Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ
Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ
Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Xuyên Không / Cung đình
17.7M
4.8
Tên tác giả: MiFenPink

Một đời yêu say đắm nhưng chịu không biết bao tủi nhục, tự tử nhưng không chết, lại được quay về quá khứ làm lại cuộc đời, yêu người nên yêu, hận người nên hận, có thù tất báo. Mang theo khả năng chỉ cần chạm vào người đó là có thể nhìn thấu tâm tư họ, nàng sẽ khiến nợ máu phải trả bằng máu Truyện này do MiFenPink cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 155 chương    /    (16651)
 Đã cập nhật 155 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-03-06
 15.2k  701
2
Chapter 2
2020-03-06
 13.2k  458
3
Chapter 3
2020-03-06
 12.1k  449
4
Chapter 4
2020-03-06
 12.5k  379
5
Chapter 5
2020-03-06
 10.5k  137
6
Chapter 6
2020-03-06
 11.9k  225
7
Chapter 7
2020-03-06
 10.5k  141
8
Chapter 8
2020-03-06
 10.6k  168
9
Chapter 9
2020-03-06
 10.4k  120
10
Chapter 10
2020-03-06
 12.8k  588
11
Chapter 11
2020-03-07
 11k  277
12
Chapter 12
2020-03-10
 10.1k  210
13
Chapter 13
2020-03-12
 10.3k  136
14
Chapter 14
2020-03-14
 11.8k  504
15
Chapter 15
2020-03-17
 9.8k  209
16
Chapter 16
2020-03-19
 11k  474
17
Chapter 17
2020-03-24
 9.6k  349
18
Chapter 18
2020-03-26
 10.1k  441
19
Chapter 19
2020-03-31
 9.4k  132
20
Chapter 20
2020-04-02
 9.4k  274
21
Chapter 21
2020-04-07
 9.3k  327
22
Chapter 22
2020-04-09
 9.6k  256
23
Chapter 23
2020-04-14
 9.3k  278
24
Chapter 24
2020-04-16
 7.3k  319
25
Chapter 25
2020-04-21
 6.9k  204
26
Chapter 26
2020-04-23
 7.5k  451
27
Chapter 27
2020-04-28
 6.7k  177
28
Chapter 28
2020-04-30
 6.7k  230
29
Chapter 29
2020-05-05
 6.4k  130
30
Chapter 30
2020-05-07
 6.5k  175
31
Chapter 31
2020-05-12
 6k  145
32
Chapter 32
2020-05-14
 6.2k  167
33
Chapter 33
2020-05-19
 5.2k  66
34
Chapter 34
2020-05-21
 5.3k  80
35
Chapter 35
2020-05-26
 5.1k  206
36
Chapter 36
2020-05-28
 5.5k  276
37
Chapter 37
2020-06-02
 5.2k  168
38
Chapter 38
2020-06-04
 5k  72
39
Chapter 39
2020-06-09
 4.6k  88
40
Chapter 40
2020-06-11
 4.3k  79
41
Chapter 41
2020-06-16
 4.4k  180
42
Chapter 42
2020-06-18
 4k  124
43
Chapter 43
2020-06-23
 3.9k  127
44
Chapter 44
2020-06-25
 3.9k  70
45
Chapter 45
2020-06-30
 3.5k  74
46
Chapter 46
2020-07-02
 3.6k  52
47
Chapter 47
2020-07-07
 3.3k  42
48
Chapter 48
2020-07-09
 3.7k  111
49
Chapter 49
2020-07-14
 3.4k  70
50
Chapter 50
2020-07-16
 3.6k  145
51
Chapter 51
2020-07-21
 3.3k  54
52
Chapter 52
2020-07-23
 3.4k  85
53
Chapter 53
2020-07-28
 3.4k  92
54
Chapter 54
2020-07-30
 3.2k  62
55
Chapter 55
2020-08-04
 3k  53
56
Chapter 56
2020-08-06
 3k  106
57
Chapter 57
2020-08-11
 2.9k  34
58
Chapter 58
2020-08-13
 2.9k  45
59
Chapter 59
2020-08-18
 2.9k  45
60
Chapter 60
2020-08-20
 2.9k  34
61
Chapter 61
2020-08-25
 2.9k  33
62
Chapter 62
2020-08-27
 3.1k  58
63
Chapter 63
2020-09-01
 2.7k  72
64
Chapter 64
2020-09-03
 2.7k  78
65
Chapter 65
2020-09-08
 2.7k  50
66
Chapter 66
2020-09-10
 2.5k  109
67
Chapter 67
2020-09-15
 2.4k  52
68
Chapter 68
2020-09-17
 2.5k  49
69
Chapter 69
2020-09-22
 2.2k  18
70
Chapter 70
2020-09-24
 2.3k  91
71
Chapter 71
2020-09-29
 2.1k  23
72
Chapter 72
2020-10-01
 2.1k  30
73
Chapter 73
2020-10-06
 2.2k  82
74
Chapter 74
2020-10-08
 2.1k  42
75
Chapter 75
2020-10-13
 1.9k  111
