Phong Khởi Thương Lam
Phong Khởi Thương Lam
Phong Khởi Thương Lam
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Huyền huyễn / Xuyên Không / Viễn tưởng / Siêu năng lực / Nữ cường / Cung đình / Hệ thống / Drama / Cổ đại / Xuyên game / Tu tiên / Vô dụng / Thần tiên / Leo cao
92.8M
4.8
Tên tác giả: SaManHua

Một cô gái ngốc nghếch chìm đắm trong thế giới game của mình. Một ngày cô bị rơi vào thế giới tu chân thật sự và phải vật lộn trong một thế giới đầy nguy hiểm, đơn phương độc mã, từng bước từng bước vượt qua những khó khăn và dần trưởng thành... Truyện này do SaManHua cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 497 chương    /    (82943)
 Đã cập nhật 497 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-02-27
 19.2k  1.3k
2
Chapter 2
2019-02-27
 14.7k  666
3
Chapter 3
2019-02-27
 15k  793
4
Chapter 4
2019-02-27
 12.9k  292
5
Chapter 5
2019-02-27
 13.7k  357
6
Chapter 6
2019-02-27
 12.4k  223
7
Chapter 7
2019-02-27
 11.5k  248
8
Chapter 8
2019-02-27
 11.4k  153
9
Chapter 9
2019-02-27
 11.1k  199
10
Chapter 10
2019-02-27
 10.4k  170
11
Chapter 11
2019-02-28
 10.6k  344
12
Chapter 12
2019-03-03
 10.2k  139
13
Chapter 13
2019-03-07
 10k  166
14
Chapter 14
2019-03-10
 10.5k  240
15
Chapter 15
2019-03-14
 9.5k  143
16
Chapter 16
2019-03-17
 9.9k  93
17
Chapter 17
2019-03-21
 9.5k  78
18
Chapter 18
2019-03-24
 9.2k  125
19
Chapter 19
2019-03-28
 10.4k  336
20
Chapter 20
2019-03-31
 9.6k  143
21
Chapter 21
2019-04-04
 8.9k  89
22
Chapter 22
2019-04-07
 8.9k  119
23
Chapter 23
2019-04-11
 9.1k  106
24
Chapter 24
2019-04-14
 10k  155
25
Chapter 25
2019-04-18
 8.8k  176
26
Chapter 26
2019-04-21
 8.7k  220
27
Chapter 27
2019-04-25
 9k  156
28
Chapter 28
2019-04-28
 9k  104
29
Chapter 29
2019-04-29
 9k  129
30
Chapter 30
2019-05-02
 9.2k  109
31
Chapter 31
2019-05-05
 9k  162
32
Chapter 32
2019-05-06
 8.8k  138
33
Chapter 33
2019-05-09
 9.1k  155
34
Chapter 34
2019-05-12
 8.4k  125
35
Chapter 35
2019-05-13
 8.2k  149
36
Chapter 36
2019-05-16
 9k  590
37
Chapter 37
2019-05-19
 8.5k  503
38
Chapter 38
2019-05-20
 8.2k  152
39
Chapter 39
2019-05-25
 8.3k  120
40
Chapter 40
2019-05-27
 8.4k  221
41
Chapter 41
2019-06-01
 7.9k  228
42
Chapter 42
2019-06-03
 8.3k  177
43
Chapter 43
2019-06-08
 8.3k  117
44
Chapter 44
2019-06-10
 8.3k  192
45
Chapter 45
2019-06-15
 8.6k  200
46
Chapter 46
2019-06-17
 8.9k  164
47
Chapter 47
2019-06-22
 8.4k  163
48
Chapter 48
2019-06-24
 8.6k  145
49
Chapter 49
2019-06-29
 8.8k  268
