Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài / Đã Full / Ngọt sủng / Drama / Hôn nhân hợp đồng / Bá đạo / Số mệnh / 419 / Gái ngoa
79841.5k
4.7
Tên tác giả: Yoolook Culture

Vốn do thấy việc bất bình đứng ra làm việc nghĩa mới chọc đến người đàn ông này, Đồng Thiên Ái vốn ở thế bất lợi lại để lại một bức "Chiến thư" thách thức trước khi bỏ trốn. Nhưng cô không hề biết người đàn ông đó lại chính là Tần Tấn Dương-Tổng tài tập đoàn Tần thị...Hắn thề phải tìm cho ra cô gái này! Ngày thứ 2, các hãng truyền thông báo chí đồng loạt đăng tin tìm kiếm lên trang nhất! Đồng Thiên Ái nhìn điện thoại, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Truyện này do Yoolook Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

pull.down pull.up
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 159 chương    /    (60479)
 Đã cập nhật 159 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2018-11-07
 30.8k  1.2k
2
Chapter 2
2018-11-10
 23.7k  793
3
Chapter 3
2018-11-10
 20.6k  476
4
Chapter 4
2018-11-10
 20.1k  898
5
Chapter 5
2018-11-11
 20k  803
6
Chapter 6
2018-11-14
 21.9k  1.6k
7
Chapter 7
2018-11-18
 19.3k  571
8
Chapter 8
2018-11-20
 18.4k  915
9
Chapter 9
2018-11-20
 18.8k  697
10
Chapter 10
2018-11-20
 18.7k  372
11
Chapter 11
2018-11-20
 17.5k  381
12
Chapter 12
2018-11-21
 17.8k  389
13
Chapter 13
2018-11-22
 17.6k  312
14
Chapter 14
2018-11-22
 17k  256
15
Chapter 15
2018-11-22
 17.1k  418
16
Chapter 16
2018-11-22
 17.5k  874
17
Chapter 17
2018-11-22
 18k  469
18
Chapter 18
2018-11-22
 16.2k  283
19
Chapter 19
2018-11-25
 15.8k  368
20
Chapter 20
2018-11-26
 17k  702
21
Chapter 21
2018-11-27
 18.4k  678
22
Chapter 22
2018-11-28
 16.6k  335
23
Chapter 23
2018-11-29
 16k  646
24
Chapter 24
2018-11-30
 15.5k  299
25
Chapter 25
2018-12-01
 16.8k  363
26
Chapter 26
2018-12-02
 15.5k  485
27
Chapter 27
2018-12-03
 15.9k  313
28
Chapter 28
2018-12-04
 16.5k  696
29
Chapter 29
2018-12-05
 18.8k  460
30
Chapter 30
2018-12-05
 14.8k  535
31
Chapter 31
2018-12-05
 14.6k  702
32
Chapter 32
2018-12-05
 14.4k  1k
33
Chapter 33
2018-12-05
 13.8k  399
34
Chapter 34
2018-12-05
 13.5k  558
35
Chapter 35
2018-12-05
 14.6k  576
36
Chapter 36
2018-12-05
 15.8k  955
37
Chapter 37
2018-12-05
 14.7k  420
38
Chapter 38
2018-12-05
 12k  337
39
Chapter 39
2018-12-05
 11.4k  496
40
Chapter 40
2018-12-05
 10.9k  339
41
Chapter 41
2018-12-05
 11.2k  516
42
Chapter 42
2018-12-05
 10.9k  533
43
Chapter 43
2018-12-05
 10.4k  360
44
Chapter 44
2018-12-05
 10.1k  375
45
Chapter 45
2018-12-05
 10.4k  488
46
Chapter 46
2018-12-05
 10.7k  408
47
Chapter 47
2018-12-05
 10k  381
48
Chapter 48
2018-12-05
 10.3k  495
49
Chapter 49
2018-12-05
 10.3k  603
50
Chapter 50
2018-12-05
 9.8k  443
51
Chapter 51
2018-12-05
 9k  505
52
Chapter 52
2018-12-05
 9.3k  512
53
Chapter 53
2018-12-05
 9k  362
54
Chapter 54
2018-12-05
 8.9k  391
55
Chapter 55
2018-12-05
 8.9k  355
56
Chapter 56
2018-12-06
 9.4k  434
57
Chapter 57
2018-12-07
 8.9k  476
58
Chapter 58
2018-12-08
 9.6k  670
59
Chapter 59
2018-12-09
 8.9k  434
60
Chapter 60
2018-12-10
 8.6k  278
61
Chapter 61
2018-12-11
 9.3k  401
62
Chapter 62
2018-12-12
 9.2k  654
63
Chapter 63
2018-12-12
 8.6k  402
64
Chapter 64
2018-12-12
 8.7k  419
65
Chapter 65
2018-12-12
 9.3k  357
66
Chapter 66
2018-12-12
 9.3k  431
67
Chapter 67
2018-12-12
 8.2k  503
68
Chapter 68
2018-12-12
 8.2k  352
69
Chapter 69
2018-12-12
 8.8k  351
70
Chapter 70
2018-12-12
 8.2k  493
71
Chapter 71
2018-12-12
 8.2k  531
72
Chapter 72
2018-12-12
 7.7k  342
73
Chapter 73
2018-12-12
 7.5k  399
74
Chapter 74
2018-12-12
 7.1k  372
75
Chapter 75
2018-12-12
 7.4k  234
76
