Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài / Đã Full / Ngọt sủng / Đô thị / Drama / Bá đạo / Có em bé / Gặp gỡ cẩu huyết / 419 / Chiếm hữu cao
248.3M
4.8
Tên tác giả: Yoolook Culture

Ở trong khách sạn, Mạn Mạn vốn muốn cho người bạn trai đã quen 5 năm của mình một sự bất ngờ, nhưng không ngờ lại biến thành cơn ác mộng. Bị một gã đàn ông lạ vào nhầm phòng!!!... Nhiều năm sau một mình cô dẫn theo một cặp song sinh nam nữ đi phỏng vấn xin việc, cảm thấy ông chủ ở đây hao hao giống con mình, chẳng lẽ chỉ là ngộ nhận sao? Truyện này do Yoolook Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 273 chương    /    (91255)
 Đã cập nhật 273 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2018-11-07
 50.5k  2.5k
2
Chapter 2
2018-11-07
 38.7k  1.1k
3
Chapter 3
2018-11-07
 33.3k  852
4
Chapter 4
2018-11-07
 28.3k  752
5
Chapter 5
2018-11-07
 26.1k  550
6
Chapter 6
2018-11-13
 25.3k  807
7
Chapter 7
2018-11-16
 25.9k  497
8
Chapter 8
2018-11-20
 24.9k  1.1k
9
Chapter 9
2018-11-20
 26.2k  880
10
Chapter 10
2018-11-20
 23.8k  378
11
Chapter 11
2018-11-23
 25.2k  1.1k
12
Chapter 12
2018-11-27
 23.9k  412
13
Chapter 13
2018-11-30
 22.8k  269
14
Chapter 14
2018-12-04
 24.2k  400
15
Chapter 15
2018-12-07
 23.2k  475
16
Chapter 16
2018-12-11
 23.8k  696
17
Chapter 17
2018-12-14
 21.8k  274
18
Chapter 18
2018-12-15
 23k  498
19
Chapter 19
2018-12-16
 27.9k  929
20
Chapter 20
2018-12-17
 23.4k  336
21
Chapter 21
2018-12-18
 21.7k  232
22
Chapter 22
2018-12-19
 22.2k  375
23
Chapter 23
2018-12-20
 24.1k  457
24
Chapter 24
2018-12-21
 23.7k  1.2k
25
Chapter 25
2018-12-22
 22.9k  575
26
Chapter 26
2018-12-23
 21.2k  447
27
Chapter 27
2018-12-24
 20.4k  268
28
Chapter 28
2018-12-25
 19.8k  537
29
Chapter 29
2018-12-26
 21.2k  424
30
Chapter 30
2018-12-27
 19.9k  515
31
Chapter 31
2018-12-28
 19.3k  316
32
Chapter 32
2018-12-29
 19.1k  260
33
Chapter 33
2018-12-30
 21.2k  466
34
Chapter 34
2018-12-31
 21.5k  1.3k
35
Chapter 35
2019-01-01
 22k  410
36
Chapter 36
2019-01-02
 18.8k  691
37
Chapter 37
2019-01-03
 19k  263
38
Chapter 38
2019-01-04
 19.5k  291
39
Chapter 39
2019-01-05
 18.3k  236
40
Chapter 40
2019-01-06
 19.3k  152
41
Chapter 41
2019-01-07
 20.4k  572
42
Chapter 42
2019-01-08
 18.9k  173
43
Chapter 43
2019-01-09
 20.4k  202
44
Chapter 44
2019-01-10
 20.3k  419
45
Chapter 45
2019-01-11
 20.3k  371
46
Chapter 46
2019-01-12
 18.2k  209
47
Chapter 47
2019-01-13
 17.9k  171
48
Chapter 48
2019-01-14
 18.6k  311
49
Chapter 49
2019-01-15
 18.4k  171
50
Chapter 50
2019-01-16
 17.7k  216
51
Chapter 51
2019-01-17
 17.8k  297
52
Chapter 52
2019-01-18
 18.5k  313
53
Chapter 53
2019-01-19
 18.6k  301
54
Chapter 54
2019-01-20
 18.2k  194
55
Chapter 55
2019-01-21
 20.3k  292
56
Chapter 56
2019-01-22
 17.7k  160
57
Chapter 57
2019-01-23
 17.9k  164
58
Chapter 58
2019-01-24
 20.5k  352
59
Chapter 59
2019-01-25
 18.9k  527
60
Chapter 60
2019-01-26
