Đấu La Đại Lục
Đấu La Đại Lục
Đấu La Đại Lục
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn / Xuyên Không / Lội ngược dòng
112.1M
4.8
Tên tác giả: Fengxuan Cultural

Đường tam học trộm tuyệt thế võ công nhưng lại nhảy xuống vách núi tự sát để chứng minh sự minh bạch của mình, sau khi chuyển thế không ngờ lại trở thành một cậu bé đáng yêu luôn được mọi người ngưỡng mộ?! Anh ấy mang theo song võ hồn, phách lực tiên thiên mãn trời sinh gia nhập học viện Nặc Đinh, gặp được tiểu vũ dễ thương, sau đó bắt đầu một câu chuyện nhi nữ tình trường, mưa máu gió tanh. tanh. Truyện này do Fengxuan Cultural cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 544 chương    /    (67011)
 Đã cập nhật 544 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-06-01
 17.3k  2.1k
2
Chapter 2
2019-06-01
 11.4k  608
3
Chapter 3
2019-06-01
 10.1k  594
4
Chapter 4
2019-06-01
 9.3k  445
5
Chapter 5
2019-06-01
 8.7k  300
6
Chapter 6
2019-06-01
 8.7k  286
7
Chapter 7
2019-06-01
 8.5k  229
8
Chapter 8
2019-06-01
 7.6k  358
9
Chapter 9
2019-06-01
 7.2k  222
10
Chapter 10
2019-06-01
 7.4k  246
11
Chapter 11
2019-06-01
 7.2k  191
12
Chapter 12
2019-06-01
 7.3k  154
13
Chapter 13
2019-06-01
 6.8k  105
14
Chapter 14
2019-06-01
 7.1k  137
15
Chapter 15
2019-06-01
 7.1k  144
16
Chapter 16
2019-06-01
 7.1k  179
17
Chapter 17
2019-06-01
 6.9k  174
18
Chapter 18
2019-06-01
 6.9k  259
19
Chapter 19
2019-06-01
 6.4k  123
20
Chapter 20
2019-06-01
 6.4k  165
21
Chapter 21
2019-06-01
 6.3k  175
22
Chapter 22
2019-06-01
 6.4k  161
23
Chapter 23
2019-06-01
 6.2k  108
24
Chapter 24
2019-06-01
 6.1k  120
25
Chapter 25
2019-06-01
 6k  84
26
Chapter 26
2019-06-01
 6k  120
27
Chapter 27
2019-06-01
 6.1k  108
28
Chapter 28
2019-06-01
 6.3k  120
29
Chapter 29
2019-06-01
 6k  83
30
Chapter 30
2019-06-01
 6.2k  132
31
Chapter 31
2019-06-01
 6.2k  203
32
Chapter 32
2019-06-01
 6.5k  425
33
Chapter 33
2019-06-01
 5.8k  108
34
Chapter 34
2019-06-01
 5.9k  153
35
Chapter 35
2019-06-01
 5.8k  102
36
Chapter 36
2019-06-01
 5.9k  157
37
Chapter 37
2019-06-01
 5.6k  65
38
Chapter 38
2019-06-01
 5.8k  101
39
Chapter 39
2019-06-01
 5.8k  162
40
Chapter 40
2019-06-01
 5.5k  131
41
Chapter 41
2019-06-03
 5.5k  142
42
Chapter 42
2019-06-05
 5.7k  152
43
Chapter 43
2019-06-07
 5.4k  93
44
Chapter 44
2019-06-10
 5.9k  137
45
Chapter 45
2019-06-12
 5.4k  73
46
Chapter 46
2019-06-14
 5.4k  108
47
Chapter 47
2019-06-17
 5.5k  95
48
Chapter 48
2019-06-19
 5.5k  141
49
Chapter 49
2019-06-21
 5.3k  126
50
Chapter 50
2019-06-24
 5.3k  199
51
Chapter 51
2019-06-26
 5.2k  126
52
Chapter 52
2019-06-28
 5.2k  76
53
Chapter 53
2019-07-01
 5k  61
54
Chapter 54
2019-07-03
 5.1k  108
55
Chapter 55