50
Chapter 50
2019-06-29
 8.3k  135
51
Chapter 51
2019-06-29
 8.5k  162
52
Chapter 52
2019-06-29
 8.3k  110
53
Chapter 53
2019-06-29
 8k  51
54
Chapter 54
2019-06-29
 8.3k  272
55
Chapter 55
2019-06-29
 8.4k  108
56
Chapter 56
2019-06-29
 8.4k  79
57
Chapter 57
2019-06-29
 7.9k  122
58
Chapter 58
2019-06-29
 8.2k  49
59
Chapter 59
2019-06-29
 8k  88
60
Chapter 60
2019-06-29
 8.7k  194
61
Chapter 61
2019-06-29
 9k  97
62
Chapter 62
2019-06-29
 8.5k  124
63
Chapter 63
2019-06-29
 8.9k  157
64
Chapter 64
2019-06-29
 7.9k  85
65
Chapter 65
2019-06-29
 8.2k  115
66
Chapter 66
2019-06-29
 8k  198
67
Chapter 67
2019-06-29
 7.2k  66
68
Chapter 68
2019-06-29
 7.4k  77
69
Chapter 69
2019-06-29
 8.2k  319
70
Chapter 70
2019-07-01
 8.3k  176
71
Chapter 71
2019-07-06
 7.8k  112
72
Chapter 72
2019-07-08
 8k  219
73
Chapter 73
2019-07-13
 7.5k  70
74
Chapter 74
2019-07-15
 8k  125
75
Chapter 75
2019-07-17
 8k  135
76
Chapter 76
2019-07-20
 7.7k  115
77
Chapter 77
2019-07-22
 7.4k  115
78
Chapter 78
2019-07-24
 7.7k  108
79
Chapter 79
2019-07-27
 7.6k  96
80
Chapter 80
2019-07-29
 7.7k  281
81
Chapter 81
2019-07-31
 7.6k  189
82
Chapter 82
2019-08-03
 7.3k  110
83
Chapter 83
2019-08-05
 7.5k  114
84
Chapter 84
2019-08-07
 7.1k  71
85
Chapter 85
2019-08-08
 6.7k  49
86
Chapter 86
2019-08-08
 6.8k  52
87
Chapter 87
2019-08-08
 6.8k  78
88
Chapter 88
2019-08-08
 6.6k  88
89
Chapter 89
2019-08-08
 6.9k  154
90
Chapter 90
2019-08-08
 6.7k  118
91
Chapter 91
2019-08-08
 6.5k  114
92
Chapter 92
2019-08-08
 7k  166
93
Chapter 93
2019-08-08
 6.6k  122
94
Chapter 94
2019-08-08
 6.9k  120
95
Chapter 95
2019-08-10
 6.6k  109
96
Chapter 96
2019-08-12
 6.7k  242
97
Chapter 97
2019-08-14
 6.7k  131
98
Chapter 98
2019-08-17
 6.3k  119
99
Chapter 99
2019-08-19
 6.1k  75
100
Chapter 100
2019-08-21
 6.2k  125
101
Chapter 101
2019-08-24
 6.3k  136
102
Chapter 102
2019-08-26
 6.4k  73
103
Chapter 103
2019-08-28
 6.6k  91
104
Chapter 104
2019-08-31
 6.4k  128
105
Chapter 105
2019-09-02
 6.3k  123
106
Chapter 106
2019-09-04
 6.8k  283
107
Chapter 107
2019-09-07
 6.2k  65
108
Chapter 108
2019-09-09
 6.3k  67
109
Chapter 109
2019-09-11
 6.5k  271
110
Chapter 110
2019-09-13
 6k  99
111
Chapter 111
2019-09-13
 6k  130
112
Chapter 112
2019-09-13
 5.5k  38
113
Chapter 113
2019-09-13
 5.6k  98
114
Chapter 114
2019-09-13
 5.6k  79
115
Chapter 115
2019-09-13
 5.7k  77
116
Chapter 116
2019-09-13
 5.7k  95
117
Chapter 117
2019-09-13
 5.7k  82
118
Chapter 118
2019-09-13
