Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài (Phần 2)
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài (Phần 2)
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài (Phần 2)
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài / Đang cập nhật / Cưới trước yêu sau / Ngược / Nữ cường / Báo thù / Drama / Hôn nhân hợp đồng / Bá đạo / Nham hiểm
160.7M
4.8
Tên tác giả: Yoolook Culture

Thẩm Tư Tuyền cài bẫy quý công tử hào môn Tần Dịch Thần, trở thành vợ của anh, cô muốn mượn thân phận này đoạt lại sản nghiệp gia đình, nhưng mọi thứ liệu có như cô mong muốn? Truyện này do Yoolook Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 249 chương    /    (152479)
 Đã cập nhật 249 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-03-16
 39.5k  3.3k
2
Chapter 2
2019-03-16
 26.4k  1.1k
3
Chapter 3
2019-03-16
 23.4k  818
4
Chapter 4
2019-03-16
 22.1k  414
5
Chapter 5
2019-03-16
 22.1k  676
6
Chapter 6
2019-03-16
 22.1k  1.2k
7
Chapter 7
2019-03-16
 19.1k  527
8
Chapter 8
2019-03-16
 18.9k  300
9
Chapter 9
2019-03-16
 19.3k  375
10
Chapter 10
2019-03-16
 19k  278
11
Chapter 11
2019-03-17
 21.3k  660
12
Chapter 12
2019-03-23
 19.1k  907
13
Chapter 13
2019-03-24
 22.3k  1.5k
14
Chapter 14
2019-03-30
 18.5k  342
15
Chapter 15
2019-03-31
 19.9k  640
16
Chapter 16
2019-04-06
 19.8k  348
17
Chapter 17
2019-04-07
 21.9k  737
18
Chapter 18
2019-04-12
 18.3k  584
19
Chapter 19
2019-04-13
 18.6k  601
20
Chapter 20
2019-04-14
 20.5k  1.1k
21
Chapter 21
2019-04-19
 19.2k  991
22
Chapter 22
2019-04-20
 19.6k  735
23
Chapter 23
2019-04-21
 17.8k  491
24
Chapter 24
2019-04-26
 16.4k  620
25
Chapter 25
2019-04-27
 17.9k  478
26
Chapter 26
2019-04-28
 16.9k  537
27
Chapter 27
2019-05-03
 18.4k  657
28
Chapter 28
2019-05-04
 18.4k  414
29
Chapter 29
2019-05-05
 20.6k  738
30
Chapter 30
2019-05-10
 20.6k  832
31
Chapter 31
2019-05-11
 21.4k  870
32
Chapter 32
2019-05-12
 20.6k  687
33
Chapter 33
2019-05-17
 19.8k  1.4k
34
Chapter 34
2019-05-18
 18k  518
35
Chapter 35
2019-05-19
 19.2k  742
36
Chapter 36
2019-05-24
 19k  828
37
Chapter 37
2019-06-05
 19.2k  1.2k
38
Chapter 38
2019-07-03
 19.5k  951
39
Chapter 39
2019-07-05
 17.9k  528
40
Chapter 40
2019-07-05
 17.6k  549
41
Chapter 41
2019-07-05
 16.8k  314
42
Chapter 42
2019-07-05
 18.9k  716
43
Chapter 43
2019-07-05
 18.4k  1.3k
44
Chapter 44
2019-07-05
 16.5k  686
45
Chapter 45
2019-07-05
 16.9k  386
46
Chapter 46
2019-07-05
 17.6k  357
47
Chapter 47
2019-07-05
 17.7k  478
48
Chapter 48
2019-07-05
 19.7k  1.7k
49
Chapter 49
2019-07-08
 18.1k  407
50
Chapter 50
2019-07-10
 18.4k  501
51
Chapter 51
2019-07-15
 16.9k  479
52
Chapter 52
2019-07-17
 16.5k  462
53
Chapter 53
