Tình yêu / Hài Hước / Viễn tưởng / Mạo Hiểm

Toàn Cơ Từ

SaManHua
Bắt đầu xem Ch.1
4.7
Xịt Máu
ai cx đẹp trai :)))))
sao t chịu nổi đây
Small Love: Five nights at Freddy's
Hermione: cho hỏi tí, FNaF là j thế???
total 769 replies
Meow xinh
Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi Bão ik tác giả ơi
Yến Vj: Nhắn 1 lần rr copy ra là xong rr :v
Đào Thuỷ Tiên: mỏi tay k bạn?
total 2 replies
Kiều Trinh
bão đi tác giả ơi bão bão bão bão bão bão bão bão bão đi tác giả ơi bão bão bão bão bão bão bão bão bão đi tác giả ơi bão bão bão bão bão bão bão bão bão đi tác giả ơi bão bão bão bão bão bão bão bão bão đi tác giả ơi bão bão bão bão bão bão bão bão bão đi tác giả ơi bão bão bão bão bão bão bão bão bão đi tác giả ơi bão bão bão bão bão bão bão bão bão đi tác giả ơi bão bão bão bão bão bão bão bão bão đi tác giả ơi bão bão bão bão bão bão bão bão bão đi tác giả ơi bão bão bão bão bão bão bão bãobão đi tác giả ơi bão bão bão bão bão bão bão bão bão đi tác giả ơi bão bão bão bão bão bão bão bão bão đi tác giả ơi bão bão bão bão bão bão bão bão bão đi tác giả ơi bão bão bão bão bão bão bão bão bão đi tác giả ơi bão bão bão bão bão bão bão bão bão đi tác giả ơi bão bão bão bão bão bão bão bão bão đi tác giả ơi bão bão bão bão bão bão bão bão bão đi tác giả ơi bão bão bão bão bão bão bão bão bão đi tác giả ơi bão bão bão bão bão bão bão bãobão đi tác giả ơi bão bão bão bão bão bão bão bão bão đi tác giả ơi bão bão bão bão bão bão bão bãobão đi tác giả ơi bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão đi tác giả ơi bão bão bão bão bão bão bão bão bão đi tác giả ơi bão bão bão bão bão bão bão bão bão đi đi đi
🌸orikawa🌸: sao bạn không bão×1000000000000000000000000000000000000000
💗Yurika Toodo💗: sao chép kiểu gì??
total 5 replies

