Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài
95.4M
4.9
Tên tác giả: MiFenPink

Đấu với trai đểu, đối phó tiểu tam, trêu chọc chủ tịch, lại còn trở thành mẹ của con hắn. Đúng vào lúc đó thanh mai trúc mã của mình, cũng chính là ảnh đế hot nhất hiện tại quay về nước, thoắt cái biến thành sát thủ bậc nhất, tầng tầng lớp lớp mê cung biết đằng nào ra... Truyện này do MiFenPink cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 180 chương    /    (96544)
 Đã cập nhật 180 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-02-16
 39.5k  2.7k
2
Chapter 2
2020-02-16
 33.4k  1.2k
3
Chapter 3
2020-02-16
 33k  1.3k
4
Chapter 4
2020-02-16
 34.1k  1.8k
5
Chapter 5
2020-02-16
 29.8k  929
6
Chapter 6
2020-02-16
 27.8k  538
7
Chapter 7
2020-02-16
 31.3k  1.1k
8
Chapter 8
2020-02-16
 30.2k  1k
9
Chapter 9
2020-02-16
 29.2k  730
10
Chapter 10
2020-02-16
 28.3k  600
11
Chapter 11
2020-02-16
 28.6k  768
12
Chapter 12
2020-02-16
 28.9k  699
13
Chapter 13
2020-02-16
 26.5k  678
14
Chapter 14
2020-02-16
 27.3k  1k
15
Chapter 15
2020-02-16
 25.5k  896
16
Chapter 16
2020-02-16
 26.2k  912
17
Chapter 17
2020-02-16
 27.3k  1.3k
18
Chapter 18
2020-02-16
 25.5k  535
19
Chapter 19
2020-02-16
 25.3k  497
20
Chapter 20
2020-02-16
 28.8k  1.1k
21
Chapter 21
2020-02-18
 27.5k  1.5k
22
Chapter 22
2020-02-19
 25.7k  596
23
Chapter 23
2020-02-21
 28.5k  888
24
Chapter 24
2020-02-25
 24.9k  946
25
Chapter 25
2020-02-26
 27.6k  1.9k
26
Chapter 26
2020-02-28
 28.6k  1.8k
27
Chapter 27
2020-03-03
 27.9k  960
28
Chapter 28
2020-03-04
 26.6k  1.8k
29
Chapter 29
2020-03-06
 29.3k  2.3k
30
Chapter 30
2020-03-10
 25.5k  590
31
Chapter 31
2020-03-11
 27.5k  1.3k
32
Chapter 32
2020-03-13
 27.4k  1.2k
33
Chapter 33
2020-03-17
 24.9k  617
34
Chapter 34
2020-03-18
 27.5k  1k
35
Chapter 35
2020-03-22
 28.4k  809
36
Chapter 36
2020-03-25
 25.5k  603
37
Chapter 37
2020-03-29
 24.5k  940
38
Chapter 38
2020-04-01
 23.6k  1.4k
39
Chapter 39
2020-04-05
 22.4k  898
40
Chapter 40
2020-04-05
 23.5k  1.6k
41
Chapter 41
2020-04-05
 22.1k  1.1k
42
Chapter 42
2020-04-05
 21.7k  1.1k
43
Chapter 43
2020-04-05
 20.9k  383
44
Chapter 44
2020-04-05
 22.1k  555
45
Chapter 45
2020-04-05
 23.8k  1.4k
46
Chapter 46
2020-04-05
 20.6k  769
47
Chapter 47
2020-04-05
 19.8k  571
48
Chapter 48
2020-04-05
 14k  347
49
Chapter 49
2020-04-05
 23.5k  965
50
Chapter 50
2020-04-08
 27.7k  2.3k
51
Chapter 51
2020-04-12
 23.4k  1.5k
52
Chapter 52
2020-04-15
 20.2k  1.3k
53
Chapter 53
2020-04-19
 19.5k  1k
54
Chapter 54
2020-04-22
 21.3k  587
55
Chapter 55