2019-07-05
 5.3k  89
56
Chapter 56
2019-07-08
 5.3k  136
57
Chapter 57
2019-07-10
 5k  75
58
Chapter 58
2019-07-12
 5.1k  79
59
Chapter 59
2019-07-15
 5.4k  86
60
Chapter 60
2019-07-17
 5.3k  48
61
Chapter 61
2019-07-19
 5.3k  65
62
Chapter 62
2019-07-22
 5.3k  86
63
Chapter 63
2019-07-23
 5.4k  168
64
Chapter 64
2019-07-24
 5.4k  100
65
Chapter 65
2019-07-25
 5.2k  85
66
Chapter 66
2019-07-26
 5.2k  147
67
Chapter 67
2019-07-27
 5.2k  129
68
Chapter 68
2019-07-28
 5.1k  113
69
Chapter 69
2019-07-29
 5k  111
70
Chapter 70
2019-07-30
 5.2k  88
71
Chapter 71
2019-07-31
 5.2k  74
72
Chapter 72
2019-07-31
 5.1k  108
73
Chapter 73
2019-07-31
 5.2k  89
74
Chapter 74
2019-07-31
 5.2k  84
75
Chapter 75
2019-07-31
 5.3k  81
76
Chapter 76
2019-07-31
 4.9k  62
77
Chapter 77
2019-07-31
 4.8k  48
78
Chapter 78
2019-07-31
 5k  76
79
Chapter 79
2019-07-31
 5.3k  102
80
Chapter 80
2019-07-31
 5.4k  289
81
Chapter 81
2019-07-31
 4.7k  56
82
Chapter 82
2019-07-31
 4.8k  45
83
Chapter 83
2019-07-31
 4.7k  45
84
Chapter 84
2019-07-31
 4.9k  43
85
Chapter 85
2019-07-31
 5.1k  102
86
Chapter 86
2019-07-31
 5.1k  179
87
Chapter 87
2019-07-31
 5k  166
88
Chapter 88
2019-07-31
 5k  89
89
Chapter 89
2019-07-31
 4.7k  72
90
Chapter 90
2019-07-31
 4.7k  47
91
Chapter 91
2019-07-31
 4.9k  92
92
Chapter 92
2019-08-01
 4.9k  76
93
Chapter 93
2019-08-02
 4.8k  70
94
Chapter 94
2019-08-03
 4.9k  75
95
Chapter 95
2019-08-04
 4.9k  95
96
Chapter 96
2019-08-05
 5.4k  120
97
Chapter 97
2019-08-06
 4.8k  76
98
Chapter 98
2019-08-07
 4.8k  111
99
Chapter 99
2019-08-08
 4.7k  85
100
Chapter 100
2019-08-09
 4.9k  104
101
Chapter 101
2019-08-10
 4.8k  91
102
Chapter 102
2019-08-11
 4.8k  126
103
Chapter 103
2019-08-12
 4.7k  76
104
Chapter 104
2019-08-13
 4.6k  69
105
Chapter 105
2019-08-14
 4.9k  84
106
Chapter 106
2019-08-15
 4.6k  121
107
Chapter 107
2019-08-16
 4.8k  75
108
Chapter 108
2019-08-17
 4.8k  103
109
Chapter 109
2019-08-17
 4.6k  62
110
Chapter 110
2019-08-17
 5k  158
111
Chapter 111
2019-08-17
 4.7k  52
112
Chapter 112
2019-08-17
 4.9k  45
113
Chapter 113
2019-08-17
 4.8k  62
114
Chapter 114
2019-08-17
 4.7k  77
115
Chapter 115
2019-08-17
 4.5k  61
116
Chapter 116
2019-08-17
 4.8k  92
117
Chapter 117
2019-08-17
 4.8k  52
118
Chapter 118
2019-08-17
 4.5k  98
119
Chapter 119
2019-08-17
 4.5k  119
120
Chapter 120
2019-08-17
 4.5k  69
121
Chapter 121
2019-08-17
 4.7k  70
122
Chapter 122
2019-08-17
 4.6k  85
123
Chapter 123
2019-08-17
 4.5k  73
124
Chapter 124
2019-08-17
 4.4k  68
125
Chapter 125
2019-08-17
 4.7k  73
126
Chapter 126
2019-08-19
 4.4k  91
127
Chapter 127
2019-08-17
 4.5k  110
128
Chapter 128
2019-08-17
 4.5k  54
129
Chapter 129
