Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài (Phần 2)
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài (Phần 2)
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài (Phần 2)
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài / Đang cập nhật / Cưới trước yêu sau / Ngược / Nữ cường / Báo thù / Drama / Hôn nhân hợp đồng / Bá đạo / Nham hiểm
138368.1k
4.8
Tên tác giả: Yoolook Culture

Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài đã có phần 2 rồi nhé, câu chuyện tình yêu giữa Thẩm Tư Tuyền và Tần Dịch Thần~ Truyện này do Yoolook Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

pull.down pull.up
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 247 chương    /    (142946)
 Đã cập nhật 247 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-03-16
 33.7k  2.8k
2
Chapter 2
2019-03-16
 22.4k  1k
3
Chapter 3
2019-03-16
 19.9k  740
4
Chapter 4
2019-03-16
 18.8k  379
5
Chapter 5
2019-03-16
 18.9k  611
6
Chapter 6
2019-03-16
 18.8k  1.1k
7
Chapter 7
2019-03-16
 16.3k  474
8
Chapter 8
2019-03-16
 16.1k  274
9
Chapter 9
2019-03-16
 16.5k  351
10
Chapter 10
2019-03-16
 16.2k  257
11
Chapter 11
2019-03-17
 18.3k  610
12
Chapter 12
2019-03-23
 16.3k  833
13
Chapter 13
2019-03-24
 19.3k  1.4k
14
Chapter 14
2019-03-30
 15.9k  316
15
Chapter 15
2019-03-31
 17.1k  609
16
Chapter 16
2019-04-06
 17.1k  326
17
Chapter 17
2019-04-07
 19k  689
18
Chapter 18
2019-04-12
 15.7k  533
19
Chapter 19
2019-04-13
 16k  567
20
Chapter 20
2019-04-14
 17.7k  1k
21
Chapter 21
2019-04-19
 16.5k  930
22
Chapter 22
2019-04-20
 16.8k  678
23
Chapter 23
2019-04-21
 15.3k  463
24
Chapter 24
2019-04-26
 14.1k  574
25
Chapter 25
2019-04-27
 15.4k  462
26
Chapter 26
2019-04-28
 14.6k  512
27
Chapter 27
2019-05-03
 15.9k  620
28
Chapter 28
2019-05-04
 15.8k  391
29
Chapter 29
2019-05-05
 17.7k  701
30
Chapter 30
2019-05-10
 17.8k  792
31
Chapter 31
2019-05-11
 18.6k  815
32
Chapter 32
2019-05-12
 17.9k  670
33
Chapter 33
2019-05-17
 17.1k  1.4k
34
Chapter 34
2019-05-18
 15.5k  499
35
Chapter 35
2019-05-19
 16.7k  727
36
Chapter 36
2019-05-24
 16.6k  789
37
Chapter 37
2019-06-05
 16.8k  1.2k
38
Chapter 38
2019-07-03
 17k  906
39
Chapter 39
2019-07-05
 15.5k  481
40
Chapter 40
2019-07-05
 15.3k  518
41
Chapter 41
2019-07-05
 14.5k  291
42
Chapter 42
2019-07-05
 16.3k  668
43
Chapter 43
2019-07-05
 15.9k  1.2k
44
Chapter 44
2019-07-05
 14.3k  652
45
Chapter 45
2019-07-05
 14.7k  359
46
Chapter 46
2019-07-05
 15.3k  340
47
Chapter 47
2019-07-05
 15.3k  457
48
Chapter 48
2019-07-05
 17.3k  1.7k
49
Chapter 49
2019-07-08
 15.9k  392
50
Chapter 50
2019-07-10
 16.2k  480
51
Chapter 51
2019-07-15
