Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài / Ngọt sủng / Drama / Bá đạo / Có em bé / Trốn cưới / 419 / Nghe lời
94.7M
4.7
Tên tác giả: iReader

Dây dưa 1 đêm, ném lại 200 đồng tự nhận là mình đen đủi! Tưởng rằng từ giờ thành người dưng, mà đâu ngờ cứ năm lần bảy lượt bị lôi lên giường… sau đó cô tức điên, đổi lại được một câu muốn chịu trách nhiệm với cô của anh ta. Cô rất muốn biết, “ chịu trách nhiệm thế nào?” anh ta như sói như hổ vồ lên phía trước, “tiếp tục ngủ!” Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 245 chương    /    (72905)
 Đã cập nhật 245 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-06-26
 35.6k  3k
2
Chapter 2
2020-06-26
 25.5k  720
3
Chapter 3
2020-06-26
 24.3k  628
4
Chapter 4
2020-06-26
 22.9k  1.2k
5
Chapter 5
2020-06-26
 23.9k  669
6
Chapter 6
2020-06-26
 22.5k  297
7
Chapter 7
2020-06-26
 21.7k  1.2k
8
Chapter 8
2020-06-26
 20.6k  171
9
Chapter 9
2020-06-26
 23.7k  1.7k
10
Chapter 10
2020-06-26
 25.8k  742
11
Chapter 11
2020-06-29
 21.2k  527
12
Chapter 12
2020-07-03
 19.4k  340
13
Chapter 13
2020-07-06
 20.8k  468
14
Chapter 14
2020-07-10
 19.5k  841
15
Chapter 15
2020-07-13
 19.4k  366
16
Chapter 16
2020-07-17
 20.9k  533
17
Chapter 17
2020-07-20
 20.1k  569
18
Chapter 18
2020-07-22
 17.5k  318
19
Chapter 19
2020-07-22
 17.9k  746
20
Chapter 20
2020-07-22
 18.3k  534
21
Chapter 21
2020-07-10
 19.4k  559
22
Chapter 22
2020-07-22
 17.8k  459
23
Chapter 23
2020-07-22
 17.3k  465
24
Chapter 24
2020-07-22
 16.9k  573
25
Chapter 25
2020-07-22
 15.9k  183
26
Chapter 26
2020-07-22
 17.1k  195
27
Chapter 27
2020-07-22
 18k  559
28
Chapter 28
2020-07-24
 16.3k  369
29
Chapter 29
2020-07-27
 16.8k  311
30
Chapter 30
2020-07-31
 16.3k  438
31
Chapter 31
2020-08-03
 16.9k  271
32
Chapter 32
2020-08-07
 17.5k  482
33
Chapter 33
2020-08-10
 17.2k  257
34
Chapter 34
2020-08-14
 17.2k  334
35
Chapter 35
2020-08-17
 18k  731
36
Chapter 36
2020-08-21
 16.3k  693
37
Chapter 37
2020-08-24
 16.8k  446
38
Chapter 38
2020-08-27
 15.3k  276
39
Chapter 39
2020-08-27
 14.4k  358
40
Chapter 40
2020-08-27
 14.7k  380
41
Chapter 41
2020-08-27
 13.9k  481
42
Chapter 42
2020-08-27
 13.5k  375
43
Chapter 43
2020-08-27
 12.7k  373
44
Chapter 44
2020-08-27
 13k  339
45
Chapter 45
2020-08-27
 13k  279
46
Chapter 46
2020-08-27
 12.5k  245
47
Chapter 47
2020-08-27
 12.3k  381
48
Chapter 48
2020-08-28
 12.9k  387
49
Chapter 49
2020-08-31
 13.7k  338
50
Chapter 50
2020-09-04
 12.4k  257
51
Chapter 51
2020-09-07
 11.7k  296
52
Chapter 52
2020-09-11
 11.6k  376
