Trò Chơi Trừng Phạt Của Ác Nữ
Trò Chơi Trừng Phạt Của Ác Nữ
Trò Chơi Trừng Phạt Của Ác Nữ
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Huyền huyễn / Xuyên Không
25.4M
4.8
Tên tác giả: MiFenPink

Một nữ đại phu không may hạ độc hại rất nhiều bách tính, nhưng cũng điều chế ra loại thuốc cứu được rất nhiều người. Sau đó nàng cũng tự uống thuốc độc của mình mà chết... Truyện này do MiFenPink cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 120 chương    /    (27164)
 Đã cập nhật 120 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-01-31
 20.9k  1.3k
2
Chapter 2
2020-01-31
 17.4k  647
3
Chapter 3
2020-01-31
 16.9k  593
4
Chapter 4
2020-01-31
 14.9k  300
5
Chapter 5
2020-01-31
 14.5k  780
6
Chapter 6
2020-01-31
 13.7k  310
7
Chapter 7
2020-01-31
 13k  262
8
Chapter 8
2020-01-31
 11.8k  296
9
Chapter 9
2020-01-31
 11.8k  241
10
Chapter 10
2020-01-31
 12k  196
11
Chapter 11
2020-01-31
 11.5k  139
12
Chapter 12
2020-01-31
 11k  112
13
Chapter 13
2020-01-31
 10.9k  135
14
Chapter 14
2020-01-31
 11.1k  109
15
Chapter 15
2020-01-31
 12.4k  395
16
Chapter 16
2020-01-31
 12.4k  546
17
Chapter 17
2020-01-31
 11.2k  477
18
Chapter 18
2020-01-31
 11k  251
19
Chapter 19
2020-01-31
 11k  419
20
Chapter 20
2020-01-31
 11.8k  349
21
Chapter 21
2020-02-04
 10.5k  195
22
Chapter 22
2020-02-05
 10.7k  248
23
Chapter 23
2020-02-07
 10.9k  221
24
Chapter 24
2020-02-11
 10.8k  321
25
Chapter 25
2020-02-12
 10k  179
26
Chapter 26
2020-02-14
 9.8k  214
27
Chapter 27
2020-02-18
 8.9k  127
28
Chapter 28
2020-02-19
 9k  120
29
Chapter 29
2020-02-21
 9.9k  191
30
Chapter 30
2020-02-25
 9.3k  157
31
Chapter 31
2020-02-26
 9.4k  165
32
Chapter 32
2020-02-28
 9.8k  136
33
Chapter 33
2020-03-03
 9.2k  187
34
Chapter 34
2020-03-06
 10.3k  252
35
Chapter 35
2020-03-10
 9.7k  327
36
Chapter 36
2020-03-13
 10.5k  697
37
Chapter 37
2020-03-17
 10.1k  240
38
Chapter 38
2020-03-20
 10.8k  822
39
Chapter 39
2020-03-24
 10.2k  187
40
Chapter 40
2020-03-27
 10.2k  491
41
Chapter 41
2020-03-31
 9.4k  100
42
Chapter 42
2020-04-03
 10.2k  206
43
Chapter 43
2020-04-07
 9.7k  197
44
Chapter 44
2020-04-10
 10.8k  316
45
Chapter 45
2020-04-14
 9.5k  615
46
Chapter 46
2020-04-17
 9.8k  538
47
Chapter 47
2020-04-21
 8.6k  422
48
Chapter 48
2020-04-24
 8.3k  242
49
Chapter 49
2020-04-28
 8k  255
50
Chapter 50
2020-05-01
 8.1k  246
51
Chapter 51
2020-05-05
 7.7k  233
52
Chapter 52
2020-05-08
 7.3k  189
53
Chapter 53
2020-05-12
 6.9k  191
54
Chapter 54
2020-05-15
 6.8k  290
55
Chapter 55
2020-05-19
 6.2k  129
56
Chapter 56
2020-05-22
 6.5k  329
57
Chapter 57
2020-05-26
 6.3k  359
58
Chapter 58
2020-05-29
 5.7k  124
59
Chapter 59
