Cô Vợ Ngọt Ngào Hạ Tiểu Tinh
Cô Vợ Ngọt Ngào Hạ Tiểu Tinh
Cô Vợ Ngọt Ngào Hạ Tiểu Tinh
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài
16267.1k
4.8
Tên tác giả: Youyu Mutual Entertainment

Hạ Tiểu Tinh - một cô gái hết sức tầm thường, Tần Tuấn - một tổng tài quyền cao chức trọng, một cuộc hôn nhân viết trên giấy... Bề ngoài Tần Tuấn lạnh lùng không ham nữ sắc, trên thực tế sau khi cưới lại trở thành cuồng ma sủng vợ!! Đây là câu chuyện về đôi vợ chồng nắm tay nhau cùng "lật mặt" tra nam tiện nữ. Truyện này do Youyu Mutual Entertainment cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

pull.down pull.up
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 105 chương    /    (13539)
 Đã cập nhật 105 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-08-21
 9.9k  371
2
Chapter 2
2020-08-21
 8.2k  370
3
Chapter 3
2020-08-21
 8.9k  184
4
Chapter 4
2020-08-21
 8.3k  217
5
Chapter 5
2020-08-21
 8.1k  153
6
Chapter 6
2020-08-21
 8.7k  289
7
Chapter 7
2020-08-21
 6.9k  135
8
Chapter 8
2020-08-21
 7.4k  366
9
Chapter 9
2020-08-21
 7.5k  201
10
Chapter 10
2020-08-21
 9k  512
11
Chapter 11
2020-08-27
 7.6k  222
12
Chapter 12
2020-09-01
 7.4k  181
13
Chapter 13
2020-09-03
 7.5k  211
14
Chapter 14
2020-09-08
 6.2k  100
15
Chapter 15
2020-09-10
 6.2k  102
16
Chapter 16
2020-09-15
 6.3k  193
17
Chapter 17
2020-09-17
 6.6k  150
18
Chapter 18
2020-09-22
 5.4k  121
19
Chapter 19
2020-09-22
 5.5k  125
20
Chapter 20
2020-09-22
 5.2k  268
21
Chapter 21
2020-09-22
 4.9k  113
22
Chapter 22
2020-09-22
 4.4k  153
23
Chapter 23
2020-09-22
 4.2k  178
24
Chapter 24
2020-09-22
 4.9k  665
25
Chapter 25
2020-09-22
 4.2k  85
26
Chapter 26
2020-09-22
 4.5k  120
27
Chapter 27
2020-09-22
 4.6k  96
28
Chapter 28
2020-09-23
 5.2k  124
29
Chapter 29
2020-09-27
 5.1k  121
30
Chapter 30
2020-09-30
 4.8k  100
31
Chapter 31
2020-10-04
 4.3k  91
32
Chapter 32
2020-10-07
 4.5k  383
33
Chapter 33
2020-10-11
 4k  86
34
Chapter 34
2020-10-13
 3.8k  139
35
Chapter 35
2020-10-13
 3.8k  151
36
Chapter 36
2020-10-13
 3.6k  61
37
Chapter 37
2020-10-13
 3.6k  235
38
Chapter 38
2020-10-13
 3.6k  44
39
Chapter 39
2020-10-13
 3.6k  106
40
Chapter 40
2020-10-13
 3.9k  163
41
Chapter 41
2020-10-13
 3.8k  266
42
Chapter 42
2020-10-13
 3.9k  141
43
Chapter 43
2020-10-13
 4.2k  180
44
Chapter 44
2020-10-14
 4k  94
45
Chapter 45
2020-10-18
 4.3k  159
46
Chapter 46
2020-10-21
 4k  76
47
Chapter 47
2020-10-25
 3.3k  45
48
Chapter 48
2020-10-28
 3.4k  124
