Hoa Khôi Vương Bài
Hoa Khôi Vương Bài
Hoa Khôi Vương Bài
Đã Full
Trường học / Tình yêu / Đã Full
313.8M
4.8
Tên tác giả: Yoolook Culture

Hắn - kẻ đã cướp đi nụ hôn đầu của cô, kẻ cố ý cản trở cô theo đuổi soái ca, kẻ mê gái bất lịch sự, để rồi xem hắn có gì hay ho. Đấu trí đấu dũng, thấy chiêu - hủy chiêu, người thắng làm vua, người thua? Làm ấm giường!... Truyện này do Yoolook Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 349 chương    /    (217490)
 Đã cập nhật 349 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-03-04
 62.2k  4.1k
2
Chapter 2
2019-03-04
 45.8k  2.4k
3
Chapter 3
2019-03-04
 39.3k  1.1k
4
Chapter 4
2019-03-04
 36.8k  1.3k
5
Chapter 5
2019-03-04
 34.9k  1.2k
6
Chapter 6
2019-03-04
 28.9k  461
7
Chapter 7
2019-03-04
 29.8k  1.3k
8
Chapter 8
2019-03-04
 30k  1k
9
Chapter 9
2019-03-04
 33.8k  1.9k
10
Chapter 10
2019-03-04
 30.7k  521
11
Chapter 11
2019-03-05
 31.5k  895
12
Chapter 12
2019-03-06
 29.2k  538
13
Chapter 13
2019-03-07
 29.3k  700
14
Chapter 14
2019-03-08
 27.4k  677
15
Chapter 15
2019-03-09
 28.6k  726
16
Chapter 16
2019-03-10
 29.5k  1.2k
17
Chapter 17
2019-03-11
 28.8k  923
18
Chapter 18
2019-03-12
 27k  551
19
Chapter 19
2019-03-13
 25.5k  368
20
Chapter 20
2019-03-14
 25.8k  635
21
Chapter 21
2019-03-15
 25.6k  209
22
Chapter 22
2019-03-16
 29.6k  1.4k
23
Chapter 23
2019-03-16
 28.4k  1.4k
24
Chapter 24
2019-03-16
 28.9k  1k
25
Chapter 25
2019-03-16
 26.4k  615
26
Chapter 26
2019-03-16
 25.6k  774
27
Chapter 27
2019-03-16
 25.5k  588
28
Chapter 28
2019-03-16
 25.1k  771
29
Chapter 29
2019-03-16
 25.8k  2.3k
30
Chapter 30
2019-03-16
 25.4k  749
31
Chapter 31
2019-03-16
 25.8k  449
32
Chapter 32
2019-03-16
 28.3k  1.2k
33
Chapter 33
2019-03-16
 24.1k  504
34
Chapter 34
2019-03-16
 23k  683
35
Chapter 35
2019-03-16
 24.2k  931
36
Chapter 36
2019-03-16
 23.4k  360
37
Chapter 37
2019-03-16
 24.6k  463
38
Chapter 38
2019-03-16
 23.6k  336
39
Chapter 39
2019-03-16
 24.8k  1.1k
40
Chapter 40
2019-03-16
 24.6k  856
41
Chapter 41
2019-03-16
 23.4k  469
42
Chapter 42
2019-03-16
 23.7k  869
43
Chapter 43
2019-03-16
 22.2k  490
44
Chapter 44
2019-03-16
 21k  586
45
Chapter 45
2019-03-16
 20.3k  251
46
Chapter 46
2019-03-16
 19.2k  184
47
Chapter 47
2019-03-16
 19.9k  224
48
Chapter 48
2019-03-16
 19.5k  389
49
Chapter 49
2019-03-16
 19.5k  487
50
Chapter 50
2019-03-16
 18.7k  315
51
Chapter 51
2019-03-16
 20.6k  501
52
Chapter 52
2019-03-16
 21.2k  552
53
Chapter 53
2019-03-16
 19.1k  419
54
Chapter 54
2019-03-16
 19k  510
55
Chapter 55
2019-03-16
 19.7k  468
56
Chapter 56
2019-03-16
 20.3k  407
57
Chapter 57
2019-03-16
 20.6k  449
58
Chapter 58
2019-03-16
 19k  580
59
Chapter 59
2019-03-16
 19.3k  1.2k
60
Chapter 60
2019-03-16
 19.6k  1.7k
61
Chapter 61
2019-03-16
 20.9k  2k
62
Chapter 62
2019-03-16
 20.9k  2.6k
63
Chapter 63
2019-03-17
 20k  2.2k
64
Chapter 64
2019-03-18
 22.1k  1.6k
65
Chapter 65
