Siêu Thần Y Tung Hoành Đô Thị
Siêu Thần Y Tung Hoành Đô Thị
Siêu Thần Y Tung Hoành Đô Thị
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn / Hài Hước
8427.7k
4.5
Tên tác giả: iCiyuan

Trong quá trình hành y cứu người, khoe khoang tài năng, thiên tài y - đạo Dương Vân Phàm còn tiện thể diệt cả Thục Sơn. Các đại phu khác cứu người, còn ta phải cứu cả thế giới này! Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

pull.down pull.up
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 148 chương    /    (4122)
 Đã cập nhật 148 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-07-08
 3.6k  219
2
Chapter 2
2020-07-08
 3k  56
3
Chapter 3
2020-07-08
 2.8k  75
4
Chapter 4
2020-07-08
 2.4k  36
5
Chapter 5
2020-07-08
 2.3k  47
6
Chapter 6
2020-07-08
 2.2k  39
7
Chapter 7
2020-07-08
 2.1k  60
8
Chapter 8
2020-07-08
 2k  30
9
Chapter 9
2020-07-08
 2.1k  33
10
Chapter 10
2020-07-08
 2.3k  75
11
Chapter 11
2020-07-12
 2.2k  108
12
Chapter 12
2020-07-14
 2.2k  91
13
Chapter 13
2020-07-19
 2k  39
14
Chapter 14
2020-07-21
 2k  48
15
Chapter 15
2020-07-26
 2k  64
16
Chapter 16
2020-07-28
 2k  75
17
Chapter 17
2020-08-02
 1.8k  33
18
Chapter 18
2020-08-04
 1.9k  58
19
Chapter 19
2020-08-09
 1.7k  52
20
Chapter 20
2020-08-11
 1.7k  38
21
Chapter 21
2020-08-16
 1.7k  38
22
Chapter 22
2020-08-18
 1.6k  40
23
Chapter 23
2020-08-23
 1.6k  65
24
Chapter 24
2020-08-25
 1.6k  37
25
Chapter 25
2020-08-30
 1.5k  42
26
Chapter 26
2020-09-01
 1.5k  81
27
Chapter 27
2020-09-06
 1.5k  28
28
Chapter 28
2020-09-08
 1.4k  31
29
Chapter 29
2020-09-13
 1.4k  42
30
Chapter 30
2020-09-15
 1.3k  38
31
Chapter 31
2020-09-18
 1.2k  27
32
Chapter 32
2020-09-18
 1.2k  26
33
Chapter 33
2020-09-18
 1.2k  14
34
Chapter 34
2020-09-18
 1.2k  28
35
Chapter 35
2020-09-18
 1.1k  19
36
Chapter 36
2020-09-18
 1.1k  10
37
Chapter 37
2020-09-18
 1.2k  31
38
Chapter 38
2020-09-18
 1.2k  23
39
Chapter 39
2020-09-18
 1.2k  25
40
Chapter 40
2020-09-18
 1.3k  29
41
Chapter 41
2020-09-20
 1.3k  36
42
Chapter 42
2020-09-22
 1.4k  32
43
Chapter 43
2020-09-27
 1.3k  46
44
Chapter 44
2020-09-29
 1.3k  30
45
Chapter 45
2020-10-04
 1.3k  38
46
Chapter 46
2020-10-06
 1.2k  22
47
Chapter 47
2020-10-10
 1.1k  10
48
Chapter 48
2020-10-10
 1.2k  51
49
Chapter 49
2020-10-10
 1.1k  45
50
Chapter 50
2020-10-10
 1.1k  40
51
Chapter 51
2020-10-10
 1k  10
52
Chapter 52
2020-10-10
 1k  9
53
Chapter 53
2020-10-10
 1k  27
54
Chapter 54
2020-10-10
 1k  23
55
Chapter 55
2020-10-10
 963  19
56
Chapter 56
2020-10-10
 1.1k  41
57
Chapter 57
2020-10-11
 1.2k  26
58
Chapter 58
2020-10-13
 1.1k  29
59
Chapter 59
2020-10-18
 1.1k  64
60
Chapter 60
2020-10-20
 1.1k  46
61
Chapter 61
2020-10-25
 1.1k  26
62
Chapter 62
2020-10-27
 1.1k  56
63
Chapter 63
2020-10-30
 950  11
64
Chapter 64
2020-10-30
 907  14
65
Chapter 65
2020-10-30
 882  22
66
Chapter 66
2020-10-30
 850  11
67
Chapter 67
2020-10-30
 963  16
68
Chapter 68
2020-10-30
 909  16
69
Chapter 69
2020-10-30
 946  38
70
Chapter 70
2020-10-30
 902  15
71
Chapter 71
2020-10-30
 883  6
72
Chapter 72
2020-10-30
 1k  33
