Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài / Ngọt sủng / Drama / Bá đạo / Có em bé / Trốn cưới / 419 / Nghe lời
77.3M
4.7
Tên tác giả: iReader

Dây dưa 1 đêm, ném lại 200 đồng tự nhận là mình đen đủi! Tưởng rằng từ giờ thành người dưng, mà đâu ngờ cứ năm lần bảy lượt bị lôi lên giường… sau đó cô tức điên, đổi lại được một câu muốn chịu trách nhiệm với cô của anh ta. Cô rất muốn biết, “ chịu trách nhiệm thế nào?” anh ta như sói như hổ vồ lên phía trước, “tiếp tục ngủ!” Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 203 chương    /    (57546)
 Đã cập nhật 203 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-06-26
 30.6k  2.5k
2
Chapter 2
2020-06-26
 21.9k  605
3
Chapter 3
2020-06-26
 21k  543
4
Chapter 4
2020-06-26
 19.7k  1.1k
5
Chapter 5
2020-06-26
 20.6k  555
6
Chapter 6
2020-06-26
 19.5k  248
7
Chapter 7
2020-06-26
 18.7k  1.1k
8
Chapter 8
2020-06-26
 17.7k  151
9
Chapter 9
2020-06-26
 20.5k  1.5k
10
Chapter 10
2020-06-26
 22.6k  652
11
Chapter 11
2020-06-29
 18.5k  467
12
Chapter 12
2020-07-03
 16.8k  285
13
Chapter 13
2020-07-06
 18.1k  418
14
Chapter 14
2020-07-10
 16.9k  767
15
Chapter 15
2020-07-13
 16.8k  312
16
Chapter 16
2020-07-17
 18.2k  468
17
Chapter 17
2020-07-20
 17.4k  484
18
Chapter 18
2020-07-22
 15k  271
19
Chapter 19
2020-07-22
 15.5k  650
20
Chapter 20
2020-07-22
 15.8k  474
21
Chapter 21
2020-07-10
 16.9k  508
22
Chapter 22
2020-07-22
 15.3k  404
23
Chapter 23
2020-07-22
 14.9k  396
24
Chapter 24
2020-07-22
 14.6k  436
25
Chapter 25
2020-07-22
 13.7k  145
26
Chapter 26
2020-07-22
 14.8k  170
27
Chapter 27
2020-07-22
 15.7k  520
28
Chapter 28
2020-07-24
 14.1k  345
29
Chapter 29
2020-07-27
 14.7k  283
30
Chapter 30
2020-07-31
 14.2k  400
31
Chapter 31
2020-08-03
 14.6k  257
32
Chapter 32
2020-08-07
 15.2k  431
33
Chapter 33
2020-08-10
 15k  236
34
Chapter 34
2020-08-14
 15k  297
35
Chapter 35
2020-08-17
 15.7k  632
36
Chapter 36
2020-08-21
 14.1k  622
37
Chapter 37
2020-08-24
 14.6k  398
38
Chapter 38
2020-08-27
 13.1k  229
39
Chapter 39
2020-08-27
 12.4k  305
40
Chapter 40
2020-08-27
 12.6k  330
41
Chapter 41
2020-08-27
 12k  426
42
Chapter 42
2020-08-27
 11.6k  325
43
Chapter 43
2020-08-27
 10.9k  322
44
Chapter 44
2020-08-27
 11.2k  289
45
Chapter 45
2020-08-27
 11.2k  241
46
Chapter 46
2020-08-27
 10.7k  206
47
Chapter 47
2020-08-27
 10.7k  319
48
Chapter 48
2020-08-28
 11.2k  340
49
Chapter 49
2020-08-31
 11.9k  295
50
Chapter 50
2020-09-04
 10.8k  234
51
Chapter 51
2020-09-07
 10.2k  257
52
Chapter 52
2020-09-11
 10.1k  330
53
Chapter 53
2020-09-14
 10k  340
54
Chapter 54
2020-09-18
 10.2k  293
55
Chapter 55
2020-09-21
 10.6k  419
56
Chapter 56
2020-09-25
 9.7k  214
57
Chapter 57
2020-09-28
 9.7k  243
58
Chapter 58
2020-10-02
