Phu Nhân Tài Phiệt Không Dễ Làm
Phu Nhân Tài Phiệt Không Dễ Làm
Phu Nhân Tài Phiệt Không Dễ Làm
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài / Đã Full / Cưới trước yêu sau / Ngọt sủng / Drama / Bá đạo / Sảng văn / Ân oán hào mô
75.5M
4.6
Tên tác giả: JMCOMIC

Lâm Tranh vì muốn thoát khỏi gia đình, nên sau khi tốt nghiệp Đại học đã kết hôn ngay với bạn trai của mình, bố mẹ cô sớm đã ly hôn. Sau khi tái hôn, ông đã sinh thêm một người con gái, cuộc sống Lâm Tranh không cần nói cũng biết thê thảm thế nào. Còn chồng cô - Tiêu Thiên Tứ, cũng chỉ vì bố cô là một thương nhân giàu có quyền lực mới cưới cô về nhà, nhưng không ngờ Lâm Tranh lại không hề giúp được gì cho sự nghiệp của hắn... Truyện này do JMCOMIC cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 163 chương    /    (58958)
 Đã cập nhật 163 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-10-09
 21.1k  1.7k
2
Chapter 2
2019-10-09
 15.7k  583
3
Chapter 3
2019-10-09
 15.2k  465
4
Chapter 4
2019-10-09
 13.9k  542
5
Chapter 5
2019-10-09
 13.3k  362
6
Chapter 6
2019-10-09
 13.8k  240
7
Chapter 7
2019-10-09
 12.2k  446
8
Chapter 8
2019-10-09
 12.1k  639
9
Chapter 9
2019-10-09
 11.3k  731
10
Chapter 10
2019-10-09
 11.6k  555
11
Chapter 11
2019-10-09
 10.6k  416
12
Chapter 12
2019-10-09
 11.2k  479
13
Chapter 13
2019-10-09
 11.3k  316
14
Chapter 14
2019-10-09
 10.5k  403
15
Chapter 15
2019-10-09
 10.9k  228
16
Chapter 16
2019-10-09
 11k  458
17
Chapter 17
2019-10-09
 11.8k  589
18
Chapter 18
2019-10-09
 11k  209
19
Chapter 19
2019-10-09
 11.2k  623
20
Chapter 20
2019-10-09
 10.2k  656
21
Chapter 21
2019-10-11
 10.9k  512
22
Chapter 22
2019-10-13
 10.7k  301
23
Chapter 23
2019-10-14
 10.2k  292
24
Chapter 24
2019-10-18
 10.8k  468
25
Chapter 25
2019-10-20
 9.8k  268
26
Chapter 26
2019-10-21
 10.1k  185
27
Chapter 27
2019-10-25
 9.7k  205
28
Chapter 28
2019-10-25
 9.6k  231
29
Chapter 29
2019-10-25
 9.6k  267
30
Chapter 30
2019-10-25
 9.4k  185
31
Chapter 31
2019-10-25
 9.4k  524
32
Chapter 32
2019-10-25
 9.4k  252
33
Chapter 33
2019-10-25
 9.1k  251
34
Chapter 34
2019-10-25
 9.2k  312
35
Chapter 35
2019-10-25
 9.6k  339
36
Chapter 36
2019-10-25
 8.7k  216
37
Chapter 37
2019-10-25
 9k  285
38
Chapter 38
2019-10-25
 9k  226
39
Chapter 39
2019-10-25
 8.1k  431
40
Chapter 40
2019-10-25
 8k  410
41
Chapter 41
2019-10-25
 8.1k  111
42
Chapter 42
2019-10-25
 8.5k  184
43
Chapter 43
2019-10-25
 8.9k  126
44
Chapter 44
2019-10-25
 9.1k  370
45
Chapter 45
2019-10-25
 9.1k  336
46
Chapter 46
2019-10-25
 8.8k  283
47
Chapter 47
2019-10-25
 9.3k  215
48
Chapter 48
2019-10-27
 9.3k  573
49
Chapter 49
2019-10-28
 9k  271
50
Chapter 50
2019-11-01
 8.7k  195
51
Chapter 51
2019-11-03
 8.2k  90
52
Chapter 52
2019-11-04
 8.5k  143
53
Chapter 53
2019-11-08
 9k  500
54
Chapter 54
2019-11-10
 8.8k  185
55
Chapter 55
2019-11-11
 8.7k  158
56
Chapter 56
2019-11-15
 8.9k  482
57
Chapter 57
2019-11-17
 9k  198
58
Chapter 58
2019-11-18
 8.2k  220
59
Chapter 59
2019-11-22
 8.8k  256
60
Chapter 60
2019-11-24
 8.3k  226
61
Chapter 61
2019-11-25
 9.1k  335
62
Chapter 62
2019-11-29
 8.8k  364
63
Chapter 63
2019-12-01
 8.3k  312
64
Chapter 64
2019-12-02
 7.9k  524
65
Chapter 65
2019-12-06
 8.1k  470
66
Chapter 66
2019-12-08
 7.8k  221
67
Chapter 67
2019-12-09
 7.8k  447
68
Chapter 68
2019-12-13
 7.7k  292
69
Chapter 69
2019-12-15
 8k  313
70
Chapter 70
2019-12-16
 7.9k  246
71
Chapter 71
2019-12-20
 7.3k  456
72
Chapter 72
2019-12-22
 8.1k  462
73
Chapter 73
2019-12-23
 7.8k  368
74
Chapter 74
2019-12-27
 7.7k  195
75
Chapter 75
2019-12-29
 7.9k  200
76
Chapter 76
2019-12-30
 7.3k  168
77
Chapter 77
2020-01-03
 7.9k  216
78
Chapter 78
