Danh Môn Thiên Hậu
Danh Môn Thiên Hậu
Danh Môn Thiên Hậu
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài / Đã Full / Ngược / Showbiz / Drama / Bá đạo / Chênh lệch tuổi / Giao dịch thân xác / Chiếm hữu cao / Nghe lời
90.5M
4.4
Tên tác giả: Yoolook Culture

Ban ngày, cô ấy là một ngôi sao thần tượng lộng lẫy, nhưng lại luôn bị chủ tịch công ty mình tìm mọi cách ức hiếp, bắt nạt. Buổi tối, cô giũ bỏ hào quang, trở về làm một cô gái bình thường. Những tưởng cuộc sống với hai thân phận này sẽ không bao giờ phát hiện nhưng ai ngờ, tên chủ tịch đáng ghét đó lại là “chú” của vị hôn thê mà gia đình đã sắp đặt cho cô. Chuyện trớ trêu gì sẽ xảy ra tiếp theo đây... Truyện này do Yoolook Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 207 chương    /    (41142)
 Đã cập nhật 207 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-03-25
 38.9k  1.9k
2
Chapter 2
2019-03-25
 23.4k  587
3
Chapter 3
2019-03-25
 21.4k  304
4
Chapter 4
2019-03-25
 19.8k  583
5
Chapter 5
2019-03-25
 19.1k  292
6
Chapter 6
2019-03-25
 17.3k  558
7
Chapter 7
2019-03-25
 16.6k  174
8
Chapter 8
2019-03-25
 16.8k  226
9
Chapter 9
2019-03-25
 18.1k  464
10
Chapter 10
2019-03-25
 17.1k  198
11
Chapter 11
2019-03-25
 16.3k  229
12
Chapter 12
2019-03-25
 14.8k  156
13
Chapter 13
2019-03-25
 15.6k  236
14
Chapter 14
2019-03-25
 14.8k  185
15
Chapter 15
2019-03-25
 14k  233
16
Chapter 16
2019-03-25
 14k  185
17
Chapter 17
2019-03-25
 13.8k  281
18
Chapter 18
2019-03-25
 12.6k  199
19
Chapter 19
2019-03-25
 12.1k  145
20
Chapter 20
2019-03-25
 11.9k  316
21
Chapter 21
2019-03-26
 12.1k  193
22
Chapter 22
2019-03-28
 12.3k  214
23
Chapter 23
2019-04-02
 11.3k  293
24
Chapter 24
2019-04-04
 11.7k  206
25
Chapter 25
2019-04-09
 11.1k  236
26
Chapter 26
2019-04-11
 11.7k  222
27
Chapter 27
2019-04-16
 12.5k  226
28
Chapter 28
2019-04-18
 11.2k  464
29
Chapter 29
2019-04-21
 11.6k  302
30
Chapter 30
2019-04-23
 11.6k  211
31
Chapter 31
2019-04-25
 10.7k  295
32
Chapter 32
2019-04-28
 11.9k  670
33
Chapter 33
2019-04-30
 13.6k  466
34
Chapter 34
2019-05-02
 12.9k  415
35
Chapter 35
2019-05-05
 11.7k  154
36
Chapter 36
2019-05-07
 12.6k  430
37
Chapter 37
2019-05-09
 12.8k  318
38
Chapter 38
2019-05-12
 12.3k  347
39
Chapter 39
2019-05-14
 11.3k  233
40
Chapter 40
2019-05-16
 12.3k  246
41
Chapter 41
2019-05-19
 13k  472
42
Chapter 42
2019-05-21
 12.4k  278
43
Chapter 43
2019-05-26
 13.3k  808
44
Chapter 44
2019-05-28
 12k  230
45
Chapter 45
2019-06-02
 12.1k  134
46
Chapter 46
2019-06-04
 11.1k  137
47
Chapter 47
2019-06-09
 12k  273
48
Chapter 48
2019-06-11
 11.1k  185
49
Chapter 49
2019-06-16
 11.8k  481
50
Chapter 50
2019-06-18
 12k  208
51
Chapter 51
2019-06-23
 11.6k  193
52
Chapter 52
2019-06-25
 11.2k  245
53
Chapter 53
2019-06-26
 9.9k  100
54
Chapter 54
2019-06-26
 10.3k  110
55
Chapter 55
2019-06-26
 10.6k  140
56
Chapter 56
2019-06-26
 9.9k  127
57
Chapter 57
2019-06-26
 9.7k  214
58
Chapter 58
2019-06-26