 14.8k  441
52
Chapter 52
2019-07-17
 14.4k  438
53
Chapter 53
2019-07-22
 15.3k  494
54
Chapter 54
2019-07-22
 14.9k  489
55
Chapter 55
2019-07-22
 14.3k  438
56
Chapter 56
2019-07-22
 15.3k  618
57
Chapter 57
2019-07-22
 14.1k  284
58
Chapter 58
2019-07-22
 15.2k  498
59
Chapter 59
2019-07-24
 15.4k  623
60
Chapter 60
2019-07-29
 16.1k  837
61
Chapter 61
2019-07-31
 15.1k  535
62
Chapter 62
2019-08-05
 13.1k  332
63
Chapter 63
2019-08-07
 13.6k  378
64
Chapter 64
2019-08-08
 14.7k  843
65
Chapter 65
2019-08-12
 14.6k  456
66
Chapter 66
2019-08-14
 16.1k  835
67
Chapter 67
2019-08-15
 16.1k  510
68
Chapter 68
2019-08-19
 15.5k  515
69
Chapter 69
2019-08-21
 15.6k  1.4k
70
Chapter 70
2019-08-22
 16.1k  895
71
Chapter 71
2019-08-26
 15.3k  489
72
Chapter 72
2019-08-28
 15.5k  710
73
Chapter 73
2019-08-29
 15.2k  1.3k
74
Chapter 74
2019-09-02
 14.3k  375
75
Chapter 75
2019-09-04
 14.1k  286
76
Chapter 76
2019-09-05
 15k  596
77
Chapter 77
2019-09-14
 17.3k  1.7k
78
Chapter 78
2019-09-24
 16.1k  797
79
Chapter 79
2019-09-27
 14.7k  466
80
Chapter 80
2019-09-29
 13.8k  267
81
Chapter 81
2019-10-04
 15k  1.1k
82
Chapter 82
2019-10-28
 13.1k  459
83
Chapter 83
2019-10-28
 14.6k  346
84
Chapter 84
2019-10-28
 12.5k  464
85
Chapter 85
2019-10-28
 13.7k  1k
86
Chapter 86
2019-10-28
 16.9k  1.2k
87
Chapter 87
2019-11-01
 14.6k  408
88
Chapter 88
2019-11-03
 15.2k  1.2k
89
Chapter 89
2019-11-08
 13.4k  510
90
Chapter 90
2019-11-10
 14.3k  915
91
Chapter 91
2019-11-15
 14.2k  839
92
Chapter 92
2019-11-17
 16.1k  1k
93
Chapter 93
2019-11-22
 16.8k  2.1k
94
Chapter 94
2019-11-24
 14k  504
95
Chapter 95
2019-11-29
 13.7k  441
96
Chapter 96
2019-12-01
 14.9k  750
97
Chapter 97
2019-12-06
 15.5k  583
98
Chapter 98
2019-12-08
 14.6k  624
99
Chapter 99
2019-12-13
 15.4k  630
100
Chapter 100
2019-12-15
 17.3k  1.3k
101
Chapter 101
2019-12-20
 14.1k  426
102
Chapter 102
2019-12-22
 14.8k  825
103
Chapter 103
2019-12-27
 13.3k  322
104
Chapter 104
2019-12-29
 14k  716
105
Chapter 105
2020-01-03
 14.2k  780
106
Chapter 106
2020-01-10
 13.8k  677
107
Chapter 107
2020-01-12
 14.1k  547
108
Chapter 108
2020-01-17
 14.3k  589
109
Chapter 109
2020-01-19
 15.3k  809
110
Chapter 110
2020-01-24
 15.2k  1.1k
111
Chapter 111
2020-01-26
 14.6k  804
112
Chapter 112
2020-01-31
 13.8k  494
113
Chapter 113
2020-02-02
 15.2k  1k
114
Chapter 114
2020-02-07
 15k  758
115
Chapter 115
2020-02-09
 15.8k  1.2k
116
Chapter 116
2020-02-14
 13.7k  853
117
Chapter 117
2020-02-16
 13.2k  1.1k
118
Chapter 118
2020-02-21
 12.9k  816
119
Chapter 119
2020-02-23
 13.7k  2.2k
120
Chapter 120
2020-02-28
 14k  1.1k
121
Chapter 121