2019-08-17
 4.8k  84
130
Chapter 130
2019-08-18
 5.1k  224
131
Chapter 131
2019-08-20
 4.8k  142
132
Chapter 132
2019-08-21
 5.7k  438
133
Chapter 133
2019-08-22
 4.9k  202
134
Chapter 134
2019-08-23
 5.3k  269
135
Chapter 135
2019-08-24
 4.7k  71
136
Chapter 136
2019-08-25
 5k  70
137
Chapter 137
2019-08-25
 4.7k  84
138
Chapter 138
2019-08-25
 4.7k  104
139
Chapter 139
2019-08-25
 4.6k  89
140
Chapter 140
2019-08-25
 4.7k  156
141
Chapter 141
2019-08-25
 4.4k  70
142
Chapter 142
2019-08-25
 4.7k  187
143
Chapter 143
2019-08-25
 4.3k  50
144
Chapter 144
2019-08-25
 4.4k  74
145
Chapter 145
2019-08-25
 4.4k  49
146
Chapter 146
2019-08-25
 4.6k  61
147
Chapter 147
2019-08-26
 4.4k  34
148
Chapter 148
2019-08-27
 4.4k  82
149
Chapter 149
2019-08-28
 4.7k  81
150
Chapter 150
2019-08-29
 4.5k  78
151
Chapter 151
2019-08-30
 4.6k  78
152
Chapter 152
2019-08-31
 4.5k  69
153
Chapter 153
2019-09-01
 4.7k  123
154
Chapter 154
2019-09-02
 4.8k  107
155
Chapter 155
2019-09-03
 4.4k  54
156
Chapter 156
2019-09-04
 4.4k  90
157
Chapter 157
2019-09-05
 4.5k  77
158
Chapter 158
2019-09-06
 4.5k  91
159
Chapter 159
2019-09-07
 4.4k  82
160
Chapter 160
2019-09-08
 4.6k  56
161
Chapter 161
2019-09-09
 4.4k  69
162
Chapter 162
2019-09-10
 4.5k  96
163
Chapter 163
2019-09-11
 4.4k  58
164
Chapter 164
2019-09-12
 4.2k  50
165
Chapter 165
2019-09-13
 4.3k  57
166
Chapter 166
2019-09-14
 4.4k  44
167
Chapter 167
2019-09-15
 4.4k  48
168
Chapter 168
2019-09-16
 4.6k  52
169
Chapter 169
2019-09-17
 4.6k  67
170
Chapter 170
2019-09-18
 4.6k  115
171
Chapter 171
2019-09-19
 4.5k  74
172
Chapter 172
2019-09-20
 4.6k  165
173
Chapter 173
2019-09-21
 4.4k  71
174
Chapter 174
2019-09-22
 4.4k  71
175
Chapter 175
2019-09-23
 4.5k  103
176
Chapter 176
2019-09-24
 4.6k  124
177
Chapter 177
2019-09-25
 4.4k  56
178
Chapter 178
2019-09-26
 4.5k  98
179
Chapter 179
2019-09-27
 4.3k  63
180
Chapter 180
2019-09-28
 4.2k  69
181
Chapter 181
2019-09-29
 4.4k  65
182
Chapter 182
2019-09-30
 4.2k  62
183
Chapter 183
2019-10-01
 4.4k  79
184
Chapter 184
2019-10-02
 4.3k  54
185
Chapter 185
2019-10-03
 4.3k  50
186
Chapter 186
2019-10-04
 4.4k  61
187
Chapter 187
2019-10-05
 4.2k  43
188
Chapter 188
2019-10-06
 4.2k  63
189
Chapter 189
2019-10-07
 4.2k  55
190
Chapter 190
2019-10-08
 4.4k  75
191
Chapter 191
2019-10-09
 4.3k  139
192
Chapter 192
2019-10-10
 4.4k  116
193
Chapter 193
2019-10-11
 4.5k  101
194
Chapter 194
2019-10-12
 4.3k  62
195
Chapter 195
2019-10-13
 4.4k  63
196
Chapter 196
2019-10-14
 4.7k  127
197
Chapter 197
2019-10-15
 4.2k  53
198
Chapter 198
2019-10-16
 4.2k  56
199
Chapter 199
2019-10-17
 4.1k  53
200
Chapter 200
2019-10-18
 4.4k  61
201
