Chọc Phải Lãnh Điện Hạ Yêu Nghiệt
Chọc Phải Lãnh Điện Hạ Yêu Nghiệt
Chọc Phải Lãnh Điện Hạ Yêu Nghiệt
Tiếp tục cập nhật
Trường học / Tình yêu / Hài Hước
13926.8k
4.8
Tên tác giả: iReader

Vào một đêm tăm tối, tôi đã bị soái ca cưỡng hôn! Bổn tiểu thư là người anh muốn hôn là hôn chắc? Cái gì? Phụ trách? Cưới ta? No! Chính vì trốn cưới nên bổn tiểu thư mới bỏ nhà đi mà! Nhưng... nhưng tại sao các soái ca trong trường này đều muốn theo đuổi mình? Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 64 chương    /    (13239)
 Đã cập nhật 64 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-11-06
 12.9k  656
2
Chapter 2
2020-11-06
 10.9k  234
3
Chapter 3
2020-11-06
 9.4k  261
4
Chapter 4
2020-11-06
 9.1k  194
5
Chapter 5
2020-11-06
 9.5k  213
6
Chapter 6
2020-11-06
 8.8k  258
7
Chapter 7
2020-11-06
 8.5k  86
8
Chapter 8
2020-11-06
 8.7k  167
9
Chapter 9
2020-11-06
 8.7k  256
10
Chapter 10
2020-11-06
 9.2k  179
11
Chapter 11
2020-11-07
 10.4k  221
12
Chapter 12
2020-11-12
 9.6k  394
13
Chapter 13
2020-11-14
 10.1k  405
14
Chapter 14
2020-11-19
 8.6k  144
15
Chapter 15
2020-11-21
 8.4k  199
16
Chapter 16
2020-11-26
 7.7k  169
17
Chapter 17
2020-11-28
 8.6k  382
18
Chapter 18
2020-12-03
 7.4k  188
19
Chapter 19
2020-12-05
 7.8k  507
20
Chapter 20
2020-12-10
 6.5k  126
21
Chapter 21
2020-12-12
 7.1k  132
22
Chapter 22
2020-12-17
 6.1k  220
23
Chapter 23
2020-12-19
 6.2k  220
24
Chapter 24
2020-12-24
 5.9k  101
25
Chapter 25
2020-12-26
 6.1k  223
26
Chapter 26
2020-12-31
 6k  193
27
Chapter 27
2021-01-02
 7.9k  155
28
Chapter 28
2021-01-07
 5.7k  148
29
Chapter 29
2021-01-09
 5.6k  222
30
Chapter 30
2021-01-14
 5.7k  302
31
Chapter 31
2021-01-16
 5.8k  95
32
Chapter 32
2021-01-21
 5.3k  115
33
Chapter 33
2021-01-23
 5.1k  58
34
Chapter 34
2021-01-28
 5.1k  72
35
Chapter 35
2021-01-30
 6.2k  286
36
Chapter 36
2021-02-04
 5.7k  215
37
Chapter 37
2021-02-06
 6k  293
38
Chapter 38
2021-02-11
 5.2k  147
39
Chapter 39
2021-02-13
 5.4k  173
40
Chapter 40
2021-02-18
 5.3k  162
41
Chapter 41
2021-02-20
 5.1k  149
42
Chapter 42
2021-02-25
 4.8k  119
43
Chapter 43
2021-02-27
 4.7k  131
44
Chapter 44
2021-03-04
 4.5k  111
45
Chapter 45
2021-03-06
 5k  248
46
Chapter 46
2021-03-11
 4.7k  207
47
Chapter 47
2021-03-13
 4.9k  156
48
Chapter 48
2021-03-18
 4.7k  117
49
Chapter 49
2021-03-20
 5.1k  303
50
Chapter 50
2021-03-25
 4.7k  157
51
Chapter 51
2021-03-27
 4.9k  195
52
Chapter 52
2021-04-01
 4.4k  73
53
Chapter 53
2021-04-03
 4.6k  126
54
Chapter 54
2021-04-08
 4.4k  195
55
Chapter 55
2021-04-15
 4.3k  174
56
Chapter 56
2021-04-22
 4.6k  244
57
Chapter 57
2021-04-29
 4.3k  260
58
Chapter 58
2021-05-06
 4.3k  212
59
Chapter 59
2021-05-13
 4.1k  226
60
Chapter 60
2021-05-20
 4.1k  170
61
Chapter 61
2021-05-27
 4.4k  217
62
Chapter 62
2021-06-03
 3.8k  245
63
Chapter 63
2021-06-10
 3.5k  219
64
Chapter 64
2021-06-17
 2.8k  214
Đề xuất liên quan
Tôi Siêu Lắm Tiền
Tôi Siêu Lắm Tiền
Đô thị
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Tình yêu/Tổng tài
Cấm Luyến Ngọt Ngào: Nhà Thiết Kế Của CEO
Cấm Luyến Ngọt Ngào: Nhà Thiết Kế Của CEO
Tình yêu/Tổng tài/Đô thị
Kế Hoạch Bỏ Trốn Của Niên Tiểu Tiểu
Kế Hoạch Bỏ Trốn Của Niên Tiểu Tiểu
Trường học/Tình yêu/Tổng tài
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play