 17.9k  255
61
Chapter 61
2019-01-27
 19.8k  501
62
Chapter 62
2019-01-28
 18.5k  367
63
Chapter 63
2019-01-29
 18.1k  251
64
Chapter 64
2019-01-30
 17.4k  198
65
Chapter 65
2019-01-31
 16.7k  283
66
Chapter 66
2019-02-01
 16.2k  505
67
Chapter 67
2019-02-02
 16.9k  191
68
Chapter 68
2019-02-03
 17.4k  227
69
Chapter 69
2019-02-04
 16.7k  598
70
Chapter 70
2019-02-05
 16.5k  172
71
Chapter 71
2019-02-06
 18.3k  633
72
Chapter 72
2019-02-07
 16.8k  240
73
Chapter 73
2019-02-08
 16.1k  255
74
Chapter 74
2019-02-09
 18.4k  610
75
Chapter 75
2019-02-10
 20k  720
76
Chapter 76
2019-02-11
 19.2k  347
77
Chapter 77
2019-02-12
 16.5k  215
78
Chapter 78
2019-02-13
 15.7k  195
79
Chapter 79
2019-02-14
 15k  148
80
Chapter 80
2019-02-15
 15.7k  140
81
Chapter 81
2019-02-16
 15.4k  316
82
Chapter 82
2019-02-17
 15.7k  311
83
Chapter 83
2019-02-18
 15.8k  179
84
Chapter 84
2019-02-19
 15.5k  303
85
Chapter 85
2019-02-20
 16.1k  507
86
Chapter 86
2019-02-21
 15k  257
87
Chapter 87
2019-02-22
 14.5k  256
88
Chapter 88
2019-02-23
 14.3k  142
89
Chapter 89
2019-02-24
 14.9k  174
90
Chapter 90
2019-02-25
 14.5k  222
91
Chapter 91
2019-02-26
 14.3k  173
92
Chapter 92
2019-02-27
 13.8k  146
93
Chapter 93
2019-02-28
 14.5k  244
94
Chapter 94
2019-03-01
 16.3k  305
95
Chapter 95
2019-03-02
 17.9k  514
96
Chapter 96
2019-03-03
 16k  310
97
Chapter 97
2019-03-04
 14.1k  393
98
Chapter 98
2019-03-05
 15.6k  485
99
Chapter 99
2019-03-06
 15.2k  310
100
Chapter 100
2019-03-07
 15k  370
101
Chapter 101
2019-03-08
 13.3k  446
102
Chapter 102
2019-03-09
 13.3k  200
103
Chapter 103
2019-03-10
 14.3k  217
104
Chapter 104
2019-03-11
 13.7k  194
105
Chapter 105
2019-03-12
 15k  421
106
Chapter 106
2019-03-13
 12.9k  438
107
Chapter 107
2019-03-14
 12.8k  157
108
Chapter 108
2019-03-15
 12.8k  350
109
Chapter 109
2019-03-16
 12.7k  314
110
Chapter 110
2019-03-17
 12.6k  429
111
Chapter 111
2019-03-18
 12.5k  165
112
Chapter 112
2019-03-19
 12.7k  633
113
Chapter 113
2019-03-20
 12k  201
114
Chapter 114
2019-03-21
 13.3k  467
115
Chapter 115
2019-03-22
 12.6k  337
116
Chapter 116
2019-03-23
 12.5k  412
117
Chapter 117
2019-03-24
 12.5k  181
118
Chapter 118
2019-03-25
 13.3k  402
119
Chapter 119
2019-03-26
 12.1k  576
120
Chapter 120
2019-03-27
 14k  271
121
Chapter 121
2019-03-28
 13.3k  416
122
Chapter 122
2019-03-29
 15.1k  330
123
Chapter 123
2019-03-30
 13.7k  209
124
Chapter 124
2019-03-31
 12.8k  104
125
Chapter 125
2019-04-01
 12.6k  115
126
Chapter 126
2019-04-02
 12.4k  119
127
Chapter 127
2019-04-03
 12.6k  269
128
Chapter 128
2019-04-04
 13.2k  1.3k
129
Chapter 129
2019-04-05
 12.7k  660
130
Chapter 130
2019-04-06
 12.7k  240
131
Chapter 131
2019-04-07
 13.2k  638
132
Chapter 132
2019-04-08
 14.8k  639
133
Chapter 133
2019-04-09
 14.9k  470
134
Chapter 134
2019-04-10
 13.6k  431
135
Chapter 135
2019-04-11
 13.4k  331
136
Chapter 136
2019-04-12
 13.3k  644
137