 5.5k  46
119
Chapter 119
2019-09-13
 5.9k  67
120
Chapter 120
2019-09-14
 6.6k  307
121
Chapter 121
2019-09-16
 5.8k  69
122
Chapter 122
2019-09-18
 5.8k  105
123
Chapter 123
2019-09-21
 6k  113
124
Chapter 124
2019-09-23
 5.8k  93
125
Chapter 125
2019-09-25
 6.2k  240
126
Chapter 126
2019-09-28
 5.8k  93
127
Chapter 127
2019-09-30
 5.8k  64
128
Chapter 128
2019-10-02
 5.9k  95
129
Chapter 129
2019-10-05
 5.8k  50
130
Chapter 130
2019-10-07
 5.8k  113
131
Chapter 131
2019-10-09
 6.2k  217
132
Chapter 132
2019-10-12
 5.8k  162
133
Chapter 133
2019-10-14
 6k  63
134
Chapter 134
2019-10-16
 6.3k  116
135
Chapter 135
2019-10-19
 6.2k  71
136
Chapter 136
2019-10-21
 6.5k  139
137
Chapter 137
2019-10-23
 6.1k  336
138
Chapter 138
2019-10-26
 5.9k  226
139
Chapter 139
2019-10-28
 6k  104
140
Chapter 140
2019-10-30
 6.6k  173
141
Chapter 141
2019-11-02
 5.8k  60
142
Chapter 142
2019-11-04
 5.6k  60
143
Chapter 143
2019-11-06
 5.6k  58
144
Chapter 144
2019-11-09
 5.7k  79
145
Chapter 145
2019-11-11
 5.6k  76
146
Chapter 146
2019-11-13
 6.8k  455
147
Chapter 147
2019-11-16
 6k  80
148
Chapter 148
2019-11-18
 6.5k  142
149
Chapter 149
2019-11-20
 5.8k  88
150
Chapter 150
2019-11-23
 5.8k  68
151
Chapter 151
2019-11-25
 6.3k  188
152
Chapter 152
2019-11-27
 6.2k  137
153
Chapter 153
2019-11-30
 6.6k  169
154
Chapter 154
2019-12-02
 5.8k  135
155
Chapter 155
2019-12-04
 6.1k  113
156
Chapter 156
2019-12-07
 6.1k  76
157
Chapter 157
2019-12-09
 5.8k  80
158
Chapter 158
2019-12-11
 6k  131
159
Chapter 159
2019-12-14
 6.1k  91
160
Chapter 160
2019-12-16
 5.8k  95
161
Chapter 161
2019-12-18
 6k  100
162
Chapter 162
2019-12-20
 5.1k  73
163
Chapter 163
2019-12-20
 5.2k  46
164
Chapter 164
2019-12-20
 5.5k  91
165
Chapter 165
2019-12-20
 5.1k  39
166
Chapter 166
2019-12-20
 5.2k  23
167
Chapter 167
2019-12-20
 5.1k  31
168
Chapter 168
2019-12-20
 5.7k  101
169
Chapter 169
2019-12-20
 5.6k  101
170
Chapter 170
2019-12-20
 5.4k  57
171
Chapter 171
2019-12-20
 5.6k  87
172
Chapter 172
2019-12-21
 6k  134
173
Chapter 173
2019-12-23
 5.9k  105
174
Chapter 174
2019-12-25
 6.1k  117
175
Chapter 175
2019-12-28
 6.1k  87
176
Chapter 176
2019-12-30
 5.8k  79
177
Chapter 177
2020-01-01
 5.7k  152
178
Chapter 178
2020-01-04
 5.7k  125
179
Chapter 179
2020-01-06
 6k  144
180
Chapter 180
2020-01-08
 6.2k  173
181
Chapter 181
2020-01-11
 5.5k  97
182
Chapter 182
2020-01-13
 5.7k  115
183
Chapter 183
2020-01-15
 5.7k  118
184
Chapter 184
2020-01-17