 10k  101
59
Chapter 59
2019-06-26
 10k  165
60
Chapter 60
2019-06-26
 9.6k  81
61
Chapter 61
2019-06-26
 9.5k  119
62
Chapter 62
2019-06-26
 10.8k  285
63
Chapter 63
2019-06-30
 10.2k  218
64
Chapter 64
2019-07-02
 10.9k  283
65
Chapter 65
2019-07-04
 10.5k  105
66
Chapter 66
2019-07-07
 10.3k  164
67
Chapter 67
2019-07-09
 9.7k  133
68
Chapter 68
2019-07-11
 9.9k  157
69
Chapter 69
2019-07-14
 9.9k  94
70
Chapter 70
2019-07-16
 9.9k  154
71
Chapter 71
2019-07-18
 10.2k  254
72
Chapter 72
2019-07-21
 9.6k  161
73
Chapter 73
2019-07-23
 9.8k  153
74
Chapter 74
2019-07-24
 8.5k  85
75
Chapter 75
2019-07-24
 9k  106
76
Chapter 76
2019-07-24
 8.7k  115
77
Chapter 77
2019-07-24
 8.5k  77
78
Chapter 78
2019-07-24
 8.7k  91
79
Chapter 79
2019-07-24
 8.8k  118
80
Chapter 80
2019-07-24
 8.9k  76
81
Chapter 81
2019-07-24
 8.5k  108
82
Chapter 82
2019-07-24
 8k  72
83
Chapter 83
2019-07-24
 7.7k  89
84
Chapter 84
2019-07-24
 7.8k  111
85
Chapter 85
2019-07-24
 7.8k  102
86
Chapter 86
2019-07-24
 8.2k  106
87
Chapter 87
2019-07-24
 7.9k  99
88
Chapter 88
2019-07-24
 7.8k  90
89
Chapter 89
2019-07-24
 7.5k  58
90
Chapter 90
2019-07-24
 7.8k  70
91
Chapter 91
2019-07-24
 7.6k  71
92
Chapter 92
2019-07-24
 7.8k  78
93
Chapter 93
2019-07-24
 8.1k  228
94
Chapter 94
2019-07-25
 8.5k  196
95
Chapter 95
2019-07-28
 8.5k  334
96
Chapter 96
2019-07-30
 9.3k  208
97
Chapter 97
2019-08-01
 8.6k  400
98
Chapter 98
2019-08-04
 7.9k  170
99
Chapter 99
2019-08-06
 7.9k  152
100
Chapter 100
2019-08-08
 8.2k  117
101
Chapter 101
2019-08-11
 7.9k  120
102
Chapter 102
2019-08-12
 7k  98
103
Chapter 103
2019-08-12
 7.3k  157
104
Chapter 104
2019-08-12
 7k  61
105
Chapter 105
2019-08-12
 7.3k  180
106
Chapter 106
2019-08-12
 7.3k  82
107
Chapter 107
2019-08-12
 6.7k  57
108
Chapter 108
2019-08-12
 6.7k  87
109
Chapter 109
2019-08-12
 6.8k  67
110
Chapter 110
2019-08-12
 7.3k  146
111
Chapter 111
2019-08-13
 7.1k  329
112
Chapter 112
2019-08-15
 7.5k  96
113
Chapter 113
2019-08-18
 7.2k  101
114
Chapter 114
2019-08-20
 7k  98
115
Chapter 115
2019-08-22
 7.5k  123
116
Chapter 116
2019-08-25
 7k  129
117
Chapter 117
2019-08-27
 6.9k  70
118
Chapter 118
2019-08-29
 7.3k  169
119
Chapter 119
2019-09-01
 6.8k  108
120
Chapter 120
2019-09-03
 6.6k  103
121
Chapter 121
2019-09-05
 6.7k  143
122
Chapter 122
2019-09-08
 6.3k  154
123
Chapter 123
2019-09-10
 6.1k  128
124
Chapter 124
2019-09-12
 6.3k  220
125
Chapter 125
2019-09-15
 6.4k  134
126
Chapter 126
2019-09-17
 6.4k  106
127
Chapter 127
2019-09-19
 6.6k  249
128
Chapter 128
2019-09-22
 6.7k  220
129
Chapter 129
2019-09-24
 6.7k  235
130
Chapter 130
2019-09-26
 6.4k  288
131
Chapter 131
2019-09-29
 6.1k  65
132
Chapter 132
2019-10-01
 5.6k  57
133
Chapter 133
2019-10-03
 5.9k  125
134
Chapter 134
2019-10-06
 5.9k  145
135
Chapter 135
2019-10-08
 5.6k  73
136
Chapter 136
2019-10-10
 5.8k  83
137
Chapter 137
2019-10-13
 5.9k  109
138
Chapter 138
2019-10-15
 5.9k  62
139