2020-03-01
 13.3k  1.5k
122
Chapter 122
2020-03-06
 13.2k  1.5k
123
Chapter 123
2020-03-08
 13.9k  1.2k
124
Chapter 124
2020-03-13
 14.1k  1.3k
125
Chapter 125
2020-03-15
 14.1k  1.4k
126
Chapter 126
2020-03-20
 13.8k  1.8k
127
Chapter 127
2020-03-22
 13.1k  656
128
Chapter 128
2020-03-27
 12.6k  621
129
Chapter 129
2020-03-29
 12.9k  1.1k
130
Chapter 130
2020-04-03
 13.4k  1k
131
Chapter 131
2020-04-05
 15.2k  1.5k
132
Chapter 132
2020-04-10
 13.6k  680
133
Chapter 133
2020-04-12
 15.5k  724
134
Chapter 134
2020-04-17
 15.7k  947
135
Chapter 135
2020-04-19
 14.2k  833
136
Chapter 136
2020-04-24
 13.7k  672
137
Chapter 137
2020-04-26
 13.7k  793
138
Chapter 138
2020-05-01
 14k  813
139
Chapter 139
2020-05-03
 13.8k  794
140
Chapter 140
2020-05-08
 13.3k  527
141
Chapter 141
2020-05-10
 13.4k  436
142
Chapter 142
2020-05-15
 11.9k  529
143
Chapter 143
2020-05-17
 13.6k  839
144
Chapter 144
2020-05-22
 14k  413
145
Chapter 145
2020-05-24
 12.7k  462
146
Chapter 146
2020-05-29
 13.3k  561
147
Chapter 147
2020-05-31
 12.8k  530
148
Chapter 148
2020-06-05
 12.1k  310
149
Chapter 149
2020-06-07
 13.5k  588
150
Chapter 150
2020-06-12
 12.5k  962
151
Chapter 151
2020-06-14
 12.4k  553
152
Chapter 152
2020-06-19
 11.5k  290
153
Chapter 153
2020-06-21
 11.1k  318
154
Chapter 154
2020-06-26
 11.3k  226
155
Chapter 155
2020-06-28
 11.3k  384
156
Chapter 156
2020-07-03
 10.2k  481
157
Chapter 157
2020-07-05
 11.4k  331
158
Chapter 158
2020-07-10
 10.5k  307
159
Chapter 159
2020-07-12
 11.3k  524
160
Chapter 160
2020-07-17
 10.6k  337
161
Chapter 161
2020-07-19
 10.7k  757
162
Chapter 162
2020-07-24
 10.3k  676
163
Chapter 163
2020-07-26
 10.8k  501
164
Chapter 164
2020-07-31
 10.3k  390
165
Chapter 165
2020-08-02
 10.6k  240
166
Chapter 166
2020-08-07
 9.6k  194
167
Chapter 167
2020-08-09
 10.6k  826
168
Chapter 168
2020-08-14
 11.4k  807
169
Chapter 169
2020-08-16
 12.6k  665
170
Chapter 170
2020-08-21
 11.6k  355
171
Chapter 171
2020-08-23
 11.1k  525
172
Chapter 172
2020-08-28
 11.5k  512
173
Chapter 173
2020-08-30
 12.1k  594
174
Chapter 174
2020-09-04
 9.8k  244
175
Chapter 175
2020-09-06
 9.6k  382
176
Chapter 176
2020-09-11
 9.2k  197
177
Chapter 177
2020-09-13
 9.6k  235
178
Chapter 178
2020-09-18
 9.8k  144
179
Chapter 179
2020-09-20
 10.3k  334
180
Chapter 180
2020-09-25
 10.4k  294
181
Chapter 181
2020-09-27
 10.7k  359
182
Chapter 182
2020-10-02
 9.2k  252
183
Chapter 183
2020-10-04
 9.8k  180
184
Chapter 184
2020-10-09
 9.7k  170
185
Chapter 185
2020-10-11
 9.7k  303
186
Chapter 186
2020-10-16
 7.8k  167
187
Chapter 187
2020-10-18
 8.5k  185
188
Chapter 188
2020-10-23
 8.4k  175
189
