Bắt Cóc Mami Đưa Về Nhà
Bắt Cóc Mami Đưa Về Nhà
Bắt Cóc Mami Đưa Về Nhà
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài / Bảo bảo / Ngọt sủng / Đô thị / Drama / Có em bé / 419 / Dịu dàng / Gái ngoa
69.8M
4.8
Tên tác giả: Starry Sky

Bạch Sơ Hiểu bị hại, vô tình ngủ với Giang Thừa Dục và bị đuổi ra khỏi nhà, buộc phải tha hương nơi nước ngoài. Bốn năm sau, cô đưa con trai IQ cao trở về nước một cách đường hoàng, nhưng không ngờ... con gái của Giang Thừa Dục muốn bắt cóc mình về làm mẹ?? Truyện này do Starry Sky cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 178 chương    /    (55439)
 Đã cập nhật 178 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-09-02
 22k  1.9k
2
Chapter 2
2020-09-03
 20.1k  692
3
Chapter 3
2020-09-04
 17.6k  565
4
Chapter 4
2020-09-04
 18.5k  930
5
Chapter 5
2020-09-04
 16.8k  346
6
Chapter 6
2020-09-04
 17.7k  527
7
Chapter 7
2020-09-04
 18.3k  501
8
Chapter 8
2020-09-04
 16.6k  221
9
Chapter 9
2020-09-04
 17.1k  340
10
Chapter 10
2020-09-04
 18.9k  1k
11
Chapter 11
2020-09-09
 17.9k  746
12
Chapter 12
2020-09-10
 18.3k  655
13
Chapter 13
2020-09-16
 16.5k  529
14
Chapter 14
2020-09-17
 16.4k  201
15
Chapter 15
2020-09-17
 17.4k  293
16
Chapter 16
2020-09-17
 16.3k  290
17
Chapter 17
2020-09-17
 15.7k  169
18
Chapter 18
2020-09-17
 16k  394
19
Chapter 19
2020-09-17
 15.4k  271
20
Chapter 20
2020-09-17
 16k  231
21
Chapter 21
2020-09-17
 14.6k  287
22
Chapter 22
2020-09-17
 15.4k  307
23
Chapter 23
2020-09-17
 15.2k  282
24
Chapter 24
2020-09-17
 17.2k  489
25
Chapter 25
2020-09-23
 16.2k  481
26
Chapter 26
2020-09-24
 16.6k  515
27
Chapter 27
2020-09-30
 16k  311
28
Chapter 28
2020-10-01
 16.1k  303
29
Chapter 29
2020-10-07
 14.6k  321
30
Chapter 30
2020-10-08
 14.4k  324
31
Chapter 31
2020-10-14
 14k  224
32
Chapter 32
2020-10-15
 14.4k  313
33
Chapter 33
2020-10-21
 14k  257
34
Chapter 34
2020-10-22
 15.2k  379
35
Chapter 35
2020-10-28
 13.9k  201
36
Chapter 36
2020-10-29
 14.3k  376
37
Chapter 37
2020-11-04
 14.1k  481
38
Chapter 38
2020-11-05
 13.8k  307
39
Chapter 39
2020-11-11
 13.7k  121
40
Chapter 40
2020-11-12
 14.6k  366
41
Chapter 41
2020-11-18
 14.2k  484
42
Chapter 42
2020-11-19
 14.2k  566
43
Chapter 43
2020-11-25
 14.4k  319
44
Chapter 44
2020-11-26
 13.4k  450
45
Chapter 45
2020-11-28
 11.8k  132
46
Chapter 46
2020-11-28
 11.5k  210
47
Chapter 47
2020-11-28
 12.1k  502
48
Chapter 48
2020-11-28
 11.3k  98
49
Chapter 49
2020-11-28
 11.5k  285
50
Chapter 50
2020-11-28
 11.6k  221
51
Chapter 51
2020-11-28
 11.8k  142
52
Chapter 52
2020-11-28
 11.9k  204
53
Chapter 53
2020-11-28