 9.4k  294
59
Chapter 59
2020-10-05
 9.2k  314
60
Chapter 60
2020-10-09
 9.1k  183
61
Chapter 61
2020-10-12
 8.5k  190
62
Chapter 62
2020-10-16
 9k  237
63
Chapter 63
2020-10-19
 9.2k  258
64
Chapter 64
2020-10-23
 8.5k  146
65
Chapter 65
2020-10-26
 8.4k  214
66
Chapter 66
2020-10-30
 9k  311
67
Chapter 67
2020-11-02
 8.3k  258
68
Chapter 68
2020-11-05
 7.6k  152
69
Chapter 69
2020-11-05
 7.4k  184
70
Chapter 70
2020-11-05
 7.2k  132
71
Chapter 71
2020-11-05
 7.7k  153
72
Chapter 72
2020-11-05
 6.8k  93
73
Chapter 73
2020-11-05
 7.3k  116
74
Chapter 74
2020-11-05
 7.9k  295
75
Chapter 75
2020-11-05
 7.4k  174
76
Chapter 76
2020-11-05
 7k  115
77
Chapter 77
2020-11-05
 7k  73
78
Chapter 78
2020-11-06
 8.2k  387
79
Chapter 79
2020-11-09
 7.9k  216
80
Chapter 80
2020-11-13
 7.5k  122
81
Chapter 81
2020-11-16
 7.4k  125
82
Chapter 82
2020-11-20
 7.8k  142
83
Chapter 83
2020-11-23
 7.5k  173
84
Chapter 84
2020-11-27
 6.9k  124
85
Chapter 85
2020-11-30
 7.4k  222
86
Chapter 86
2020-12-04
 7.3k  116
87
Chapter 87
2020-12-07
 7.1k  159
88
Chapter 88
2020-12-11
 7.3k  181
89
Chapter 89
2020-12-14
 7.2k  307
90
Chapter 90
2020-12-18
 7.5k  196
91
Chapter 91
2020-12-21
 7.4k  160
92
Chapter 92
2020-12-25
 7.3k  208
93
Chapter 93
2020-12-28
 7.1k  219
94
Chapter 94
2020-12-29
 6.1k  291
95
Chapter 95
2020-12-29
 6.3k  156
96
Chapter 96
2020-12-29
 5.9k  151
97
Chapter 97
2020-12-29
 6.1k  128
98
Chapter 98
2020-12-29
 6.5k  136
99
Chapter 99
2020-12-29
 6.3k  157
100
Chapter 100
2020-12-29
 6.4k  178
101
Chapter 101
2020-12-29
 6.2k  212
102
Chapter 102
2020-12-29
 6.3k  313
103
Chapter 103
2020-12-29
 7.3k  343
104
Chapter 104
2021-01-01
 7.5k  322
105
Chapter 105
2021-01-04
 6.7k  354
106
Chapter 106
2021-01-08
 6.7k  224
107
Chapter 107
2021-01-11
 6.3k  202
108
Chapter 108
2021-01-12
 5.2k  131
109
Chapter 109
2021-01-12
 5.5k  167
110
Chapter 110
2021-01-12
 5.7k  221
111
Chapter 111
2021-01-12
 5.2k  65
112
Chapter 112
2021-01-12
 5.4k  178
113
Chapter 113
2021-01-12
 5.3k  195
114
Chapter 114
2021-01-12
 5.2k  102
115
Chapter 115
2021-01-12
 5k  106
116
Chapter 116
2021-01-12
 5.4k  343
117
Chapter 117
2021-01-12
 6.5k  184
118
Chapter 118
2021-01-15
 6k  204
119
Chapter 119
2021-01-18
 6.7k  272
120
Chapter 120
2021-01-22
 6k  109
121
Chapter 121
2021-01-25
 5.7k  181
122
Chapter 122
2021-01-29
 5.9k  172
123
Chapter 123
2021-02-01
 6k  154
124
Chapter 124
2021-02-05
 6.8k  497
125
Chapter 125
2021-02-08
 6.4k  488
126
Chapter 126
2021-02-12
 6.3k  284
127
Chapter 127
2021-02-15
 6.4k  414
128
Chapter 128
2021-02-19
 6.7k  465
129
Chapter 129
2021-02-21
 5.1k  76
130
Chapter 130
2021-02-21
 5.2k  58
131
Chapter 131
2021-02-21
 5.1k  82
132
Chapter 132
2021-02-21
 5.2k  291
133