2020-06-02
 5.4k  127
60
Chapter 60
2020-06-05
 5.1k  111
61
Chapter 61
2020-06-09
 5.2k  189
62
Chapter 62
2020-06-12
 5.2k  90
63
Chapter 63
2020-06-16
 4.9k  99
64
Chapter 64
2020-06-19
 5k  200
65
Chapter 65
2020-06-23
 4.8k  146
66
Chapter 66
2020-06-26
 4.7k  69
67
Chapter 67
2020-06-30
 5k  135
68
Chapter 68
2020-07-03
 4.4k  95
69
Chapter 69
2020-07-07
 4.5k  92
70
Chapter 70
2020-07-10
 4.6k  129
71
Chapter 71
2020-07-17
 4.3k  67
72
Chapter 72
2020-07-21
 4.3k  138
73
Chapter 73
2020-07-24
 4.5k  77
74
Chapter 74
2020-07-28
 4.3k  77
75
Chapter 75
2020-07-31
 4.5k  65
76
Chapter 76
2020-08-04
 4.5k  96
77
Chapter 77
2020-08-07
 4.5k  103
78
Chapter 78
2020-08-11
 5k  297
79
Chapter 79
2020-08-14
 4.7k  108
80
Chapter 80
2020-08-18
 4.4k  66
81
Chapter 81
2020-08-21
 4.4k  107
82
Chapter 82
2020-08-25
 4.2k  67
83
Chapter 83
2020-08-28
 4.4k  104
84
Chapter 84
2020-09-01
 4.4k  116
85
Chapter 85
2020-09-04
 4.9k  191
86
Chapter 86
2020-09-08
 4.7k  175
87
Chapter 87
2020-09-11
 4.3k  63
88
Chapter 88
2020-09-15
 4.2k  53
89
Chapter 89
2020-09-18
 4.4k  119
90
Chapter 90
2020-09-22
 4.4k  66
91
Chapter 91
2020-09-25
 4.4k  92
92
Chapter 92
2020-09-29
 4.9k  310
93
Chapter 93
2020-10-02
 4.8k  109
94
Chapter 94
2020-10-06
 4.3k  111
95
Chapter 95
2020-10-09
 4.6k  100
96
Chapter 96
2020-10-13
 4.7k  196
97
Chapter 97
2020-10-16
 4.7k  144
98
Chapter 98
2020-10-20
 4.5k  87
99
Chapter 99
2020-10-27
 4.5k  106
100
Chapter 100
2020-10-30
 4.8k  223
101
Chapter 101
2020-11-03
 4.3k  74
102
Chapter 102
2020-11-06
 4.2k  75
103
Chapter 103
2020-11-10
 4.1k  81
104
Chapter 104
2020-11-13
 4.2k  162
105
Chapter 105
2020-12-20
 3.9k  148
106
Chapter 106
2021-01-03
 4.2k  259
107
Chapter 107
2021-01-10
 4.1k  152
108
Chapter 108
2021-01-17
 3.9k  97
109
Chapter 109
2021-01-24
 4.3k  203
110
Chapter 110
2021-01-31
 4.7k  451
111
Chapter 111
2021-06-20
 2.6k  180
112
Chapter 112
2021-06-20
 3.5k  433
113
Chapter 113
2021-10-12
 2.1k  299
114
Chapter 114
2021-10-17
 2k  173
115
Chapter 115
2021-10-19
 1.9k  120
116
Chapter 116
2021-10-24
 1.7k  166
117
Chapter 117
2021-10-26
 1.6k  108
118
Chapter 118
2021-10-31
 1.6k  123
119
Chapter 119
2021-11-02
 1.7k  166
120
Chapter 120
2021-11-07
 2k  236
Đề xuất liên quan
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
Tình yêu/Xuyên Không
Tiểu Hoàng Thư Và Tiểu Hoàng Thúc
Tiểu Hoàng Thư Và Tiểu Hoàng Thúc
Tình yêu/Xuyên Không/Cung đình
Vương Phi Bé Bỏng Của Minh Vương
Vương Phi Bé Bỏng Của Minh Vương
Tình yêu/Xuyên Không/Đã Full
Loạn Thế Đế Hậu
Loạn Thế Đế Hậu
Tình yêu/Huyền huyễn/Xuyên Không
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play