 5.2k  72
185
Chapter 185
2020-01-17
 5k  48
186
Chapter 186
2020-01-17
 4.9k  38
187
Chapter 187
2020-01-17
 4.9k  36
188
Chapter 188
2020-01-17
 4.9k  45
189
Chapter 189
2020-01-17
 4.9k  41
190
Chapter 190
2020-01-17
 4.9k  27
191
Chapter 191
2020-01-17
 5.3k  42
192
Chapter 192
2020-01-17
 5.1k  26
193
Chapter 193
2020-01-17
 5.6k  110
194
Chapter 194
2020-01-18
 6.2k  276
195
Chapter 195
2020-01-20
 6.6k  273
196
Chapter 196
2020-01-22
 5.7k  133
197
Chapter 197
2020-01-25
 5.7k  176
198
Chapter 198
2020-01-27
 5.6k  113
199
Chapter 199
2020-01-29
 6k  126
200
Chapter 200
2020-02-01
 5.8k  128
201
Chapter 201
2020-02-03
 5.8k  200
202
Chapter 202
2020-02-05
 6.2k  308
203
Chapter 203
2020-02-08
 5.6k  124
204
Chapter 204
2020-02-08
 5.2k  101
205
Chapter 205
2020-02-08
 5.1k  48
206
Chapter 206
2020-02-08
 5.4k  148
207
Chapter 207
2020-02-08
 5.4k  55
208
Chapter 208
2020-02-08
 5.2k  132
209
Chapter 209
2020-02-08
 5.5k  88
210
Chapter 210
2020-02-08
 5.2k  79
211
Chapter 211
2020-02-08
 5k  70
212
Chapter 212
2020-02-08
 5.5k  81
213
Chapter 213
2020-02-08
 5.3k  80
214
Chapter 214
2020-02-08
 5.9k  244
215
Chapter 215
2020-02-08
 5.4k  101
216
Chapter 216
2020-02-08
 5.1k  63
217
Chapter 217
2020-02-08
 5k  55
218
Chapter 218
2020-02-08
 5k  159
219
Chapter 219
2020-02-08
 5.3k  167
220
Chapter 220
2020-02-08
 5.2k  183
221
Chapter 221
2020-02-08
 5.1k  73
222
Chapter 222
2020-02-08
 5.1k  76
223
Chapter 223
2020-02-08
 5.2k  204
224
Chapter 224
2020-02-09
 5.4k  174
225
Chapter 225
2020-02-10
 5.6k  173
226
Chapter 226
2020-02-11
 5.5k  130
227
Chapter 227
2020-02-12
 5.3k  186
228
Chapter 228
2020-02-13
 5.4k  184
229
Chapter 229
2020-02-14
 5.3k  179
230
Chapter 230
2020-02-15
 5.8k  181
231
Chapter 231
2020-02-16
 5.3k  137
232
Chapter 232
2020-02-17
 5.5k  134
233
Chapter 233
2020-02-18
 5.7k  132
234
Chapter 234
2020-02-19
 5.2k  109
235
Chapter 235
2020-02-20
 5.5k  146
236
Chapter 236
2020-02-21
 5.4k  113
237
Chapter 237
2020-02-22
 5.3k  117
238
Chapter 238
2020-02-23
 5.8k  209
239
Chapter 239
2020-02-24
 5.3k  122
240
Chapter 240
2020-02-25
 5.3k  121
241
Chapter 241
2020-02-26
 5.4k  97
242
Chapter 242
2020-02-27
 5.2k  90
243
Chapter 243
2020-02-28
 5.2k  101
244
Chapter 244
2020-02-29
 5.1k  138
245
Chapter 245
2020-03-01
 5.1k  140
246
Chapter 246
2020-03-01
 4.6k  119
247
Chapter 247
2020-03-01
 4.8k  67
248
Chapter 248
2020-03-01
 4.6k  66
249
Chapter 249
2020-03-01
 4.8k  63
250
Chapter 250