Chapter 137
2019-04-13
 12.1k  194
138
Chapter 138
2019-04-14
 12.5k  182
139
Chapter 139
2019-04-15
 13.2k  274
140
Chapter 140
2019-04-16
 13.3k  331
141
Chapter 141
2019-04-17
 11.9k  247
142
Chapter 142
2019-04-18
 12.9k  339
143
Chapter 143
2019-04-19
 12.6k  209
144
Chapter 144
2019-04-20
 12.2k  189
145
Chapter 145
2019-04-21
 11.9k  376
146
Chapter 146
2019-04-22
 12.1k  258
147
Chapter 147
2019-04-23
 11.9k  175
148
Chapter 148
2019-04-24
 12.3k  221
149
Chapter 149
2019-04-25
 12k  273
150
Chapter 150
2019-04-26
 13k  222
151
Chapter 151
2019-04-27
 12.5k  332
152
Chapter 152
2019-04-27
 11.1k  490
153
Chapter 153
2019-04-27
 10.9k  295
154
Chapter 154
2019-04-27
 10.9k  259
155
Chapter 155
2019-04-27
 11.6k  181
156
Chapter 156
2019-04-27
 11.3k  149
157
Chapter 157
2019-04-27
 11.6k  202
158
Chapter 158
2019-04-27
 11.4k  236
159
Chapter 159
2019-04-27
 11.3k  402
160
Chapter 160
2019-04-27
 11.5k  321
161
Chapter 161
2019-04-27
 11.3k  172
162
Chapter 162
2019-04-27
 10.9k  153
163
Chapter 163
2019-04-27
 11.7k  193
164
Chapter 164
2019-04-27
 11.1k  166
165
Chapter 165
2019-04-27
 10.7k  129
166
Chapter 166
2019-04-27
 10.6k  114
167
Chapter 167
2019-04-27
 10.1k  220
168
Chapter 168
2019-04-27
 10.3k  254
169
Chapter 169
2019-04-27
 10.2k  194
170
Chapter 170
2019-04-27
 10.4k  162
171
Chapter 171
2019-04-27
 11.1k  297
172
Chapter 172
2019-04-27
 11.1k  204
173
Chapter 173
2019-04-27
 10.3k  196
174
Chapter 174
2019-04-27
 10.3k  240
175
Chapter 175
2019-04-27
 10.2k  231
176
Chapter 176
2019-04-27
 10.3k  360
177
Chapter 177
2019-04-27
 11.1k  183
178
Chapter 178
2019-04-27
 11k  206
179
Chapter 179
2019-04-27
 11.3k  206
180
Chapter 180
2019-04-27
 11.2k  107
181
Chapter 181
2019-04-27
 11.2k  459
182
Chapter 182
2019-04-27
 10.7k  160
183
Chapter 183
2019-04-27
 10.6k  210
184
Chapter 184
2019-04-27
 10.8k  184
185
Chapter 185
2019-04-27
 10.4k  165
186
Chapter 186
2019-04-27
 10.2k  132
187
Chapter 187
2019-04-27
 9.9k  320
188
Chapter 188
2019-04-27
 9.6k  169
189
Chapter 189
2019-04-27
 10k  294
190
Chapter 190
2019-04-27
 9.3k  317
191
Chapter 191
2019-04-27
 8.9k  239
192
Chapter 192
2019-04-28
 9.8k  379
193
Chapter 193
2019-04-29
 9.8k  492
194
Chapter 194
2019-04-30
 9.8k  276
195
Chapter 195
2019-05-01
 10.1k  392
196
Chapter 196
2019-05-02
 9.8k  393
197
Chapter 197
2019-05-03
 9.7k  359
198
Chapter 198
2019-05-04
 11.4k  489
199
Chapter 199
2019-05-05
 10.1k  268
200
Chapter 200
2019-05-06
 10.9k  241
201
Chapter 201
2019-05-07
 10.2k  345
202
Chapter 202
2019-05-08
 10.3k  219
203
Chapter 203
2019-05-09
 10.5k  195
204
Chapter 204
2019-05-10
 10.4k  175
205
Chapter 205
2019-05-11
 10.9k  238
206
Chapter 206
2019-05-12
 10.1k  239
207
Chapter 207
2019-05-13
 11.1k  214
208
Chapter 208
2019-05-14
 11.4k  252
209
Chapter 209
2019-05-15
 10.6k  351
210
Chapter 210
2019-05-16
 10.2k  157
211
Chapter 211
