Hoa Khôi Vương Bài
Hoa Khôi Vương Bài
Hoa Khôi Vương Bài
Đã Full
Trường học / Tình yêu / Đã Full
326M
4.8
Tên tác giả: Yoolook Culture

Hắn - kẻ đã cướp đi nụ hôn đầu của cô, kẻ cố ý cản trở cô theo đuổi soái ca, kẻ mê gái bất lịch sự, để rồi xem hắn có gì hay ho. Đấu trí đấu dũng, thấy chiêu - hủy chiêu, người thắng làm vua, người thua? Làm ấm giường!... Truyện này do Yoolook Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 349 chương    /    (221884)
 Đã cập nhật 349 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-03-04
 65.6k  4.3k
2
Chapter 2
2019-03-04
 48.7k  2.5k
3
Chapter 3
2019-03-04
 41.8k  1.2k
4
Chapter 4
2019-03-04
 39.2k  1.4k
5
Chapter 5
2019-03-04
 37.1k  1.3k
6
Chapter 6
2019-03-04
 30.8k  487
7
Chapter 7
2019-03-04
 31.8k  1.3k
8
Chapter 8
2019-03-04
 31.9k  1.1k
9
Chapter 9
2019-03-04
 35.8k  2k
10
Chapter 10
2019-03-04
 32.6k  538
11
Chapter 11
2019-03-05
 33.5k  920
12
Chapter 12
2019-03-06
 31.1k  569
13
Chapter 13
2019-03-07
 31.2k  725
14
Chapter 14
2019-03-08
 29.1k  703
15
Chapter 15
2019-03-09
 30.3k  746
16
Chapter 16
2019-03-10
 31.3k  1.2k
17
Chapter 17
2019-03-11
 30.6k  959
18
Chapter 18
2019-03-12
 28.6k  577
19
Chapter 19
2019-03-13
 27.1k  378
20
Chapter 20
2019-03-14
 27.4k  655
21
Chapter 21
2019-03-15
 27.2k  219
22
Chapter 22
2019-03-16
 31.4k  1.5k
23
Chapter 23
2019-03-16
 30.1k  1.4k
24
Chapter 24
2019-03-16
 30.6k  1.1k
25
Chapter 25
2019-03-16
 27.9k  627
26
Chapter 26
2019-03-16
 27.1k  797
27
Chapter 27
2019-03-16
 27k  613
28
Chapter 28
2019-03-16
 26.7k  800
29
Chapter 29
2019-03-16
 27.2k  2.4k
30
Chapter 30
2019-03-16
 26.9k  775
31
Chapter 31
2019-03-16
 27.3k  454
32
Chapter 32
2019-03-16
 29.9k  1.3k
33
Chapter 33
2019-03-16
 25.5k  522
34
Chapter 34
2019-03-16
 24.3k  706
35
Chapter 35
2019-03-16
 25.6k  950
36
Chapter 36
2019-03-16
 24.7k  380
37
Chapter 37
2019-03-16
 26k  472
38
Chapter 38
2019-03-16
 24.9k  351
39
Chapter 39
2019-03-16
 26.3k  1.1k
40
Chapter 40
2019-03-16
 26k  878
41
Chapter 41
2019-03-16
 24.8k  488
42
Chapter 42
2019-03-16
 25k  907
43
Chapter 43
2019-03-16
 23.5k  511
44
Chapter 44
2019-03-16
 22.2k  607
45
Chapter 45
2019-03-16
 21.5k  260
46
Chapter 46
2019-03-16
 20.3k  187
47
Chapter 47
2019-03-16
 21k  235
48
Chapter 48
2019-03-16
 20.6k  401
49
Chapter 49
2019-03-16
 20.5k  493
50
Chapter 50
2019-03-16
 19.8k  327
51
Chapter 51
2019-03-16
 21.7k  527
52
Chapter 52
2019-03-16
 22.4k  561
53
Chapter 53
2019-03-16
 20.1k  429
54
Chapter 54
2019-03-16
 20k  526
55
Chapter 55
2019-03-16
 20.8k  482
56
Chapter 56
2019-03-16
 21.4k  424
57
Chapter 57
2019-03-16
 21.7k  457
58
Chapter 58
2019-03-16
 20k  594
59
Chapter 59
2019-03-16
 20.3k  1.2k
60
Chapter 60
2019-03-16
 20.6k  1.8k
61
Chapter 61
2019-03-16
 22k  2k
62
Chapter 62
2019-03-16
 22.1k  2.7k
63
Chapter 63
2019-03-17
 21.1k  2.2k
64
Chapter 64
2019-03-18
