Học Bá Ca Ca Đừng Chạm Vào Tôi
Học Bá Ca Ca Đừng Chạm Vào Tôi
Học Bá Ca Ca Đừng Chạm Vào Tôi
Đã Full
Trường học / Tình yêu / Hài Hước / Ngọt sủng / Báo thù / Mỹ nam vây quanh / Gặp gỡ cẩu huyết / Gái xấu / Hotboy
167.5M
4.6
Tên tác giả: Sugar planet Studio

Cái gì? Ngày đầu tiên chuyển trường đã bị người ta cướp hôn? Tôi, một cô cái có năng lực thần kỳ, tài tăng đặc biệt nên mới chen vào được ngôi trường quý tộc này, mục đích là để tìm ra kẻ đã hãm hại gia tộc. Vậy mà chuyện gì vừa xảy ra thế này! Truyện này do Sugar planet Studio cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 285 chương    /    (119014)
 Đã cập nhật 285 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-04-02
 42.2k  3.6k
2
Chapter 2
2019-04-02
 27.5k  1.3k
3
Chapter 3
2019-04-02
 25.3k  710
4
Chapter 4
2019-04-02
 23.4k  991
5
Chapter 5
2019-04-02
 22k  636
6
Chapter 6
2019-04-02
 22.9k  389
7
Chapter 7
2019-04-02
 21.4k  827
8
Chapter 8
2019-04-02
 20.1k  917
9
Chapter 9
2019-04-02
 22.8k  706
10
Chapter 10
2019-04-02
 21.3k  755
11
Chapter 11
2019-04-03
 21.2k  603
12
Chapter 12
2019-04-06
 21.3k  812
13
Chapter 13
2019-04-10
 19.4k  601
14
Chapter 14
2019-04-13
 20.5k  678
15
Chapter 15
2019-04-17
 21.2k  845
16
Chapter 16
2019-04-20
 19.7k  2.2k
17
Chapter 17
2019-04-22
 18.7k  549
18
Chapter 18
2019-04-24
 18.8k  273
19
Chapter 19
2019-04-27
 19.2k  621
20
Chapter 20
2019-04-29
 18.4k  409
21
Chapter 21
2019-05-01
 17.2k  262
22
Chapter 22
2019-05-06
 19k  352
23
Chapter 23
2019-05-08
 17.8k  505
24
Chapter 24
2019-05-18
 19.5k  812
25
Chapter 25
2019-05-19
 18.7k  311
26
Chapter 26
2019-05-25
 19.4k  481
27
Chapter 27
2019-05-26
 50.3k  847
28
Chapter 28
2019-06-01
 20k  369
29
Chapter 29
2019-06-02
 19.6k  358
30
Chapter 30
2019-06-08
 18.6k  1.1k
31
Chapter 31
2019-06-09
 19.6k  970
32
Chapter 32
2019-06-15
 53.4k  1.7k
33
Chapter 33
2019-06-16
 20.6k  418
34
Chapter 34
2019-06-22
 17.4k  239
35
Chapter 35
2019-06-23
 20.7k  773
36
Chapter 36
2019-06-29
 19.8k  428
37
Chapter 37
2019-06-30
 19.3k  492
38
Chapter 38
2019-07-06
 19.6k  329
39
Chapter 39
2019-07-07
 19.7k  259
40
Chapter 40
2019-07-13
 19k  337
41
Chapter 41
2019-07-14
 18.4k  298
42
Chapter 42
2019-07-16
 18.8k  236
43
Chapter 43
2019-07-20
 18.1k  179
44
Chapter 44
2019-07-21
 19.7k  700
45
Chapter 45
2019-07-23
 18.1k  751
46
Chapter 46
2019-07-27
 18k  511
47
Chapter 47
2019-07-28
 19.3k  535
48
Chapter 48
2019-07-30
 19.5k  769
49
Chapter 49
2019-08-03
 18.1k  442
50
Chapter 50
2019-08-04
 16.8k  232
51
Chapter 51
2019-08-06
 18.4k  732
52
Chapter 52
2019-08-10
 15.7k  256
53
Chapter 53
2019-08-11
 17.7k  351
54
Chapter 54
2019-08-13
 18.6k  372
55
Chapter 55
2019-08-17
 17.7k  377
56
Chapter 56
2019-08-18
 17.4k  267
57
Chapter 57
2019-08-20
 17.2k  364
58
Chapter 58
2019-08-24
 16.7k  315
59
Chapter 59
2019-08-25
 29.9k  603
60
Chapter 60
2019-08-27
 16.9k  419
61
Chapter 61
2019-08-31
 16.9k  489
62
Chapter 62
2019-09-01
 16.5k  798
63
Chapter 63
2019-09-03
 16.6k  311
64
Chapter 64
