6.2k  346
298
Chapter 298
2020-03-14
 5.7k  224
299
Chapter 299
2020-03-15
 5.7k  410
300
Chapter 300
2020-03-15
 5.4k  145
301
Chapter 301
2020-03-15
 5.5k  150
302
Chapter 302
2020-03-15
 5k  81
303
Chapter 303
2020-03-15
 5.3k  128
304
Chapter 304
2020-03-15
 5.2k  74
305
Chapter 305
2020-03-15
 5.1k  76
306
Chapter 306
2020-03-15
 5k  104
307
Chapter 307
2020-03-15
 5k  185
308
Chapter 308
2020-03-15
 5k  119
309
Chapter 309
2020-03-15
 6.1k  354
310
Chapter 310
2020-03-16
 6.8k  536
311
Chapter 311
2020-03-17
 6.1k  314
312
Chapter 312
2020-03-18
 6.2k  277
313
Chapter 313
2020-03-19
 6k  391
314
Chapter 314
2020-03-20
 5.6k  349
315
Chapter 315
2020-03-21
 5.4k  487
316
Chapter 316
2020-03-22
 5.8k  387
317
Chapter 317
2020-03-23
 6.1k  278
318
Chapter 318
2020-03-24
 6.4k  293
319
Chapter 319
2020-03-25
 5.4k  169
320
Chapter 320
2020-03-26
 5.4k  144
321
Chapter 321
2020-03-27
 5.4k  157
322
Chapter 322
2020-03-28
 5.2k  128
323
Chapter 323
2020-03-29
 5.2k  164
324
Chapter 324
2020-03-30
 5.3k  198
325
Chapter 325
2020-03-31
 4.9k  169
326
Chapter 326
2020-04-01
 5k  169
327
Chapter 327
2020-04-02
 5.2k  265
328
Chapter 328
2020-04-03
 5.4k  284
329
Chapter 329
2020-04-04
 5.3k  298
330
Chapter 330
2020-04-05
 5.5k  209
331
Chapter 331
2020-04-06
 5.2k  257
332
Chapter 332
2020-04-07
 5.4k  197
333
Chapter 333
2020-04-08
 5.3k  164
334
Chapter 334
2020-04-09
 5.2k  139
335
Chapter 335
2020-04-10
 5.2k  173
336
Chapter 336
2020-04-11
 5.1k  209
337
Chapter 337
2020-04-12
 5k  169
338
Chapter 338
2020-04-13
 5.2k  195
339
Chapter 339
2020-04-15
 5.8k  331
340
Chapter 340
2020-04-19
 5.8k  303
341
Chapter 341
2020-04-22
 5.8k  375
342
Chapter 342
2020-04-26
 5.3k  194
343
Chapter 343
2020-04-29
 5.3k  264
344
Chapter 344
2020-05-03
 4.9k  134
345
Chapter 345
2020-05-06
 5k  134
346
Chapter 346
2020-05-10
 4.9k  132
347
Chapter 347
2020-05-12
 3.8k  75
348
Chapter 348
2020-05-12
 3.9k  52
349
Chapter 349
2020-05-12
 3.7k  45
350
Chapter 350
2020-05-12
 3.9k  53
351
Chapter 351
2020-05-12
 4.3k  202
352
Chapter 352
2020-05-12
 3.9k  66
353
Chapter 353
2020-05-12
 3.9k  64
354
Chapter 354
2020-05-12
 3.9k  79
355
Chapter 355
2020-05-12
 4.3k  149
356
Chapter 356
2020-05-12
 5.7k  604
357
Chapter 357
2020-05-25
 4.8k  243
358
Chapter 358
2020-05-27
 5k  313
359
Chapter 359
2020-05-28
 4.8k  221
360
Chapter 360
2020-06-01
 4.5k  199
361
Chapter 361
2020-06-03
 4.2k  177
362
Chapter 362
2020-06-04
 4.4k  221
363
Chapter 363
2020-06-08
 4.1k  146
364
Chapter 364
2020-06-10
 4.1k  81
365
Chapter 365
2020-06-11
 4.7k  306
366
Chapter 366
2020-06-15
 4.2k  136
367
Chapter 367
2020-06-17
 3.8k  112
368
Chapter 368
2020-06-18
 3.9k  105
369
Chapter 369
2020-06-22
 3.7k  101
370
Chapter 370
2020-06-24
 3.7k  196
371
Chapter 371
2020-06-25
 3.9k  129
372
Chapter 372
2020-06-29
 3.7k  102
373
Chapter 373
2020-07-01
 3.4k  94
374
Chapter 374
2020-07-02
 3.8k  133
375
Chapter 375
2020-07-06
 3.7k  113
376
Chapter 376
2020-07-08
 3.5k  76
377
Chapter 377
2020-07-09
 3.8k  294
378
Chapter 378
2020-07-13
 3.8k  154
379
Chapter 379
2020-07-15
 3.6k  87
380
Chapter 380
2020-07-16
 3.8k  128
381
Chapter 381
2020-07-20
 4k  223
382
Chapter 382
2020-07-22
 4k  216
383
Chapter 383
2020-07-23
 3.8k  139
384
Chapter 384
2020-07-27
 3.9k  229
385
Chapter 385
2020-07-29
 3.5k  126
386
Chapter 386
2020-07-30
 3.8k  256
387
Chapter 387
2020-08-03
 4k  485
388
Chapter 388
2020-08-05
 3.7k  180
389
Chapter 389
2020-08-06
 3.9k  163
390
Chapter 390
2020-08-10
 3.9k  226
391
Chapter 391
2020-08-12
 3.6k  203
392
Chapter 392
2020-08-13
 3.8k  102
393
Chapter 393