ラム・ハンフォン
bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper bão chaper
Tâm
Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày
Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày
Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày
Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày
Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày
Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày
Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày
Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày
Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày Cập nhập hằng ngày
Đi mà Đi mà Đi mà Đi mà Đi mà Đi mà Đi mà Đi mà Đi mà Đi mà Đi mà Đi mà Đi mà Đi mà Đi mà
Cô Bé Mộng Mơ
hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng
Đoàn Linh: Không thể nào tin nổi, viết nhiêu đó mà ko gãy tay-.-
tokki toki: đkm m
dell làm đc cái loz ci nữa ak, ngồi viết rk dell mỏi ak
total 3 replies
woojin park
bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão
woojin park: ko mỏi
Vien Lan: bạn có mỏi tay ko zậy 😅😅
total 2 replies
Diệu Linh
nói cho mọi người biết nhé
nhị hoàng tử và hinh nhi có quen biết từ nhỏ đó . hồi nhỏ nhị hoàng tử ko đc sủng ái hay bị bắt nạn ( ko đc hoàng thượng sủng ái , mẹ mất nữa ) song đc ai đó nhận rồi quen hinh nhi đó
hinh nhi hiện tại có độc trong người cần có người sống có võ công cao để đẩy độc từ người hinh nhi sang ng sống ( nhị hoàng tử vì cứu hinh nhi nên bị trúng độc )
Akamori Aoi: Lên—- ——— mà đọc ấy
Diệp Tư Duệ: chịu khó đọc tại mình bị cấm ghi tên nguồn
total 13 replies
Phuong Vy
hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng
Nhi Bùi: tui nghĩ có người để ý đến n9 đó
nguyen song: tôi thấy nữ8 kế bên nữ9 tôi thấy thk hơn
total 3 replies
Nhung Phan
bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão
Tịch Niên Huy
Dành cho những bạn thích vẽ ạ]
🎨 XIN CHÀO MỌI NGƯỜI, MÌNH CÓ THAM GIA MỘT NHÓM LUYỆN VẼ TRANH nên mình muốn giới thiệu với các bạn.
NẾU MỌI NGƯỜI MUỐN THAM GIA THÌ KẾT BẠN ZALO MÌNH NHA: các bạn lên ô tìm kiếm gõ: @nhi1282. Đó là tài khoản của mình, tên là Karen á.
SAO ĐÓ để lời chào CHO MÌNH LÀ " TÔI MUỐN THAM GIA NHÓM VẼ " VÀ Mình sẽ gửi link nhóm cho các bạn nhé!
CÙNG THAM GIA NHÓM ĐỂ THÀNH LẬP MỘT CỘNG ĐỒNG ANIME THÂN THIỆN VÀ HỌC HỎI LUYỆN VẼ CÙNG NHAU NHA
Tịch Niên Huy: no cậu ơi
Kahoko_chan: ý cậu là muốn làm truyện hả 😮?
total 2 replies
Nhọc Nhây
👑🌺 Hậu cung MANGA+ANIME 🌺👑
Xin chào các tỷ muội huynh đệ.
🤴 Hậu cung chúng mình đang tuyển thêm thành viên 👸
Ở đây mọi người có thể có các chức vị khác nhau 💌 cùng nhau xuyên về cổ đại, một thế giới giai cấp hoàn toàn mới.💎💎
❤ 2k trở đi ai ai cũng được đón chào ❤
👉 0396821491 👈 vào zalo nhấp tìm bạn sẽ không hối tiếc.
🍁 Làm quen thêm bạn bè cũng đâu tổn hại, đúng không? 🍁

