Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài / Đã Full / Ngọt sủng / Drama / Hôn nhân hợp đồng / Bá đạo / Số mệnh / 419 / Gái ngoa
82.9M
4.7
Tên tác giả: Yoolook Culture

Vốn do thấy việc bất bình đứng ra làm việc nghĩa mới chọc đến người đàn ông này, Đồng Thiên Ái vốn ở thế bất lợi lại để lại một bức "Chiến thư" thách thức trước khi bỏ trốn. Nhưng cô không hề biết người đàn ông đó lại chính là Tần Tấn Dương-Tổng tài tập đoàn Tần thị...Hắn thề phải tìm cho ra cô gái này! Ngày thứ 2, các hãng truyền thông báo chí đồng loạt đăng tin tìm kiếm lên trang nhất! Đồng Thiên Ái nhìn điện thoại, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Truyện này do Yoolook Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 159 chương    /    (62388)
 Đã cập nhật 159 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2018-11-07
 33.7k  1.3k
2
Chapter 2
2018-11-10
 26.1k  843
3
Chapter 3
2018-11-10
 22.6k  526
4
Chapter 4
2018-11-10
 22.1k  942
5
Chapter 5
2018-11-11
 22k  886
6
Chapter 6
2018-11-14
 24k  1.7k
7
Chapter 7
2018-11-18
 21.1k  595
8
Chapter 8
2018-11-20
 20.1k  953
9
Chapter 9
2018-11-20
 20.5k  720
10
Chapter 10
2018-11-20
 20.5k  400
11
Chapter 11
2018-11-20
 19.2k  387
12
Chapter 12
2018-11-21
 19.5k  422
13
Chapter 13
2018-11-22
 19.3k  327
14
Chapter 14
2018-11-22
 18.6k  277
15
Chapter 15
2018-11-22
 18.8k  443
16
Chapter 16
2018-11-22
 19.2k  891
17
Chapter 17
2018-11-22
 19.7k  496
18
Chapter 18
2018-11-22
 17.7k  296
19
Chapter 19
2018-11-25
 17.3k  386
20
Chapter 20
2018-11-26
 18.6k  728
21
Chapter 21
2018-11-27
 20.1k  703
22
Chapter 22
2018-11-28
 18.2k  347
23
Chapter 23
2018-11-29
 17.5k  669
24
Chapter 24
2018-11-30
 17k  307
25
Chapter 25
2018-12-01
 18.3k  376
26
Chapter 26
2018-12-02
 16.9k  506
27
Chapter 27
2018-12-03
 17.4k  334
28
Chapter 28
2018-12-04
 18k  730
29
Chapter 29
2018-12-05
 20.5k  479
30
Chapter 30
2018-12-05
 16k  545
31
Chapter 31
2018-12-05
 15.7k  735
32
Chapter 32
2018-12-05
 15.5k  1.1k
33
Chapter 33
2018-12-05
 14.8k  409
34
Chapter 34
2018-12-05
 14.4k  575
35
Chapter 35
2018-12-05
 15.6k  586
36
Chapter 36
2018-12-05
 17k  979
37
Chapter 37
2018-12-05
 15.7k  436
38
Chapter 38
2018-12-05
 12.8k  346
39
Chapter 39
2018-12-05
 12.2k  516
40
Chapter 40
2018-12-05
 11.6k  354
41
Chapter 41
2018-12-05
 11.9k  527
42
Chapter 42
2018-12-05
 11.5k  545
43
Chapter 43
2018-12-05
 11k  366
44
Chapter 44
2018-12-05
 10.7k  378
45
Chapter 45
2018-12-05
 10.9k  493
46
Chapter 46
2018-12-05
 11.3k  416
47
Chapter 47
2018-12-05
 10.6k  385
48
Chapter 48
2018-12-05
 10.8k  504
49
Chapter 49
2018-12-05
 10.8k  626
50
Chapter 50
2018-12-05
 10.3k  456
51
Chapter 51
2018-12-05
 9.5k  522
52
Chapter 52
2018-12-05
 9.7k  527
53
Chapter 53
2018-12-05
 9.5k  375
54
Chapter 54
2018-12-05
 9.3k  397
55
Chapter 55
2018-12-05
 9.3k  363
56
Chapter 56
2018-12-06
 9.9k  450
57
Chapter 57
2018-12-07
 9.3k  479
58
Chapter 58
2018-12-08
 10k  673
59
Chapter 59
2018-12-09
 9.3k  440
60
Chapter 60
2018-12-10
 9k  283
61
Chapter 61
2018-12-11
 9.7k  416
62
Chapter 62
2018-12-12
 9.7k  663
63
Chapter 63
2018-12-12
 9k  411
64
Chapter 64
2018-12-12
 9.1k  432
65
Chapter 65
2018-12-12
 9.8k  365
66
Chapter 66
2018-12-12
 9.7k  439
67
Chapter 67
2018-12-12
 8.6k  512
68
Chapter 68
2018-12-12
 8.6k  361
69
Chapter 69
2018-12-12
 9.1k  358
70
Chapter 70
2018-12-12
 8.6k  509
71
Chapter 71
2018-12-12
 8.5k  539
72
Chapter 72
2018-12-12
 8k  350
73
Chapter 73
2018-12-12
 7.8k  415
74
Chapter 74
2018-12-12
 7.4k  384
75
Chapter 75
2018-12-12
 7.7k  244
76
Chapter 76
2018-12-12
 7.4k  260
77
Chapter 77
2018-12-12
 7.5k  456
78