2020-08-17
 3.7k  163
394
Chapter 394
2020-08-19
 3.8k  270
395
Chapter 395
2020-08-20
 4.5k  436
396
Chapter 396
2020-08-24
 3.8k  96
397
Chapter 397
2020-08-26
 4k  218
398
Chapter 398
2020-08-27
 4k  193
399
Chapter 399
2020-08-31
 3.8k  88
400
Chapter 400
2020-09-02
 3.6k  82
401
Chapter 401
2020-09-03
 3.7k  151
402
Chapter 402
2020-09-07
 3.4k  78
403
Chapter 403
2020-09-09
 3.2k  40
404
Chapter 404
2020-09-10
 3.4k  83
405
Chapter 405
2020-09-14
 3.1k  48
406
Chapter 406
2020-09-16
 3k  60
407
Chapter 407
2020-09-17
 3.4k  64
408
Chapter 408
2020-09-21
 3.1k  42
409
Chapter 409
2020-09-23
 3.3k  63
410
Chapter 410
2020-09-24
 3.6k  53
411
Chapter 411
2020-09-28
 3.1k  59
412
Chapter 412
2020-09-30
 3.2k  59
413
Chapter 413
2020-10-01
 3.4k  72
414
Chapter 414
2020-10-05
 3.8k  88
415
Chapter 415
2020-10-07
 3.8k  94
416
Chapter 416
2020-10-08
 4.2k  100
417
Chapter 417
2020-10-12
 3.9k  142
418
Chapter 418
2020-10-14
 4k  55
419
Chapter 419
2020-10-15
 4k  58
420
Chapter 420
2020-10-19
 3.9k  126
421
Chapter 421
2020-10-21
 3.9k  104
422
Chapter 422
2020-10-22
 4k  112
423
Chapter 423
2020-10-26
 3.9k  81
424
Chapter 424
2020-10-28
 4.1k  82
425
Chapter 425
2020-10-29
 4.4k  135
426
Chapter 426
2020-11-02
 4.2k  117
427
Chapter 427
2020-11-04
 3.9k  93
428
Chapter 428
2020-11-05
 4.2k  89
429
Chapter 429
2020-11-09
 4k  87
430
Chapter 430
2020-11-11
 4.1k  124
431
Chapter 431
2020-11-12
 4.5k  190
432
Chapter 432
2020-11-16
 4.1k  85
433
Chapter 433
2020-11-18
 3.9k  77
434
Chapter 434
2020-11-19
 4.5k  211
435
Chapter 435
2020-11-23
 4.3k  133
436
Chapter 436
2020-11-25
 4.1k  103
437
Chapter 437
2020-11-26
 4.5k  115
438
Chapter 438
2020-11-30
 4.6k  233
439
Chapter 439
2020-12-02
 4.4k  135
440
Chapter 440
2020-12-03
 4.7k  158
441
Chapter 441
2020-12-07
 4.5k  297
442
Chapter 442
2020-12-09
 4.4k  155
443
Chapter 443
2020-12-10
 4.9k  237
444
Chapter 444
2020-12-14
 4.4k  148
445
Chapter 445
2020-12-16
 4.5k  185
446
Chapter 446
2020-12-17
 4.6k  211
447
Chapter 447
2020-12-21
 4.8k  238
448
Chapter 448
2020-12-23
 4.4k  184
449
Chapter 449
2020-12-24
 4.5k  293
450
Chapter 450
2020-12-28
 4.8k  236
451
Chapter 451
2021-01-02
 4.6k  242
452
Chapter 452
2021-01-09
 4.9k  365
453
Chapter 453
2021-01-16
 5.3k  532
454
Chapter 454
2021-01-23
 6.2k  971
455
Chapter 455
2021-02-22
 4.9k  464
456
Chapter 456
2021-03-01
 4.5k  303
457
Chapter 457
2021-03-08
 4.5k  328
458
Chapter 458
2021-03-15
 4.3k  237
459
Chapter 459
2021-03-22
 3.7k  205
460
Chapter 460
2021-03-29
 3.7k  208
461
Chapter 461
2021-04-05
 3.6k  236
462
Chapter 462
2021-04-12
 3.6k  303
463
Chapter 463
2021-04-19
 3.2k  184
464
Chapter 464
2021-04-26
 3.1k  198
465
Chapter 465
2021-05-03
 3.3k  219
466
Chapter 466
2021-05-10
 3.3k  236
467
Chapter 467
2021-05-17
 2.9k  262
468
Chapter 468
2021-05-24
 2.8k  215
469
Chapter 469
2021-05-31
 2.7k  189
470
Chapter 470
2021-06-07
 2.6k  202
471
Chapter 471
2021-06-14
 2.5k  262
472
Chapter 472
2021-06-21
 1.8k  138
Đề xuất liên quan
Luyến Thượng Nguyệt Dạ Hoa Điệp
Luyến Thượng Nguyệt Dạ Hoa Điệp
Tình yêu/Xuyên Không/Mạo Hiểm
Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
Tình yêu/Xuyên Không/Cung đình/Võng du/Drama/Bá đạo/Cổ đại/Lội ngược dòng/Đánh quái thăng cấp/Chiếm hữu cao/Leo cao
Thần Y Đích Nữ
Thần Y Đích Nữ
Tình yêu/Xuyên Không/Viễn tưởng/Nữ cường/Cung đình/Vương phi/Drama/Sảng văn/Chuyên sủng/Ngạo mạn
Phụng Nghịch Thiên Hạ
Phụng Nghịch Thiên Hạ
Huyền huyễn/Xuyên Không/Viễn tưởng/Mạo Hiểm/Ngược/Nữ cường/Cung đình/Cổ đại/Trùng sinh báo thù/Nham hiểm
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play