Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài (Phần 2)
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài (Phần 2)
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài (Phần 2)
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài / Đang cập nhật / Cưới trước yêu sau / Ngược / Nữ cường / Báo thù / Drama / Hôn nhân hợp đồng / Bá đạo / Nham hiểm
157.6M
4.8
Tên tác giả: Yoolook Culture

Thẩm Tư Tuyền cài bẫy quý công tử hào môn Tần Dịch Thần, trở thành vợ của anh, cô muốn mượn thân phận này đoạt lại sản nghiệp gia đình, nhưng mọi thứ liệu có như cô mong muốn? Truyện này do Yoolook Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 249 chương    /    (150840)
 Đã cập nhật 249 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-03-16
 38.4k  3.2k
2
Chapter 2
2019-03-16
 25.6k  1.1k
3
Chapter 3
2019-03-16
 22.7k  800
4
Chapter 4
2019-03-16
 21.4k  404
5
Chapter 5
2019-03-16
 21.5k  650
6
Chapter 6
2019-03-16
 21.4k  1.2k
7
Chapter 7
2019-03-16
 18.6k  509
8
Chapter 8
2019-03-16
 18.4k  291
9
Chapter 9
2019-03-16
 18.8k  371
10
Chapter 10
2019-03-16
 18.5k  273
11
Chapter 11
2019-03-17
 20.7k  648
12
Chapter 12
2019-03-23
 18.6k  889
13
Chapter 13
2019-03-24
 21.8k  1.5k
14
Chapter 14
2019-03-30
 18.1k  338
15
Chapter 15
2019-03-31
 19.4k  633
16
Chapter 16
2019-04-06
 19.3k  344
17
Chapter 17
2019-04-07
 21.4k  725
18
Chapter 18
2019-04-12
 17.9k  572
19
Chapter 19
2019-04-13
 18.2k  593
20
Chapter 20
2019-04-14
 20.1k  1.1k
21
Chapter 21
2019-04-19
 18.8k  981
22
Chapter 22
2019-04-20
 19.1k  724
23
Chapter 23
2019-04-21
 17.4k  484
24
Chapter 24
2019-04-26
 16k  611
25
Chapter 25
2019-04-27
 17.5k  474
26
Chapter 26
2019-04-28
 16.5k  535
27
Chapter 27
2019-05-03
 18k  652
28
Chapter 28
2019-05-04
 17.9k  409
29
Chapter 29
2019-05-05
 20.1k  732
30
Chapter 30
2019-05-10
 20.1k  825
31
Chapter 31
2019-05-11
 20.9k  859
32
Chapter 32
2019-05-12
 20.2k  686
33
Chapter 33
2019-05-17
 19.3k  1.4k
34
Chapter 34
2019-05-18
 17.6k  515
35
Chapter 35
2019-05-19
 18.8k  740
36
Chapter 36
2019-05-24
 18.6k  818
37
Chapter 37
2019-06-05
 18.8k  1.2k
38
Chapter 38
2019-07-03
 19.1k  946
39
Chapter 39
2019-07-05
 17.6k  519
40
Chapter 40
2019-07-05
 17.2k  542
41
Chapter 41
2019-07-05
 16.4k  309
42
Chapter 42
2019-07-05
 18.5k  707
43
Chapter 43
2019-07-05
 18k  1.3k
44
Chapter 44
2019-07-05
 16.2k  682
45
Chapter 45
2019-07-05
 16.6k  378
46
Chapter 46
2019-07-05
 17.3k  351
47
Chapter 47
2019-07-05
 17.3k  476
48
Chapter 48
2019-07-05
 19.3k  1.7k
49
Chapter 49
2019-07-08
 17.8k  402
50
Chapter 50
2019-07-10
 18.1k  497
51
Chapter 51
2019-07-15
 16.6k  472
52
Chapter 52