2019-03-19
 19.4k  668
66
Chapter 66
2019-03-20
 20k  418
67
Chapter 67
2019-03-21
 19k  336
68
Chapter 68
2019-03-22
 20.5k  1.3k
69
Chapter 69
2019-03-23
 20.8k  637
70
Chapter 70
2019-03-24
 20.5k  792
71
Chapter 71
2019-03-25
 19.6k  700
72
Chapter 72
2019-03-26
 21.1k  595
73
Chapter 73
2019-03-27
 21.2k  437
74
Chapter 74
2019-03-28
 21.5k  419
75
Chapter 75
2019-03-29
 20.1k  310
76
Chapter 76
2019-03-30
 20.3k  354
77
Chapter 77
2019-03-31
 21.6k  542
78
Chapter 78
2019-04-01
 22.5k  1k
79
Chapter 79
2019-04-02
 22.6k  778
80
Chapter 80
2019-04-03
 22.5k  699
81
Chapter 81
2019-04-04
 21.5k  853
82
Chapter 82
2019-04-05
 18.9k  242
83
Chapter 83
2019-04-06
 17.7k  787
84
Chapter 84
2019-04-07
 18.2k  1.1k
85
Chapter 85
2019-04-08
 17.9k  871
86
Chapter 86
2019-04-09
 21k  1.3k
87
Chapter 87
2019-04-10
 21.3k  681
88
Chapter 88
2019-04-11
 20.5k  461
89
Chapter 89
2019-04-12
 18.7k  1k
90
Chapter 90
2019-04-13
 17.5k  978
91
Chapter 91
2019-04-14
 18.5k  1.3k
92
Chapter 92
2019-04-15
 16.9k  661
93
Chapter 93
2019-04-16
 18.6k  2k
94
Chapter 94
2019-04-17
 18.8k  977
95
Chapter 95
2019-04-18
 19.2k  1.1k
96
Chapter 96
2019-04-19
 18.3k  1.4k
97
Chapter 97
2019-04-20
 18.3k  1.2k
98
Chapter 98
2019-04-21
 18.6k  524
99
Chapter 99
2019-04-22
 18.5k  550
100
Chapter 100
2019-04-23
 18.2k  235
101
Chapter 101
2019-04-24
 17.9k  227
102
Chapter 102
2019-04-25
 17.6k  339
103
Chapter 103
2019-04-26
 18k  270
104
Chapter 104
2019-04-27
 19.3k  439
105
Chapter 105
2019-04-28
 18.4k  712
106
Chapter 106
2019-04-29
 18.9k  354
107
Chapter 107
2019-04-30
 19.4k  799
108
Chapter 108
2019-05-01
 18.9k  839
109
Chapter 109
2019-05-02
 17.6k  724
110
Chapter 110
2019-05-03
 20.2k  655
111
Chapter 111
2019-05-04
 20.9k  707
112
Chapter 112
2019-05-05
 18k  787
113
Chapter 113
2019-05-06
 18.1k  315
114
Chapter 114
2019-05-07
 18.6k  382
115
Chapter 115
2019-05-08
 17.3k  337
116
Chapter 116
2019-05-09
 17.5k  317
117
Chapter 117
2019-05-10
 16.9k  276
118
Chapter 118
2019-05-11
 16.6k  482
119
Chapter 119
2019-05-12
 17.3k  546
120
Chapter 120
2019-05-13
 21.4k  1.4k
121
Chapter 121
2019-05-14
 18.8k  502
122
Chapter 122
2019-05-15
 18.4k  406
123
Chapter 123
2019-05-16
 18.7k  568
124
Chapter 124
2019-05-17
 17.6k  285
125
Chapter 125
2019-05-18
 16.5k  315
126
Chapter 126
2019-05-19
 17.5k  584
127
Chapter 127
2019-05-20
 18.4k  532
128
Chapter 128
2019-05-21
 17.4k  441
129
Chapter 129
2019-05-22
 17k  388
130
Chapter 130
2019-05-23
 17.1k  279
131
Chapter 131
2019-05-24
 18.1k  567
132
Chapter 132
2019-05-25
 17.4k  723
133
Chapter 133
2019-05-26
 18.1k  564
134
Chapter 134
2019-05-27
 15.7k  191
135
Chapter 135
2019-05-28
 16.3k  299
136
Chapter 136
2019-05-29
 16.9k  249
137
Chapter 137
2019-05-30
 18.3k  797
138
Chapter 138
2019-05-31
 18k  959
139
Chapter 139
2019-06-01
 18.7k  1k
140
Chapter 140
2019-06-02
 18.8k  550