2020-01-06
 8.1k  328
79
Chapter 79
2020-01-10
 7.9k  217
80
Chapter 80
2020-01-13
 7.6k  189
81
Chapter 81
2020-01-17
 8k  150
82
Chapter 82
2020-01-19
 7.8k  311
83
Chapter 83
2020-01-20
 7.8k  344
84
Chapter 84
2020-01-24
 8.5k  413
85
Chapter 85
2020-01-26
 7.4k  305
86
Chapter 86
2020-01-27
 7.5k  240
87
Chapter 87
2020-01-31
 7.6k  334
88
Chapter 88
2020-02-02
 7.4k  216
89
Chapter 89
2020-02-03
 8.2k  505
90
Chapter 90
2020-02-07
 7.4k  252
91
Chapter 91
2020-02-09
 7.4k  253
92
Chapter 92
2020-02-10
 7.4k  369
93
Chapter 93
2020-02-14
 7.4k  323
94
Chapter 94
2020-02-16
 8.5k  411
95
Chapter 95
2020-02-17
 9.1k  1.4k
96
Chapter 96
2020-02-21
 8.1k  414
97
Chapter 97
2020-02-23
 7.4k  488
98
Chapter 98
2020-02-24
 8.9k  1k
99
Chapter 99
2020-02-28
 7.6k  442
100
Chapter 100
2020-03-01
 7.9k  362
101
Chapter 101
2020-03-02
 7.5k  765
102
Chapter 102
2020-03-06
 7.8k  496
103
Chapter 103
2020-03-08
 7.3k  638
104
Chapter 104
2020-03-09
 8.1k  564
105
Chapter 105
2020-03-13
 7.7k  364
106
Chapter 106
2020-03-15
 7.3k  301
107
Chapter 107
2020-03-16
 8k  640
108
Chapter 108
2020-03-20
 7.2k  294
109
Chapter 109
2020-03-22
 7.9k  392
110
Chapter 110
2020-03-23
 8.2k  580
111
Chapter 111
2020-03-27
 7.5k  335
112
Chapter 112
2020-03-29
 7.8k  470
113
Chapter 113
2020-03-30
 8.1k  501
114
Chapter 114
2020-04-03
 7.4k  439
115
Chapter 115
2020-04-05
 7.2k  292
116
Chapter 116
2020-04-06
 7.2k  296
117
Chapter 117
2020-04-10
 7.4k  630
118
Chapter 118
2020-04-12
 7k  344
119
Chapter 119
2020-04-13
 7.4k  460
120
Chapter 120
2020-04-17
 7.3k  379
121
Chapter 121
2020-04-18
 6k  139
122
Chapter 122
2020-04-18
 5.7k  180
123
Chapter 123
2020-04-18
 6k  294
124
Chapter 124
2020-04-18
 5.8k  219
125
Chapter 125
2020-04-18
 5.8k  242
126
Chapter 126
2020-04-18
 5.5k  224
127
Chapter 127
2020-04-18
 5.3k  237
128
Chapter 128
2020-04-18
 5.4k  417
129
Chapter 129
2020-04-18
 5.4k  164
130
Chapter 130
2020-04-18
 5.9k  315
131
Chapter 131
2020-04-19
 7k  430
132
Chapter 132
2020-04-20
 7.4k  508
133
Chapter 133
2020-04-24
 6.7k  343
134
Chapter 134
2020-04-26
 7.2k  456
135
Chapter 135
2020-04-27
 8.1k  1.2k
136
Chapter 136
2020-05-01
 6.5k  231
137
Chapter 137
2020-05-03
 6.6k  315
138
Chapter 138
2020-05-04
 7.2k  494
139
Chapter 139
2020-05-08
 6k  313
140
Chapter 140
2020-05-10
 5.7k  313
141
Chapter 141
2020-05-11
 5.8k  189
142
Chapter 142
2020-05-15
 6k  219
143
Chapter 143
2020-05-17
 6.4k  439
144
Chapter 144
2020-05-18
 6.4k  533
145
Chapter 145
2020-05-22
 5.7k  269
146
Chapter 146
2020-05-24
 5.5k  188
147
Chapter 147
2020-05-25
 5.9k  369
148
Chapter 148
2020-05-29
 5.4k  193
149
Chapter 149
2020-05-31
 5.3k  128
150
Chapter 150
2020-06-01
 5.4k  174
151
Chapter 151
2020-06-05
 5.2k  121
152
Chapter 152
2020-06-07
 5.5k  115
153
Chapter 153
2020-06-08
 5.2k  138
154
Chapter 154
2020-06-12
 5.5k  133
155
Chapter 155
2020-06-14
 5.1k  149
156
Chapter 156
2020-06-15
 5.1k  130
157
Chapter 157
2020-06-19
 5.4k  145
158
Chapter 158
2020-06-21
 4.7k  115
159
Chapter 159
2020-06-22
 5.4k  152
160
Chapter 160
2020-06-26
 5k  118
161
Chapter 161
2020-06-29
 5.1k  101
162
Chapter 162
2020-07-03
 5.1k  148
163
Chapter 163
2020-07-06
 10.3k  1.7k
Đề xuất liên quan
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Số mệnh/419/Gái ngoan
Cô Dâu Gả Thay Của Tổng Tài
Cô Dâu Gả Thay Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Sảng văn/Chiếm hữu cao/Nham hiểm
Trò Chơi Ác Ma: Dạy Dỗ Cô Vợ Tinh Nghịch
Trò Chơi Ác Ma: Dạy Dỗ Cô Vợ Tinh Nghịch
Tình yêu/Tổng tài
Người Phụ Nữ Bị Bỏ Rơi
Người Phụ Nữ Bị Bỏ Rơi
Tình yêu/Tổng tài
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play