Cô Vợ Ngọt Ngào Hạ Tiểu Tinh
Cô Vợ Ngọt Ngào Hạ Tiểu Tinh
Cô Vợ Ngọt Ngào Hạ Tiểu Tinh
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài
29.4M
4.8
Tên tác giả: Youyu Mutual Entertainment

Hạ Tiểu Tinh - một cô gái hết sức tầm thường, Tần Tuấn - một tổng tài quyền cao chức trọng, một cuộc hôn nhân viết trên giấy... Bề ngoài Tần Tuấn lạnh lùng không ham nữ sắc, trên thực tế sau khi cưới lại trở thành cuồng ma sủng vợ!! Đây là câu chuyện về đôi vợ chồng nắm tay nhau cùng "lật mặt" tra nam tiện nữ. Truyện này do Youyu Mutual Entertainment cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 168 chương    /    (23609)
 Đã cập nhật 168 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-08-21
 13.1k  768
2
Chapter 2
2020-08-21
 10.7k  463
3
Chapter 3
2020-08-21
 11.6k  231
4
Chapter 4
2020-08-21
 10.9k  309
5
Chapter 5
2020-08-21
 10.6k  202
6
Chapter 6
2020-08-21
 11.3k  366
7
Chapter 7
2020-08-21
 9k  161
8
Chapter 8
2020-08-21
 9.6k  440
9
Chapter 9
2020-08-21
 9.7k  247
10
Chapter 10
2020-08-21
 11.1k  586
11
Chapter 11
2020-08-27
 9.6k  254
12
Chapter 12
2020-09-01
 9.6k  204
13
Chapter 13
2020-09-03
 9.5k  250
14
Chapter 14
2020-09-08
 8k  128
15
Chapter 15
2020-09-10
 8k  115
16
Chapter 16
2020-09-15
 8.2k  233
17
Chapter 17
2020-09-17
 8.6k  186
18
Chapter 18
2020-09-22
 7.3k  158
19
Chapter 19
2020-09-22
 7.4k  159
20
Chapter 20
2020-09-22
 7k  339
21
Chapter 21
2020-09-22
 6.7k  156
22
Chapter 22
2020-09-22
 5.9k  190
23
Chapter 23
2020-09-22
 5.7k  222
24
Chapter 24
2020-09-22
 6.6k  844
25
Chapter 25
2020-09-22
 5.7k  103
26
Chapter 26
2020-09-22
 6.1k  148
27
Chapter 27
2020-09-22
 6.1k  115
28
Chapter 28
2020-09-23
 6.7k  143
29
Chapter 29
2020-09-27
 6.8k  152
30
Chapter 30
2020-09-30
 6.2k  128
31
Chapter 31
2020-10-04
 5.6k  105
32
Chapter 32
2020-10-07
 5.9k  472
33
Chapter 33
2020-10-11
 5.3k  104
34
Chapter 34
2020-10-13
 5.2k  188
35
Chapter 35
2020-10-13
 5.1k  193
36
Chapter 36
2020-10-13
 4.9k  78
37
Chapter 37
2020-10-13
 5k  306
38
Chapter 38
2020-10-13
 5k  58
39
Chapter 39
2020-10-13
 5k  143
40
Chapter 40
2020-10-13
 5.3k  200
41
Chapter 41
2020-10-13
 5.2k  383
42
Chapter 42
2020-10-13
 5.3k  203
43
Chapter 43
2020-10-13
 5.6k  214
44
Chapter 44
2020-10-14
 5.3k  110
45
Chapter 45
2020-10-18
 5.7k  192
46
Chapter 46
2020-10-21
 5.3k  89
47
Chapter 47
2020-10-25
 4.5k  54
48
Chapter 48
2020-10-28
 4.5k  151
49
Chapter 49
2020-11-01
 4.6k  48
50
Chapter 50
2020-11-04
 4.9k  115
51
Chapter 51
2020-11-08
 4.7k  63
52
Chapter 52
2020-11-11
 4.6k  87
53
Chapter 53
2020-11-15
 4.6k  47
54
Chapter 54
2020-11-18
 4.7k  72
55
Chapter 55
2020-11-22
 4.7k  71
56
Chapter 56
2020-11-25
 4.4k  177
57
Chapter 57
2020-11-29
 4.4k  60
58
Chapter 58
2020-12-02
 4.2k  50
59
Chapter 59
2020-12-06
 4.2k  76
60
Chapter 60
2020-12-09
 3.8k  116
61
Chapter 61
2020-12-13
 3.8k  118
62
Chapter 62
2020-12-16
 3.8k  253
63
Chapter 63
2020-12-20
 3.8k  108
64
Chapter 64
2020-12-23
 3.9k  236
65
Chapter 65
2020-12-27
 3.7k  83
66
Chapter 66
2020-12-30
 3.8k  72
67
Chapter 67
2021-01-03
 3.6k  65
68
Chapter 68
2021-01-06
 3.9k  64
69
Chapter 69
2021-01-10
 3.9k  113
70
Chapter 70
2021-01-13
 4.2k  90
71
Chapter 71
2021-01-17
 4.2k  248
72
Chapter 72
2021-01-20
 4k  173
73
Chapter 73
2021-01-24
 3.7k  115
74
Chapter 74
2021-01-27
 3.4k  60
75
Chapter 75
2021-01-31
 3.4k  106
76
Chapter 76
2021-02-03
 3.3k  82
77
Chapter 77
2021-02-07
 3.2k  139
78
Chapter 78
2021-02-10
 3.2k  79
79
Chapter 79
2021-02-14
 2.9k  77
80
Chapter 80
2021-02-17
 3.1k  57
81
Chapter 81
2021-02-21
 3k  55
82
Chapter 82
2021-02-24
 2.9k  153
83
Chapter 83
2021-02-28
 2.6k  90
84
Chapter 84
2021-03-03