2020-03-01
 4.6k  112
251
Chapter 251
2020-03-01
 4.7k  57
252
Chapter 252
2020-03-01
 4.6k  68
253
Chapter 253
2020-03-01
 4.6k  90
254
Chapter 254
2020-03-01
 4.6k  48
255
Chapter 255
2020-03-01
 4.6k  39
256
Chapter 256
2020-03-01
 4.5k  27
257
Chapter 257
2020-03-01
 4.4k  37
258
Chapter 258
2020-03-01
 4.5k  36
259
Chapter 259
2020-03-01
 4.6k  45
260
Chapter 260
2020-03-01
 4.5k  31
261
Chapter 261
2020-03-01
 4.4k  53
262
Chapter 262
2020-03-01
 4.4k  39
263
Chapter 263
2020-03-01
 5k  362
264
Chapter 264
2020-03-01
 4.8k  97
265
Chapter 265
2020-03-01
 5.3k  362
266
Chapter 266
2020-03-02
 5.3k  266
267
Chapter 267
2020-03-03
 5.3k  227
268
Chapter 268
2020-03-04
 5.2k  274
269
Chapter 269
2020-03-05
 5.2k  288
270
Chapter 270
2020-03-06
 5.5k  353
271
Chapter 271
2020-03-07
 5.3k  380
272
Chapter 272
2020-03-07
 5.1k  182
273
Chapter 273
2020-03-07
 4.8k  89
274
Chapter 274
2020-03-07
 4.9k  189
275
Chapter 275
2020-03-07
 5k  239
276
Chapter 276
2020-03-07
 4.9k  89
277
Chapter 277
2020-03-07
 4.9k  52
278
Chapter 278
2020-03-07
 5k  227
279
Chapter 279
2020-03-07
 5.1k  185
280
Chapter 280
2020-03-07
 5.1k  118
281
Chapter 281
2020-03-07
 5.4k  306
282
Chapter 282
2020-03-07
 5.2k  171
283
Chapter 283
2020-03-07
 5.4k  250
284
Chapter 284
2020-03-07
 5k  92
285
Chapter 285
2020-03-07
 5.2k  101
286
Chapter 286
2020-03-07
 5k  70
287
Chapter 287
2020-03-07
 5.1k  70
288
Chapter 288
2020-03-07
 5.2k  59
289
Chapter 289
2020-03-07
 5.1k  103
290
Chapter 290
2020-03-07
 5.1k  183
291
Chapter 291
2020-03-07
 5.6k  228
292
Chapter 292
2020-03-08
 6.3k  404
293
Chapter 293
2020-03-09
 5.9k  242
294
Chapter 294
2020-03-10
 6k  205
295
Chapter 295
2020-03-11
 6.3k  266
296
Chapter 296
2020-03-12
 6.2k  283
297
Chapter 297
2020-03-13
 6.3k  371
298
Chapter 298
2020-03-14
 5.9k  227
299
Chapter 299
2020-03-15
 5.9k  459
300
Chapter 300
2020-03-15
 5.6k  187
301
Chapter 301
2020-03-15
 5.7k  178
302
Chapter 302
2020-03-15
 5.2k  85
303
Chapter 303
2020-03-15
 5.5k  133
304
Chapter 304
2020-03-15
 5.4k  77
305
Chapter 305
2020-03-15
 5.3k  90
306
Chapter 306
2020-03-15
 5.2k  144
307
Chapter 307
2020-03-15
 5.2k  197
308
Chapter 308
2020-03-15
 5.2k  125
309
Chapter 309
2020-03-15
 6.3k  357
310
Chapter 310
2020-03-16
 7k  540
311
Chapter 311
2020-03-17
 6.3k  319
312
Chapter 312
2020-03-18
 6.4k  278
313
Chapter 313
2020-03-19
 6.2k  415
314
Chapter 314
2020-03-20
 5.8k  370
315
Chapter 315
2020-03-21
 5.6k  514
316