73
Chapter 73
2020-11-01
 1k  35
74
Chapter 74
2020-11-03
 982  23
75
Chapter 75
2020-11-08
 929  12
76
Chapter 76
2020-11-10
 970  25
77
Chapter 77
2020-11-15
 976  26
78
Chapter 78
2020-11-17
 1k  59
79
Chapter 79
2020-11-22
 1k  27
80
Chapter 80
2020-11-24
 1k  58
81
Chapter 81
2020-11-29
 930  10
82
Chapter 82
2020-12-01
 953  16
83
Chapter 83
2020-12-06
 944  12
84
Chapter 84
2020-12-08
 918  8
85
Chapter 85
2020-12-13
 870  7
86
Chapter 86
2020-12-15
 878  13
87
Chapter 87
2020-12-20
 871  24
88
Chapter 88
2020-12-22
 846  6
89
Chapter 89
2020-12-27
 818  10
90
Chapter 90
2020-12-29
 839  21
91
Chapter 91
2021-01-03
 778  7
92
Chapter 92
2021-01-05
 816  9
93
Chapter 93
2021-01-10
 793  15
94
Chapter 94
2021-01-12
 844  21
95
Chapter 95
2021-01-17
 767  17
96
Chapter 96
2021-01-19
 796  18
97
Chapter 97
2021-01-24
 805  18
98
Chapter 98
2021-01-26
 754  14
99
Chapter 99
2021-01-31
 750  9
100
Chapter 100
2021-02-02
 849  25
101
Chapter 101
2021-02-07
 738  16
102
Chapter 102
2021-02-09
 748  14
103
Chapter 103
2021-02-14
 682  17
104
Chapter 104
2021-02-16
 753  15
105
Chapter 105
2021-02-21
 665  14
106
Chapter 106
2021-02-23
 727  20
107
Chapter 107
2021-02-28
 707  14
108
Chapter 108
2021-03-02
 642  14
109
Chapter 109
2021-03-07
 675  10
110
Chapter 110
2021-03-09
 679  17
111
Chapter 111
2021-03-14
 624  14
112
Chapter 112
2021-03-16
 620  15
113
Chapter 113
2021-03-21
 611  19
114
Chapter 114
2021-03-23
 629  16
115
Chapter 115
2021-03-28
 621  19
116
Chapter 116
2021-03-30
 617  19
117
Chapter 117
2021-04-04
 602  13
118
Chapter 118
2021-04-06
 572  9
119
Chapter 119
2021-04-11
 567  10
120
Chapter 120
2021-04-13
 549  16
121
Chapter 121
2021-04-18
 527  7
122
Chapter 122
2021-04-20
 522  30
123
Chapter 123
2021-04-25
 488  13
124
Chapter 124
2021-04-27
 512  17
125
Chapter 125
2021-05-02
 458  10
126
Chapter 126
2021-05-04
 486  19
127
Chapter 127
2021-05-09
 468  9
128
Chapter 128
2021-05-11
 466  20
129
Chapter 129
2021-05-16
 449  16
130
Chapter 130
2021-05-18
 466  20
131
Chapter 131
2021-05-23
 473  35
132
Chapter 132
2021-05-25
 465  28
133
Chapter 133
2021-05-30
 409  10
134
Chapter 134
2021-06-01
 420  22
135
Chapter 135
2021-06-04
 367  9
136
Chapter 136
2021-06-04
 339  3
137
Chapter 137
2021-06-04
 344  8
138
Chapter 138
2021-06-04
 337  4
139
Chapter 139
2021-06-04
 353  8
140
Chapter 140
2021-06-04
 351  7
141
Chapter 141
2021-06-04
 336  4
142
Chapter 142
2021-06-04
 340  8
143
Chapter 143
2021-06-04
 323  4
144
Chapter 144
2021-06-04
 409  22
145
Chapter 145
2021-06-06
 394  25
146
Chapter 146
2021-06-08
 405  28
147
Chapter 147
2021-06-13
 327  17
148
Chapter 148
2021-06-15
 297  15
Đề xuất liên quan
Yêu Thần Ký
Yêu Thần Ký
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Hệ thống/Dị giới/Lội ngược dòng/Hiền lành
Tiên Võ Đế Tôn
Tiên Võ Đế Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Tu tiên
Thuần Khiết Và Ám Muội
Thuần Khiết Và Ám Muội
Trường học/Tình yêu/Harem
Vạn Giới Thần Chủ
Vạn Giới Thần Chủ
Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play