Khuôn Mặt Cô Là Của Tôi Rồi
Khuôn Mặt Cô Là Của Tôi Rồi
Khuôn Mặt Cô Là Của Tôi Rồi
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài / Siêu năng lực / Báo thù / Anh hùng cứu mỹ nhâ
10.5M
4.3
Tên tác giả: Weibo Comic

Nữ sinh viên bình thường tốt nghiệp đại học, bắt đầu phấn đấu từ tầng lớp thấp nhất, muốn thay đổi vận mệnh của bản thân, nhưng hiện thực hết lần này đến lần khác giày vò cô thương tích đầy mình, sau khi trùng sinh giữa lúc tuyệt vọng, cô có được năng lực đổi mặt, quyết định trả thù tất cả những người từng làm hại mình!! Tôi sinh tồn dựa vào khuôn mặt! Truyện này do Weibo Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 102 chương    /    (7132)
 Đã cập nhật 102 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2021-04-26
 8k  1.1k
2
Chapter 2
2021-05-10
 6.9k  453
3
Chapter 3
2021-05-17
 6.1k  182
4
Chapter 4
2021-05-17
 6.6k  159
5
Chapter 5
2021-05-17
 6.9k  136
6
Chapter 6
2021-05-17
 6.2k  47
7
Chapter 7
2021-05-17
 6k  130
8
Chapter 8
2021-05-17
 5.5k  69
9
Chapter 9
2021-05-17
 5.3k  26
10
Chapter 10
2021-05-17
 5.7k  168
11
Chapter 11
2021-05-19
 5.3k  227
12
Chapter 12
2021-05-23
 4.8k  111
13
Chapter 13
2021-05-26
 4.8k  158
14
Chapter 14
2021-05-30
 4.3k  108
15
Chapter 15
2021-06-02
 4.4k  189
16
Chapter 16
2021-06-06
 4k  221
17
Chapter 17
2021-06-09
 3.8k  146
18
Chapter 18
2021-06-13
 3.4k  170
19
Chapter 19
2021-06-15
 3.1k  38
20
Chapter 20
2021-06-15
 2.9k  28
21
Chapter 21
2021-06-15
 2.9k  50
22
Chapter 22
2021-06-15
 2.8k  54
23
Chapter 23
2021-06-15
 2.8k  27
24
Chapter 24
2021-06-15
 2.7k  23
25
Chapter 25
2021-06-15
 2.7k  49
26
Chapter 26
2021-06-15
 2.5k  52
27
Chapter 27
2021-06-15
 2.3k  36
28
Chapter 28
2021-06-15
 2.5k  67
29
Chapter 29
2021-06-16
 2.7k  118
30
Chapter 30
2021-06-20
 2.5k  99
31
Chapter 31
2021-06-23
 2.4k  121
32
Chapter 32
2021-06-27
 2.3k  80
33
Chapter 33
2021-06-30
 2.3k  100
34
Chapter 34
2021-07-04
 2.1k  71
35
Chapter 35
2021-07-07
 2.1k  60
36
Chapter 36
2021-07-11
 2k  79
37
Chapter 37
2021-07-14
 1.9k  78
38
Chapter 38
2021-07-15
 1.7k  52
39
Chapter 39
2021-07-15
 1.6k  22
40
Chapter 40
2021-07-15
 1.5k  22
41
Chapter 41
2021-07-15
 1.5k  30
42
Chapter 42
2021-07-15
 1.5k  21
43
Chapter 43
2021-07-15
 1.5k  25
44
Chapter 44
2021-07-15
 1.5k  23
45
Chapter 45
2021-07-15
 1.5k  23
46
Chapter 46
2021-07-15
 1.4k  33
47
Chapter 47
2021-07-15
 1.8k  83
48
Chapter 48
2021-07-18
 1.5k  79
49
Chapter 49
2021-07-21
 1.5k  70
50
Chapter 50
2021-07-25
 1.5k  64
51
Chapter 51
2021-07-28
 1.4k  58
52
Chapter 52
2021-08-01
 1.3k  72
53
Chapter 53
2021-08-04
 1.2k  44
54
Chapter 54
2021-08-08
 1.2k  45
55
Chapter 55
2021-08-11
 1.2k  43
56
Chapter 56
2021-08-15
 1.1k  50
57
Chapter 57
2021-08-18
 995  43
58
Chapter 58
2021-08-22
 1k  48
59
Chapter 59
2021-08-25
 982  42
60
Chapter 60
2021-08-29
 996  51
61
Chapter 61
2021-09-01
 961  51
62
Chapter 62
2021-09-05
 893  36
63
Chapter 63
2021-09-08
 908  47
64
Chapter 64
2021-09-12
 815  45
65
Chapter 65
2021-09-15
 739  28
66
Chapter 66
2021-09-19
 710  26
67
Chapter 67
2021-09-22
 706  105
68
Chapter 68
2021-09-26
 669  32
69
Chapter 69
2021-09-29
 599  18
70
Chapter 70
2021-09-29
 592  14
71
Chapter 71
2021-09-29
 572  12
72
Chapter 72
2021-09-29
 574  9
73
Chapter 73
2021-09-29
 557  7
74
Chapter 74
2021-09-29
 578  8
75
Chapter 75
2021-09-29
 569  16
76
Chapter 76
2021-09-29
 746  40
77
Chapter 77
2021-10-03
 655  32
78
Chapter 78
2021-10-06
 615  43
79
Chapter 79
2021-10-10
 575  24
80
Chapter 80
2021-10-13
 571  30
81
Chapter 81
2021-10-17
 535  26
82
Chapter 82
2021-10-20
 551  22
83
Chapter 83
2021-10-24
 514  27
84
Chapter 84
2021-10-27
 477  29
85
Chapter 85
2021-10-31
 476  18
86
Chapter 86
2021-11-03
 474  23
87
Chapter 87
2021-11-07
 470  22
88
Chapter 88
2021-11-10
 465  33
89
Chapter 89
2021-11-14
 420  24
90
Chapter 90
2021-11-17
 388  25
91
Chapter 91
2021-11-18
 339  9
92
Chapter 92
2021-11-18
 339  8
93
Chapter 93
2021-11-18
 333  10
94
Chapter 94
2021-11-18
 312  8
95
Chapter 95
2021-11-18
 311  6
96
Chapter 96
2021-11-18
 317  3
97
Chapter 97
2021-11-18
 382  28
98
Chapter 98
2021-11-21
 345  16
99
Chapter 99
2021-11-24
 325  19
100
Chapter 100
2021-11-28
 309  21
101
Chapter 101
2021-12-01
 303  25
102
Chapter 102
2021-12-05
 178  13
Đề xuất liên quan
Manh Thê Đắt Giá Của Tổng Tài
Manh Thê Đắt Giá Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Số mệnh/Ngạo mạn/Nghe lời
Luyến Thượng Nguyệt Dạ Hoa Điệp
Luyến Thượng Nguyệt Dạ Hoa Điệp
Tình yêu/Xuyên Không/Mạo Hiểm
Chat Box
Chat Box
Tình yêu/Hài Hước/Đang cập nhật/Đô thị
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play