Chapter 316
2020-03-22
 6k  405
317
Chapter 317
2020-03-23
 6.3k  312
318
Chapter 318
2020-03-24
 6.6k  338
319
Chapter 319
2020-03-25
 5.6k  191
320
Chapter 320
2020-03-26
 5.6k  152
321
Chapter 321
2020-03-27
 5.6k  184
322
Chapter 322
2020-03-28
 5.4k  130
323
Chapter 323
2020-03-29
 5.3k  208
324
Chapter 324
2020-03-30
 5.5k  207
325
Chapter 325
2020-03-31
 5.1k  196
326
Chapter 326
2020-04-01
 5.1k  186
327
Chapter 327
2020-04-02
 5.4k  267
328
Chapter 328
2020-04-03
 5.6k  290
329
Chapter 329
2020-04-04
 5.4k  303
330
Chapter 330
2020-04-05
 5.7k  213
331
Chapter 331
2020-04-06
 5.4k  258
332
Chapter 332
2020-04-07
 5.6k  221
333
Chapter 333
2020-04-08
 5.5k  188
334
Chapter 334
2020-04-09
 5.4k  157
335
Chapter 335
2020-04-10
 5.3k  197
336
Chapter 336
2020-04-11
 5.3k  229
337
Chapter 337
2020-04-12
 5.2k  196
338
Chapter 338
2020-04-13
 5.4k  220
339
Chapter 339
2020-04-15
 5.9k  334
340
Chapter 340
2020-04-19
 5.9k  316
341
Chapter 341
2020-04-22
 6k  398
342
Chapter 342
2020-04-26
 5.5k  218
343
Chapter 343
2020-04-29
 5.5k  303
344
Chapter 344
2020-05-03
 5.1k  158
345
Chapter 345
2020-05-06
 5.2k  156
346
Chapter 346
2020-05-10
 5k  154
347
Chapter 347
2020-05-12
 4k  75
348
Chapter 348
2020-05-12
 4.1k  55
349
Chapter 349
2020-05-12
 3.9k  48
350
Chapter 350
2020-05-12
 4.1k  57
351
Chapter 351
2020-05-12
 4.5k  209
352
Chapter 352
2020-05-12
 4.1k  72
353
Chapter 353
2020-05-12
 4.1k  90
354
Chapter 354
2020-05-12
 4.1k  114
355
Chapter 355
2020-05-12
 4.5k  162
356
Chapter 356
2020-05-12
 5.9k  611
357
Chapter 357
2020-05-25
 5k  289
358
Chapter 358
2020-05-27
 5.2k  320
359
Chapter 359
2020-05-28
 5k  252
360
Chapter 360
2020-06-01
 4.7k  204
361
Chapter 361
2020-06-03
 4.4k  200
362
Chapter 362
2020-06-04
 4.6k  224
363
Chapter 363
2020-06-08
 4.2k  192
364
Chapter 364
2020-06-10
 4.3k  104
365
Chapter 365
2020-06-11
 4.9k  327
366
Chapter 366
2020-06-15
 4.3k  140
367
Chapter 367
2020-06-17
 4k  116
368
Chapter 368
2020-06-18
 4.1k  130
369
Chapter 369
2020-06-22
 3.8k  129
370
Chapter 370
2020-06-24
 3.9k  221
371
Chapter 371
2020-06-25
 4k  133
372
Chapter 372
2020-06-29
 3.9k  107
373
Chapter 373
2020-07-01
 3.6k  98
374
Chapter 374
2020-07-02
 3.9k  136
375
Chapter 375
2020-07-06
 3.8k  116
376
Chapter 376
2020-07-08
 3.7k  78
377
Chapter 377
2020-07-09
 4k  297
378
Chapter 378
2020-07-13
 4k  158
379
Chapter 379
2020-07-15
 3.8k  94
380
Chapter 380
2020-07-16
 4k  131
381
Chapter 381
2020-07-20
