Tôi Và Khách Trọ Mỹ Nhân 26 Tuổi
Tôi Và Khách Trọ Mỹ Nhân 26 Tuổi
Tôi Và Khách Trọ Mỹ Nhân 26 Tuổi
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Tình yêu / Hài Hước / Mạo Hiểm / Harem
21750.7k
4.7
Tên tác giả: YouYan Comics

Một thanh niên trẻ tuổi nhưng đến cục trưởng cục cảnh sát cũng phải nể mặt cúi chào. Tổ tiên để lại cho hắn một căn biệt thự, hắn trở thành chủ nhà chỉ cho mỹ nhân thuê trọ, từ khi cô gái đó vào thuê thì rất nhiều chuyện kỳ lạ diễn ra... Truyện này do YouYan Comics cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

pull.down pull.up
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 178 chương    /    (13702)
 Đã cập nhật 178 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-06-17
 10.5k  861
2
Chapter 2
2020-06-17
 8.1k  408
3
Chapter 3
2020-06-17
 7.3k  450
4
Chapter 4
2020-06-17
 6.7k  319
5
Chapter 5
2020-06-17
 6.2k  290
6
Chapter 6
2020-06-17
 5.9k  147
7
Chapter 7
2020-06-17
 5.6k  107
8
Chapter 8
2020-06-17
 5.1k  78
9
Chapter 9
2020-06-17
 4.9k  97
10
Chapter 10
2020-06-17
 5.2k  153
11
Chapter 11
2020-06-18
 5k  190
12
Chapter 12
2020-06-21
 4.9k  149
13
Chapter 13
2020-06-25
 5.1k  201
14
Chapter 14
2020-06-28
 4.5k  132
15
Chapter 15
2020-07-02
 4.2k  129
16
Chapter 16
2020-07-05
 4.1k  92
17
Chapter 17
2020-07-09
 4.1k  147
18
Chapter 18
2020-07-12
 3.8k  89
19
Chapter 19
2020-07-16
 3.7k  102
20
Chapter 20
2020-07-19
 3.7k  107
21
Chapter 21
2020-07-23
 3.6k  79
22
Chapter 22
2020-07-24
 3.6k  58
23
Chapter 23
2020-07-24
 3.6k  145
24
Chapter 24
2020-07-24
 3.3k  54
25
Chapter 25
2020-07-24
 3.4k  37
26
Chapter 26
2020-07-24
 3.2k  38
27
Chapter 27
2020-07-24
 3.3k  85
28
Chapter 28
2020-07-24
 3.2k  144
29
Chapter 29
2020-07-24
 3.1k  53
30
Chapter 30
2020-07-24
 3.1k  161
31
Chapter 31
2020-07-24
 3.4k  138
32
Chapter 32
2020-07-26
 3.1k  96
33
Chapter 33
2020-07-30
 3.1k  92
34
Chapter 34
2020-08-02
 2.9k  56
35
Chapter 35
2020-08-06
 2.8k  97
36
Chapter 36
2020-08-09
 3.1k  88
37
Chapter 37
2020-08-13
 3k  69
38
Chapter 38
2020-08-15
 2.8k  75
39
Chapter 39
2020-08-15
 3k  88
40
Chapter 40
2020-08-15
 2.6k  29
41
Chapter 41
2020-08-15
 2.9k  40
42
Chapter 42
2020-08-15
 2.8k  67
43
Chapter 43
2020-08-15
 2.8k  68
44
Chapter 44
2020-08-15
 3k  83
45
Chapter 45
2020-08-16
 2.8k  50
46
Chapter 46
2020-08-20
 2.9k  60
47
Chapter 47
2020-08-23
 2.8k  39
48
Chapter 48
2020-08-24
 2.6k  69
49
Chapter 49
2020-08-24
 2.5k  70
50
Chapter 50
2020-08-24
 2.7k  85
51
Chapter 51
2020-08-24
 2.5k  85
52