Chapter 201
2019-10-19
 4.3k  91
202
Chapter 202
2019-10-20
 4.3k  76
203
Chapter 203
2019-10-21
 4.2k  77
204
Chapter 204
2019-10-22
 4.3k  50
205
Chapter 205
2019-10-23
 4.1k  45
206
Chapter 206
2019-10-24
 4.2k  67
207
Chapter 207
2019-10-25
 4k  42
208
Chapter 208
2019-10-26
 4.2k  67
209
Chapter 209
2019-10-26
 3.9k  86
210
Chapter 210
2019-10-26
 4k  87
211
Chapter 211
2019-10-26
 4.2k  55
212
Chapter 212
2019-10-26
 4.3k  71
213
Chapter 213
2019-10-27
 4.1k  53
214
Chapter 214
2019-10-26
 4.2k  52
215
Chapter 215
2019-10-26
 4.2k  40
216
Chapter 216
2019-10-26
 4.3k  59
217
Chapter 217
2019-10-26
 4.1k  28
218
Chapter 218
2019-10-26
 4.3k  72
219
Chapter 219
2019-10-26
 4.2k  65
220
Chapter 220
2019-10-26
 4.3k  62
221
Chapter 221
2019-10-26
 4.3k  58
222
Chapter 222
2019-10-26
 4.3k  59
223
Chapter 223
2019-10-26
 4.1k  33
224
Chapter 224
2019-10-26
 4k  57
225
Chapter 225
2019-10-26
 3.9k  39
226
Chapter 226
2019-10-26
 4.2k  44
227
Chapter 227
2019-10-26
 4.4k  102
228
Chapter 228
2019-10-28
 4.3k  57
229
Chapter 229
2019-10-29
 4.6k  66
230
Chapter 230
2019-10-30
 4.4k  51
231
Chapter 231
2019-10-31
 4.3k  64
232
Chapter 232
2019-11-01
 4.1k  65
233
Chapter 233
2019-11-02
 4.1k  73
234
Chapter 234
2019-11-03
 4k  39
235
Chapter 235
2019-11-04
 4.1k  51
236
Chapter 236
2019-11-05
 4k  37
237
Chapter 237
2019-11-06
 4.1k  67
238
Chapter 238
2019-11-07
 4k  88
239
Chapter 239
2019-11-08
 4.2k  81
240
Chapter 240
2019-11-09
 4.3k  187
241
Chapter 241
2019-11-10
 4.1k  58
242
Chapter 242
2019-11-11
 4k  37
243
Chapter 243
2019-11-12
 4k  38
244
Chapter 244
2019-11-13
 3.9k  30
245
Chapter 245
2019-11-14
 3.9k  76
246
Chapter 246
2019-11-15
 3.9k  39
247
Chapter 247
2019-11-16
 4.1k  51
248
Chapter 248
2019-11-17
 4.2k  118
249
Chapter 249
2019-11-18
 4k  76
250
Chapter 250
2019-11-19
 4.1k  97
251
Chapter 251
2019-11-20
 4.1k  98
252
Chapter 252
2019-11-21
 4.1k  203
253
Chapter 253
2019-11-22
 4.3k  161
254
Chapter 254
2019-11-23
 4.1k  84
255
Chapter 255
2019-11-24
 3.9k  64
256
Chapter 256
2019-11-25
 4.1k  108
257
Chapter 257
2019-11-26
 4k  73
258
Chapter 258
2019-11-27
 4.2k  57
259
Chapter 259
2019-11-28
 4.2k  56
260
Chapter 260
2019-11-29
 4.2k  57
261
Chapter 261
2019-11-30
 4.2k  86
262
Chapter 262
2019-12-01
 4.2k  100
263
Chapter 263
2019-12-02
 4.1k  93
264
Chapter 264
2019-12-03
 4.2k  72
265
Chapter 265
2019-12-04
 4.1k  55
266
Chapter 266
2019-12-05
 4.3k  147
267
Chapter 267
2019-12-06
 4.1k  45
268
Chapter 268
2019-12-07
 4.7k  377
269
Chapter 269
2019-12-08
 4.4k  99
270
Chapter 270
2019-12-09
 4.4k  136
271
Chapter 271
2019-12-10
 4.2k  61
272
Chapter 272
2019-12-11
 4.1k  103
273
Chapter 273