2019-09-07
 14.6k  159
65
Chapter 65
2019-09-08
 18.2k  641
66
Chapter 66
2019-09-10
 17.1k  278
67
Chapter 67
2019-09-14
 15.8k  299
68
Chapter 68
2019-09-15
 14.8k  360
69
Chapter 69
2019-09-17
 15k  188
70
Chapter 70
2019-09-21
 15.9k  198
71
Chapter 71
2019-09-21
 15k  255
72
Chapter 72
2019-09-21
 14.2k  341
73
Chapter 73
2019-09-21
 14k  106
74
Chapter 74
2019-09-21
 15.3k  282
75
Chapter 75
2019-09-21
 15.5k  372
76
Chapter 76
2019-09-21
 16.9k  813
77
Chapter 77
2019-09-21
 15.3k  312
78
Chapter 78
2019-09-21
 17.5k  362
79
Chapter 79
2019-09-21
 30.5k  750
80
Chapter 80
2019-09-21
 16.7k  577
81
Chapter 81
2019-09-21
 16.5k  252
82
Chapter 82
2019-09-21
 17.1k  271
83
Chapter 83
2019-09-21
 14.8k  191
84
Chapter 84
2019-09-21
 16.2k  578
85
Chapter 85
2019-09-21
 16.8k  482
86
Chapter 86
2019-09-21
 15.9k  357
87
Chapter 87
2019-09-21
 17k  282
88
Chapter 88
2019-09-21
 15.7k  242
89
Chapter 89
2019-09-21
 16.2k  453
90
Chapter 90
2019-09-21
 16k  276
91
Chapter 91
2019-09-22
 29.8k  482
92
Chapter 92
2019-09-24
 18k  370
93
Chapter 93
2019-09-28
 17.8k  453
94
Chapter 94
2019-09-29
 19.9k  643
95
Chapter 95
2019-10-01
 18k  546
96
Chapter 96
2019-10-05
 35.8k  392
97
Chapter 97
2019-10-06
 23.9k  381
98
Chapter 98
2019-10-08
 17.8k  402
99
Chapter 99
2019-10-12
 22.8k  284
100
Chapter 100
2019-10-13
 34.9k  505
101
Chapter 101
2019-10-15
 22.8k  404
102
Chapter 102
2019-10-19
 19.6k  648
103
Chapter 103
2019-10-20
 16.9k  365
104
Chapter 104
2019-10-22
 18.6k  352
105
Chapter 105
2019-10-26
 16.2k  298
106
Chapter 106
2019-10-27
 16.8k  218
107
Chapter 107
2019-10-29
 15.4k  275
108
Chapter 108
2019-11-02
 14.6k  158
109
Chapter 109
2019-11-03
 16.4k  216
110
Chapter 110
2019-11-05
 16k  251
111
Chapter 111
2019-11-09
 16.3k  302
112
Chapter 112
2019-11-10
 15.6k  198
113
Chapter 113
2019-11-12
 16.4k  198
114
Chapter 114
2019-11-16
 16.8k  316
115
Chapter 115
2019-11-17
 15.6k  498
116
Chapter 116
2019-11-19
 14.9k  292
117
Chapter 117
2019-11-23
 15.5k  218
118
Chapter 118
2019-11-24
 16.3k  293
119
Chapter 119
2019-11-26
 16.8k  405
120
Chapter 120
2019-11-30
 15k  179
121
Chapter 121
2019-12-01
 16.4k  263
122
Chapter 122
2019-12-03
 16.7k  266
123
Chapter 123
2019-12-07
 15.4k  395
124
Chapter 124
2019-12-08
 15k  541
125
Chapter 125
2019-12-10
 15.6k  452
126
Chapter 126
2019-12-14
 16k  312
127
Chapter 127
2019-12-15
 14.7k  325
128
Chapter 128
2019-12-17
 15.2k  263
129
Chapter 129
2019-12-21
 14.9k  259
130
Chapter 130
2019-12-22
 15k  152
131
Chapter 131
2019-12-24
 14.4k  318
132
Chapter 132
2019-12-28
 14.2k  266
133
Chapter 133
2019-12-31
 14.5k  392
134
Chapter 134
2020-01-04
 14k  241
135
Chapter 135
2020-01-05
 14.2k  236
136
Chapter 136
2020-01-07
 17.1k  564
137
Chapter 137
2020-01-11
 15.7k  508
138
Chapter 138
2020-01-12
 14.5k  241
139
Chapter 139
2020-01-14
 14.2k  333
140
Chapter 140
2020-01-18
 13.8k  342
141
Chapter 141
2020-01-19
 14.2k  249
142
Chapter 142
2020-01-21
 13.9k  278
143
Chapter 143
2020-01-25
