Tiếp tục cập nhật
0
Tên tác giả:

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 107 chương    /    (22387)
 Đã cập nhật 107 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2021-02-08
 15.3k  1.6k
2
Chapter 2
2021-02-08
 13.8k  367
3
Chapter 3
2021-02-08
 13.2k  315
4
Chapter 4
2021-02-08
 13.1k  202
5
Chapter 5
2021-02-08
 12.8k  301
6
Chapter 6
2021-02-08
 12.3k  135
7
Chapter 7
2021-02-08
 11.7k  166
8
Chapter 8
2021-02-08
 13.2k  247
9
Chapter 9
2021-02-08
 11.4k  105
10
Chapter 10
2021-02-08
 14.4k  440
11
Chapter 11
2021-02-12
 12.3k  236
12
Chapter 12
2021-02-15
 12.4k  334
13
Chapter 13
2021-02-19
 12.2k  383
14
Chapter 14
2021-02-22
 11.7k  269
15
Chapter 15
2021-02-26
 11.3k  307
16
Chapter 16
2021-03-01
 10.8k  218
17
Chapter 17
2021-03-05
 10.9k  303
18
Chapter 18
2021-03-08
 10.7k  319
19
Chapter 19
2021-03-12
 10.1k  268
20
Chapter 20
2021-03-15
 10k  322
21
Chapter 21
2021-03-19
 9.7k  240
22
Chapter 22
2021-03-22
 9.1k  296
23
Chapter 23
2021-03-26
 9.4k  232
24
Chapter 24
2021-03-29
 8.9k  187
25
Chapter 25
2021-04-02
 9.3k  198
26
Chapter 26
2021-04-05
 9.1k  161
27
Chapter 27
2021-04-09
 8.7k  244
28
Chapter 28
2021-04-12
 9.6k  423
29
Chapter 29
2021-04-16
 8.2k  164
30
Chapter 30
2021-04-19
 8.9k  258
31
Chapter 31
2021-04-23
 8.7k  204
32
Chapter 32
2021-04-26
 8.1k  151
33
Chapter 33
2021-04-27
 8.1k  169
34
Chapter 34
2021-04-27
 7.8k  125
35
Chapter 35
2021-04-27
 7.9k  143
36
Chapter 36
2021-04-27
 7.7k  143
37
Chapter 37
2021-04-27
 9.3k  88
38
Chapter 38
2021-04-27
 7.4k  144
39
Chapter 39
2021-04-27
 7.5k  99
40
Chapter 40
2021-04-27
 8.2k  208
41
Chapter 41
2021-04-30
 9.2k  342
42
Chapter 42
2021-05-03
 8.5k  354
43
Chapter 43
2021-05-07
 8.1k  192
44
Chapter 44
2021-05-10
 7.7k  246
45
Chapter 45
2021-05-14
 7.5k  225
46
Chapter 46
2021-05-17
 7.1k  180
47
Chapter 47
2021-05-21
 7k  228
48
Chapter 48
2021-05-24
 6.8k  165
49
Chapter 49
2021-05-28
 6.6k  144
50
Chapter 50
2021-05-31
 6.8k  184
51
Chapter 51
2021-06-04
 6.2k  168
52
Chapter 52
2021-06-07
 6.8k  309
53
Chapter 53
2021-06-11
 6.6k  221
54
Chapter 54
2021-06-14
 6.3k  181
55
Chapter 55
2021-06-18
 6.1k  158
56
Chapter 56
2021-06-21
 6.2k  173
57
Chapter 57
2021-06-25
 6k  146
58
Chapter 58
2021-06-28
 6.2k  148
59
Chapter 59
2021-07-02
 6.2k  168
60
Chapter 60
2021-07-05
 6.3k  228
61
Chapter 61
2021-07-09
 6.1k  242
62
Chapter 62
2021-07-12
 5.9k  246
63
Chapter 63
2021-07-16
 6k  321
64
Chapter 64
2021-07-19
 6k  301
65
Chapter 65
2021-07-23
 5.5k  202
66
Chapter 66
2021-07-26
 5.3k  208
67
Chapter 67
2021-07-30
 5.2k  220
68
Chapter 68
2021-08-02
 5.1k  205
69
Chapter 69
2021-08-06
 5k  193
70
Chapter 70
2021-08-09
 5.2k  247
71
Chapter 71
2021-08-13
 5k  277
72
Chapter 72
2021-08-16
 4.5k  188
73
Chapter 73
2021-08-18
 3.9k  135
74
Chapter 74
2021-08-18
 3.6k  63
75
Chapter 75
2021-08-18
 3.7k  96
76
Chapter 76
2021-08-18
 3.6k  54
77
Chapter 77
2021-08-18
 3.7k  71
78
Chapter 78
2021-08-18
 3.7k  83
79
Chapter 79
2021-08-18
 3.8k  32
80
Chapter 80
2021-08-18
 3.8k  41
81
Chapter 81
2021-08-18
 3.7k  31
82
Chapter 82
2021-08-18
 4.5k  217
83
Chapter 83
2021-08-20
 4.7k  258
84
Chapter 84
2021-08-23
 5k  323
85
Chapter 85
2021-08-27
 4.4k  217
86
Chapter 86
2021-08-30
 4.4k  239
87
Chapter 87
2021-09-03
 4.1k  202
88
Chapter 88
2021-09-06
 4k  191
89
Chapter 89
2021-09-10
 3.8k  199
90
Chapter 90
2021-09-13
 3.5k  205
91
Chapter 91
2021-09-17
 3.1k  194
92
Chapter 92
2021-09-20
 3.1k  192
93
Chapter 93
2021-09-24
 3k  126
94
Chapter 94
2021-09-27
 3k  203
95
Chapter 95
2021-10-01
 2.8k  143
96
Chapter 96
2021-10-04
 2.9k  168
97
Chapter 97
2021-10-08
 2.7k  139
98
Chapter 98
2021-10-11
 2.5k  150
99
Chapter 99
2021-10-12
 1.9k  42
100
Chapter 100
2021-10-12
 2k  40
101
Chapter 101
2021-10-12
 1.9k  33
102
Chapter 102
2021-10-12
 2k  31
103
Chapter 103
2021-10-12
 1.9k  35
104
Chapter 104
2021-10-12
 1.8k  15
105
Chapter 105
2021-10-12
 2.6k  196
106
Chapter 106
2021-10-15
 2.3k  187
107
Chapter 107
2021-10-18
 1.6k  128
Đề xuất liên quan
Nhóc Xinh Bạo Lực
Nhóc Xinh Bạo Lực
Tình yêu/Ngọt sủng/Trùng sinh
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Bá đạo/Có em bé/Trốn cưới/419/Nghe lời
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Cuồng Sủng Thê
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Cuồng Sủng Thê
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngọt sủng/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/419/Ngạo mạn
Tiểu Tổ Tông Của Tam Gia
Tiểu Tổ Tông Của Tam Gia
Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngọt sủng/Nữ cường/Bá đạo/Trùng sinh báo thù/Sảng văn/Gương vỡ lại lành/Dịu dàng/Chiếm hữu cao/Trung thành
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play