2019-12-12
 4.3k  85
274
Chapter 274
2019-12-13
 4.3k  83
275
Chapter 275
2019-12-14
 4.2k  116
276
Chapter 276
2019-12-15
 4k  178
277
Chapter 277
2019-12-16
 4.1k  121
278
Chapter 278
2019-12-17
 4k  73
279
Chapter 279
2019-12-18
 4.2k  89
280
Chapter 280
2019-12-19
 4.2k  78
281
Chapter 281
2019-12-20
 4.2k  66
282
Chapter 282
2019-12-21
 4.5k  73
283
Chapter 283
2019-12-22
 4k  38
284
Chapter 284
2019-12-23
 4k  59
285
Chapter 285
2019-12-24
 4.1k  46
286
Chapter 286
2019-12-25
 4.1k  88
287
Chapter 287
2019-12-26
 4.1k  49
288
Chapter 288
2019-12-27
 4.1k  38
289
Chapter 289
2019-12-28
 4k  71
290
Chapter 290
2019-12-29
 4k  59
291
Chapter 291
2019-12-30
 4.2k  98
292
Chapter 292
2019-12-31
 4.5k  297
293
Chapter 293
2020-01-01
 4.1k  83
294
Chapter 294
2020-01-02
 4.1k  66
295
Chapter 295
2020-01-03
 4k  73
296
Chapter 296
2020-01-04
 4.2k  102
297
Chapter 297
2020-01-05
 4.1k  72
298
Chapter 298
2020-01-06
 4.1k  69
299
Chapter 299
2020-01-07
 4.2k  89
300
Chapter 300
2020-01-08
 4.4k  139
301
Chapter 301
2020-01-09
 4.4k  90
302
Chapter 302
2020-01-10
 4.3k  79
303
Chapter 303
2020-01-11
 4.2k  69
304
Chapter 304
2020-01-12
 4.5k  117
305
Chapter 305
2020-01-13
 4.2k  63
306
Chapter 306
2020-01-14
 4.4k  91
307
Chapter 307
2020-01-15
 4.2k  86
308
Chapter 308
2020-01-16
 4.3k  118
309
Chapter 309
2020-01-17
 4.1k  58
310
Chapter 310
2020-01-18
 4.1k  70
311
Chapter 311
2020-01-19
 4k  90
312
Chapter 312
2020-01-20
 4.4k  179
313
Chapter 313
2020-01-21
 3.9k  55
314
Chapter 314
2020-01-22
 4.1k  87
315
Chapter 315
2020-01-23
 4.2k  48
316
Chapter 316
2020-01-24
 4.5k  159
317
Chapter 317
2020-01-25
 4.3k  90
318
Chapter 318
2020-01-26
 4k  51
319
Chapter 319
2020-01-27
 4.1k  128
320
Chapter 320
2020-01-28
 4.7k  158
321
Chapter 321
2020-01-29
 4.1k  69
322
Chapter 322
2020-01-30
 4.2k  128
323
Chapter 323
2020-01-31
 4.2k  70
324
Chapter 324
2020-02-01
 4.8k  248
325
Chapter 325
2020-02-02
 4.3k  119
326
Chapter 326
2020-02-03
 4.4k  82
327
Chapter 327
2020-02-04
 4.5k  88
328
Chapter 328
2020-02-05
 4.1k  81
329
Chapter 329
2020-02-06
 4.2k  76
330
Chapter 330
2020-02-07
 4k  73
331
Chapter 331
2020-02-08
 4k  89
332
Chapter 332
2020-02-09
 4.4k  150
333
Chapter 333
2020-02-09
 4.2k  124
334
Chapter 334
2020-02-09
 4.1k  83
335
Chapter 335
2020-02-09
 4k  52
336
Chapter 336
2020-02-09
 4.1k  60
337
Chapter 337
2020-02-09
 4k  63
338
Chapter 338
2020-02-09
 4.1k  272
339
Chapter 339
2020-02-09
 4.2k  75
340
Chapter 340
2020-02-09
 4.1k  103
341
Chapter 341
2020-02-09
 4.1k  131
342
Chapter 342
2020-02-09
 4.4k  173
343
Chapter 343
2020-02-10
 4.3k  111
344
Chapter 344
2020-02-11
 4.1k  120
345
Chapter 345