49
Chapter 49
2020-11-01
 3.5k  36
50
Chapter 50
2020-11-04
 3.6k  98
51
Chapter 51
2020-11-08
 3.4k  48
52
Chapter 52
2020-11-11
 3.4k  76
53
Chapter 53
2020-11-15
 3.4k  37
54
Chapter 54
2020-11-18
 3.5k  55
55
Chapter 55
2020-11-22
 3.5k  55
56
Chapter 56
2020-11-25
 3.2k  131
57
Chapter 57
2020-11-29
 3.2k  38
58
Chapter 58
2020-12-02
 3.1k  40
59
Chapter 59
2020-12-06
 3.1k  68
60
Chapter 60
2020-12-09
 2.8k  85
61
Chapter 61
2020-12-13
 2.8k  80
62
Chapter 62
2020-12-16
 2.8k  208
63
Chapter 63
2020-12-20
 2.8k  71
64
Chapter 64
2020-12-23
 2.9k  176
65
Chapter 65
2020-12-27
 2.7k  66
66
Chapter 66
2020-12-30
 2.8k  55
67
Chapter 67
2021-01-03
 2.6k  56
68
Chapter 68
2021-01-06
 2.9k  52
69
Chapter 69
2021-01-10
 2.8k  91
70
Chapter 70
2021-01-13
 3.1k  79
71
Chapter 71
2021-01-17
 3.1k  190
72
Chapter 72
2021-01-20
 3k  146
73
Chapter 73
2021-01-24
 2.8k  95
74
Chapter 74
2021-01-27
 2.5k  47
75
Chapter 75
2021-01-31
 2.4k  78
76
Chapter 76
2021-02-03
 2.4k  64
77
Chapter 77
2021-02-07
 2.2k  108
78
Chapter 78
2021-02-10
 2.2k  75
79
Chapter 79
2021-02-14
 2k  68
80
Chapter 80
2021-02-17
 2.2k  53
81
Chapter 81
2021-02-21
 2.1k  46
82
Chapter 82
2021-02-24
 2k  107
83
Chapter 83
2021-02-28
 1.8k  72
84
Chapter 84
2021-03-03
 1.8k  71
85
Chapter 85
2021-03-07
 1.7k  41
86
Chapter 86
2021-03-10
 1.8k  116
87
Chapter 87
2021-03-14
 1.8k  87
88
Chapter 88
2021-03-17
 1.8k  72
89
Chapter 89
2021-03-21
 1.6k  85
90
Chapter 90
2021-03-24
 1.6k  51
91
Chapter 91
2021-03-28
 1.6k  58
92
Chapter 92
2021-03-31
 1.6k  44
93
Chapter 93
2021-04-04
 1.5k  40
94
Chapter 94
2021-04-07
 1.6k  76
95
Chapter 95
2021-04-11
 1.8k  92
96
Chapter 96
2021-04-14
 1.9k  163
97
Chapter 97
2021-04-18
 1.8k  103
98
Chapter 98
2021-04-21
 1.8k  81
99
Chapter 99
2021-04-25
 1.6k  137
100
Chapter 100
2021-04-28
 1.7k  117
101
Chapter 101
2021-05-02
 1.4k  81
102
Chapter 102
2021-05-05
 1.6k  100
103
Chapter 103
2021-05-09
 1.5k  123
104
Chapter 104
2021-05-12
 1.5k  112
105
Chapter 105
2021-05-16
 1.1k  69
Đề xuất liên quan
Nhận Vợ Theo Hương
Nhận Vợ Theo Hương
Tình yêu/Tổng tài
Manh Thê Đắt Giá Của Tổng Tài
Manh Thê Đắt Giá Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Số mệnh/Ngạo mạn/Nghe lời
Ôi, Sủng Phi Đại Nhân Của Ta
Ôi, Sủng Phi Đại Nhân Của Ta
Tình yêu/Xuyên Không/Ngọt sủng/Vương phi/Đối đầu/Sảng văn/Hay diễn trò
Tôi Siêu Lắm Tiền
Tôi Siêu Lắm Tiền
Đô thị
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play