 2.6k  88
85
Chapter 85
2021-03-07
 2.6k  51
86
Chapter 86
2021-03-10
 2.7k  145
87
Chapter 87
2021-03-14
 2.7k  103
88
Chapter 88
2021-03-17
 2.7k  93
89
Chapter 89
2021-03-21
 2.5k  122
90
Chapter 90
2021-03-24
 2.6k  61
91
Chapter 91
2021-03-28
 2.5k  74
92
Chapter 92
2021-03-31
 2.5k  51
93
Chapter 93
2021-04-04
 2.4k  54
94
Chapter 94
2021-04-07
 2.6k  78
95
Chapter 95
2021-04-11
 2.8k  114
96
Chapter 96
2021-04-14
 3.1k  202
97
Chapter 97
2021-04-18
 3k  137
98
Chapter 98
2021-04-21
 2.9k  97
99
Chapter 99
2021-04-25
 2.6k  169
100
Chapter 100
2021-04-28
 2.9k  160
101
Chapter 101
2021-05-02
 2.5k  103
102
Chapter 102
2021-05-05
 2.8k  121
103
Chapter 103
2021-05-09
 2.8k  139
104
Chapter 104
2021-05-12
 2.9k  175
105
Chapter 105
2021-05-16
 2.8k  97
106
Chapter 106
2021-05-19
 2.7k  115
107
Chapter 107
2021-05-23
 2.6k  146
108
Chapter 108
2021-05-26
 2.6k  116
109
Chapter 109
2021-05-27
 2.4k  41
110
Chapter 110
2021-05-27
 2.4k  61
111
Chapter 111
2021-05-27
 2.5k  80
112
Chapter 112
2021-05-27
 2.3k  56
113
Chapter 113
2021-05-27
 2.4k  44
114
Chapter 114
2021-05-27
 2.2k  27
115
Chapter 115
2021-05-27
 2.3k  30
116
Chapter 116
2021-05-27
 2.3k  42
117
Chapter 117
2021-05-27
 2.2k  46
118
Chapter 118
2021-05-27
 3k  214
119
Chapter 119
2021-05-30
 3.2k  217
120
Chapter 120
2021-06-02
 3k  299
121
Chapter 121
2021-06-06
 3.3k  191
122
Chapter 122
2021-06-09
 2.9k  130
123
Chapter 123
2021-06-13
 2.8k  113
124
Chapter 124
2021-06-16
 2.7k  120
125
Chapter 125
2021-06-20
 2.5k  94
126
Chapter 126
2021-06-23
 2.8k  112
127
Chapter 127
2021-06-27
 2.8k  127
128
Chapter 128
2021-06-30
 2.5k  87
129
Chapter 129
2021-07-04
 2.5k  90
130
Chapter 130
2021-07-07
 2.5k  150
131
Chapter 131
2021-07-11
 2.3k  118
132
Chapter 132
2021-07-14
 2.3k  120
133
Chapter 133
2021-07-18
 2.3k  96
134
Chapter 134
2021-07-21
 2.3k  131
135
Chapter 135
2021-07-25
 2.2k  75
136
Chapter 136
2021-07-28
 2.3k  115
137
Chapter 137
2021-08-01
 2.3k  94
138
Chapter 138
2021-08-04
 2.3k  118
139
Chapter 139
2021-08-08
 2.2k  161
140
Chapter 140
2021-08-11
 2.3k  144
141
Chapter 141
2021-08-15
 2.1k  92
142
Chapter 142
2021-08-18
 2.2k  133
143
Chapter 143
2021-08-22
 1.9k  117
144
Chapter 144
2021-08-25
 1.9k  219
145
Chapter 145
2021-08-29
 1.9k  155
146
Chapter 146
2021-09-01
 1.9k  168
147
Chapter 147
2021-09-05
 1.7k  103
148
Chapter 148
2021-09-08
 1.5k  92
149
Chapter 149
2021-09-12
 1.5k  83
150
Chapter 150
2021-09-15
 1.3k  69
151
Chapter 151
2021-09-19
 1.4k  82
152
Chapter 152
2021-09-22
 1.3k  116
153
Chapter 153
2021-09-26
 1.4k  116
154
Chapter 154
2021-09-29
 1.4k  128
155
Chapter 155
2021-10-03
 1.2k  94
156
Chapter 156
2021-10-06
 1.3k  101
157
Chapter 157
2021-10-10
 1.4k  60
158
Chapter 158
2021-10-13
 1.1k  56
159
Chapter 159
2021-10-14
 913  58
160
Chapter 160
2021-10-14
 851  21
161
Chapter 161
2021-10-14
 886  19
162
Chapter 162
2021-10-14
 843  12
163
Chapter 163
2021-10-14
 818  23
164
Chapter 164
2021-10-14
 858  15
165
Chapter 165
2021-10-14
 1.3k  86
166
Chapter 166
2021-10-17
 1.1k  65
167
Chapter 167
2021-10-20
 1.1k  59
168
Chapter 168
2021-10-24
 577  52
Đề xuất liên quan
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Tình yêu/Tổng tài
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Báo thù/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Mẹ đơn thân
Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Tình yêu/Tổng tài
Đưa Ông Xã Quốc Dân Về Nhà
Đưa Ông Xã Quốc Dân Về Nhà
Trường học/Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngược/Showbiz/Thanh mai trúc mã/Yêu thầm/Ngạo mạn/Hotboy
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play