2019-07-22
 17.5k  524
54
Chapter 54
2019-07-22
 17k  514
55
Chapter 55
2019-07-22
 16.4k  466
56
Chapter 56
2019-07-22
 17.6k  656
57
Chapter 57
2019-07-22
 16.2k  301
58
Chapter 58
2019-07-22
 17.3k  516
59
Chapter 59
2019-07-24
 17.5k  657
60
Chapter 60
2019-07-29
 18.3k  879
61
Chapter 61
2019-07-31
 17.2k  557
62
Chapter 62
2019-08-05
 15k  342
63
Chapter 63
2019-08-07
 15.6k  397
64
Chapter 64
2019-08-08
 16.7k  872
65
Chapter 65
2019-08-12
 16.7k  465
66
Chapter 66
2019-08-14
 18.3k  877
67
Chapter 67
2019-08-15
 18.3k  534
68
Chapter 68
2019-08-19
 17.6k  529
69
Chapter 69
2019-08-21
 17.8k  1.5k
70
Chapter 70
2019-08-22
 18.3k  927
71
Chapter 71
2019-08-26
 17.4k  508
72
Chapter 72
2019-08-28
 17.6k  732
73
Chapter 73
2019-08-29
 17.3k  1.4k
74
Chapter 74
2019-09-02
 16.2k  388
75
Chapter 75
2019-09-04
 16.1k  303
76
Chapter 76
2019-09-05
 17.1k  611
77
Chapter 77
2019-09-14
 19.5k  1.8k
78
Chapter 78
2019-09-24
 18.4k  825
79
Chapter 79
2019-09-27
 16.8k  481
80
Chapter 80
2019-09-29
 15.7k  279
81
Chapter 81
2019-10-04
 17k  1.1k
82
Chapter 82
2019-10-28
 15k  489
83
Chapter 83
2019-10-28
 16.8k  375
84
Chapter 84
2019-10-28
 14.5k  513
85
Chapter 85
2019-10-28
 15.8k  1.1k
86
Chapter 86
2019-10-28
 19.1k  1.3k
87
Chapter 87
2019-11-01
 16.7k  426
88
Chapter 88
2019-11-03
 17.3k  1.3k
89
Chapter 89
2019-11-08
 15.3k  538
90
Chapter 90
2019-11-10
 16.2k  974
91
Chapter 91
2019-11-15
 16.2k  886
92
Chapter 92
2019-11-17
 18.2k  1.1k
93
Chapter 93
2019-11-22
 19.1k  2.3k
94
Chapter 94
2019-11-24
 16k  532
95
Chapter 95
2019-11-29
 15.7k  466
96
Chapter 96
2019-12-01
 16.9k  792
97
Chapter 97
2019-12-06
 17.5k  608
98
Chapter 98
2019-12-08
 16.6k  654
99
Chapter 99
2019-12-13
 17.4k  654
100
Chapter 100
2019-12-15
 19.6k  1.3k
101
Chapter 101
2019-12-20
 16.1k  458
102
Chapter 102
2019-12-22
 16.8k  863
103
Chapter 103
2019-12-27
 15.2k  341
104
Chapter 104
2019-12-29
 15.8k  751
105
Chapter 105
2020-01-03
 16.1k  811
106
Chapter 106
2020-01-10
 15.7k  697
107
Chapter 107
2020-01-12
 16k  562
108
Chapter 108
2020-01-17
 16.3k  612
109
Chapter 109
2020-01-19
 17.3k  837
110
Chapter 110
2020-01-24
 17.2k  1.2k
111
Chapter 111
2020-01-26
 16.5k  828
112
Chapter 112
2020-01-31
 15.6k  509
113
Chapter 113
2020-02-02
 17.1k  1.1k
114
Chapter 114
2020-02-07
 16.9k  790
115
Chapter 115
2020-02-09
 17.8k  1.2k
116
Chapter 116
2020-02-14
 15.4k  894
117
Chapter 117
2020-02-16
 14.9k  1.1k
118
Chapter 118
2020-02-21
 14.5k  856
119
Chapter 119
2020-02-23
 15.5k  2.2k
120
Chapter 120
2020-02-28
 15.8k  1.2k
121
Chapter 121
2020-03-01
 15k  1.5k
122
Chapter 122
2020-03-06
 14.9k  1.5k
123
Chapter 123
2020-03-08
 15.6k  1.3k
