Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài / Đã Full
67M
4.8
Tên tác giả: Yoolook Culture

Cô vợ bé bỏng Hạ Noãn Tâm là một tên trộm chuyên nghiệp. Lần duy nhất cô thất thủ là khi đến trộm đồ của Tiêu Quyết. Không những không trộm được, mà còn bị biến thành người của Tiêu Quyết luôn nữa… Truyện này do Yoolook Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 169 chương    /    (33982)
 Đã cập nhật 169 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-03-19
 21.7k  667
2
Chapter 2
2019-03-19
 17.6k  631
3
Chapter 3
2019-03-19
 16.8k  693
4
Chapter 4
2019-03-19
 15.1k  354
5
Chapter 5
2019-03-19
 14.1k  296
6
Chapter 6
2019-03-19
 13.5k  485
7
Chapter 7
2019-03-19
 12.4k  236
8
Chapter 8
2019-03-19
 11.3k  155
9
Chapter 9
2019-03-19
 12.3k  268
10
Chapter 10
2019-03-19
 13.3k  493
11
Chapter 11
2019-03-21
 14.2k  855
12
Chapter 12
2019-03-25
 11.3k  207
13
Chapter 13
2019-03-28
 12k  364
14
Chapter 14
2019-04-01
 11.5k  433
15
Chapter 15
2019-04-04
 10.6k  160
16
Chapter 16
2019-04-08
 10.3k  219
17
Chapter 17
2019-04-11
 9.9k  209
18
Chapter 18
2019-04-15
 10.6k  296
19
Chapter 19
2019-04-18
 9.7k  109
20
Chapter 20
2019-04-22
 9.5k  107
21
Chapter 21
2019-04-25
 9.5k  186
22
Chapter 22
2019-05-16
 8.9k  246
23
Chapter 23
2019-05-19
 8.9k  160
24
Chapter 24
2019-05-23
 10.1k  291
25
Chapter 25
2019-05-26
 9k  218
26
Chapter 26
2019-05-30
 8.7k  174
27
Chapter 27
2019-06-02
 8.1k  150
28
Chapter 28
2019-06-06
 7.6k  80
29
Chapter 29
2019-06-09
 7.6k  99
30
Chapter 30
2019-06-13
 8.7k  157
31
Chapter 31
2019-06-16
 9k  174
32
Chapter 32
2019-06-20
 8.2k  104
33
Chapter 33
2019-06-23
 8k  170
34
Chapter 34
2019-06-27
 8.9k  218
35
Chapter 35
2019-06-30
 8.5k  134
36
Chapter 36
2019-07-04
 9k  203
37
Chapter 37
2019-07-07
 8.6k  160
38
Chapter 38
2019-07-11
 7.9k  185
39
Chapter 39
2019-07-14
 9k  295
40
Chapter 40
2019-07-18
 8.6k  550
41
Chapter 41
2019-07-19
 8k  224
42
Chapter 42
2019-07-19
 7.4k  103
43
Chapter 43
2019-07-19
 7.5k  69
44
Chapter 44
2019-07-19
 8.4k  256
45
Chapter 45
2019-07-19
 7.9k  140
46
Chapter 46
2019-07-19
 7.3k  131
47
Chapter 47
2019-07-19
 8.2k  261
48
Chapter 48
2019-07-19
 8.4k  445
49
Chapter 49
2019-07-19
 7.7k  205
50
Chapter 50
2019-07-19
 7.4k  135
51
Chapter 51
2019-07-19
 8.3k  600
52
Chapter 52
2019-07-19
 7.7k  186
53
Chapter 53
2019-07-19
 7.3k  169
54
Chapter 54
2019-07-19
 7.5k  144
55
Chapter 55
2019-07-19
 6.6k  60
56
Chapter 56
2019-07-19
 6.5k  153
57
Chapter 57
2019-07-19
 7.8k  179
58
Chapter 58
2019-07-19
 7.2k  330
59
Chapter 59
2019-07-19
 8.2k  222
60
Chapter 60
2019-07-19
 8.1k  294
61
Chapter 61
2019-07-21
 8.3k  463
62
Chapter 62
2019-07-22
 7.5k  212
63
Chapter 63
2019-07-24
 7.5k  228
64
Chapter 64
2019-07-28
 7.5k  129
65
Chapter 65
2019-07-29
 7.6k  191
66
Chapter 66
2019-07-31
 8.2k  274
67
Chapter 67
2019-08-04
 8.4k  254
68
Chapter 68
2019-08-05
 8k  184
69
Chapter 69
2019-08-07
 7.6k  224
70
Chapter 70
2019-08-11
 6.8k  73
71
Chapter 71
2019-08-12
 6.8k  73
72
Chapter 72
2019-08-14
 6.8k  100
73
Chapter 73
2019-08-18
 6.6k  79
74
Chapter 74
2019-08-19
 6.5k  246
75
Chapter 75
2019-08-21
 6k  105
76
Chapter 76
2019-08-25
 5.9k  58
77
Chapter 77
2019-08-26
 5.9k  51
78
Chapter 78
2019-08-28
 6.1k  71
79
Chapter 79
2019-09-01
 6.3k  42
80
Chapter 80
2019-09-02
 6.2k  126
81
Chapter 81
2019-09-02
 5.9k  75
82
Chapter 82
2019-09-02
 5.8k  38
83
Chapter 83
2019-09-02
 5.6k  83
84
Chapter 84
2019-09-02
 5.5k  100
85
Chapter 85