53
Chapter 53
2020-09-14
 11.6k  380
54
Chapter 54
2020-09-18
 11.8k  319
55
Chapter 55
2020-09-21
 12.1k  452
56
Chapter 56
2020-09-25
 11.2k  238
57
Chapter 57
2020-09-28
 11.2k  261
58
Chapter 58
2020-10-02
 10.9k  339
59
Chapter 59
2020-10-05
 10.7k  369
60
Chapter 60
2020-10-09
 10.6k  203
61
Chapter 61
2020-10-12
 9.9k  222
62
Chapter 62
2020-10-16
 10.5k  283
63
Chapter 63
2020-10-19
 10.6k  297
64
Chapter 64
2020-10-23
 9.9k  173
65
Chapter 65
2020-10-26
 9.8k  251
66
Chapter 66
2020-10-30
 10.4k  365
67
Chapter 67
2020-11-02
 9.7k  294
68
Chapter 68
2020-11-05
 9k  198
69
Chapter 69
2020-11-05
 8.7k  233
70
Chapter 70
2020-11-05
 8.5k  162
71
Chapter 71
2020-11-05
 9.1k  175
72
Chapter 72
2020-11-05
 8k  116
73
Chapter 73
2020-11-05
 8.7k  147
74
Chapter 74
2020-11-05
 9.3k  358
75
Chapter 75
2020-11-05
 8.7k  222
76
Chapter 76
2020-11-05
 8.3k  129
77
Chapter 77
2020-11-05
 8.2k  87
78
Chapter 78
2020-11-06
 9.6k  434
79
Chapter 79
2020-11-09
 9.2k  249
80
Chapter 80
2020-11-13
 8.7k  152
81
Chapter 81
2020-11-16
 8.6k  136
82
Chapter 82
2020-11-20
 9.1k  158
83
Chapter 83
2020-11-23
 8.7k  203
84
Chapter 84
2020-11-27
 8k  140
85
Chapter 85
2020-11-30
 8.7k  251
86
Chapter 86
2020-12-04
 8.5k  132
87
Chapter 87
2020-12-07
 8.3k  185
88
Chapter 88
2020-12-11
 8.5k  213
89
Chapter 89
2020-12-14
 8.4k  358
90
Chapter 90
2020-12-18
 8.8k  238
91
Chapter 91
2020-12-21
 8.6k  192
92
Chapter 92
2020-12-25
 8.5k  252
93
Chapter 93
2020-12-28
 8.3k  247
94
Chapter 94
2020-12-29
 7.2k  357
95
Chapter 95
2020-12-29
 7.4k  179
96
Chapter 96
2020-12-29
 7k  178
97
Chapter 97
2020-12-29
 7.2k  148
98
Chapter 98
2020-12-29
 7.7k  163
99
Chapter 99
2020-12-29
 7.5k  195
100
Chapter 100
2020-12-29
 7.7k  223
101
Chapter 101
2020-12-29
 7.4k  257
102
Chapter 102
2020-12-29
 7.6k  377
103
Chapter 103
2020-12-29
 8.5k  411
104
Chapter 104
2021-01-01
 8.6k  359
105
Chapter 105
2021-01-04
 7.8k  400
106
Chapter 106
2021-01-08
 7.8k  271
107
Chapter 107
2021-01-11
 7.4k  251
108
Chapter 108
2021-01-12
 6.2k  185
109
Chapter 109
2021-01-12
 6.6k  227
110
Chapter 110
2021-01-12
 6.8k  269
111
Chapter 111
2021-01-12
 6.3k  83
112
Chapter 112
2021-01-12
 6.5k  220
113
Chapter 113
2021-01-12
 6.4k  242
114
Chapter 114
2021-01-12
 6.2k  127
115
Chapter 115
2021-01-12
 6.1k  136
116
Chapter 116
2021-01-12
 6.4k  415
117
Chapter 117
2021-01-12
 7.5k  201
118
Chapter 118
2021-01-15
 7k  229
119
Chapter 119
2021-01-18
 7.8k  312
120
Chapter 120
2021-01-22
 7.1k  118
121
Chapter 121