 12k  233
54
Chapter 54
2020-11-28
 14k  429
55
Chapter 55
2020-12-02
 13k  406
56
Chapter 56
2020-12-03
 12.3k  264
57
Chapter 57
2020-12-09
 12.2k  216
58
Chapter 58
2020-12-10
 12.6k  198
59
Chapter 59
2020-12-15
 10.7k  181
60
Chapter 60
2020-12-15
 11k  165
61
Chapter 61
2020-12-15
 10.9k  222
62
Chapter 62
2020-12-15
 11.2k  191
63
Chapter 63
2020-12-15
 11k  143
64
Chapter 64
2020-12-15
 10.6k  99
65
Chapter 65
2020-12-15
 10.7k  176
66
Chapter 66
2020-12-15
 10.8k  158
67
Chapter 67
2020-12-15
 10.5k  99
68
Chapter 68
2020-12-15
 10.9k  237
69
Chapter 69
2020-12-16
 11.5k  250
70
Chapter 70
2020-12-17
 12.1k  407
71
Chapter 71
2020-12-23
 11.6k  218
72
Chapter 72
2020-12-24
 10.2k  438
73
Chapter 73
2020-12-30
 10.8k  369
74
Chapter 74
2020-12-31
 11.1k  403
75
Chapter 75
2021-01-06
 11k  451
76
Chapter 76
2021-01-13
 10.8k  214
77
Chapter 77
2021-01-14
 11.1k  398
78
Chapter 78
2021-01-16
 9.4k  156
79
Chapter 79
2021-01-16
 9.6k  288
80
Chapter 80
2021-01-16
 9.5k  87
81
Chapter 81
2021-01-16
 10k  246
82
Chapter 82
2021-01-16
 10k  115
83
Chapter 83
2021-01-16
 10.5k  240
84
Chapter 84
2021-01-16
 10.1k  255
85
Chapter 85
2021-01-16
 9.7k  135
86
Chapter 86
2021-01-16
 10k  173
87
Chapter 87
2021-01-16
 11.6k  367
88
Chapter 88
2021-01-20
 10k  220
89
Chapter 89
2021-01-21
 11.7k  544
90
Chapter 90
2021-01-27
 10.5k  220
91
Chapter 91
2021-01-28
 10.8k  329
92
Chapter 92
2021-02-03
 11.5k  494
93
Chapter 93
2021-02-04
 11.6k  391
94
Chapter 94
2021-02-06
 10.3k  191
95
Chapter 95
2021-02-06
 10.6k  252
96
Chapter 96
2021-02-06
 10.4k  211
97
Chapter 97
2021-02-06
 10.1k  156
98
Chapter 98
2021-02-06
 9.3k  204
99
Chapter 99
2021-02-06
 10.1k  196
100
Chapter 100
2021-02-06
 10.8k  260
101
Chapter 101
2021-02-06
 10.6k  251
102
Chapter 102
2021-02-06
 10k  419
103
Chapter 103
2021-02-06
 12.4k  520
104
Chapter 104
2021-02-10
 11.9k  340
105
Chapter 105
2021-02-11
 11.9k  596
106
Chapter 106
2021-02-17
 10.8k  379
107
Chapter 107
2021-02-18
 11.9k  655
108
Chapter 108
2021-02-24
 10.6k  327
109
Chapter 109
2021-02-25
 11.2k  494
110
Chapter 110
2021-03-03
 10.5k  438
111
Chapter 111
2021-03-04
 10.6k  626
112
Chapter 112
2021-03-10
 10.2k  187
113
Chapter 113
2021-03-11
 10.3k  210
114
Chapter 114
2021-03-13
 8.6k  107
115
Chapter 115
2021-03-13
 8.9k  148
116
Chapter 116
2021-03-13
 8.9k  181
117
Chapter 117
2021-03-13
 7.9k  203
118
Chapter 118
2021-03-13
 11.1k  374
119
Chapter 119
2021-03-17
 10.1k  260
120
Chapter 120
2021-03-18
 11.1k  359
121
Chapter 121
2021-03-24
 9.8k  219
122
Chapter 122
2021-03-25
 10.2k  416