2020-02-12
 4.2k  117
346
Chapter 346
2020-02-13
 4.1k  136
347
Chapter 347
2020-02-14
 4.5k  152
348
Chapter 348
2020-02-15
 4.4k  139
349
Chapter 349
2020-02-16
 4.3k  107
350
Chapter 350
2020-02-17
 4.4k  151
351
Chapter 351
2020-02-18
 4.1k  111
352
Chapter 352
2020-02-19
 4.1k  199
353
Chapter 353
2020-02-20
 4k  123
354
Chapter 354
2020-02-21
 3.9k  113
355
Chapter 355
2020-02-22
 4.1k  102
356
Chapter 356
2020-02-23
 4k  59
357
Chapter 357
2020-02-24
 4.3k  170
358
Chapter 358
2020-02-25
 4.1k  60
359
Chapter 359
2020-02-26
 3.9k  664
360
Chapter 360
2020-02-27
 4.2k  141
361
Chapter 361
2020-02-28
 4.1k  58
362
Chapter 362
2020-02-29
 4.1k  572
363
Chapter 363
2020-03-01
 4k  104
364
Chapter 364
2020-03-02
 4.1k  73
365
Chapter 365
2020-03-03
 3.9k  73
366
Chapter 366
2020-03-04
 3.9k  164
367
Chapter 367
2020-03-05
 4k  241
368
Chapter 368
2020-03-06
 4k  153
369
Chapter 369
2020-03-07
 3.9k  67
370
Chapter 370
2020-03-08
 4.1k  121
371
Chapter 371
2020-03-09
 4.1k  111
372
Chapter 372
2020-03-10
 3.8k  78
373
Chapter 373
2020-03-11
 3.7k  76
374
Chapter 374
2020-03-12
 3.7k  63
375
Chapter 375
2020-03-13
 3.7k  78
376
Chapter 376
2020-03-14
 3.8k  91
377
Chapter 377
2020-03-15
 4k  95
378
Chapter 378
2020-03-16
 3.7k  71
379
Chapter 379
2020-03-17
 3.7k  99
380
Chapter 380
2020-03-18
 3.6k  58
381
Chapter 381
2020-03-19
 3.8k  120
382
Chapter 382
2020-03-20
 3.6k  63
383
Chapter 383
2020-03-20
 3.6k  85
384
Chapter 384
2020-03-20
 3.5k  59
385
Chapter 385
2020-03-20
 3.5k  66
386
Chapter 386
2020-03-20
 3.7k  161
387
Chapter 387
2020-03-20
 3.5k  81
388
Chapter 388
2020-03-20
 3.5k  51
389
Chapter 389
2020-03-20
 3.5k  38
390
Chapter 390
2020-03-20
 3.4k  36
391
Chapter 391
2020-03-20
 3.5k  48
392
Chapter 392
2020-03-20
 3.8k  168
393
Chapter 393
2020-03-21
 3.9k  121
394
Chapter 394
2020-03-22
 3.8k  135
395
Chapter 395
2020-03-23
 3.9k  109
396
Chapter 396
2020-03-24
 3.6k  75
397
Chapter 397
2020-03-25
 3.6k  85
398
Chapter 398
2020-03-26
 3.5k  153
399
Chapter 399
2020-03-27
 3.7k  204
400
Chapter 400
2020-03-28
 3.5k  63
401
Chapter 401
2020-03-29
 3.6k  73
402
Chapter 402
2020-03-30
 3.5k  55
403
Chapter 403
2020-03-31
 3.7k  85
404
Chapter 404
2020-04-01
 3.9k  129
405
Chapter 405
2020-04-02
 3.6k  93
406
Chapter 406
2020-04-03
 3.7k  73
407
Chapter 407
2020-04-04
 3.9k  179
408
Chapter 408
2020-04-04
 3.7k  97
409
Chapter 409
2020-04-04
 3.5k  50
410
Chapter 410
2020-04-04
 3.7k  56
411
Chapter 411
2020-04-04
 3.7k  87
412
Chapter 412
2020-04-04
 3.6k  62
413
Chapter 413
2020-04-04
 3.9k  173
414
Chapter 414
2020-04-04
 3.8k  105
415
Chapter 415
2020-04-04
 3.6k  64
416
Chapter 416
2020-04-04
 3.4k  41