Chapter 52
2020-08-24
 2.6k  70
53
Chapter 53
2020-08-24
 2.5k  69
54
Chapter 54
2020-08-24
 2.7k  37
55
Chapter 55
2020-08-24
 2.5k  35
56
Chapter 56
2020-08-24
 2.7k  129
57
Chapter 57
2020-08-24
 2.8k  81
58
Chapter 58
2020-08-27
 2.8k  74
59
Chapter 59
2020-08-30
 3.1k  302
60
Chapter 60
2020-09-03
 3.2k  206
61
Chapter 61
2020-09-06
 2.8k  100
62
Chapter 62
2020-09-10
 2.7k  78
63
Chapter 63
2020-09-13
 2.5k  57
64
Chapter 64
2020-09-17
 2.4k  68
65
Chapter 65
2020-09-20
 2.3k  95
66
Chapter 66
2020-09-24
 2.3k  70
67
Chapter 67
2020-09-27
 2.2k  47
68
Chapter 68
2020-10-01
 2.2k  56
69
Chapter 69
2020-10-04
 2.2k  42
70
Chapter 70
2020-10-08
 2.2k  82
71
Chapter 71
2020-10-11
 2.1k  41
72
Chapter 72
2020-10-15
 1.9k  78
73
Chapter 73
2020-10-16
 1.9k  36
74
Chapter 74
2020-10-16
 1.8k  32
75
Chapter 75
2020-10-16
 1.7k  74
76
Chapter 76
2020-10-16
 1.7k  50
77
Chapter 77
2020-10-16
 1.8k  54
78
Chapter 78
2020-10-16
 1.8k  37
79
Chapter 79
2020-10-16
 1.8k  33
80
Chapter 80
2020-10-16
 1.8k  18
81
Chapter 81
2020-10-16
 1.8k  24
82
Chapter 82
2020-10-16
 1.9k  31
83
Chapter 83
2020-10-18
 2k  55
84
Chapter 84
2020-10-22
 1.9k  48
85
Chapter 85
2020-10-25
 1.9k  35
86
Chapter 86
2020-10-29
 1.8k  38
87
Chapter 87
2020-11-01
 1.9k  52
88
Chapter 88
2020-11-05
 2k  45
89
Chapter 89
2020-11-08
 1.9k  43
90
Chapter 90
2020-11-12
 1.9k  72
91
Chapter 91
2020-11-15
 1.9k  81
92
Chapter 92
2020-11-19
 2k  62
93
Chapter 93
2020-11-22
 2k  77
94
Chapter 94
2020-11-26
 1.9k  60
95
Chapter 95
2020-11-29
 1.9k  120
96
Chapter 96
2020-12-03
 1.6k  63
97
Chapter 97
2020-12-04
 1.4k  57
98
Chapter 98
2020-12-04
 1.4k  30
99
Chapter 99
2020-12-04
 1.3k  14
100
Chapter 100
2020-12-04
 1.4k  19
101
Chapter 101
2020-12-04
 1.3k  30
102
Chapter 102
2020-12-04
 1.4k  34
103
Chapter 103
2020-12-04
 1.4k  27
104
Chapter 104
2020-12-04
 1.3k  21
105
Chapter 105
2020-12-04
 1.3k  31
106
Chapter 106
2020-12-04
 1.6k  43
107
Chapter 107
2020-12-06
 1.8k  78
108
Chapter 108
2020-12-10
 1.6k  31
109
Chapter 109
2020-12-13
 1.6k  51
110
Chapter 110
2020-12-17
 1.6k  60
111
Chapter 111
2020-12-20
 1.5k  34
112
Chapter 112
2020-12-24
 1.5k  44
113
Chapter 113
2020-12-26
 1.3k  23
114
Chapter 114
2020-12-26
 1.3k  18
115
Chapter 115
2020-12-26
 1.3k  11
116
Chapter 116
2020-12-26
 1.3k  25
117
Chapter 117
2020-12-26
 1.3k  16
118
Chapter 118
2020-12-26
 1.2k  31
119
Chapter 119
2020-12-26
 1.2k  14
120
Chapter 120
2020-12-26
 1.3k  59
121
Chapter 121
2020-12-26
 1.3k  24
122