123
Chapter 123
2021-03-31
 9.5k  310
124
Chapter 124
2021-04-01
 9.8k  300
125
Chapter 125
2021-04-07
 9.1k  145
126
Chapter 126
2021-04-08
 9.4k  466
127
Chapter 127
2021-04-14
 9k  217
128
Chapter 128
2021-04-15
 8.8k  244
129
Chapter 129
2021-04-21
 8.3k  288
130
Chapter 130
2021-04-22
 8.8k  258
131
Chapter 131
2021-04-28
 8.2k  205
132
Chapter 132
2021-04-29
 9k  320
133
Chapter 133
2021-05-05
 8.2k  189
134
Chapter 134
2021-05-06
 8.6k  289
135
Chapter 135
2021-05-12
 8.6k  288
136
Chapter 136
2021-05-13
 9.1k  368
137
Chapter 137
2021-05-19
 8.2k  344
138
Chapter 138
2021-05-20
 8.5k  296
139
Chapter 139
2021-05-26
 8.2k  221
140
Chapter 140
2021-05-27
 8.5k  304
141
Chapter 141
2021-06-02
 7.2k  169
142
Chapter 142
2021-06-03
 8.5k  485
143
Chapter 143
2021-06-09
 7.5k  327
144
Chapter 144
2021-06-10
 7.7k  404
145
Chapter 145
2021-06-16
 7.7k  364
146
Chapter 146
2021-06-17
 7.5k  218
147
Chapter 147
2021-06-19
 6.8k  149
148
Chapter 148
2021-06-19
 7.7k  130
149
Chapter 149
2021-06-19
 6.7k  86
150
Chapter 150
2021-06-19
 6.6k  81
151
Chapter 151
2021-06-19
 6.6k  104
152
Chapter 152
2021-06-19
 6.3k  79
153
Chapter 153
2021-06-19
 6.5k  163
154
Chapter 154
2021-06-19
 6.6k  163
155
Chapter 155
2021-06-19
 7k  179
156
Chapter 156
2021-06-19
 7.7k  265
157
Chapter 157
2021-06-23
 6.6k  283
158
Chapter 158
2021-06-24
 7.2k  328
159
Chapter 159
2021-06-30
 6.6k  217
160
Chapter 160
2021-07-01
 7.5k  644
161
Chapter 161
2021-07-07
 6.8k  348
162
Chapter 162
2021-07-08
 7.2k  682
163
Chapter 163
2021-07-14
 6.1k  317
164
Chapter 164
2021-07-15
 6.5k  426
165
Chapter 165
2021-07-21
 5.7k  421
166
Chapter 166
2021-07-22
 6k  494
167
Chapter 167
2021-07-25
 4.2k  212
168
Chapter 168
2021-07-25
 3.9k  153
169
Chapter 169
2021-07-25
 3.7k  61
170
Chapter 170
2021-07-25
 3.9k  138
171
Chapter 171
2021-07-25
 3.8k  93
172
Chapter 172
2021-07-25
 3.7k  58
173
Chapter 173
2021-07-25
 3.4k  36
174
Chapter 174
2021-07-25
 3.6k  86
175
Chapter 175
2021-07-25
 3.4k  46
176
Chapter 176
2021-07-25
 4.5k  255
177
Chapter 177
2021-07-28
 3.8k  320
178
Chapter 178
2021-07-29
 3.6k  287
Đề xuất liên quan
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Tình yêu/Cung đình
Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực
Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Bảo bảo/Ngọt sủng/Drama/Có em bé/Gương vỡ lại lành/Lội ngược dòng/Dịu dàng/Shota/Hoàng tử
Vạn Tra Triều Hoàng
Vạn Tra Triều Hoàng
Huyền huyễn/Nữ cường/Báo thù/Trùng sinh/Hệ thống/Sảng văn/Lăng nhăng/Thú cưng
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play