2019-09-02
 5.9k  209
86
Chapter 86
2019-09-02
 6.1k  131
87
Chapter 87
2019-09-02
 6.4k  192
88
Chapter 88
2019-09-02
 6.9k  234
89
Chapter 89
2019-09-02
 7k  235
90
Chapter 90
2019-09-02
 6.2k  159
91
Chapter 91
2019-09-04
 6.6k  128
92
Chapter 92
2019-09-08
 6.2k  123
93
Chapter 93
2019-09-09
 6.3k  328
94
Chapter 94
2019-09-11
 6.1k  131
95
Chapter 95
2019-09-15
 6.6k  111
96
Chapter 96
2019-09-16
 6.7k  274
97
Chapter 97
2019-09-18
 7.3k  522
98
Chapter 98
2019-09-22
 6.1k  98
99
Chapter 99
2019-09-23
 6k  73
100
Chapter 100
2019-09-25
 6.2k  229
101
Chapter 101
2019-09-29
 5.7k  243
102
Chapter 102
2019-09-30
 5.5k  117
103
Chapter 103
2019-10-02
 5.5k  94
104
Chapter 104
2019-10-03
 6k  343
105
Chapter 105
2019-10-03
 5.4k  159
106
Chapter 106
2019-10-03
 5.6k  120
107
Chapter 107
2019-10-03
 5.5k  96
108
Chapter 108
2019-10-03
 5.2k  73
109
Chapter 109
2019-10-03
 5.2k  70
110
Chapter 110
2019-10-03
 5.4k  55
111
Chapter 111
2019-10-03
 5k  124
112
Chapter 112
2019-10-03
 5.2k  94
113
Chapter 113
2019-10-03
 5.6k  343
114
Chapter 114
2019-10-03
 5.2k  226
115
Chapter 115
2019-10-03
 5.5k  252
116
Chapter 116
2019-10-03
 5.1k  96
117
Chapter 117
2019-10-03
 5.2k  143
118
Chapter 118
2019-10-03
 4.9k  139
119
Chapter 119
2019-10-03
 5.2k  83
120
Chapter 120
2019-10-03
 4.9k  53
121
Chapter 121
2019-10-03
 5k  115
122
Chapter 122
2019-10-03
 5.1k  89
123
Chapter 123
2019-10-03
 5.4k  109
124
Chapter 124
2019-10-06
 5.4k  156
125
Chapter 125
2019-10-07
 5.3k  123
126
Chapter 126
2019-10-09
 5.5k  110
127
Chapter 127
2019-10-13
 5.2k  66
128
Chapter 128
2019-10-14
 5.1k  107
129
Chapter 129
2019-10-16
 4.9k  102
130
Chapter 130
2019-10-20
 5.8k  254
131
Chapter 131
2019-10-21
 6.1k  274
132
Chapter 132
2019-10-23
 5.1k  160
133
Chapter 133
2019-10-27
 4.9k  130
134
Chapter 134
2019-10-28
 5k  99
135
Chapter 135
2019-10-30
 4.8k  55
136
Chapter 136
2019-11-03
 5k  101
137
Chapter 137
2019-11-04
 4.9k  220
138
Chapter 138
2019-11-06
 4.9k  200
139
Chapter 139
2019-11-10
 5.1k  183
140
Chapter 140
2019-11-11
 5.1k  115
141
Chapter 141
2019-11-13
 5.2k  125
142
Chapter 142
2019-11-17
 4.8k  95
143
Chapter 143
2019-11-18
 5.5k  322
144
Chapter 144
2019-11-20
 4.8k  80
145
Chapter 145
2019-11-24
 4.9k  74
146
Chapter 146
2019-11-25
 4.8k  50
147
Chapter 147
2019-11-27
 4.8k  56
148
Chapter 148
2019-12-01
 5.1k  104
149
Chapter 149
2019-12-02
 5.4k  205
150
Chapter 150
2019-12-04
 4.9k  106
151
Chapter 151
2019-12-08
 4.8k  64
152
Chapter 152
2019-12-09
 4.9k  98
153
Chapter 153
2019-12-11
 4.9k  64
154
Chapter 154
2019-12-15
 4.9k  77
155
Chapter 155
2019-12-16
 4.9k  99
156
Chapter 156
2019-12-18
 5k  176
157
Chapter 157
2019-12-22
 5k  86
158
Chapter 158
2019-12-23
 4.9k  71
159
Chapter 159
2019-12-25
 4.6k  46
160
Chapter 160
2019-12-25
 4.8k  100
161
Chapter 161
2019-12-25
 4.5k  66
162
Chapter 162
2019-12-25
 4.7k  81
163
Chapter 163
2019-12-25
 4.6k  68
164
Chapter 164
2019-12-25
 4.4k  90
165
Chapter 165
2019-12-25
 5.4k  229
166
Chapter 166
2019-12-25
 5.4k  101
167
Chapter 167
2019-12-25
 6.1k  127
168
Chapter 168
2019-12-25
 7.4k  242
169
Chapter 169
2019-12-25
 18.8k  3k
Đề xuất liên quan
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Sảng văn/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn
Ngủ Cùng Tổng Tài Ác Ma
Ngủ Cùng Tổng Tài Ác Ma
Tình yêu/Tổng tài
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Số mệnh/419/Gái ngoan
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play