 15.4k  253
144
Chapter 144
2020-01-26
 13.9k  557
145
Chapter 145
2020-01-28
 13k  267
146
Chapter 146
2020-01-28
 13.3k  417
147
Chapter 147
2020-01-28
 12.3k  285
148
Chapter 148
2020-01-28
 13k  195
149
Chapter 149
2020-01-28
 12.4k  93
150
Chapter 150
2020-01-28
 14.5k  366
151
Chapter 151
2020-01-28
 15.1k  234
152
Chapter 152
2020-01-28
 12.9k  217
153
Chapter 153
2020-01-28
 12.6k  357
154
Chapter 154
2020-01-28
 12.8k  129
155
Chapter 155
2020-01-28
 13.1k  343
156
Chapter 156
2020-02-01
 12.7k  254
157
Chapter 157
2020-02-02
 12.7k  207
158
Chapter 158
2020-02-04
 13.4k  370
159
Chapter 159
2020-02-08
 13k  234
160
Chapter 160
2020-02-09
 13.8k  283
161
Chapter 161
2020-02-10
 13.3k  185
162
Chapter 162
2020-02-10
 13k  252
163
Chapter 163
2020-02-11
 11.9k  120
164
Chapter 164
2020-02-11
 30.2k  700
165
Chapter 165
2020-02-11
 14k  477
166
Chapter 166
2020-02-12
 12.9k  184
167
Chapter 167
2020-02-12
 15.4k  418
168
Chapter 168
2020-02-13
 14.7k  249
169
Chapter 169
2020-02-13
 15.2k  478
170
Chapter 170
2020-02-14
 13.4k  195
171
Chapter 171
2020-02-14
 14.7k  650
172
Chapter 172
2020-02-15
 14.6k  524
173
Chapter 173
2020-02-16
 14.5k  471
174
Chapter 174
2020-02-18
 13.4k  491
175
Chapter 175
2020-02-22
 12.7k  476
176
Chapter 176
2020-02-23
 13.6k  221
177
Chapter 177
2020-02-25
 13.9k  553
178
Chapter 178
2020-02-28
 12.3k  185
179
Chapter 179
2020-02-28
 11.9k  129
180
Chapter 180
2020-02-28
 11.5k  80
181
Chapter 181
2020-02-28
 11.9k  140
182
Chapter 182
2020-02-28
 12k  150
183
Chapter 183
2020-02-28
 13.3k  451
184
Chapter 184
2020-02-28
 12.8k  323
185
Chapter 185
2020-02-28
 13.8k  168
186
Chapter 186
2020-02-28
 12.2k  278
187
Chapter 187
2020-02-28
 13.1k  429
188
Chapter 188
2020-02-29
 13.4k  660
189
Chapter 189
2020-03-01
 14.5k  414
190
Chapter 190
2020-03-03
 29.5k  852
191
Chapter 191
2020-03-07
 15.1k  319
192
Chapter 192
2020-03-08
 14.4k  359
193
Chapter 193
2020-03-10
 13.8k  452
194
Chapter 194
2020-03-14
 14k  458
195
Chapter 195
2020-03-15
 21.4k  328
196
Chapter 196
2020-03-17
 47.7k  742
197
Chapter 197
2020-03-21
 17.7k  318
198
Chapter 198
2020-03-22
 15.7k  279
199
Chapter 199
2020-03-24
 15.4k  308
200
Chapter 200
2020-03-28
 16.5k  310
201
Chapter 201
2020-03-29
 15.9k  281
202
Chapter 202
2020-03-31
 15.1k  353
203
Chapter 203
2020-04-04
 15.9k  536
204
Chapter 204
2020-04-05
 16.9k  438
205
Chapter 205
2020-04-07
 15.7k  420
206
Chapter 206
2020-04-11
 14.5k  233
207
Chapter 207
2020-04-12
 16.6k  779
208
Chapter 208
2020-04-14
 13.7k  421
209
Chapter 209
2020-04-18
 16.5k  414
210
Chapter 210
2020-04-19
 15.5k  484
211
Chapter 211
2020-04-21
 14.6k  525
212
Chapter 212
2020-04-25
 14.5k  733
213
Chapter 213
2020-04-25
 15.2k  327
214
Chapter 214
2020-04-25
 12.9k  206
215
Chapter 215
2020-04-25
 13.6k  103
216
Chapter 216
2020-04-25
 12.3k  185
217
Chapter 217
2020-04-25
 13.5k  188
218
Chapter 218
2020-04-25
 13k  142
219
Chapter 219
2020-04-25
 12k  92
220
Chapter 220
2020-04-25
 13k  342
221