 23.3k  1.7k
65
Chapter 65
2019-03-19
 20.4k  676
66
Chapter 66
2019-03-20
 21k  425
67
Chapter 67
2019-03-21
 20.1k  341
68
Chapter 68
2019-03-22
 21.6k  1.4k
69
Chapter 69
2019-03-23
 21.8k  654
70
Chapter 70
2019-03-24
 21.5k  795
71
Chapter 71
2019-03-25
 20.6k  710
72
Chapter 72
2019-03-26
 22.2k  607
73
Chapter 73
2019-03-27
 22.4k  448
74
Chapter 74
2019-03-28
 22.6k  432
75
Chapter 75
2019-03-29
 21.2k  315
76
Chapter 76
2019-03-30
 21.4k  356
77
Chapter 77
2019-03-31
 22.7k  546
78
Chapter 78
2019-04-01
 23.7k  1.1k
79
Chapter 79
2019-04-02
 23.8k  790
80
Chapter 80
2019-04-03
 23.7k  728
81
Chapter 81
2019-04-04
 22.6k  872
82
Chapter 82
2019-04-05
 20k  244
83
Chapter 83
2019-04-06
 18.7k  802
84
Chapter 84
2019-04-07
 19.1k  1.1k
85
Chapter 85
2019-04-08
 18.8k  881
86
Chapter 86
2019-04-09
 22.1k  1.4k
87
Chapter 87
2019-04-10
 22.4k  694
88
Chapter 88
2019-04-11
 21.5k  468
89
Chapter 89
2019-04-12
 19.6k  1k
90
Chapter 90
2019-04-13
 18.5k  997
91
Chapter 91
2019-04-14
 19.5k  1.3k
92
Chapter 92
2019-04-15
 17.8k  665
93
Chapter 93
2019-04-16
 19.6k  2k
94
Chapter 94
2019-04-17
 19.9k  993
95
Chapter 95
2019-04-18
 20.2k  1.1k
96
Chapter 96
2019-04-19
 19.2k  1.4k
97
Chapter 97
2019-04-20
 19.3k  1.2k
98
Chapter 98
2019-04-21
 19.6k  533
99
Chapter 99
2019-04-22
 19.5k  557
100
Chapter 100
2019-04-23
 19.1k  242
101
Chapter 101
2019-04-24
 18.8k  228
102
Chapter 102
2019-04-25
 18.6k  346
103
Chapter 103
2019-04-26
 18.9k  273
104
Chapter 104
2019-04-27
 20.4k  448
105
Chapter 105
2019-04-28
 19.4k  722
106
Chapter 106
2019-04-29
 19.9k  360
107
Chapter 107
2019-04-30
 20.5k  833
108
Chapter 108
2019-05-01
 19.9k  849
109
Chapter 109
2019-05-02
 18.5k  736
110
Chapter 110
2019-05-03
 21.2k  664
111
Chapter 111
2019-05-04
 21.9k  718
112
Chapter 112
2019-05-05
 18.9k  803
113
Chapter 113
2019-05-06
 19.1k  318
114
Chapter 114
2019-05-07
 19.6k  384
115
Chapter 115
2019-05-08
 18.3k  340
116
Chapter 116
2019-05-09
 18.4k  326
117
Chapter 117
2019-05-10
 17.8k  285
118
Chapter 118
2019-05-11
 17.5k  490
119
Chapter 119
2019-05-12
 18.2k  560
120
Chapter 120
2019-05-13
 22.5k  1.5k
121
Chapter 121
2019-05-14
 19.7k  511
122
Chapter 122
2019-05-15
 19.4k  413
123
Chapter 123
2019-05-16
 19.7k  575
124
Chapter 124
2019-05-17
 18.6k  293
125
Chapter 125
2019-05-18
 17.4k  321
126
Chapter 126
2019-05-19
 18.4k  598
127
Chapter 127
2019-05-20
 19.4k  547
128
Chapter 128
2019-05-21
 18.3k  443
129
Chapter 129
2019-05-22
 17.9k  393
130
Chapter 130
2019-05-23
 18k  283
131
Chapter 131
2019-05-24
 19.1k  573
132
Chapter 132
2019-05-25
 18.3k  729
133
Chapter 133
2019-05-26
 19k  579
134
Chapter 134
2019-05-27
 16.5k  190
135
Chapter 135
2019-05-28
 17.2k  308
136
Chapter 136
2019-05-29
 17.8k  250
137
Chapter 137
2019-05-30
 19.3k  808
138
Chapter 138
2019-05-31
 19k  982
139
Chapter 139
2019-06-01
 19.7k  1k