141
Chapter 141
2019-06-03
 19.2k  520
142
Chapter 142
2019-06-04
 16.2k  277
143
Chapter 143
2019-06-05
 17.9k  546
144
Chapter 144
2019-06-06
 18k  539
145
Chapter 145
2019-06-07
 18.7k  632
146
Chapter 146
2019-06-08
 18.5k  601
147
Chapter 147
2019-06-09
 15k  363
148
Chapter 148
2019-06-10
 15.1k  486
149
Chapter 149
2019-06-11
 15.1k  896
150
Chapter 150
2019-06-12
 15k  415
151
Chapter 151
2019-06-13
 15.6k  923
152
Chapter 152
2019-06-14
 16k  552
153
Chapter 153
2019-06-15
 16.3k  846
154
Chapter 154
2019-06-16
 18k  852
155
Chapter 155
2019-06-17
 18.6k  573
156
Chapter 156
2019-06-18
 17.4k  337
157
Chapter 157
2019-06-19
 16.7k  673
158
Chapter 158
2019-06-20
 17.2k  642
159
Chapter 159
2019-06-21
 18.3k  655
160
Chapter 160
2019-06-22
 17k  454
161
Chapter 161
2019-06-23
 17k  705
162
Chapter 162
2019-06-24
 15.7k  305
163
Chapter 163
2019-06-25
 16.2k  469
164
Chapter 164
2019-06-26
 15.3k  351
165
Chapter 165
2019-06-27
 15.5k  327
166
Chapter 166
2019-06-28
 15.9k  348
167
Chapter 167
2019-06-29
 16.2k  581
168
Chapter 168
2019-06-30
 15.3k  386
169
Chapter 169
2019-07-01
 16.8k  515
170
Chapter 170
2019-07-02
 15.9k  344
171
Chapter 171
2019-07-03
 16k  364
172
Chapter 172
2019-07-04
 15.9k  580
173
Chapter 173
2019-07-05
 16k  823
174
Chapter 174
2019-07-06
 16.1k  673
175
Chapter 175
2019-07-07
 16.7k  3.5k
176
Chapter 176
2019-07-08
 17.8k  1.4k
177
Chapter 177
2019-07-09
 16k  1.4k
178
Chapter 178
2019-07-10
 15.3k  1.5k
179
Chapter 179
2019-07-11
 16.2k  689
180
Chapter 180
2019-07-12
 16.9k  917
181
Chapter 181
2019-07-13
 15.9k  432
182
Chapter 182
2019-07-13
 15.3k  318
183
Chapter 183
2019-07-13
 14.9k  446
184
Chapter 184
2019-07-13
 15.2k  385
185
Chapter 185
2019-07-13
 14.9k  819
186
Chapter 186
2019-07-13
 14.7k  409
187
Chapter 187
2019-07-13
 14.8k  870
188
Chapter 188
2019-07-13
 15.1k  276
189
Chapter 189
2019-07-13
 13.6k  298
190
Chapter 190
2019-07-13
 14.2k  260
191
Chapter 191
2019-07-13
 14.3k  248
192
Chapter 192
2019-07-13
 14.9k  246
193
Chapter 193
2019-07-13
 15.7k  519
194
Chapter 194
2019-07-13
 14.8k  343
195
Chapter 195
2019-07-13
 13.8k  181
196
Chapter 196
2019-07-13
 13.8k  273
197
Chapter 197
2019-07-13
 13.8k  346
198
Chapter 198
2019-07-13
 13.9k  432
199
Chapter 199
2019-07-13
 14k  259
200
Chapter 200
2019-07-13
 14.2k  266
201
Chapter 201
2019-07-13
 16k  540
202
Chapter 202
2019-07-14
 16.9k  573
203
Chapter 203
2019-07-15
 15.8k  434
204
Chapter 204
2019-07-16
 15.6k  373
205
Chapter 205
2019-07-17
 15.4k  457
206
Chapter 206
2019-07-18
 15.1k  361
207
Chapter 207
2019-07-19
 14.9k  381
208
Chapter 208
2019-07-20
 14.2k  319
209
Chapter 209
2019-07-21
 15.5k  326
210
Chapter 210
2019-07-22
 14.4k  538
211
Chapter 211
2019-07-23
 15.6k  507
212
Chapter 212
2019-07-24
 15k  332
213
Chapter 213
2019-07-25
 14.4k  366
214
Chapter 214
2019-07-26
 15k  333
215
Chapter 215