2019-07-17
 16.2k  459
53
Chapter 53
2019-07-22
 17.2k  517
54
Chapter 54
2019-07-22
 16.7k  509
55
Chapter 55
2019-07-22
 16.1k  458
56
Chapter 56
2019-07-22
 17.3k  647
57
Chapter 57
2019-07-22
 15.9k  295
58
Chapter 58
2019-07-22
 17k  512
59
Chapter 59
2019-07-24
 17.2k  648
60
Chapter 60
2019-07-29
 18k  870
61
Chapter 61
2019-07-31
 16.9k  551
62
Chapter 62
2019-08-05
 14.7k  336
63
Chapter 63
2019-08-07
 15.3k  395
64
Chapter 64
2019-08-08
 16.5k  864
65
Chapter 65
2019-08-12
 16.4k  460
66
Chapter 66
2019-08-14
 18k  869
67
Chapter 67
2019-08-15
 18k  530
68
Chapter 68
2019-08-19
 17.3k  528
69
Chapter 69
2019-08-21
 17.5k  1.5k
70
Chapter 70
2019-08-22
 18k  919
71
Chapter 71
2019-08-26
 17.1k  506
72
Chapter 72
2019-08-28
 17.3k  729
73
Chapter 73
2019-08-29
 17k  1.3k
74
Chapter 74
2019-09-02
 16k  386
75
Chapter 75
2019-09-04
 15.8k  299
76
Chapter 76
2019-09-05
 16.8k  607
77
Chapter 77
2019-09-14
 19.2k  1.7k
78
Chapter 78
2019-09-24
 18.1k  823
79
Chapter 79
2019-09-27
 16.5k  475
80
Chapter 80
2019-09-29
 15.4k  277
81
Chapter 81
2019-10-04
 16.7k  1.1k
82
Chapter 82
2019-10-28
 14.8k  480
83
Chapter 83
2019-10-28
 16.5k  370
84
Chapter 84
2019-10-28
 14.2k  507
85
Chapter 85
2019-10-28
 15.6k  1.1k
86
Chapter 86
2019-10-28
 18.8k  1.3k
87
Chapter 87
2019-11-01
 16.4k  422
88
Chapter 88
2019-11-03
 17k  1.3k
89
Chapter 89
2019-11-08
 15k  535
90
Chapter 90
2019-11-10
 16k  959
91
Chapter 91
2019-11-15
 15.9k  878
92
Chapter 92
2019-11-17
 17.9k  1.1k
93
Chapter 93
2019-11-22
 18.8k  2.2k
94
Chapter 94
2019-11-24
 15.7k  526
95
Chapter 95
2019-11-29
 15.4k  465
96
Chapter 96
2019-12-01
 16.6k  787
97
Chapter 97
2019-12-06
 17.3k  602
98
Chapter 98
2019-12-08
 16.3k  645
99
Chapter 99
2019-12-13
 17.1k  650
100
Chapter 100
2019-12-15
 19.3k  1.3k
101
Chapter 101
2019-12-20
 15.8k  454
102
Chapter 102
2019-12-22
 16.5k  860
103
Chapter 103
2019-12-27
 14.9k  336
104
Chapter 104
2019-12-29
 15.6k  751
105
Chapter 105
2020-01-03
 15.8k  810
106
Chapter 106
2020-01-10
 15.4k  695
107
Chapter 107
2020-01-12
 15.7k  558
108
Chapter 108
2020-01-17
 16k  610
109
Chapter 109
2020-01-19
 17k  829
110
Chapter 110
2020-01-24
 16.9k  1.2k
111
Chapter 111
2020-01-26
 16.2k  825
112
Chapter 112
2020-01-31
 15.4k  506
113
Chapter 113
2020-02-02
 16.8k  1.1k
114
Chapter 114
2020-02-07
 16.7k  784
115
Chapter 115
2020-02-09
 17.6k  1.2k
116
Chapter 116
2020-02-14
 15.2k  884
117
Chapter 117
2020-02-16
 14.7k  1.1k
118
Chapter 118
2020-02-21
 14.3k  847
119
Chapter 119
2020-02-23
 15.2k  2.2k
120
Chapter 120
2020-02-28
 15.5k  1.2k
121
Chapter 121
2020-03-01
 14.8k  1.5k
122