Chapter 133
2021-02-21
 4.7k  166
134
Chapter 134
2021-02-21
 4.9k  101
135
Chapter 135
2021-02-21
 4.7k  217
136
Chapter 136
2021-02-21
 4.7k  128
137
Chapter 137
2021-02-21
 4.8k  44
138
Chapter 138
2021-02-21
 6.1k  325
139
Chapter 139
2021-02-22
 6.9k  528
140
Chapter 140
2021-02-25
 5k  151
141
Chapter 141
2021-02-25
 5.1k  300
142
Chapter 142
2021-02-25
 4.9k  90
143
Chapter 143
2021-02-25
 5.1k  81
144
Chapter 144
2021-02-25
 4.9k  72
145
Chapter 145
2021-02-25
 5.1k  63
146
Chapter 146
2021-02-25
 4.7k  58
147
Chapter 147
2021-02-25
 5.2k  102
148
Chapter 148
2021-02-25
 5.2k  226
149
Chapter 149
2021-02-25
 5.7k  148
150
Chapter 150
2021-02-26
 6.9k  361
151
Chapter 151
2021-03-01
 6.4k  317
152
Chapter 152
2021-03-05
 6.2k  223
153
Chapter 153
2021-03-08
 6.2k  325
154
Chapter 154
2021-03-12
 5.9k  281
155
Chapter 155
2021-03-15
 6k  244
156
Chapter 156
2021-03-19
 5.9k  187
157
Chapter 157
2021-03-22
 6k  322
158
Chapter 158
2021-03-26
 5.3k  312
159
Chapter 159
2021-03-29
 5.8k  308
160
Chapter 160
2021-04-02
 5.7k  269
161
Chapter 161
2021-04-05
 5.6k  216
162
Chapter 162
2021-04-09
 5.3k  193
163
Chapter 163
2021-04-12
 5.1k  289
164
Chapter 164
2021-04-16
 5.2k  240
165
Chapter 165
2021-04-19
 5.8k  683
166
Chapter 166
2021-04-23
 6.3k  300
167
Chapter 167
2021-04-26
 5.9k  256
168
Chapter 168
2021-04-30
 5.6k  212
169
Chapter 169
2021-05-03
 5.5k  224
170
Chapter 170
2021-05-07
 5.3k  280
171
Chapter 171
2021-05-10
 5.2k  375
172
Chapter 172
2021-05-14
 5.1k  258
173
Chapter 173
2021-05-17
 5.1k  290
174
Chapter 174
2021-05-21
 4.9k  232
175
Chapter 175
2021-05-24
 5.1k  256
176
Chapter 176
2021-05-28
 4.9k  183
177
Chapter 177
2021-05-31
 5.4k  359
178
Chapter 178
2021-06-04
 5k  198
179
Chapter 179
2021-06-07
 5.3k  273
180
Chapter 180
2021-06-11
 4.8k  276
181
Chapter 181
2021-06-14
 4.9k  281
182
Chapter 182
2021-06-18
 4.4k  244
183
Chapter 183
2021-06-20
 3.7k  85
184
Chapter 184
2021-06-20
 3.5k  40
185
Chapter 185
2021-06-20
 3.6k  43
186
Chapter 186
2021-06-20
 3.5k  66
187
Chapter 187
2021-06-20
 3.3k  42
188
Chapter 188
2021-06-20
 3.4k  39
189
Chapter 189
2021-06-20
 3.3k  53
190
Chapter 190
2021-06-20
 3.6k  199
191
Chapter 191
2021-06-20
 3.4k  48
192
Chapter 192
2021-06-20
 4.4k  236
193
Chapter 193
2021-06-21
 4.9k  310
194
Chapter 194
2021-06-25
 4.8k  316
195
Chapter 195
2021-06-28
 4.6k  272
196
Chapter 196
2021-07-02
 4.1k  241
197
Chapter 197
2021-07-05
 4.2k  244
198
Chapter 198
2021-07-09
 4.1k  249
199
Chapter 199
2021-07-12
 4k  326
200
Chapter 200
2021-07-16
 3.9k  344
201
Chapter 201
2021-07-19
 3.5k  304
202
Chapter 202
2021-07-23
 3.5k  236
203
Chapter 203
2021-07-26
 2.7k  256
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play