124
Chapter 124
2020-03-13
 15.9k  1.3k
125
Chapter 125
2020-03-15
 15.8k  1.4k
126
Chapter 126
2020-03-20
 15.5k  1.8k
127
Chapter 127
2020-03-22
 14.7k  682
128
Chapter 128
2020-03-27
 14.2k  646
129
Chapter 129
2020-03-29
 14.5k  1.1k
130
Chapter 130
2020-04-03
 15k  1k
131
Chapter 131
2020-04-05
 16.9k  1.5k
132
Chapter 132
2020-04-10
 15.3k  702
133
Chapter 133
2020-04-12
 17.2k  730
134
Chapter 134
2020-04-17
 17.6k  963
135
Chapter 135
2020-04-19
 15.9k  845
136
Chapter 136
2020-04-24
 15.4k  690
137
Chapter 137
2020-04-26
 15.4k  796
138
Chapter 138
2020-05-01
 15.7k  829
139
Chapter 139
2020-05-03
 15.6k  816
140
Chapter 140
2020-05-08
 15.1k  551
141
Chapter 141
2020-05-10
 15.2k  454
142
Chapter 142
2020-05-15
 13.6k  571
143
Chapter 143
2020-05-17
 15.3k  862
144
Chapter 144
2020-05-22
 16k  439
145
Chapter 145
2020-05-24
 14.4k  470
146
Chapter 146
2020-05-29
 15.2k  588
147
Chapter 147
2020-05-31
 14.6k  555
148
Chapter 148
2020-06-05
 13.8k  341
149
Chapter 149
2020-06-07
 15.4k  620
150
Chapter 150
2020-06-12
 14.4k  1k
151
Chapter 151
2020-06-14
 14.2k  592
152
Chapter 152
2020-06-19
 13.3k  312
153
Chapter 153
2020-06-21
 12.8k  342
154
Chapter 154
2020-06-26
 12.9k  250
155
Chapter 155
2020-06-28
 12.9k  412
156
Chapter 156
2020-07-03
 11.8k  504
157
Chapter 157
2020-07-05
 13k  347
158
Chapter 158
2020-07-10
 12.1k  330
159
Chapter 159
2020-07-12
 12.9k  541
160
Chapter 160
2020-07-17
 12.3k  356
161
Chapter 161
2020-07-19
 12.2k  770
162
Chapter 162
2020-07-24
 11.8k  685
163
Chapter 163
2020-07-26
 12.4k  508
164
Chapter 164
2020-07-31
 11.9k  399
165
Chapter 165
2020-08-02
 12.2k  248
166
Chapter 166
2020-08-07
 11.1k  207
167
Chapter 167
2020-08-09
 12.1k  837
168
Chapter 168
2020-08-14
 13.1k  828
169
Chapter 169
2020-08-16
 14.4k  675
170
Chapter 170
2020-08-21
 13.4k  371
171
Chapter 171
2020-08-23
 12.6k  546
172
Chapter 172
2020-08-28
 13.2k  523
173
Chapter 173
2020-08-30
 13.9k  631
174
Chapter 174
2020-09-04
 11.3k  260
175
Chapter 175
2020-09-06
 11.2k  405
176
Chapter 176
2020-09-11
 10.8k  210
177
Chapter 177
2020-09-13
 11.2k  256
178
Chapter 178
2020-09-18
 11.5k  152
179
Chapter 179
2020-09-20
 12k  356
180
Chapter 180
2020-09-25
 12.2k  310
181
Chapter 181
2020-09-27
 12.5k  381
182
Chapter 182
2020-10-02
 10.9k  298
183
Chapter 183
2020-10-04
 11.6k  197
184
Chapter 184
2020-10-09
 11.6k  196
185
Chapter 185
2020-10-11
 11.6k  331
186
Chapter 186
2020-10-16
 9.4k  183
187
Chapter 187
2020-10-18
 10.1k  204
188
Chapter 188
2020-10-23
 10k  193
189
Chapter 189
2020-10-25
 11.8k  487
190
Chapter 190
2020-10-30
 11.4k  226
191
Chapter 191
2020-11-01
 9.7k  172
192
Chapter 192