2019-05-17
 9.8k  168
212
Chapter 212
2019-05-18
 10.2k  182
213
Chapter 213
2019-05-19
 10.7k  173
214
Chapter 214
2019-05-20
 10.3k  198
215
Chapter 215
2019-05-21
 10.2k  261
216
Chapter 216
2019-05-22
 10k  152
217
Chapter 217
2019-05-23
 9.9k  227
218
Chapter 218
2019-05-25
 9.4k  124
219
Chapter 219
2019-05-25
 9.3k  162
220
Chapter 220
2019-05-25
 9.4k  150
221
Chapter 221
2019-05-25
 9.1k  157
222
Chapter 222
2019-05-25
 10.2k  205
223
Chapter 223
2019-05-25
 9.3k  145
224
Chapter 224
2019-05-25
 9.3k  176
225
Chapter 225
2019-05-25
 9.1k  119
226
Chapter 226
2019-05-25
 9k  188
227
Chapter 227
2019-05-25
 9.1k  142
228
Chapter 228
2019-05-26
 9.4k  313
229
Chapter 229
2019-05-28
 9.5k  185
230
Chapter 230
2019-05-30
 9.8k  442
231
Chapter 231
2019-06-02
 9.7k  183
232
Chapter 232
2019-06-04
 9.8k  121
233
Chapter 233
2019-06-06
 10.7k  426
234
Chapter 234
2019-06-09
 9.7k  128
235
Chapter 235
2019-06-11
 10.5k  197
236
Chapter 236
2019-06-13
 10.6k  397
237
Chapter 237
2019-06-16
 10.7k  415
238
Chapter 238
2019-06-18
 10k  165
239
Chapter 239
2019-06-20
 10.9k  387
240
Chapter 240
2019-06-23
 9.8k  237
241
Chapter 241
2019-06-25
 10.4k  234
242
Chapter 242
2019-06-27
 10.4k  372
243
Chapter 243
2019-06-30
 11.2k  199
244
Chapter 244
2019-07-02
 11.6k  450
245
Chapter 245
2019-07-04
 10.7k  788
246
Chapter 246
2019-07-07
 10.1k  376
247
Chapter 247
2019-07-09
 10k  237
248
Chapter 248
2019-07-11
 11k  397
249
Chapter 249
2019-07-14
 11.5k  712
250
Chapter 250
2019-07-15
 10.7k  214
251
Chapter 251
2019-07-15
 9.8k  184
252
Chapter 252
2019-07-15
 9.7k  82
253
Chapter 253
2019-07-15
 9.6k  77
254
Chapter 254
2019-07-15
 9k  84
255
Chapter 255
2019-07-15
 9.2k  93
256
Chapter 256
2019-07-15
 8.9k  103
257
Chapter 257
2019-07-15
 10.5k  296
258
Chapter 258
2019-07-15
 10k  267
259
Chapter 259
2019-07-15
 11.4k  390
260
Chapter 260
2019-07-16
 10.6k  220
261
Chapter 261
2019-07-18
 10.7k  186
262
Chapter 262
2019-07-23
 11.6k  366
263
Chapter 263
2019-07-25
 11.3k  307
264
Chapter 264
2019-07-29
 10.4k  159
265
Chapter 265
2019-07-29
 10.5k  163
266
Chapter 266
2019-07-29
 10.2k  202
267
Chapter 267
2019-07-29
 10.1k  95
268
Chapter 268
2019-07-29
 11.5k  302
269
Chapter 269
2019-07-29
 10.2k  131
270
Chapter 270
2019-07-29
 11.4k  253
271
Chapter 271
2019-07-29
 11.1k  125
272
Chapter 272
2019-07-29
 12.8k  274
273
Chapter 273
2019-07-29
 22.6k  1.5k
Đề xuất liên quan
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Hoa Khôi Vương Bài
Hoa Khôi Vương Bài
Trường học/Tình yêu/Đã Full
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Nữ cường/Drama/Có em bé/Nữ giả nam trang/419/Chiếm hữu cao/Đặc công
Danh Môn Thiên Hậu
Danh Môn Thiên Hậu
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngược/Showbiz/Drama/Bá đạo/Chênh lệch tuổi/Giao dịch thân xác/Chiếm hữu cao/Nghe lời
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play