Chapter 78
2018-12-12
 7.3k  203
79
Chapter 79
2018-12-12
 8.3k  354
80
Chapter 80
2018-12-12
 7.6k  226
81
Chapter 81
2018-12-12
 7.2k  199
82
Chapter 82
2018-12-12
 7.7k  553
83
Chapter 83
2018-12-12
 7.7k  146
84
Chapter 84
2018-12-12
 8.4k  395
85
Chapter 85
2018-12-12
 8k  424
86
Chapter 86
2018-12-13
 7.4k  423
87
Chapter 87
2018-12-14
 7k  177
88
Chapter 88
2018-12-15
 7.5k  320
89
Chapter 89
2018-12-16
 6.8k  181
90
Chapter 90
2018-12-17
 7.2k  237
91
Chapter 91
2018-12-18
 7.4k  613
92
Chapter 92
2018-12-19
 7.1k  196
93
Chapter 93
2018-12-20
 7.1k  202
94
Chapter 94
2018-12-21
 7.7k  255
95
Chapter 95
2018-12-22
 7.4k  263
96
Chapter 96
2018-12-23
 7.1k  124
97
Chapter 97
2018-12-24
 7.2k  383
98
Chapter 98
2018-12-25
 7k  198
99
Chapter 99
2018-12-26
 6.8k  251
100
Chapter 100
2018-12-27
 6.4k  447
101
Chapter 101
2018-12-28
 6.5k  163
102
Chapter 102
2018-12-29
 6.2k  313
103
Chapter 103
2018-12-30
 6k  162
104
Chapter 104
2018-12-31
 6.2k  255
105
Chapter 105
2019-01-01
 6.1k  150
106
Chapter 106
2019-01-02
 6.3k  298
107
Chapter 107
2019-01-03
 6.5k  265
108
Chapter 108
2019-01-04
 5.6k  133
109
Chapter 109
2019-01-05
 5.4k  369
110
Chapter 110
2019-01-06
 5.6k  510
111
Chapter 111
2019-01-07
 5.9k  166
112
Chapter 112
2019-01-08
 5.5k  155
113
Chapter 113
2019-01-09
 5.7k  146
114
Chapter 114
2019-01-10
 5.7k  104
115
Chapter 115
2019-01-11
 5.8k  126
116
Chapter 116
2019-01-12
 5.8k  136
117
Chapter 117
2019-01-13
 5.9k  211
118
Chapter 118
2019-01-14
 5.7k  147
119
Chapter 119
2019-01-15
 5.6k  195
120
Chapter 120
2019-01-16
 5.6k  145
121
Chapter 121
2019-01-17
 5.9k  281
122
Chapter 122
2019-01-18
 6k  281
123
Chapter 123
2019-01-19
 5.6k  249
124
Chapter 124
2019-01-20
 5.9k  306
125
Chapter 125
2019-01-21
 5.8k  273
126
Chapter 126
2019-01-22
 5.3k  165
127
Chapter 127
2019-01-23
 5.1k  144
128
Chapter 128
2019-01-24
 5k  174
129
Chapter 129
2019-01-24
 5.2k  168
130
Chapter 130
2019-01-24
 4.8k  74
131
Chapter 131
2019-01-24
 5k  104
132
Chapter 132
2019-01-24
 5.1k  186
133
Chapter 133
2019-01-24
 5.2k  179
134
Chapter 134
2019-01-24
 4.9k  238
135
Chapter 135
2019-01-24
 5k  227
136
Chapter 136
2019-01-24
 5.9k  230
137
Chapter 137
2019-01-24
 7.3k  237
138
Chapter 138
2019-01-24
 6.3k  205
139
Chapter 139
2019-01-24
 5.6k  214
140
Chapter 140
2019-01-24
 5.6k  207
141
Chapter 141
2019-01-24
 5.6k  307
142
Chapter 142
2019-01-24
 5.6k  265
143
Chapter 143
2019-01-24
 6k  313
144
Chapter 144
2019-01-24
 5.8k  133
145
Chapter 145
2019-01-24
 5.6k  185
146
Chapter 146
2019-01-24
 5.2k  139
147
Chapter 147
2019-01-24
 5.4k  144
148
Chapter 148
2019-01-24
 5.5k  160
149
Chapter 149
2019-01-24
 5.3k  220
150
Chapter 150
2019-01-24
 5.4k  203
151
Chapter 151
2019-01-24
 5.6k  146
152
Chapter 152
2019-01-24
 5.9k  273
153
Chapter 153
2019-01-24
 6k  181
154
Chapter 154
2019-01-24
 6.1k  172
155
Chapter 155
2019-01-24
 6.5k  207
156
Chapter 156
2019-01-24
 7.2k  167
157
Chapter 157
2019-01-24
 7.7k  349
158
Chapter 158
2019-01-24
 7.7k  188
159
Chapter 159
2019-01-24
 21.8k  2.7k
Đề xuất liên quan
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gặp gỡ cẩu huyết/419/Chiếm hữu cao
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Sảng văn/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn
Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Ông Xã Khát Máu: Cô Dâu Gả Nhầm
Ông Xã Khát Máu: Cô Dâu Gả Nhầm
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngược/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Chuyên sủng/Chiếm hữu cao/Nham hiểm/Nghe lời
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play