❤ Mong gặp lại các huynh muội trong hậu cung ❤
🌻 Cảm ơn nhiều vì đã lắng nghe 🌻

🥀 M.n đọc truyện vui vẻ 🥀
Nhọc Nhây: đc bn nhé
Nhọc Nhây: đc bn nhé
total 3 replies
Tịch Niên Huy
Dành cho những bạn thích vẽ ạ]
🎨 XIN CHÀO MỌI NGƯỜI, MÌNH CÓ THAM GIA MỘT NHÓM LUYỆN VẼ TRANH nên mình muốn giới thiệu với các bạn.
NẾU MỌI NGƯỜI MUỐN THAM GIA THÌ KẾT BẠN ZALO MÌNH NHA: các bạn lên ô tìm kiếm gõ: @nhi1282. Đó là tài khoản của mình, tên là Karen á.
SAO ĐÓ để lời chào CHO MÌNH LÀ " TÔI MUỐN THAM GIA NHÓM VẼ " VÀ Mình sẽ gửi link nhóm cho các bạn nhé!
CÙNG THAM GIA NHÓM ĐỂ THÀNH LẬP MỘT CỘNG ĐỒNG ANIME THÂN THIỆN VÀ HỌC HỎI LUYỆN VẼ CÙNG NHAU NHA
SHERRY NGUYỄN: đc🤗🤗🤗
total 1 replies
Tịch Niên Huy
Dành cho những bạn thích vẽ ạ]
🎨 XIN CHÀO MỌI NGƯỜI, MÌNH CÓ THAM GIA MỘT NHÓM LUYỆN VẼ TRANH nên mình muốn giới thiệu với các bạn.
NẾU MỌI NGƯỜI MUỐN THAM GIA THÌ KẾT BẠN ZALO MÌNH NHA: các bạn lên ô tìm kiếm gõ: @nhi1282. Đó là tài khoản của mình, tên là Karen á.
SAO ĐÓ để lời chào CHO MÌNH LÀ " TÔI MUỐN THAM GIA NHÓM VẼ " VÀ Mình sẽ gửi link nhóm cho các bạn nhé!
CÙNG THAM GIA NHÓM ĐỂ THÀNH LẬP MỘT CỘNG ĐỒNG ANIME THÂN THIỆN VÀ HỌC HỎI LUYỆN VẼ CÙNG NHAU NHA
pikachu cute
* BẠN CÓ THƯ TRONG THÙNG *📩
Mong mm dành ít thời gian để đọc😙😬
Em cx xin lỗi ❤vì đã gây ảnh hưởng đến mn ❤
Bạn em có một nhóm trên zalo 🍀 mn rất vui vẻ và hòa đồng 🍀
Nhóm còn chơi trò chơi 🔪xuyên không về thời trung cổ 🔪 nghe có vẻ dản dị nhưng mà chơi thì khá bá đạo đó 🔪🔪🔪
💎2k đến 2k9 đc chào đón nồng nhiệt 💎
💶 mấy chế muốn vào nhóm thì hãy nhập sđt👉*0396821491*👈
Thanks mn vì đã dành chút thời gian để đọc bản tin này nha !!!
Chúc mn đọc truyện vv💻
pikachu cute: được nhé
Thư Trực Tuyến: ok 2k8 tham gia duoc ko
total 2 replies
Tuan Anh Pham
bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão
hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng bão bão bão bão cập nhật cập nhật cập nhật cập nhật huuưuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão não bão bão bão bão bão hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão nhiệt đới
I'm a girl😉
sao mik cứ thấy thik cái cặp nhị hoàg tử vs hinh nhi gê
Trâm Nguyễn: Đúng rồi
total 1 replies
huyen
Xin chào mọi người mình vừa mới thành lập một nhóm trên Zalo có tên là Thế giới 2D.
Cái tên nhóm cũng đã nói lên nội dung rồi đó! Ai là Fan của Anime/Manga thì có thể vào nhóm giao lưu cho vui.
Các hoạt động trong nhóm gồm : Chát đêm, vẽ tranh về Anime/Manga/ 12 chòm sao, Chia sẻ ảnh, Tâm sự...
Tuyển thành viên từ 7 tuổi đến 17 tuổi.
Ai có nhu cầu tham gia thì tìm số : +84358105255 trên Zalo rồi kết bạn nhé.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin hết. ❤❤❤❤💙💙💙
Tiểu Ma Vương
Nói thật là truyện này toàn Tiên nữ soái ca k à 😭 ứ chịu đâu....
Nào là Lão Hàn, Lão Noãn, Hoàng Thượng, Đại - Nhị - Tam Hoàng tử, Mục công tử , rồi mấy chap sau còn có mấy anh soái ca tuyệt thế..... ối ối 😍 sao Bổn Quân bỏ truyện này được đây (-.-)
Còn có cả 1 dàn mỹ nhân như muốn bẻ cong giới tính của ta zậy.
Hinh Nhi, Diệu Nhu, rồi Hàn phiên bản nữ, Nguyệt Nô cũng đẹp........... Mất máu chết ta rồi @.@ Làm sao sống nổi vs cái dàn nhân vật có nhan sắc thần thánh như này đây (。ŏ_ŏ)
Xịt Máu
:))))))))) kết nu9 vp
Xịt Máu : 😑😑😑😑😑😑kiếm chap đi tui qua coi
Small Love: Tìm cmt Small Love ở truyện Trò chơi thẩm mĩ: App đổi đẹp chap 59
total 87 replies
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
support@mangatoon.mobi
Send your comics to email
contribute@mangatoon.mobi
Facebook
English
Bahasa indonesia
Tiếng việt
WhatsApp
Dewi
+62 81586331815
Reviana
+62 81385018212
Jack
+62 81311091165
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play