2021-01-25
 6.7k  197
122
Chapter 122
2021-01-29
 6.8k  204
123
Chapter 123
2021-02-01
 6.9k  169
124
Chapter 124
2021-02-05
 7.8k  557
125
Chapter 125
2021-02-08
 7.3k  510
126
Chapter 126
2021-02-12
 7.4k  302
127
Chapter 127
2021-02-15
 7.4k  439
128
Chapter 128
2021-02-19
 7.8k  511
129
Chapter 129
2021-02-21
 6.1k  92
130
Chapter 130
2021-02-21
 6.2k  71
131
Chapter 131
2021-02-21
 6.1k  96
132
Chapter 132
2021-02-21
 6.2k  356
133
Chapter 133
2021-02-21
 5.7k  209
134
Chapter 134
2021-02-21
 5.9k  127
135
Chapter 135
2021-02-21
 5.7k  251
136
Chapter 136
2021-02-21
 5.6k  154
137
Chapter 137
2021-02-21
 5.8k  51
138
Chapter 138
2021-02-21
 7.2k  359
139
Chapter 139
2021-02-22
 7.9k  559
140
Chapter 140
2021-02-25
 6k  196
141
Chapter 141
2021-02-25
 6.2k  365
142
Chapter 142
2021-02-25
 5.9k  105
143
Chapter 143
2021-02-25
 6.1k  104
144
Chapter 144
2021-02-25
 5.8k  90
145
Chapter 145
2021-02-25
 6.1k  78
146
Chapter 146
2021-02-25
 5.7k  78
147
Chapter 147
2021-02-25
 6.2k  130
148
Chapter 148
2021-02-25
 6.3k  275
149
Chapter 149
2021-02-25
 6.7k  163
150
Chapter 150
2021-02-26
 7.9k  389
151
Chapter 151
2021-03-01
 7.4k  334
152
Chapter 152
2021-03-05
 7.1k  244
153
Chapter 153
2021-03-08
 7.2k  358
154
Chapter 154
2021-03-12
 6.9k  314
155
Chapter 155
2021-03-15
 7k  266
156
Chapter 156
2021-03-19
 6.9k  209
157
Chapter 157
2021-03-22
 7k  360
158
Chapter 158
2021-03-26
 6.2k  358
159
Chapter 159
2021-03-29
 6.7k  355
160
Chapter 160
2021-04-02
 6.8k  313
161
Chapter 161
2021-04-05
 6.6k  227
162
Chapter 162
2021-04-09
 6.2k  213
163
Chapter 163
2021-04-12
 6.1k  333
164
Chapter 164
2021-04-16
 6.1k  267
165
Chapter 165
2021-04-19
 6.9k  813
166
Chapter 166
2021-04-23
 7.7k  344
167
Chapter 167
2021-04-26
 7.2k  278
168
Chapter 168
2021-04-30
 6.8k  248
169
Chapter 169
2021-05-03
 6.6k  243
170
Chapter 170
2021-05-07
 6.4k  317
171
Chapter 171
2021-05-10
 6.2k  426
172
Chapter 172
2021-05-14
 6.1k  298
173
Chapter 173
2021-05-17
 6.2k  315
174
Chapter 174
2021-05-21
 5.9k  264
175
Chapter 175
2021-05-24
 6.1k  285
176
Chapter 176
2021-05-28
 6k  188
177
Chapter 177
2021-05-31
 6.6k  385
178
Chapter 178
2021-06-04
 6.1k  206
179
Chapter 179
2021-06-07
 6.5k  305
180
Chapter 180
2021-06-11
 6k  304
181
Chapter 181
2021-06-14
 6k  329
182
Chapter 182
2021-06-18
 5.6k  268
183
Chapter 183
2021-06-20
 4.9k  113
184
Chapter 184
2021-06-20
 4.7k  59
185
Chapter 185
2021-06-20
 4.8k  56
186
Chapter 186
2021-06-20
 4.7k  96
187
Chapter 187
2021-06-20
 4.4k  67
188
Chapter 188