 4.2k  225
382
Chapter 382
2020-07-22
 4.2k  219
383
Chapter 383
2020-07-23
 4k  139
384
Chapter 384
2020-07-27
 4.1k  239
385
Chapter 385
2020-07-29
 3.7k  135
386
Chapter 386
2020-07-30
 4k  261
387
Chapter 387
2020-08-03
 4.2k  503
388
Chapter 388
2020-08-05
 3.9k  184
389
Chapter 389
2020-08-06
 4.1k  166
390
Chapter 390
2020-08-10
 4.1k  230
391
Chapter 391
2020-08-12
 3.8k  212
392
Chapter 392
2020-08-13
 4k  102
393
Chapter 393
2020-08-17
 3.9k  169
394
Chapter 394
2020-08-19
 4k  274
395
Chapter 395
2020-08-20
 4.7k  445
396
Chapter 396
2020-08-24
 4k  101
397
Chapter 397
2020-08-26
 4.2k  227
398
Chapter 398
2020-08-27
 4.2k  198
399
Chapter 399
2020-08-31
 4k  94
400
Chapter 400
2020-09-02
 3.8k  89
401
Chapter 401
2020-09-03
 3.9k  153
402
Chapter 402
2020-09-07
 3.6k  87
403
Chapter 403
2020-09-09
 3.4k  47
404
Chapter 404
2020-09-10
 3.6k  87
405
Chapter 405
2020-09-14
 3.3k  47
406
Chapter 406
2020-09-16
 3.2k  65
407
Chapter 407
2020-09-17
 3.6k  65
408
Chapter 408
2020-09-21
 3.3k  47
409
Chapter 409
2020-09-23
 3.5k  64
410
Chapter 410
2020-09-24
 3.8k  57
411
Chapter 411
2020-09-28
 3.3k  60
412
Chapter 412
2020-09-30
 3.4k  64
413
Chapter 413
2020-10-01
 3.6k  74
414
Chapter 414
2020-10-05
 4k  91
415
Chapter 415
2020-10-07
 4k  97
416
Chapter 416
2020-10-08
 4.4k  108
417
Chapter 417
2020-10-12
 4.1k  145
418
Chapter 418
2020-10-14
 4.2k  62
419
Chapter 419
2020-10-15
 4.2k  61
420
Chapter 420
2020-10-19
 4.1k  134
421
Chapter 421
2020-10-21
 4.1k  105
422
Chapter 422
2020-10-22
 4.2k  117
423
Chapter 423
2020-10-26
 4.1k  82
424
Chapter 424
2020-10-28
 4.3k  86
425
Chapter 425
2020-10-29
 4.6k  139
426
Chapter 426
2020-11-02
 4.4k  121
427
Chapter 427
2020-11-04
 4.2k  97
428
Chapter 428
2020-11-05
 4.4k  91
429
Chapter 429
2020-11-09
 4.2k  92
430
Chapter 430
2020-11-11
 4.3k  132
431
Chapter 431
2020-11-12
 4.7k  195
432
Chapter 432
2020-11-16
 4.3k  92
433
Chapter 433
2020-11-18
 4.2k  81
434
Chapter 434
2020-11-19
 4.8k  216
435
Chapter 435
2020-11-23
 4.5k  137
436
Chapter 436
2020-11-25
 4.4k  108
437
Chapter 437
2020-11-26
 4.7k  116
438
Chapter 438
2020-11-30
 4.9k  238
439
Chapter 439
2020-12-02
 4.7k  139
440
Chapter 440
2020-12-03
 5k  157
441
Chapter 441
2020-12-07
 4.7k  300
442
Chapter 442
2020-12-09
 4.7k  159
443
Chapter 443
2020-12-10
 5.1k  246
444
Chapter 444
2020-12-14
 4.6k  148
445
Chapter 445
2020-12-16
 4.8k  187
446
Chapter 446
2020-12-17
 4.9k  213
447
Chapter 447
2020-12-21