Chapter 122
2020-03-06
 14.7k  1.5k
123
Chapter 123
2020-03-08
 15.4k  1.3k
124
Chapter 124
2020-03-13
 15.7k  1.3k
125
Chapter 125
2020-03-15
 15.6k  1.4k
126
Chapter 126
2020-03-20
 15.3k  1.8k
127
Chapter 127
2020-03-22
 14.5k  676
128
Chapter 128
2020-03-27
 14k  640
129
Chapter 129
2020-03-29
 14.3k  1.1k
130
Chapter 130
2020-04-03
 14.8k  1k
131
Chapter 131
2020-04-05
 16.7k  1.5k
132
Chapter 132
2020-04-10
 15.1k  699
133
Chapter 133
2020-04-12
 17k  730
134
Chapter 134
2020-04-17
 17.4k  959
135
Chapter 135
2020-04-19
 15.6k  845
136
Chapter 136
2020-04-24
 15.2k  689
137
Chapter 137
2020-04-26
 15.1k  795
138
Chapter 138
2020-05-01
 15.4k  824
139
Chapter 139
2020-05-03
 15.3k  813
140
Chapter 140
2020-05-08
 14.8k  548
141
Chapter 141
2020-05-10
 15k  452
142
Chapter 142
2020-05-15
 13.3k  562
143
Chapter 143
2020-05-17
 15.1k  858
144
Chapter 144
2020-05-22
 15.7k  430
145
Chapter 145
2020-05-24
 14.2k  468
146
Chapter 146
2020-05-29
 15k  581
147
Chapter 147
2020-05-31
 14.4k  552
148
Chapter 148
2020-06-05
 13.6k  334
149
Chapter 149
2020-06-07
 15.2k  608
150
Chapter 150
2020-06-12
 14.1k  996
151
Chapter 151
2020-06-14
 14k  583
152
Chapter 152
2020-06-19
 13k  306
153
Chapter 153
2020-06-21
 12.6k  334
154
Chapter 154
2020-06-26
 12.7k  243
155
Chapter 155
2020-06-28
 12.7k  409
156
Chapter 156
2020-07-03
 11.6k  497
157
Chapter 157
2020-07-05
 12.8k  346
158
Chapter 158
2020-07-10
 11.9k  326
159
Chapter 159
2020-07-12
 12.7k  535
160
Chapter 160
2020-07-17
 12.1k  356
161
Chapter 161
2020-07-19
 12k  767
162
Chapter 162
2020-07-24
 11.6k  684
163
Chapter 163
2020-07-26
 12.2k  505
164
Chapter 164
2020-07-31
 11.7k  400
165
Chapter 165
2020-08-02
 12k  249
166
Chapter 166
2020-08-07
 10.9k  206
167
Chapter 167
2020-08-09
 11.9k  835
168
Chapter 168
2020-08-14
 12.9k  823
169
Chapter 169
2020-08-16
 14.2k  673
170
Chapter 170
2020-08-21
 13.2k  369
171
Chapter 171
2020-08-23
 12.4k  542
172
Chapter 172
2020-08-28
 13k  521
173
Chapter 173
2020-08-30
 13.7k  628
174
Chapter 174
2020-09-04
 11.1k  258
175
Chapter 175
2020-09-06
 11k  401
176
Chapter 176
2020-09-11
 10.6k  209
177
Chapter 177
2020-09-13
 11k  254
178
Chapter 178
2020-09-18
 11.3k  152
179
Chapter 179
2020-09-20
 11.8k  352
180
Chapter 180
2020-09-25
 12k  306
181
Chapter 181
2020-09-27
 12.2k  374
182
Chapter 182
2020-10-02
 10.7k  287
183
Chapter 183
2020-10-04
 11.4k  197
184
Chapter 184
2020-10-09
 11.3k  190
185
Chapter 185
2020-10-11
 11.4k  328
186
Chapter 186
2020-10-16
 9.2k  181
187
Chapter 187
2020-10-18
 9.9k  201
188
Chapter 188
2020-10-23
 9.8k  188
189
Chapter 189
2020-10-25
 11.5k  476