140
Chapter 140
2019-06-02
 19.8k  556
141
Chapter 141
2019-06-03
 20.2k  527
142
Chapter 142
2019-06-04
 17k  279
143
Chapter 143
2019-06-05
 18.8k  549
144
Chapter 144
2019-06-06
 18.9k  541
145
Chapter 145
2019-06-07
 19.7k  637
146
Chapter 146
2019-06-08
 19.4k  612
147
Chapter 147
2019-06-09
 15.7k  361
148
Chapter 148
2019-06-10
 15.9k  491
149
Chapter 149
2019-06-11
 15.9k  903
150
Chapter 150
2019-06-12
 15.7k  420
151
Chapter 151
2019-06-13
 16.4k  935
152
Chapter 152
2019-06-14
 16.8k  556
153
Chapter 153
2019-06-15
 17.1k  858
154
Chapter 154
2019-06-16
 18.9k  860
155
Chapter 155
2019-06-17
 19.5k  577
156
Chapter 156
2019-06-18
 18.2k  339
157
Chapter 157
2019-06-19
 17.5k  688
158
Chapter 158
2019-06-20
 18.1k  648
159
Chapter 159
2019-06-21
 19.1k  668
160
Chapter 160
2019-06-22
 17.8k  456
161
Chapter 161
2019-06-23
 17.8k  709
162
Chapter 162
2019-06-24
 16.5k  309
163
Chapter 163
2019-06-25
 17k  471
164
Chapter 164
2019-06-26
 16k  357
165
Chapter 165
2019-06-27
 16.2k  334
166
Chapter 166
2019-06-28
 16.7k  360
167
Chapter 167
2019-06-29
 16.9k  594
168
Chapter 168
2019-06-30
 16k  398
169
Chapter 169
2019-07-01
 17.5k  519
170
Chapter 170
2019-07-02
 16.7k  350
171
Chapter 171
2019-07-03
 16.8k  366
172
Chapter 172
2019-07-04
 16.6k  579
173
Chapter 173
2019-07-05
 16.8k  837
174
Chapter 174
2019-07-06
 16.9k  680
175
Chapter 175
2019-07-07
 17.5k  3.5k
176
Chapter 176
2019-07-08
 18.7k  1.4k
177
Chapter 177
2019-07-09
 16.8k  1.4k
178
Chapter 178
2019-07-10
 16k  1.5k
179
Chapter 179
2019-07-11
 17k  694
180
Chapter 180
2019-07-12
 17.7k  928
181
Chapter 181
2019-07-13
 16.6k  440
182
Chapter 182
2019-07-13
 16k  322
183
Chapter 183
2019-07-13
 15.6k  458
184
Chapter 184
2019-07-13
 16k  391
185
Chapter 185
2019-07-13
 15.7k  831
186
Chapter 186
2019-07-13
 15.4k  417
187
Chapter 187
2019-07-13
 15.5k  893
188
Chapter 188
2019-07-13
 15.8k  280
189
Chapter 189
2019-07-13
 14.2k  304
190
Chapter 190
2019-07-13
 14.9k  264
191
Chapter 191
2019-07-13
 15k  251
192
Chapter 192
2019-07-13
 15.6k  247
193
Chapter 193
2019-07-13
 16.5k  532
194
Chapter 194
2019-07-13
 15.5k  349
195
Chapter 195
2019-07-13
 14.5k  185
196
Chapter 196
2019-07-13
 14.5k  276
197
Chapter 197
2019-07-13
 14.5k  349
198
Chapter 198
2019-07-13
 14.6k  443
199
Chapter 199
2019-07-13
 14.6k  259
200
Chapter 200
2019-07-13
 14.8k  271
201
Chapter 201
2019-07-13
 16.8k  555
202
Chapter 202
2019-07-14
 17.7k  578
203
Chapter 203
2019-07-15
 16.5k  446
204
Chapter 204
2019-07-16
 16.3k  377
205
Chapter 205
2019-07-17
 16.1k  460
206
Chapter 206
2019-07-18
 15.8k  363
207
Chapter 207
2019-07-19
 15.6k  387
208
Chapter 208
2019-07-20
 14.9k  320
209
Chapter 209
2019-07-21
 16.2k  330
210
Chapter 210
2019-07-22
 15.1k  544
211
Chapter 211
2019-07-23
 16.3k  519
212
Chapter 212
2019-07-24
 15.7k  338
213
Chapter 213