Chapter 139
2019-10-17
 5.5k  57
140
Chapter 140
2019-10-20
 5.3k  90
141
Chapter 141
2019-10-21
 5k  72
142
Chapter 142
2019-10-21
 4.8k  177
143
Chapter 143
2019-10-21
 4.6k  57
144
Chapter 144
2019-10-21
 4.7k  55
145
Chapter 145
2019-10-21
 4.8k  23
146
Chapter 146
2019-10-21
 5.2k  53
147
Chapter 147
2019-10-21
 4.8k  152
148
Chapter 148
2019-10-21
 4.8k  53
149
Chapter 149
2019-10-21
 4.8k  53
150
Chapter 150
2019-10-21
 5.4k  104
151
Chapter 151
2019-10-22
 5.1k  91
152
Chapter 152
2019-10-24
 5.1k  138
153
Chapter 153
2019-10-27
 5.1k  357
154
Chapter 154
2019-10-29
 5.2k  51
155
Chapter 155
2019-10-31
 5.3k  117
156
Chapter 156
2019-11-03
 5.1k  220
157
Chapter 157
2019-11-05
 4.9k  61
158
Chapter 158
2019-11-07
 5k  112
159
Chapter 159
2019-11-10
 5.2k  119
160
Chapter 160
2019-11-12
 4.9k  68
161
Chapter 161
2019-11-14
 4.8k  48
162
Chapter 162
2019-11-17
 4.8k  72
163
Chapter 163
2019-11-19
 4.6k  66
164
Chapter 164
2019-11-21
 4.6k  66
165
Chapter 165
2019-11-24
 4.5k  83
166
Chapter 166
2019-11-26
 4.8k  36
167
Chapter 167
2019-11-28
 4.8k  132
168
Chapter 168
2019-12-01
 4.9k  109
169
Chapter 169
2019-12-03
 4.7k  79
170
Chapter 170
2019-12-05
 4.8k  79
171
Chapter 171
2019-12-08
 4.8k  77
172
Chapter 172
2019-12-10
 4.4k  59
173
Chapter 173
2019-12-12
 4.3k  58
174
Chapter 174
2019-12-15
 4.7k  60
175
Chapter 175
2019-12-17
 4.9k  53
176
Chapter 176
2019-12-19
 4.7k  65
177
Chapter 177
2019-12-22
 4.5k  73
178
Chapter 178
2019-12-24
 4.2k  39
179
Chapter 179
2019-12-26
 4.7k  106
180
Chapter 180
2019-12-29
 4.5k  77
181
Chapter 181
2019-12-31
 4.3k  63
182
Chapter 182
2020-01-02
 4.6k  57
183
Chapter 183
2020-01-05
 4.5k  41
184
Chapter 184
2020-01-07
 4.6k  98
185
Chapter 185
2020-01-09
 4.8k  151
186
Chapter 186
2020-01-12
 4.6k  72
187
Chapter 187
2020-01-14
 4.2k  51
188
Chapter 188
2020-01-16
 4.3k  43
189
Chapter 189
2020-01-19
 4.3k  38
190
Chapter 190
2020-01-21
 4.4k  70
191
Chapter 191
2020-01-23
 4.6k  149
192
Chapter 192
2020-01-26
 4.4k  163
193
Chapter 193
2020-01-28
 4.7k  165
194
Chapter 194
2020-01-30
 4.7k  241
195
Chapter 195
2020-02-02
 4.5k  166
196
Chapter 196
2020-02-04
 4.5k  120
197
Chapter 197
2020-02-06
 4.4k  107
198
Chapter 198
2020-02-09
 4.4k  57
199
Chapter 199
2020-02-10
 4.1k  66
200
Chapter 200
2020-02-10
 4.2k  82
201
Chapter 201
2020-02-10
 4.1k  166
202
Chapter 202
2020-02-10
 4.2k  76
203
Chapter 203
2020-02-10
 4.2k  49
204
Chapter 204
2020-02-10
 4.4k  112
205
Chapter 205
2020-02-10
 4.5k  61
206
Chapter 206
2020-02-10
 5k  86
207
Chapter 207
2020-02-10
 15.8k  5.9k
Đề xuất liên quan
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gặp gỡ cẩu huyết/419/Chiếm hữu cao
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Sảng văn/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn
Tổng Tài Lạnh Lùng Cuồng Sủng Vợ
Tổng Tài Lạnh Lùng Cuồng Sủng Vợ
Tình yêu/Tổng tài
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play