76
Chapter 76
2020-10-15
 2k  59
77
Chapter 77
2020-10-20
 2k  43
78
Chapter 78
2020-10-22
 1.9k  41
79
Chapter 79
2020-10-27
 1.9k  28
80
Chapter 80
2020-10-29
 1.9k  24
81
Chapter 81
2020-11-03
 1.8k  42
82
Chapter 82
2020-11-05
 1.8k  32
83
Chapter 83
2020-11-10
 1.7k  52
84
Chapter 84
2020-11-12
 1.8k  82
85
Chapter 85
2020-11-17
 1.9k  70
86
Chapter 86
2020-11-19
 1.8k  56
87
Chapter 87
2020-11-24
 1.7k  39
88
Chapter 88
2020-11-26
 1.6k  21
89
Chapter 89
2020-12-01
 1.5k  33
90
Chapter 90
2020-12-03
 1.5k  62
91
Chapter 91
2020-12-08
 1.5k  21
92
Chapter 92
2020-12-10
 1.6k  45
93
Chapter 93
2020-12-15
 1.5k  52
94
Chapter 94
2020-12-17
 1.4k  32
95
Chapter 95
2020-12-22
 1.4k  35
96
Chapter 96
2020-12-24
 1.5k  47
97
Chapter 97
2020-12-29
 1.4k  26
98
Chapter 98
2020-12-31
 1.4k  33
99
Chapter 99
2021-01-05
 1.3k  20
100
Chapter 100
2021-01-07
 1.4k  15
101
Chapter 101
2021-01-12
 1.3k  25
102
Chapter 102
2021-01-14
 1.4k  21
103
Chapter 103
2021-01-19
 1.4k  49
104
Chapter 104
2021-01-21
 1.4k  22
105
Chapter 105
2021-01-26
 1.5k  48
106
Chapter 106
2021-01-28
 1.6k  49
107
Chapter 107
2021-02-02
 1.5k  68
108
Chapter 108
2021-02-04
 1.5k  115
109
Chapter 109
2021-02-09
 1.5k  45
110
Chapter 110
2021-02-11
 1.6k  119
111
Chapter 111
2021-02-16
 1.4k  42
112
Chapter 112
2021-02-18
 1.4k  57
113
Chapter 113
2021-02-23
 1.3k  45
114
Chapter 114
2021-02-25
 1.5k  70
115
Chapter 115
2021-03-02
 1.3k  35
116
Chapter 116
2021-03-04
 1.3k  35
117
Chapter 117
2021-03-09
 1.2k  45
118
Chapter 118
2021-03-11
 1.2k  71
119
Chapter 119
2021-03-16
 1.2k  54
120
Chapter 120
2021-03-18
 1.2k  41
121
Chapter 121
2021-03-23
 1.1k  29
122
Chapter 122
2021-03-25
 1.2k  39
123
Chapter 123
2021-03-30
 1k  41
124
Chapter 124
2021-04-01
 1.1k  43
125
Chapter 125
2021-04-06
 964  46
126
Chapter 126
2021-04-08
 989  35
127
Chapter 127
2021-04-13
 943  40
128
Chapter 128
2021-04-15
 988  34
129
Chapter 129
2021-04-20
 939  37
130
Chapter 130
2021-04-22
 943  36
131
Chapter 131
2021-04-27
 951  40
132
Chapter 132
2021-04-29
 971  80
133
Chapter 133
2021-05-04
 1k  60
134
Chapter 134
2021-05-06
 958  63
135
Chapter 135
2021-05-11
 902  43
136
Chapter 136
2021-05-13
 943  45
137
Chapter 137
2021-05-18
 922  39
138
Chapter 138
2021-05-20
 946  58
139
Chapter 139
2021-05-25
 907  59
140
Chapter 140
2021-05-27
 831  43
141
Chapter 141
2021-06-01
 776  48
142
Chapter 142
2021-06-03
 943  95
143
Chapter 143
2021-06-08
 827  48
144
Chapter 144
2021-06-10
 819  42
145
Chapter 145
2021-06-15
 759  37
146
Chapter 146
2021-06-17
 776  47
147
Chapter 147
2021-06-24
 797  51
148
Chapter 148
2021-07-01
 872  76
149
Chapter 149
2021-07-08
 804  75
150
Chapter 150
2021-07-15
 981  188
151
Chapter 151
2021-09-26
 631  81
152
Chapter 152
2021-10-03
 586  42
153
Chapter 153
2021-10-10
 491  38
154
Chapter 154
2021-10-17
 372  28
155
Chapter 155
2021-10-24
 38  10
Đề xuất liên quan
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
Tình yêu/Xuyên Không
Tiểu Hoàng Thư Và Tiểu Hoàng Thúc
Tiểu Hoàng Thư Và Tiểu Hoàng Thúc
Tình yêu/Xuyên Không/Cung đình
Pháp Y Cuồng Phi
Pháp Y Cuồng Phi
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Cung đình
Khế Ước Của Gái Xấu
Khế Ước Của Gái Xấu
Trường học/Tình yêu/Huyền huyễn/Xuyên Không/Viễn tưởng
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play