Chapter 122
2020-12-26
 1.5k  36
123
Chapter 123
2020-12-27
 1.7k  50
124
Chapter 124
2020-12-31
 1.6k  72
125
Chapter 125
2021-01-03
 1.6k  73
126
Chapter 126
2021-01-07
 1.6k  61
127
Chapter 127
2021-01-10
 1.5k  70
128
Chapter 128
2021-01-14
 1.5k  95
129
Chapter 129
2021-01-17
 1.5k  68
130
Chapter 130
2021-01-21
 1.5k  67
131
Chapter 131
2021-01-24
 1.6k  80
132
Chapter 132
2021-01-28
 1.6k  112
133
Chapter 133
2021-01-31
 1.7k  142
134
Chapter 134
2021-02-04
 1.5k  59
135
Chapter 135
2021-02-07
 1.6k  107
136
Chapter 136
2021-02-11
 1.5k  81
137
Chapter 137
2021-02-14
 1.7k  123
138
Chapter 138
2021-02-18
 1.7k  125
139
Chapter 139
2021-02-21
 1.6k  80
140
Chapter 140
2021-02-25
 1.5k  66
141
Chapter 141
2021-02-27
 1.1k  14
142
Chapter 142
2021-02-27
 1.1k  21
143
Chapter 143
2021-02-27
 1.1k  22
144
Chapter 144
2021-02-27
 1k  19
145
Chapter 145
2021-02-27
 1.1k  14
146
Chapter 146
2021-02-27
 1.1k  16
147
Chapter 147
2021-02-27
 1.1k  15
148
Chapter 148
2021-02-27
 1.1k  10
149
Chapter 149
2021-02-27
 1.1k  16
150
Chapter 150
2021-02-27
 1.3k  58
151
Chapter 151
2021-02-28
 1.3k  69
152
Chapter 152
2021-03-04
 1.4k  56
153
Chapter 153
2021-03-07
 1.4k  55
154
Chapter 154
2021-03-11
 1.3k  58
155
Chapter 155
2021-03-14
 1.3k  45
156
Chapter 156
2021-03-18
 1.2k  58
157
Chapter 157
2021-03-21
 1.3k  75
158
Chapter 158
2021-03-25
 1.2k  63
159
Chapter 159
2021-03-28
 1.3k  84
160
Chapter 160
2021-04-01
 1.2k  56
161
Chapter 161
2021-04-04
 1.1k  51
162
Chapter 162
2021-04-08
 1.1k  86
163
Chapter 163
2021-04-11
 1.1k  59
164
Chapter 164
2021-04-15
 1k  60
165
Chapter 165
2021-04-17
 851  48
166
Chapter 166
2021-04-17
 800  20
167
Chapter 167
2021-04-17
 774  12
168
Chapter 168
2021-04-17
 794  12
169
Chapter 169
2021-04-17
 807  4
170
Chapter 170
2021-04-17
 788  13
171
Chapter 171
2021-04-17
 941  22
172
Chapter 172
2021-04-18
 993  54
173
Chapter 173
2021-04-22
 954  37
174
Chapter 174
2021-04-25
 951  48
175
Chapter 175
2021-04-29
 971  82
176
Chapter 176
2021-05-02
 952  81
177
Chapter 177
2021-05-06
 830  75
178
Chapter 178
2021-05-09
 168  19
Đề xuất liên quan
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Hôn
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Hôn
Tổng tài
Cô Vợ Mù Thế Thân
Cô Vợ Mù Thế Thân
Tổng tài
Mami, Cục Cưng Thiên Tài Và Daddy Cool Ngầu
Mami, Cục Cưng Thiên Tài Và Daddy Cool Ngầu
Tổng tài
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Ngạo mạn
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play