 5k  241
448
Chapter 448
2020-12-23
 4.6k  183
449
Chapter 449
2020-12-24
 4.7k  295
450
Chapter 450
2020-12-28
 5.1k  247
451
Chapter 451
2021-01-02
 4.8k  241
452
Chapter 452
2021-01-09
 5.1k  362
453
Chapter 453
2021-01-16
 5.6k  533
454
Chapter 454
2021-01-23
 6.4k  965
455
Chapter 455
2021-02-22
 5.2k  461
456
Chapter 456
2021-03-01
 4.8k  299
457
Chapter 457
2021-03-08
 4.8k  330
458
Chapter 458
2021-03-15
 4.6k  242
459
Chapter 459
2021-03-22
 4k  205
460
Chapter 460
2021-03-29
 3.9k  212
461
Chapter 461
2021-04-05
 3.8k  241
462
Chapter 462
2021-04-12
 3.9k  308
463
Chapter 463
2021-04-19
 3.5k  184
464
Chapter 464
2021-04-26
 3.4k  200
465
Chapter 465
2021-05-03
 3.6k  225
466
Chapter 466
2021-05-10
 3.7k  248
467
Chapter 467
2021-05-17
 3.3k  272
468
Chapter 468
2021-05-24
 3.2k  219
469
Chapter 469
2021-05-31
 3.2k  194
470
Chapter 470
2021-06-07
 3.2k  202
471
Chapter 471
2021-06-14
 3.2k  274
472
Chapter 472
2021-06-21
 2.9k  179
473
Chapter 473
2021-06-28
 3.1k  324
474
Chapter 474
2021-07-05
 3.1k  241
475
Chapter 475
2021-07-12
 3k  205
476
Chapter 476
2021-07-19
 2.9k  238
477
Chapter 477
2021-07-26
 3k  258
478
Chapter 478
2021-08-02
 2.9k  257
479
Chapter 479
2021-08-09
 2.7k  263
480
Chapter 480
2021-08-16
 2.6k  207
481
Chapter 481
2021-08-23
 2.6k  224
482
Chapter 482
2021-08-30
 2.4k  196
483
Chapter 483
2021-09-06
 2.4k  220
484
Chapter 484
2021-09-13
 2.2k  205
485
Chapter 485
2021-10-09
 1.9k  149
486
Chapter 486
2021-10-16
 1.8k  147
487
Chapter 487
2021-10-23
 1.8k  164
488
Chapter 488
2021-11-09
 1.6k  116
489
Chapter 489
2021-11-16
 1.6k  103
490
Chapter 490
2021-11-23
 1.6k  107
491
Chapter 491
2021-11-30
 1.5k  92
492
Chapter 492
2021-12-07
 1.5k  93
493
Chapter 493
2021-12-14
 1.6k  163
494
Chapter 494
2021-12-31
 1.3k  120
495
Chapter 495
2022-01-07
 1.4k  167
496
Chapter 496
2022-01-14
 1.3k  132
497
Chapter 497
2022-01-21
 298  37
Đề xuất liên quan
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Yêu Thần Ký
Yêu Thần Ký
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Hệ thống/Dị giới/Lội ngược dòng/Hiền lành
Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
Tình yêu/Xuyên Không/Cung đình/Võng du/Drama/Bá đạo/Cổ đại/Lội ngược dòng/Đánh quái thăng cấp/Chiếm hữu cao/Leo cao
Phụng Nghịch Thiên Hạ
Phụng Nghịch Thiên Hạ
Huyền huyễn/Xuyên Không/Viễn tưởng/Mạo Hiểm/Ngược/Nữ cường/Cung đình/Cổ đại/Trùng sinh báo thù/Nham hiểm
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play