2019-07-27
 15.3k  530
216
Chapter 216
2019-07-27
 13.4k  249
217
Chapter 217
2019-07-27
 13.6k  231
218
Chapter 218
2019-07-27
 14k  137
219
Chapter 219
2019-07-27
 13.3k  267
220
Chapter 220
2019-07-27
 13.6k  205
221
Chapter 221
2019-07-27
 13.6k  157
222
Chapter 222
2019-07-27
 13.2k  202
223
Chapter 223
2019-07-27
 13.1k  283
224
Chapter 224
2019-07-27
 12.8k  139
225
Chapter 225
2019-07-27
 13.5k  184
226
Chapter 226
2019-07-27
 14k  231
227
Chapter 227
2019-07-27
 13.9k  275
228
Chapter 228
2019-07-27
 13.3k  598
229
Chapter 229
2019-07-27
 13.9k  730
230
Chapter 230
2019-07-27
 13.7k  394
231
Chapter 231
2019-07-27
 13.8k  209
232
Chapter 232
2019-07-27
 13.7k  206
233
Chapter 233
2019-07-27
 13.1k  247
234
Chapter 234
2019-07-27
 14.4k  391
235
Chapter 235
2019-07-27
 13.9k  427
236
Chapter 236
2019-07-28
 14.6k  570
237
Chapter 237
2019-07-29
 15.5k  400
238
Chapter 238
2019-07-30
 15.3k  331
239
Chapter 239
2019-07-31
 15.7k  475
240
Chapter 240
2019-08-01
 15.9k  827
241
Chapter 241
2019-08-02
 15.7k  689
242
Chapter 242
2019-08-03
 17.2k  890
243
Chapter 243
2019-08-04
 16.6k  441
244
Chapter 244
2019-08-05
 14.3k  226
245
Chapter 245
2019-08-06
 14.9k  448
246
Chapter 246
2019-08-07
 14.1k  543
247
Chapter 247
2019-08-08
 14.4k  868
248
Chapter 248
2019-08-09
 15.3k  442
249
Chapter 249
2019-08-10
 14.9k  450
250
Chapter 250
2019-08-11
 13.9k  632
251
Chapter 251
2019-08-12
 14.1k  909
252
Chapter 252
2019-08-13
 14.1k  320
253
Chapter 253
2019-08-14
 14.1k  329
254
Chapter 254
2019-08-15
 14.2k  210
255
Chapter 255
2019-08-16
 13.8k  215
256
Chapter 256
2019-08-17
 14.8k  226
257
Chapter 257
2019-08-18
 13.3k  252
258
Chapter 258
2019-08-19
 14.1k  273
259
Chapter 259
2019-08-20
 14.2k  300
260
Chapter 260
2019-08-21
 14.1k  278
261
Chapter 261
2019-08-22
 15k  385
262
Chapter 262
2019-08-23
 14.1k  740
263
Chapter 263
2019-08-24
 14.4k  827
264
Chapter 264
2019-08-25
 14.1k  299
265
Chapter 265
2019-08-26
 13.4k  896
266
Chapter 266
2019-08-27
 14.2k  347
267
Chapter 267
2019-08-28
 15.1k  421
268
Chapter 268
2019-08-29
 13.8k  372
269
Chapter 269
2019-08-30
 14k  255
270
Chapter 270
2019-08-31
 13.6k  282
271
Chapter 271
2019-09-01
 14.2k  323
272
Chapter 272
2019-09-01
 13.9k  340
273
Chapter 273
2019-09-02
 13k  265
274
Chapter 274
2019-09-03
 12.8k  810
275
Chapter 275
2019-09-04
 13k  289
276
Chapter 276
2019-09-05
 12.6k  342
277
Chapter 277
2019-09-06
 12.9k  317
278
Chapter 278
2019-09-07
 13.2k  414
279
Chapter 279
2019-09-08
 14.1k  702
280
Chapter 280
2019-09-09
 14k  656
281
Chapter 281
2019-09-10
 13.3k  307
282
Chapter 282
2019-09-11
 12.8k  158
283
Chapter 283
2019-09-12
 14.2k  869
284
Chapter 284
2019-09-13
 13k  277
285
Chapter 285
2019-09-14
 13.6k  274
286
Chapter 286
2019-09-15
 13.7k  184
287
Chapter 287
2019-09-16
 14.2k  369
288
Chapter 288
2019-09-17
 14.5k  641
289
Chapter 289
2019-09-18