2020-11-06
 9.5k  125
193
Chapter 193
2020-11-08
 9.7k  181
194
Chapter 194
2020-11-13
 8.9k  163
195
Chapter 195
2020-11-15
 9.3k  132
196
Chapter 196
2020-11-20
 11.7k  303
197
Chapter 197
2020-11-22
 10.1k  246
198
Chapter 198
2020-11-27
 9.2k  198
199
Chapter 199
2020-11-29
 9.8k  353
200
Chapter 200
2020-12-04
 9.7k  215
201
Chapter 201
2020-12-06
 9.5k  209
202
Chapter 202
2020-12-11
 9.7k  236
203
Chapter 203
2020-12-13
 8.9k  215
204
Chapter 204
2020-12-18
 9.2k  273
205
Chapter 205
2020-12-20
 8.6k  259
206
Chapter 206
2020-12-25
 8.1k  108
207
Chapter 207
2020-12-27
 8.4k  123
208
Chapter 208
2021-01-01
 8.3k  120
209
Chapter 209
2021-01-03
 9.1k  104
210
Chapter 210
2021-01-08
 8.6k  102
211
Chapter 211
2021-01-10
 8.7k  147
212
Chapter 212
2021-01-15
 9.2k  397
213
Chapter 213
2021-01-17
 9.6k  378
214
Chapter 214
2021-01-22
 8.9k  210
215
Chapter 215
2021-01-24
 9.3k  423
216
Chapter 216
2021-01-29
 8.9k  309
217
Chapter 217
2021-01-31
 9.1k  266
218
Chapter 218
2021-02-05
 8.9k  241
219
Chapter 219
2021-02-07
 9.4k  298
220
Chapter 220
2021-02-12
 8.5k  281
221
Chapter 221
2021-02-14
 8.7k  443
222
Chapter 222
2021-02-19
 8.4k  400
223
Chapter 223
2021-02-21
 8.7k  361
224
Chapter 224
2021-02-26
 8.3k  194
225
Chapter 225
2021-02-28
 8.7k  290
226
Chapter 226
2021-03-05
 8.2k  198
227
Chapter 227
2021-03-07
 8.5k  247
228
Chapter 228
2021-03-12
 7.9k  461
229
Chapter 229
2021-03-14
 8.4k  546
230
Chapter 230
2021-03-19
 8.4k  272
231
Chapter 231
2021-03-21
 8.9k  245
232
Chapter 232
2021-03-26
 8.8k  259
233
Chapter 233
2021-03-28
 9.4k  446
234
Chapter 234
2021-04-02
 8.7k  345
235
Chapter 235
2021-04-04
 8.4k  296
236
Chapter 236
2021-04-09
 7.9k  302
237
Chapter 237
2021-04-11
 7.9k  338
238
Chapter 238
2021-04-16
 7.6k  293
239
Chapter 239
2021-04-18
 7.5k  377
240
Chapter 240
2021-04-23
 7.2k  243
241
Chapter 241
2021-04-25
 7.4k  274
242
Chapter 242
2021-04-30
 8k  277
243
Chapter 243
2021-05-02
 8.2k  318
244
Chapter 244
2021-05-07
 8k  270
245
Chapter 245
2021-05-09
 8.4k  347
246
Chapter 246
2021-05-14
 7.4k  224
247
Chapter 247
2021-05-16
 7.9k  307
248
Chapter 248
2021-05-21
 8k  341
249
Chapter 249
2021-05-23
 13.7k  1.3k
Đề xuất liên quan
Hoa Khôi Vương Bài
Hoa Khôi Vương Bài
Trường học/Tình yêu/Đã Full
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Nữ cường/Drama/Có em bé/Nữ giả nam trang/419/Chiếm hữu cao/Đặc công
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gặp gỡ cẩu huyết/419/Chiếm hữu cao
Manh Thê Đắt Giá Của Tổng Tài
Manh Thê Đắt Giá Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Số mệnh/Ngạo mạn/Nghe lời
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play