2020-04-26
 17.1k  476
56
Chapter 56
2020-04-26
 18.3k  737
57
Chapter 57
2020-04-26
 17.9k  386
58
Chapter 58
2020-04-26
 17.7k  453
59
Chapter 59
2020-04-26
 18.6k  481
60
Chapter 60
2020-04-26
 17.3k  344
61
Chapter 61
2020-04-26
 18.4k  972
62
Chapter 62
2020-04-26
 18k  349
63
Chapter 63
2020-04-26
 18.8k  322
64
Chapter 64
2020-04-26
 17k  285
65
Chapter 65
2020-04-26
 19.7k  871
66
Chapter 66
2020-04-29
 18.7k  777
67
Chapter 67
2020-05-03
 17.6k  1.1k
68
Chapter 68
2020-05-06
 17.7k  1.6k
69
Chapter 69
2020-05-10
 16.9k  1.2k
70
Chapter 70
2020-05-13
 16.8k  1k
71
Chapter 71
2020-05-17
 15.8k  334
72
Chapter 72
2020-05-20
 14.6k  501
73
Chapter 73
2020-05-24
 14.7k  471
74
Chapter 74
2020-05-27
 14.1k  607
75
Chapter 75
2020-05-30
 13.2k  259
76
Chapter 76
2020-05-30
 15.3k  826
77
Chapter 77
2020-05-30
 12.5k  279
78
Chapter 78
2020-05-30
 12.4k  472
79
Chapter 79
2020-05-30
 13.6k  408
80
Chapter 80
2020-05-30
 13.3k  264
81
Chapter 81
2020-05-30
 12.6k  185
82
Chapter 82
2020-05-30
 12.1k  254
83
Chapter 83
2020-05-30
 12.1k  296
84
Chapter 84
2020-05-30
 12.1k  129
85
Chapter 85
2020-05-30
 12.4k  221
86
Chapter 86
2020-05-30
 13k  217
87
Chapter 87
2020-05-30
 12.1k  268
88
Chapter 88
2020-05-30
 11.8k  245
89
Chapter 89
2020-05-30
 12k  175
90
Chapter 90
2020-05-31
 13.1k  428
91
Chapter 91
2020-06-03
 14.1k  430
92
Chapter 92
2020-06-07
 12.7k  284
93
Chapter 93
2020-06-10
 12.6k  370
94
Chapter 94
2020-06-14
 11.5k  156
95
Chapter 95
2020-06-17
 11.9k  307
96
Chapter 96
2020-06-21
 11k  226
97
Chapter 97
2020-06-21
 10.8k  360
98
Chapter 98
2020-06-21
 10.2k  325
99
Chapter 99
2020-06-21
 10.1k  155
100
Chapter 100
2020-06-21
 10.6k  155
101
Chapter 101
2020-06-21
 9.6k  137
102
Chapter 102
2020-06-21
 10.2k  196
103
Chapter 103
2020-06-21
 9.6k  229
104
Chapter 104
2020-06-21
 9.4k  243
105
Chapter 105
2020-06-21
 10k  197
106
Chapter 106
2020-06-21
 10.8k  413
107
Chapter 107
2020-06-24
 10.6k  249
108
Chapter 108
2020-06-28
 10.1k  320
109
Chapter 109
2020-07-01
 10.3k  297
110
Chapter 110
2020-07-05
 9.9k  280
111
Chapter 111
2020-07-08
 10.2k  279
112
Chapter 112
2020-07-12
 9.8k  293
113
Chapter 113
2020-07-15
 11.5k  695
114
Chapter 114
2020-07-19
 11.1k  826
115
Chapter 115
2020-07-22
 10.1k  626
116
Chapter 116
2020-07-26
 10.2k  297
117
Chapter 117
2020-07-29
 10.4k  244
118
Chapter 118
2020-08-02
 9.9k  272
119
Chapter 119
2020-08-05
 10.3k  224
120
Chapter 120
2020-08-09
 10.4k  170
121
Chapter 121
2020-08-12
 9.8k  126
122
Chapter 122
2020-08-16
 9.8k  140
123
