Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài / Đã Full / Ngọt sủng / Drama / Hôn nhân hợp đồng / Bá đạo / Số mệnh / 419 / Gái ngoa
85M
4.7
Tên tác giả: Yoolook Culture

Vốn do thấy việc bất bình đứng ra làm việc nghĩa mới chọc đến người đàn ông này, Đồng Thiên Ái vốn ở thế bất lợi lại để lại một bức "Chiến thư" thách thức trước khi bỏ trốn. Nhưng cô không hề biết người đàn ông đó lại chính là Tần Tấn Dương-Tổng tài tập đoàn Tần thị...Hắn thề phải tìm cho ra cô gái này! Ngày thứ 2, các hãng truyền thông báo chí đồng loạt đăng tin tìm kiếm lên trang nhất! Đồng Thiên Ái nhìn điện thoại, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Truyện này do Yoolook Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 159 chương    /    (63594)
 Đã cập nhật 159 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2018-11-07
 35.5k  1.4k
2
Chapter 2
2018-11-10
 27.6k  879
3
Chapter 3
2018-11-10
 23.9k  550
4
Chapter 4
2018-11-10
 23.4k  985
5
Chapter 5
2018-11-11
 23.2k  945
6
Chapter 6
2018-11-14
 25.3k  1.7k
7
Chapter 7
2018-11-18
 22.3k  606
8
Chapter 8
2018-11-20
 21.2k  977
9
Chapter 9
2018-11-20
 21.6k  739
10
Chapter 10
2018-11-20
 21.6k  414
11
Chapter 11
2018-11-20
 20.2k  400
12
Chapter 12
2018-11-21
 20.5k  440
13
Chapter 13
2018-11-22
 20.3k  338
14
Chapter 14
2018-11-22
 19.6k  297
15
Chapter 15
2018-11-22
 19.8k  454
16
Chapter 16
2018-11-22
 20.2k  909
17
Chapter 17
2018-11-22
 20.7k  514
18
Chapter 18
2018-11-22
 18.6k  304
19
Chapter 19
2018-11-25
 18.3k  399
20
Chapter 20
2018-11-26
 19.6k  738
21
Chapter 21
2018-11-27
 21.1k  719
22
Chapter 22
2018-11-28
 19.1k  357
23
Chapter 23
2018-11-29
 18.5k  680
24
Chapter 24
2018-11-30
 17.9k  315
25
Chapter 25
2018-12-01
 19.2k  387
26
Chapter 26
2018-12-02
 17.8k  513
27
Chapter 27
2018-12-03
 18.3k  345
28
Chapter 28
2018-12-04
 19k  757
29
Chapter 29
2018-12-05
 21.5k  491
30
Chapter 30
2018-12-05
 16.7k  551
31
Chapter 31
2018-12-05
 16.4k  757
32
Chapter 32
2018-12-05
 16.2k  1.1k
33
Chapter 33
2018-12-05
 15.4k  428
34
Chapter 34
2018-12-05
 15.1k  581
35
Chapter 35
2018-12-05
 16.2k  600
36
Chapter 36
2018-12-05
 17.7k  1k
37
Chapter 37
2018-12-05
 16.4k  446
38
Chapter 38
2018-12-05
 13.3k  350
39
Chapter 39
2018-12-05
 12.7k  520
40
Chapter 40
2018-12-05
 12.1k  359
41
Chapter 41
2018-12-05
 12.4k  529
42
Chapter 42
2018-12-05
 12k  552
43
Chapter 43
2018-12-05
 11.5k  371
44
Chapter 44
2018-12-05
 11.1k  394
45
Chapter 45
2018-12-05
 11.4k  497
46
Chapter 46
2018-12-05
 11.7k  419
47
Chapter 47
2018-12-05
 11k  389
48
Chapter 48
2018-12-05
 11.2k  507
49
Chapter 49
2018-12-05
 11.2k  631
50
Chapter 50
2018-12-05
 10.7k  460
51
Chapter 51
2018-12-05
 9.8k  531
52
Chapter 52
2018-12-05
 10.1k  538
53
Chapter 53
2018-12-05
 9.9k  379
54
Chapter 54
2018-12-05
 9.7k  397
55
Chapter 55
2018-12-05
 9.6k  365
56
Chapter 56
2018-12-06
 10.2k  455
57
Chapter 57
2018-12-07
 9.7k  487
58
Chapter 58
2018-12-08
 10.4k  678
59
Chapter 59
2018-12-09
 9.6k  446
60
Chapter 60
2018-12-10
 9.3k  287
61
Chapter 61
2018-12-11
 10k  422
62
Chapter 62
2018-12-12
 10k  666
63
Chapter 63
2018-12-12
 9.3k  419
64
Chapter 64
2018-12-12
 9.5k  436
65
Chapter 65
2018-12-12
 10.1k  376
66
Chapter 66
2018-12-12
 10k  448
67
Chapter 67
2018-12-12
 8.9k  518
68
Chapter 68
2018-12-12
 8.9k  363
69
Chapter 69
2018-12-12
 9.4k  360
70
Chapter 70
2018-12-12
 8.8k  514
71
Chapter 71
2018-12-12
 8.8k  542
72
Chapter 72
2018-12-12
 8.3k  354
73
Chapter 73
2018-12-12
 8.1k  418
74