Chapter 221
2020-04-25
 13.5k  318
222
Chapter 222
2020-04-25
 15.3k  1.1k
223
Chapter 223
2020-04-26
 15.6k  1k
224
Chapter 224
2020-04-28
 14.5k  703
225
Chapter 225
2020-05-02
 15.3k  619
226
Chapter 226
2020-05-03
 16.1k  609
227
Chapter 227
2020-05-05
 15.2k  493
228
Chapter 228
2020-05-09
 14.5k  484
229
Chapter 229
2020-05-10
 14.9k  564
230
Chapter 230
2020-05-12
 14.7k  728
231
Chapter 231
2020-05-16
 14k  284
232
Chapter 232
2020-05-17
 13.3k  942
233
Chapter 233
2020-05-19
 13k  400
234
Chapter 234
2020-05-23
 12.2k  258
235
Chapter 235
2020-05-24
 12.5k  399
236
Chapter 236
2020-05-26
 13.2k  393
237
Chapter 237
2020-05-26
 13.1k  368
238
Chapter 238
2020-05-26
 11.4k  218
239
Chapter 239
2020-05-26
 11.3k  139
240
Chapter 240
2020-05-26
 10.6k  131
241
Chapter 241
2020-05-26
 10.8k  165
242
Chapter 242
2020-05-26
 10.9k  140
243
Chapter 243
2020-05-26
 10.8k  84
244
Chapter 244
2020-05-26
 12.1k  179
245
Chapter 245
2020-05-26
 10.6k  263
246
Chapter 246
2020-05-26
 11.6k  409
247
Chapter 247
2020-05-30
 11.5k  497
248
Chapter 248
2020-05-31
 11.2k  240
249
Chapter 249
2020-06-02
 11.5k  416
250
Chapter 250
2020-06-06
 10.7k  343
251
Chapter 251
2020-06-07
 10.4k  358
252
Chapter 252
2020-06-09
 10.3k  204
253
Chapter 253
2020-06-13
 9.9k  201
254
Chapter 254
2020-06-14
 10.6k  168
255
Chapter 255
2020-06-16
 10k  241
256
Chapter 256
2020-06-20
 10.5k  345
257
Chapter 257
2020-06-23
 10.5k  333
258
Chapter 258
2020-06-27
 10.5k  294
259
Chapter 259
2020-06-30
 10.3k  286
260
Chapter 260
2020-07-04
 9.8k  176
261
Chapter 261
2020-07-07
 9.8k  229
262
Chapter 262
2020-07-11
 10.1k  282
263
Chapter 263
2020-07-14
 10k  279
264
Chapter 264
2020-07-18
 9.5k  296
265
Chapter 265
2020-07-25
 10.2k  487
266
Chapter 266
2020-08-01
 10.2k  259
267
Chapter 267
2020-08-08
 9.6k  237
268
Chapter 268
2020-08-15
 8.8k  240
269
Chapter 269
2020-08-22
 9.2k  280
270
Chapter 270
2020-08-29
 9.4k  209
271
Chapter 271
2020-09-05
 8.6k  152
272
Chapter 272
2020-09-12
 8.9k  267
273
Chapter 273
2020-09-19
 8.8k  160
274
Chapter 274
2020-09-26
 9.7k  223
275
Chapter 275
2020-10-03
 8.2k  96
276
Chapter 276
2020-10-10
 8k  118
277
Chapter 277
2020-10-17
 7.9k  122
278
Chapter 278
2020-10-24
 7.8k  162
279
Chapter 279
2020-10-31
 8.2k  172
280
Chapter 280
2020-11-07
 7.4k  102
281
Chapter 281
2020-11-14
 7.5k  137
282
Chapter 282
2020-11-21
 7.6k  330
283
Chapter 283
2020-11-28
 7.3k  126
284
Chapter 284
2020-12-05
 7.3k  209
285
Chapter 285
2020-12-12
 16.7k  3.8k
Đề xuất liên quan
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Oan gia/Drama/Bá đạo/Ân oán hào môn/Mỹ nam vây quanh/Gái ngoan/Hắc đạo
Hoa Khôi Vương Bài
Hoa Khôi Vương Bài
Trường học/Tình yêu/Đã Full
Danh Môn Thiên Hậu
Danh Môn Thiên Hậu
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngược/Showbiz/Drama/Bá đạo/Chênh lệch tuổi/Giao dịch thân xác/Chiếm hữu cao/Nghe lời
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Sảng văn/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play