Chapter 123
2020-08-19
 10.2k  253
124
Chapter 124
2020-08-26
 9.7k  181
125
Chapter 125
2020-08-30
 10k  205
126
Chapter 126
2020-09-06
 9.2k  206
127
Chapter 127
2020-09-13
 9.4k  368
128
Chapter 128
2020-09-20
 9.4k  177
129
Chapter 129
2020-09-27
 8.4k  154
130
Chapter 130
2020-10-04
 8.8k  235
131
Chapter 131
2020-10-11
 8.2k  142
132
Chapter 132
2020-10-18
 8.8k  156
133
Chapter 133
2020-10-25
 7.7k  100
134
Chapter 134
2020-11-01
 7.6k  123
135
Chapter 135
2020-11-08
 7.3k  90
136
Chapter 136
2020-11-15
 7.8k  143
137
Chapter 137
2020-11-22
 7.9k  81
138
Chapter 138
2020-11-29
 8k  125
139
Chapter 139
2020-12-06
 8.1k  135
140
Chapter 140
2020-12-13
 7.9k  96
141
Chapter 141
2020-12-20
 9.3k  345
142
Chapter 142
2020-12-27
 7.9k  276
143
Chapter 143
2021-01-03
 7.8k  222
144
Chapter 144
2021-01-10
 7.1k  112
145
Chapter 145
2021-01-17
 7.1k  295
146
Chapter 146
2021-01-24
 6.8k  154
147
Chapter 147
2021-01-31
 7k  138
148
Chapter 148
2021-02-07
 7.3k  170
149
Chapter 149
2021-02-14
 7k  176
150
Chapter 150
2021-02-21
 7.3k  224
151
Chapter 151
2021-02-28
 6.9k  192
152
Chapter 152
2021-03-07
 6.6k  178
153
Chapter 153
2021-03-14
 6.3k  120
154
Chapter 154
2021-03-21
 6.1k  126
155
Chapter 155
2021-03-28
 6.4k  173
156
Chapter 156
2021-04-04
 6.2k  181
157
Chapter 157
2021-04-11
 6k  138
158
Chapter 158
2021-04-18
 6.1k  195
159
Chapter 159
2021-04-25
 5.9k  176
160
Chapter 160
2021-05-02
 5.8k  146
161
Chapter 161
2021-05-09
 6.3k  170
162
Chapter 162
2021-05-16
 6.6k  275
163
Chapter 163
2021-05-23
 6k  340
164
Chapter 164
2021-05-30
 5.9k  226
165
Chapter 165
2021-06-06
 5.5k  168
166
Chapter 166
2021-06-13
 5.7k  305
167
Chapter 167
2021-06-20
 5k  205
168
Chapter 168
2021-06-27
 5.1k  453
169
Chapter 169
2021-07-04
 4.5k  200
170
Chapter 170
2021-07-11
 5.4k  735
171
Chapter 171
2021-10-15
 2.3k  181
172
Chapter 172
2021-10-18
 2.2k  137
173
Chapter 173
2021-10-22
 1.8k  119
174
Chapter 174
2021-10-25
 1.7k  132
175
Chapter 175
2021-10-29
 1.6k  95
176
Chapter 176
2021-11-01
 1.8k  147
177
Chapter 177
2021-11-05
 1.5k  127
178
Chapter 178
2021-11-08
 1.4k  147
179
Chapter 179
2021-11-12
 1.3k  92
180
Chapter 180
2021-11-15
 1.4k  101
Đề xuất liên quan
Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Số mệnh/419/Gái ngoan
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Tình yêu/Tổng tài
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Báo thù/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Mẹ đơn thân
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play