190
Chapter 190
2020-10-30
 11.1k  219
191
Chapter 191
2020-11-01
 9.5k  166
192
Chapter 192
2020-11-06
 9.3k  124
193
Chapter 193
2020-11-08
 9.5k  178
194
Chapter 194
2020-11-13
 8.7k  159
195
Chapter 195
2020-11-15
 9.1k  129
196
Chapter 196
2020-11-20
 11.5k  299
197
Chapter 197
2020-11-22
 9.9k  242
198
Chapter 198
2020-11-27
 9k  193
199
Chapter 199
2020-11-29
 9.6k  345
200
Chapter 200
2020-12-04
 9.5k  212
201
Chapter 201
2020-12-06
 9.3k  206
202
Chapter 202
2020-12-11
 9.5k  230
203
Chapter 203
2020-12-13
 8.7k  207
204
Chapter 204
2020-12-18
 9k  270
205
Chapter 205
2020-12-20
 8.4k  251
206
Chapter 206
2020-12-25
 7.9k  106
207
Chapter 207
2020-12-27
 8.2k  121
208
Chapter 208
2021-01-01
 8.1k  119
209
Chapter 209
2021-01-03
 9k  102
210
Chapter 210
2021-01-08
 8.4k  101
211
Chapter 211
2021-01-10
 8.5k  146
212
Chapter 212
2021-01-15
 9k  394
213
Chapter 213
2021-01-17
 9.3k  370
214
Chapter 214
2021-01-22
 8.7k  206
215
Chapter 215
2021-01-24
 9.1k  412
216
Chapter 216
2021-01-29
 8.7k  304
217
Chapter 217
2021-01-31
 8.9k  265
218
Chapter 218
2021-02-05
 8.7k  238
219
Chapter 219
2021-02-07
 9.2k  297
220
Chapter 220
2021-02-12
 8.3k  274
221
Chapter 221
2021-02-14
 8.5k  441
222
Chapter 222
2021-02-19
 8.2k  393
223
Chapter 223
2021-02-21
 8.5k  357
224
Chapter 224
2021-02-26
 8k  191
225
Chapter 225
2021-02-28
 8.5k  286
226
Chapter 226
2021-03-05
 8k  196
227
Chapter 227
2021-03-07
 8.2k  247
228
Chapter 228
2021-03-12
 7.7k  453
229
Chapter 229
2021-03-14
 8.2k  534
230
Chapter 230
2021-03-19
 8.2k  268
231
Chapter 231
2021-03-21
 8.6k  244
232
Chapter 232
2021-03-26
 8.6k  256
233
Chapter 233
2021-03-28
 9.2k  439
234
Chapter 234
2021-04-02
 8.4k  340
235
Chapter 235
2021-04-04
 8.1k  289
236
Chapter 236
2021-04-09
 7.6k  295
237
Chapter 237
2021-04-11
 7.7k  332
238
Chapter 238
2021-04-16
 7.4k  285
239
Chapter 239
2021-04-18
 7.2k  371
240
Chapter 240
2021-04-23
 7k  237
241
Chapter 241
2021-04-25
 7.2k  269
242
Chapter 242
2021-04-30
 7.8k  272
243
Chapter 243
2021-05-02
 7.9k  306
244
Chapter 244
2021-05-07
 7.7k  263
245
Chapter 245
2021-05-09
 8.1k  342
246
Chapter 246
2021-05-14
 7.1k  223
247
Chapter 247
2021-05-16
 7.7k  304
248
Chapter 248
2021-05-21
 7.7k  333
249
Chapter 249
2021-05-23
 13.1k  1.1k
Đề xuất liên quan
Hoa Khôi Vương Bài
Hoa Khôi Vương Bài
Trường học/Tình yêu/Đã Full
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Sảng văn/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Số mệnh/419/Gái ngoan
Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Tình yêu/Tổng tài
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play