2019-07-25
 15.1k  373
214
Chapter 214
2019-07-26
 15.6k  335
215
Chapter 215
2019-07-27
 16k  535
216
Chapter 216
2019-07-27
 14.1k  253
217
Chapter 217
2019-07-27
 14.2k  235
218
Chapter 218
2019-07-27
 14.6k  139
219
Chapter 219
2019-07-27
 14k  270
220
Chapter 220
2019-07-27
 14.2k  209
221
Chapter 221
2019-07-27
 14.3k  161
222
Chapter 222
2019-07-27
 13.8k  204
223
Chapter 223
2019-07-27
 13.7k  284
224
Chapter 224
2019-07-27
 13.5k  140
225
Chapter 225
2019-07-27
 14.2k  189
226
Chapter 226
2019-07-27
 14.7k  239
227
Chapter 227
2019-07-27
 14.5k  278
228
Chapter 228
2019-07-27
 13.9k  604
229
Chapter 229
2019-07-27
 14.6k  743
230
Chapter 230
2019-07-27
 14.4k  407
231
Chapter 231
2019-07-27
 14.5k  212
232
Chapter 232
2019-07-27
 14.4k  209
233
Chapter 233
2019-07-27
 13.8k  247
234
Chapter 234
2019-07-27
 15.1k  395
235
Chapter 235
2019-07-27
 14.6k  434
236
Chapter 236
2019-07-28
 15.2k  579
237
Chapter 237
2019-07-29
 16.2k  403
238
Chapter 238
2019-07-30
 15.9k  336
239
Chapter 239
2019-07-31
 16.4k  481
240
Chapter 240
2019-08-01
 16.6k  838
241
Chapter 241
2019-08-02
 16.4k  697
242
Chapter 242
2019-08-03
 18k  895
243
Chapter 243
2019-08-04
 17.4k  439
244
Chapter 244
2019-08-05
 14.9k  228
245
Chapter 245
2019-08-06
 15.6k  456
246
Chapter 246
2019-08-07
 14.8k  548
247
Chapter 247
2019-08-08
 15.1k  872
248
Chapter 248
2019-08-09
 16k  449
249
Chapter 249
2019-08-10
 15.6k  457
250
Chapter 250
2019-08-11
 14.6k  637
251
Chapter 251
2019-08-12
 14.7k  922
252
Chapter 252
2019-08-13
 14.8k  325
253
Chapter 253
2019-08-14
 14.7k  332
254
Chapter 254
2019-08-15
 14.8k  214
255
Chapter 255
2019-08-16
 14.5k  217
256
Chapter 256
2019-08-17
 15.5k  226
257
Chapter 257
2019-08-18
 14k  255
258
Chapter 258
2019-08-19
 14.7k  280
259
Chapter 259
2019-08-20
 14.9k  301
260
Chapter 260
2019-08-21
 14.7k  278
261
Chapter 261
2019-08-22
 15.7k  391
262
Chapter 262
2019-08-23
 14.7k  756
263
Chapter 263
2019-08-24
 15k  849
264
Chapter 264
2019-08-25
 14.8k  298
265
Chapter 265
2019-08-26
 14k  906
266
Chapter 266
2019-08-27
 14.8k  349
267
Chapter 267
2019-08-28
 15.8k  432
268
Chapter 268
2019-08-29
 14.4k  381
269
Chapter 269
2019-08-30
 14.6k  256
270
Chapter 270
2019-08-31
 14.2k  285
271
Chapter 271
2019-09-01
 14.9k  328
272
Chapter 272
2019-09-01
 14.5k  348
273
Chapter 273
2019-09-02
 13.6k  266
274
Chapter 274
2019-09-03
 13.5k  820
275
Chapter 275
2019-09-04
 13.6k  292
276
Chapter 276
2019-09-05
 13.2k  347
277
Chapter 277
2019-09-06
 13.5k  330
278
Chapter 278
2019-09-07
 13.8k  417
279
Chapter 279
2019-09-08
 14.7k  705
280
Chapter 280
2019-09-09
 14.6k  664
281
Chapter 281
2019-09-10
 14k  315
282
Chapter 282
2019-09-11
 13.4k  161
283
Chapter 283
2019-09-12
 14.9k  883
284
Chapter 284
2019-09-13
 13.6k  280
285
Chapter 285
2019-09-14
 14.2k  279
286
Chapter 286
2019-09-15
 14.3k  185
287