417
Chapter 417
2020-04-04
 3.8k  126
418
Chapter 418
2020-04-05
 3.9k  96
419
Chapter 419
2020-04-06
 3.8k  59
420
Chapter 420
2020-04-07
 4k  100
421
Chapter 421
2020-04-08
 4.1k  104
422
Chapter 422
2020-04-09
 4.2k  131
423
Chapter 423
2020-04-10
 4.3k  193
424
Chapter 424
2020-04-11
 4.1k  183
425
Chapter 425
2020-04-12
 4.5k  385
426
Chapter 426
2020-04-13
 4.1k  216
427
Chapter 427
2020-04-14
 4.7k  534
428
Chapter 428
2020-04-15
 4.7k  502
429
Chapter 429
2020-04-16
 4.4k  269
430
Chapter 430
2020-04-17
 4.2k  120
431
Chapter 431
2020-04-18
 4k  89
432
Chapter 432
2020-04-19
 4.2k  117
433
Chapter 433
2020-04-20
 4.1k  139
434
Chapter 434
2020-04-21
 4k  139
435
Chapter 435
2020-04-22
 4.2k  158
436
Chapter 436
2020-04-23
 4.2k  118
437
Chapter 437
2020-04-24
 4.2k  93
438
Chapter 438
2020-04-25
 4k  89
439
Chapter 439
2020-04-26
 3.9k  64
440
Chapter 440
2020-04-27
 4k  137
441
Chapter 441
2020-04-28
 4k  122
442
Chapter 442
2020-04-29
 4.1k  135
443
Chapter 443
2020-04-30
 4k  131
444
Chapter 444
2020-05-01
 3.8k  98
445
Chapter 445
2020-05-02
 3.8k  74
446
Chapter 446
2020-05-03
 3.6k  96
447
Chapter 447
2020-05-04
 3.6k  48
448
Chapter 448
2020-05-05
 3.6k  68
449
Chapter 449
2020-05-06
 3.5k  56
450
Chapter 450
2020-05-07
 3.5k  66
451
Chapter 451
2020-05-08
 3.7k  94
452
Chapter 452
2020-05-09
 3.5k  85
453
Chapter 453
2020-05-09
 3.3k  67
454
Chapter 454
2020-05-09
 3.2k  55
455
Chapter 455
2020-05-09
 3.3k  25
456
Chapter 456
2020-05-09
 3.1k  25
457
Chapter 457
2020-05-09
 3.2k  50
458
Chapter 458
2020-05-09
 3k  25
459
Chapter 459
2020-05-09
 3.2k  32
460
Chapter 460
2020-05-09
 3.3k  26
461
Chapter 461
2020-05-09
 3.6k  50
462
Chapter 462
2020-05-09
 3.9k  190
463
Chapter 463
2020-05-10
 4.2k  336
464
Chapter 464
2020-05-11
 3.8k  110
465
Chapter 465
2020-05-12
 4.4k  273
466
Chapter 466
2020-05-13
 4k  195
467
Chapter 467
2020-05-14
 3.9k  171
468
Chapter 468
2020-05-15
 4k  146
469
Chapter 469
2020-05-16
 4k  146
470
Chapter 470
2020-05-17
 3.9k  97
471
Chapter 471
2020-05-18
 3.9k  100
472
Chapter 472
2020-05-19
 3.9k  144
473
Chapter 473
2020-05-20
 4k  154
474
Chapter 474
2020-05-21
 3.8k  110
475
Chapter 475
2020-05-22
 4k  161
476
Chapter 476
2020-05-23
 3.9k  160
477
Chapter 477
2020-05-24
 4k  162
478
Chapter 478
2020-05-25
 3.6k  94
479
Chapter 479
2020-05-25
 3.6k  65
480
Chapter 480
2020-05-25
 3.6k  41
481
Chapter 481
2020-05-25
 3.7k  89
482
Chapter 482
2020-05-25
 3.6k  31
483
Chapter 483
2020-05-25
 3.6k  37
484
Chapter 484
2020-05-25
 3.6k  29
485
Chapter 485
2020-05-25
 3.8k  54
486
Chapter 486
2020-05-25
 3.6k  36
487
Chapter 487
2020-05-25
 3.9k  64
488
Chapter 488
2020-05-25
 4.2k  230