Chapter 189
2020-10-25
 9.9k  434
190
Chapter 190
2020-10-30
 9.4k  202
191
Chapter 191
2020-11-01
 8.1k  149
192
Chapter 192
2020-11-06
 7.9k  117
193
Chapter 193
2020-11-08
 8k  167
194
Chapter 194
2020-11-13
 7.3k  134
195
Chapter 195
2020-11-15
 7.7k  111
196
Chapter 196
2020-11-20
 9.7k  275
197
Chapter 197
2020-11-22
 8.4k  227
198
Chapter 198
2020-11-27
 7.5k  180
199
Chapter 199
2020-11-29
 8.1k  321
200
Chapter 200
2020-12-04
 7.9k  190
201
Chapter 201
2020-12-06
 7.8k  178
202
Chapter 202
2020-12-11
 7.9k  213
203
Chapter 203
2020-12-13
 7.3k  193
204
Chapter 204
2020-12-18
 7.5k  249
205
Chapter 205
2020-12-20
 7k  219
206
Chapter 206
2020-12-25
 6.5k  98
207
Chapter 207
2020-12-27
 6.8k  111
208
Chapter 208
2021-01-01
 6.7k  114
209
Chapter 209
2021-01-03
 7.5k  96
210
Chapter 210
2021-01-08
 6.9k  93
211
Chapter 211
2021-01-10
 7.1k  142
212
Chapter 212
2021-01-15
 7.4k  362
213
Chapter 213
2021-01-17
 7.7k  341
214
Chapter 214
2021-01-22
 7.2k  189
215
Chapter 215
2021-01-24
 7.6k  378
216
Chapter 216
2021-01-29
 7.2k  273
217
Chapter 217
2021-01-31
 7.4k  246
218
Chapter 218
2021-02-05
 7.2k  227
219
Chapter 219
2021-02-07
 7.6k  280
220
Chapter 220
2021-02-12
 6.8k  250
221
Chapter 221
2021-02-14
 7k  399
222
Chapter 222
2021-02-19
 6.7k  369
223
Chapter 223
2021-02-21
 7k  324
224
Chapter 224
2021-02-26
 6.5k  183
225
Chapter 225
2021-02-28
 6.9k  280
226
Chapter 226
2021-03-05
 6.4k  188
227
Chapter 227
2021-03-07
 6.6k  231
228
Chapter 228
2021-03-12
 6.1k  424
229
Chapter 229
2021-03-14
 6.6k  472
230
Chapter 230
2021-03-19
 6.4k  250
231
Chapter 231
2021-03-21
 6.9k  241
232
Chapter 232
2021-03-26
 6.7k  236
233
Chapter 233
2021-03-28
 7.3k  409
234
Chapter 234
2021-04-02
 6.5k  304
235
Chapter 235
2021-04-04
 6.2k  269
236
Chapter 236
2021-04-09
 5.7k  268
237
Chapter 237
2021-04-11
 5.8k  301
238
Chapter 238
2021-04-16
 5.5k  255
239
Chapter 239
2021-04-18
 5.4k  343
240
Chapter 240
2021-04-23
 5.1k  220
241
Chapter 241
2021-04-25
 5.2k  250
242
Chapter 242
2021-04-30
 5.6k  254
243
Chapter 243
2021-05-02
 5.7k  286
244
Chapter 244
2021-05-07
 5.3k  231
245
Chapter 245
2021-05-09
 5.6k  319
246
Chapter 246
2021-05-14
 4.5k  199
247
Chapter 247
2021-05-16
 4.5k  254
Đề xuất liên quan
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Hôn
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Hôn
Tổng tài
Cô Vợ Mù Thế Thân
Cô Vợ Mù Thế Thân
Tổng tài
Mami, Cục Cưng Thiên Tài Và Daddy Cool Ngầu
Mami, Cục Cưng Thiên Tài Và Daddy Cool Ngầu
Tổng tài
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Ngạo mạn
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play