Chapter 287
2019-09-16
 14.9k  367
288
Chapter 288
2019-09-17
 15.2k  654
289
Chapter 289
2019-09-18
 13.9k  434
290
Chapter 290
2019-09-19
 14.5k  361
291
Chapter 291
2019-09-20
 14.3k  608
292
Chapter 292
2019-09-21
 14.1k  197
293
Chapter 293
2019-09-22
 13.9k  152
294
Chapter 294
2019-09-23
 14.1k  234
295
Chapter 295
2019-09-24
 14.8k  250
296
Chapter 296
2019-09-25
 13.8k  315
297
Chapter 297
2019-09-26
 13.9k  145
298
Chapter 298
2019-09-27
 15.3k  572
299
Chapter 299
2019-09-28
 15.3k  481
300
Chapter 300
2019-09-29
 16.2k  310
301
Chapter 301
2019-09-30
 14.6k  396
302
Chapter 302
2019-10-01
 14.5k  359
303
Chapter 303
2019-10-02
 14.4k  483
304
Chapter 304
2019-10-03
 15.3k  3.1k
305
Chapter 305
2019-10-04
 13.5k  246
306
Chapter 306
2019-10-05
 13.3k  231
307
Chapter 307
2019-10-06
 14.9k  439
308
Chapter 308
2019-10-07
 15.7k  598
309
Chapter 309
2019-10-08
 14.8k  332
310
Chapter 310
2019-10-09
 13.6k  281
311
Chapter 311
2019-10-10
 15.2k  343
312
Chapter 312
2019-10-11
 14.1k  274
313
Chapter 313
2019-10-12
 13.5k  238
314
Chapter 314
2019-10-13
 14.9k  355
315
Chapter 315
2019-10-14
 13.7k  239
316
Chapter 316
2019-10-15
 13.4k  214
317
Chapter 317
2019-10-16
 14.4k  276
318
Chapter 318
2019-10-17
 15.9k  1.4k
319
Chapter 319
2019-10-18
 13.9k  265
320
Chapter 320
2019-10-19
 14.9k  633
321
Chapter 321
2019-10-20
 14.6k  377
322
Chapter 322
2019-10-21
 14.7k  251
323
Chapter 323
2019-10-22
 15.1k  550
324
Chapter 324
2019-10-25
 14.6k  369
325
Chapter 325
2019-10-27
 15.5k  369
326
Chapter 326
2019-10-29
 15.2k  357
327
Chapter 327
2019-11-01
 15.6k  303
328
Chapter 328
2019-11-03
 15.4k  347
329
Chapter 329
2019-11-05
 17.3k  2.8k
330
Chapter 330
2019-11-08
 17k  543
331
Chapter 331
2019-11-10
 16.2k  362
332
Chapter 332
2019-11-12
 16.2k  287
333
Chapter 333
2019-11-15
 15.2k  338
334
Chapter 334
2019-11-17
 16.7k  556
335
Chapter 335
2019-11-17
 15.4k  242
336
Chapter 336
2019-11-17
 14.3k  161
337
Chapter 337
2019-11-17
 14.7k  339
338
Chapter 338
2019-11-17
 15.6k  327
339
Chapter 339
2019-11-17
 15.9k  358
340
Chapter 340
2019-11-17
 17.3k  461
341
Chapter 341
2019-11-17
 16.9k  429
342
Chapter 342
2019-11-17
 17k  371
343
Chapter 343
2019-11-17
 17.7k  360
344
Chapter 344
2019-11-17
 18.8k  374
345
Chapter 345
2019-11-17
 17.2k  379
346
Chapter 346
2019-11-17
 15.5k  801
347
Chapter 347
2019-11-17
 16.8k  515
348
Chapter 348
2019-11-17
 21.9k  1k
349
Chapter 349
2019-11-17
 55.3k  9.6k
Đề xuất liên quan
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Oan gia/Drama/Bá đạo/Ân oán hào môn/Mỹ nam vây quanh/Gái ngoan/Hắc đạo
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Nữ cường/Drama/Có em bé/Nữ giả nam trang/419/Chiếm hữu cao/Đặc công
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gặp gỡ cẩu huyết/419/Chiếm hữu cao
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play