Chapter 74
2018-12-12
 7.6k  392
75
Chapter 75
2018-12-12
 8k  246
76
Chapter 76
2018-12-12
 7.6k  262
77
Chapter 77
2018-12-12
 7.7k  460
78
Chapter 78
2018-12-12
 7.6k  207
79
Chapter 79
2018-12-12
 8.6k  355
80
Chapter 80
2018-12-12
 7.8k  227
81
Chapter 81
2018-12-12
 7.4k  205
82
Chapter 82
2018-12-12
 7.9k  559
83
Chapter 83
2018-12-12
 8k  151
84
Chapter 84
2018-12-12
 8.7k  403
85
Chapter 85
2018-12-12
 8.2k  431
86
Chapter 86
2018-12-13
 7.6k  428
87
Chapter 87
2018-12-14
 7.2k  182
88
Chapter 88
2018-12-15
 7.8k  330
89
Chapter 89
2018-12-16
 7k  184
90
Chapter 90
2018-12-17
 7.4k  243
91
Chapter 91
2018-12-18
 7.7k  621
92
Chapter 92
2018-12-19
 7.3k  201
93
Chapter 93
2018-12-20
 7.4k  207
94
Chapter 94
2018-12-21
 7.9k  258
95
Chapter 95
2018-12-22
 7.7k  268
96
Chapter 96
2018-12-23
 7.4k  127
97
Chapter 97
2018-12-24
 7.4k  387
98
Chapter 98
2018-12-25
 7.2k  199
99
Chapter 99
2018-12-26
 7k  253
100
Chapter 100
2018-12-27
 6.6k  459
101
Chapter 101
2018-12-28
 6.7k  164
102
Chapter 102
2018-12-29
 6.4k  318
103
Chapter 103
2018-12-30
 6.2k  166
104
Chapter 104
2018-12-31
 6.4k  258
105
Chapter 105
2019-01-01
 6.3k  153
106
Chapter 106
2019-01-02
 6.5k  303
107
Chapter 107
2019-01-03
 6.7k  268
108
Chapter 108
2019-01-04
 5.8k  132
109
Chapter 109
2019-01-05
 5.6k  373
110
Chapter 110
2019-01-06
 5.8k  516
111
Chapter 111
2019-01-07
 6.1k  168
112
Chapter 112
2019-01-08
 5.6k  156
113
Chapter 113
2019-01-09
 5.9k  149
114
Chapter 114
2019-01-10
 5.8k  105
115
Chapter 115
2019-01-11
 6k  128
116
Chapter 116
2019-01-12
 6k  138
117
Chapter 117
2019-01-13
 6.1k  217
118
Chapter 118
2019-01-14
 5.8k  151
119
Chapter 119
2019-01-15
 5.8k  197
120
Chapter 120
2019-01-16
 5.8k  149
121
Chapter 121
2019-01-17
 6.1k  282
122
Chapter 122
2019-01-18
 6.2k  284
123
Chapter 123
2019-01-19
 5.8k  254
124
Chapter 124
2019-01-20
 6.1k  309
125
Chapter 125
2019-01-21
 6k  276
126
Chapter 126
2019-01-22
 5.5k  164
127
Chapter 127
2019-01-23
 5.3k  145
128
Chapter 128
2019-01-24
 5.2k  177
129
Chapter 129
2019-01-24
 5.4k  168
130
Chapter 130
2019-01-24
 4.9k  75
131
Chapter 131
2019-01-24
 5.1k  104
132
Chapter 132
2019-01-24
 5.3k  186
133
Chapter 133
2019-01-24
 5.3k  179
134
Chapter 134
2019-01-24
 5.1k  241
135
Chapter 135
2019-01-24
 5.1k  225
136
Chapter 136
2019-01-24
 6k  233
137
Chapter 137
2019-01-24
 7.6k  241
138
Chapter 138
2019-01-24
 6.5k  208
139
Chapter 139
2019-01-24
 5.8k  217
140
Chapter 140
2019-01-24
 5.8k  208
141
Chapter 141
2019-01-24
 5.8k  312
142
Chapter 142
2019-01-24
 5.7k  268
143
Chapter 143
2019-01-24
 6.2k  320
144
Chapter 144
2019-01-24
 6k  134
145
Chapter 145
2019-01-24
 5.8k  185
146
Chapter 146
2019-01-24
 5.4k  140
147
Chapter 147
2019-01-24
 5.6k  144
148
Chapter 148
2019-01-24
 5.7k  162
149
Chapter 149
2019-01-24
 5.5k  222
150
Chapter 150
2019-01-24
 5.6k  206
151
Chapter 151
2019-01-24
 5.8k  145
152
Chapter 152
2019-01-24
 6.1k  276
153
Chapter 153
2019-01-24
 6.2k  181
154
Chapter 154
2019-01-24
 6.2k  170
155
Chapter 155
2019-01-24
 6.7k  209
156
Chapter 156
2019-01-24
 7.4k  169
157
Chapter 157
2019-01-24
 7.9k  349
158
Chapter 158
2019-01-24
 8k  190
159
Chapter 159
2019-01-24
 22.3k  2.8k
Đề xuất liên quan
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Nữ cường/Drama/Có em bé/Nữ giả nam trang/419/Chiếm hữu cao/Đặc công
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gặp gỡ cẩu huyết/419/Chiếm hữu cao
Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play