Chapter 76
2018-12-12
 7.1k  248
77
Chapter 77
2018-12-12
 7.2k  452
78
Chapter 78
2018-12-12
 7k  195
79
Chapter 79
2018-12-12
 8k  347
80
Chapter 80
2018-12-12
 7.3k  219
81
Chapter 81
2018-12-12
 6.9k  195
82
Chapter 82
2018-12-12
 7.4k  547
83
Chapter 83
2018-12-12
 7.4k  145
84
Chapter 84
2018-12-12
 8.1k  392
85
Chapter 85
2018-12-12
 7.7k  415
86
Chapter 86
2018-12-13
 7.1k  421
87
Chapter 87
2018-12-14
 6.7k  175
88
Chapter 88
2018-12-15
 7.3k  318
89
Chapter 89
2018-12-16
 6.5k  174
90
Chapter 90
2018-12-17
 6.9k  234
91
Chapter 91
2018-12-18
 7.2k  605
92
Chapter 92
2018-12-19
 6.8k  193
93
Chapter 93
2018-12-20
 6.8k  199
94
Chapter 94
2018-12-21
 7.4k  252
95
Chapter 95
2018-12-22
 7.1k  262
96
Chapter 96
2018-12-23
 6.8k  125
97
Chapter 97
2018-12-24
 6.9k  371
98
Chapter 98
2018-12-25
 6.7k  192
99
Chapter 99
2018-12-26
 6.6k  232
100
Chapter 100
2018-12-27
 6.2k  439
101
Chapter 101
2018-12-28
 6.2k  157
102
Chapter 102
2018-12-29
 6k  308
103
Chapter 103
2018-12-30
 5.8k  161
104
Chapter 104
2018-12-31
 5.9k  251
105
Chapter 105
2019-01-01
 5.8k  144
106
Chapter 106
2019-01-02
 6.1k  296
107
Chapter 107
2019-01-03
 6.2k  260
108
Chapter 108
2019-01-04
 5.4k  134
109
Chapter 109
2019-01-05
 5.2k  361
110
Chapter 110
2019-01-06
 5.4k  501
111
Chapter 111
2019-01-07
 5.7k  163
112
Chapter 112
2019-01-08
 5.3k  150
113
Chapter 113
2019-01-09
 5.5k  141
114
Chapter 114
2019-01-10
 5.5k  100
115
Chapter 115
2019-01-11
 5.6k  123
116
Chapter 116
2019-01-12
 5.6k  135
117
Chapter 117
2019-01-13
 5.7k  209
118
Chapter 118
2019-01-14
 5.5k  145
119
Chapter 119
2019-01-15
 5.4k  192
120
Chapter 120
2019-01-16
 5.4k  143
121
Chapter 121
2019-01-17
 5.7k  279
122
Chapter 122
2019-01-18
 5.8k  279
123
Chapter 123
2019-01-19
 5.4k  242
124
Chapter 124
2019-01-20
 5.7k  298
125
Chapter 125
2019-01-21
 5.6k  265
126
Chapter 126
2019-01-22
 5.1k  161
127
Chapter 127
2019-01-23
 4.9k  140
128
Chapter 128
2019-01-24
 4.8k  172
129
Chapter 129
2019-01-24
 5.1k  164
130
Chapter 130
2019-01-24
 4.6k  74
131
Chapter 131
2019-01-24
 4.8k  101
132
Chapter 132
2019-01-24
 4.9k  182
133
Chapter 133
2019-01-24
 5k  176
134
Chapter 134
2019-01-24
 4.7k  235
135
Chapter 135
2019-01-24
 4.8k  224
136
Chapter 136
2019-01-24
 5.7k  228
137
Chapter 137
2019-01-24
 7k  233
138
Chapter 138
2019-01-24
 6k  201
139
Chapter 139
2019-01-24
 5.4k  210
140
Chapter 140
2019-01-24
 5.4k  205
141
Chapter 141
2019-01-24
 5.4k  299
142
Chapter 142
2019-01-24
 5.4k  258
143
Chapter 143
2019-01-24
 5.8k  302
144
Chapter 144
2019-01-24
 5.6k  134
145
Chapter 145
2019-01-24
 5.4k  179
146
Chapter 146
2019-01-24
 5k  137
147
Chapter 147
2019-01-24
 5.2k  139
148
Chapter 148
2019-01-24
 5.3k  155
149
Chapter 149
2019-01-24
 5.1k  214
150
Chapter 150
2019-01-24
 5.2k  199
151
Chapter 151
2019-01-24
 5.4k  141
152
Chapter 152
2019-01-24
 5.7k  265
153
Chapter 153
2019-01-24
 5.8k  175
154
Chapter 154
2019-01-24
 5.8k  166
155
Chapter 155
2019-01-24
 6.2k  200
156
Chapter 156
2019-01-24
 7k  161
157
Chapter 157
2019-01-24
 7.4k  347
158
Chapter 158
2019-01-24
 7.5k  186
159
Chapter 159
2019-01-24
 21.2k  2.7k
Đề xuất liên quan
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Nữ cường/Drama/Có em bé/Nữ giả nam trang/419/Chiếm hữu cao/Đặc công
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gặp gỡ cẩu huyết/419/Chiếm hữu cao
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Sảng văn/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn
Tổng Tài Lạnh Lùng Cuồng Sủng Vợ
Tổng Tài Lạnh Lùng Cuồng Sủng Vợ
Tình yêu/Tổng tài
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play