489
Chapter 489
2020-05-26
 4.2k  196
490
Chapter 490
2020-05-27
 4.1k  104
491
Chapter 491
2020-05-28
 4.4k  315
492
Chapter 492
2020-05-31
 4.4k  230
493
Chapter 493
2020-06-01
 4.4k  209
494
Chapter 494
2020-06-04
 4.1k  141
495
Chapter 495
2020-06-07
 4.1k  86
496
Chapter 496
2020-06-08
 4.2k  160
497
Chapter 497
2020-06-11
 4.1k  121
498
Chapter 498
2020-06-14
 3.9k  69
499
Chapter 499
2020-06-15
 4.1k  133
500
Chapter 500
2020-06-20
 4.2k  150
501
Chapter 501
2020-06-23
 5.8k  1.2k
502
Chapter 502
2020-07-31
 4.6k  576
503
Chapter 503
2020-08-03
 4.2k  234
504
Chapter 504
2020-08-07
 4.1k  95
505
Chapter 505
2020-08-10
 4.4k  165
506
Chapter 506
2020-08-14
 4.1k  117
507
Chapter 507
2020-08-17
 4k  109
508
Chapter 508
2020-08-21
 4.1k  124
509
Chapter 509
2020-08-24
 4.1k  125
510
Chapter 510
2020-08-28
 4.3k  185
511
Chapter 511
2020-08-31
 5.5k  716
512
Chapter 512
2020-11-29
 4k  323
513
Chapter 513
2020-12-06
 3.8k  212
514
Chapter 514
2020-12-13
 3.6k  121
515
Chapter 515
2020-12-20
 3.6k  145
516
Chapter 516
2020-12-27
 3.5k  126
517
Chapter 517
2021-01-03
 3.6k  124
518
Chapter 518
2021-01-10
 3.6k  128
519
Chapter 519
2021-01-17
 3.6k  129
520
Chapter 520
2021-01-24
 3.5k  106
521
Chapter 521
2021-01-31
 3.8k  183
522
Chapter 522
2021-02-07
 3.8k  307
523
Chapter 523
2021-02-14
 3.8k  325
524
Chapter 524
2021-02-21
 3.6k  280
525
Chapter 525
2021-02-28
 3.3k  239
526
Chapter 526
2021-03-07
 3.1k  276
527
Chapter 527
2021-03-14
 3k  240
528
Chapter 528
2021-03-21
 2.8k  213
529
Chapter 529
2021-03-28
 2.9k  151
530
Chapter 530
2021-04-04
 2.8k  194
531
Chapter 531
2021-04-11
 2.7k  181
532
Chapter 532
2021-04-18
 2.7k  169
533
Chapter 533
2021-04-25
 3.4k  795
534
Chapter 534
2021-07-23
 2.2k  426
535
Chapter 535
2021-07-30
 2k  216
536
Chapter 536
2021-08-06
 1.8k  210
537
Chapter 537
2021-08-13
 1.9k  151
538
Chapter 538
2021-08-20
 1.7k  153
539
Chapter 539
2021-08-27
 1.6k  165
540
Chapter 540
2021-09-01
 1.5k  123
541
Chapter 541
2021-09-02
 1.4k  95
542
Chapter 542
2021-09-03
 1.5k  218
543
Chapter 543
2021-09-10
 1.3k  114
544
Chapter 544
2021-09-17
 860  64
Đề xuất liên quan
Yêu Thần Ký
Yêu Thần Ký
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Hệ thống/Dị giới/Lội ngược dòng/Hiền lành
Bách Luyện Thành Thần
Bách Luyện Thành Thần
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không/Hệ thống/Dị giới/Trừ tà/Tu tiên
Tinh Võ Thần Quyết
Tinh Võ Thần Quyết
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Mạo Hiểm/Hậu cung/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Đông Phương Huyền Huyễn/Cổ đại/Sảng văn/Lội ngược dòng
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play