 13.3k  424
290
Chapter 290
2019-09-19
 13.9k  358
291
Chapter 291
2019-09-20
 13.6k  597
292
Chapter 292
2019-09-21
 13.5k  195
293
Chapter 293
2019-09-22
 13.3k  152
294
Chapter 294
2019-09-23
 13.4k  228
295
Chapter 295
2019-09-24
 14.2k  247
296
Chapter 296
2019-09-25
 13.2k  314
297
Chapter 297
2019-09-26
 13.2k  145
298
Chapter 298
2019-09-27
 14.6k  559
299
Chapter 299
2019-09-28
 14.6k  473
300
Chapter 300
2019-09-29
 15.4k  302
301
Chapter 301
2019-09-30
 14k  392
302
Chapter 302
2019-10-01
 13.8k  357
303
Chapter 303
2019-10-02
 13.8k  478
304
Chapter 304
2019-10-03
 14.6k  3.1k
305
Chapter 305
2019-10-04
 12.9k  247
306
Chapter 306
2019-10-05
 12.7k  231
307
Chapter 307
2019-10-06
 14.2k  435
308
Chapter 308
2019-10-07
 15k  592
309
Chapter 309
2019-10-08
 14.1k  325
310
Chapter 310
2019-10-09
 13k  275
311
Chapter 311
2019-10-10
 14.6k  339
312
Chapter 312
2019-10-11
 13.5k  271
313
Chapter 313
2019-10-12
 12.9k  234
314
Chapter 314
2019-10-13
 14.2k  350
315
Chapter 315
2019-10-14
 13.1k  238
316
Chapter 316
2019-10-15
 12.8k  211
317
Chapter 317
2019-10-16
 13.8k  275
318
Chapter 318
2019-10-17
 15.2k  1.4k
319
Chapter 319
2019-10-18
 13.3k  263
320
Chapter 320
2019-10-19
 14.3k  629
321
Chapter 321
2019-10-20
 14k  375
322
Chapter 322
2019-10-21
 14k  245
323
Chapter 323
2019-10-22
 14.4k  542
324
Chapter 324
2019-10-25
 14k  363
325
Chapter 325
2019-10-27
 14.8k  361
326
Chapter 326
2019-10-29
 14.5k  348
327
Chapter 327
2019-11-01
 14.9k  300
328
Chapter 328
2019-11-03
 14.7k  345
329
Chapter 329
2019-11-05
 16.6k  2.7k
330
Chapter 330
2019-11-08
 16.3k  540
331
Chapter 331
2019-11-10
 15.5k  358
332
Chapter 332
2019-11-12
 15.5k  287
333
Chapter 333
2019-11-15
 14.5k  334
334
Chapter 334
2019-11-17
 16k  556
335
Chapter 335
2019-11-17
 14.7k  236
336
Chapter 336
2019-11-17
 13.7k  157
337
Chapter 337
2019-11-17
 14k  336
338
Chapter 338
2019-11-17
 14.9k  324
339
Chapter 339
2019-11-17
 15.2k  349
340
Chapter 340
2019-11-17
 16.5k  452
341
Chapter 341
2019-11-17
 16.1k  419
342
Chapter 342
2019-11-17
 16.3k  367
343
Chapter 343
2019-11-17
 16.9k  355
344
Chapter 344
2019-11-17
 17.9k  362
345
Chapter 345
2019-11-17
 16.3k  370
346
Chapter 346
2019-11-17
 14.8k  786
347
Chapter 347
2019-11-17
 16k  504
348
Chapter 348
2019-11-17
 20.9k  991
349
Chapter 349
2019-11-17
 53.4k  9.4k
Đề xuất liên quan
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Nữ cường/Drama/Có em bé/Nữ giả nam trang/419/Chiếm hữu cao/Đặc công
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gặp gỡ cẩu huyết/419/Chiếm hữu cao
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Số mệnh/419/Gái ngoan
Xin Sẵn Sàng Phục Vụ, Miêu Vương
Xin Sẵn Sàng Phục Vụ, Miêu Vương
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Siêu năng lực/Ngọt sủng/Ma cà rồng/Bá đạo/Dị tộc/Thú cưng
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play