2021-06-20
 4.5k  58
189
Chapter 189
2021-06-20
 4.4k  79
190
Chapter 190
2021-06-20
 4.8k  279
191
Chapter 191
2021-06-20
 4.4k  76
192
Chapter 192
2021-06-20
 5.6k  255
193
Chapter 193
2021-06-21
 6.1k  329
194
Chapter 194
2021-06-25
 6.1k  346
195
Chapter 195
2021-06-28
 5.9k  287
196
Chapter 196
2021-07-02
 5.4k  262
197
Chapter 197
2021-07-05
 5.5k  275
198
Chapter 198
2021-07-09
 5.3k  305
199
Chapter 199
2021-07-12
 5.3k  361
200
Chapter 200
2021-07-16
 5.2k  409
201
Chapter 201
2021-07-19
 4.8k  340
202
Chapter 202
2021-07-23
 5.2k  265
203
Chapter 203
2021-07-26
 4.6k  358
204
Chapter 204
2021-07-30
 4.6k  223
205
Chapter 205
2021-08-02
 4.7k  237
206
Chapter 206
2021-08-06
 4.4k  330
207
Chapter 207
2021-08-09
 4.6k  241
208
Chapter 208
2021-08-13
 4.5k  276
209
Chapter 209
2021-08-16
 4.9k  333
210
Chapter 210
2021-08-20
 5k  331
211
Chapter 211
2021-08-23
 4.6k  242
212
Chapter 212
2021-08-27
 4.5k  185
213
Chapter 213
2021-08-30
 4.3k  231
214
Chapter 214
2021-09-03
 4.1k  144
215
Chapter 215
2021-09-06
 3.7k  287
216
Chapter 216
2021-09-10
 3.6k  183
217
Chapter 217
2021-09-12
 3k  78
218
Chapter 218
2021-09-12
 2.9k  67
219
Chapter 219
2021-09-12
 2.8k  69
220
Chapter 220
2021-09-12
 2.8k  50
221
Chapter 221
2021-09-12
 2.8k  61
222
Chapter 222
2021-09-12
 2.8k  44
223
Chapter 223
2021-09-12
 2.7k  45
224
Chapter 224
2021-09-12
 2.6k  34
225
Chapter 225
2021-09-12
 2.8k  83
226
Chapter 226
2021-09-12
 3.4k  201
227
Chapter 227
2021-09-13
 3.3k  146
228
Chapter 228
2021-09-17
 3.2k  116
229
Chapter 229
2021-09-20
 3k  116
230
Chapter 230
2021-09-24
 3k  182
231
Chapter 231
2021-09-27
 2.9k  155
232
Chapter 232
2021-10-01
 2.7k  143
233
Chapter 233
2021-10-04
 2.9k  194
234
Chapter 234
2021-10-08
 2.9k  131
235
Chapter 235
2021-10-11
 2.8k  172
236
Chapter 236
2021-10-15
 2.6k  116
237
Chapter 237
2021-10-18
 2.5k  105
238
Chapter 238
2021-10-22
 2.2k  95
239
Chapter 239
2021-10-25
 2.4k  118
240
Chapter 240
2021-10-29
 2.3k  120
241
Chapter 241
2021-11-01
 2.4k  185
242
Chapter 242
2021-11-08
 2.2k  158
243
Chapter 243
2021-11-15
 2.1k  114
244
Chapter 244
2021-11-22
 2k  227
245
Chapter 245
2021-11-29
 1.6k  116
Đề xuất liên quan
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Tình yêu/Tổng tài
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Ngạo mạn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Bá đạo/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Shota/Mẹ đơn thân/Hoàng tử
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play