Tôi Và Khách Trọ Mỹ Nhân 26 Tuổi
Tôi Và Khách Trọ Mỹ Nhân 26 Tuổi
Tôi Và Khách Trọ Mỹ Nhân 26 Tuổi
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Tình yêu / Hài Hước / Mạo Hiểm / Harem
37.5M
4.7
Tên tác giả: xiamen1819

Một thanh niên trẻ tuổi nhưng đến cục trưởng cục cảnh sát cũng phải nể mặt cúi chào. Tổ tiên để lại cho hắn một căn biệt thự, hắn trở thành chủ nhà chỉ cho mỹ nhân thuê trọ, từ khi cô gái đó vào thuê thì rất nhiều chuyện kỳ lạ diễn ra... Truyện này do xiamen1819 cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 291 chương    /    (21580)
 Đã cập nhật 291 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-06-17
 13.9k  1.2k
2
Chapter 2
2020-06-17
 10.4k  502
3
Chapter 3
2020-06-17
 9.3k  529
4
Chapter 4
2020-06-17
 8.6k  382
5
Chapter 5
2020-06-17
 8k  335
6
Chapter 6
2020-06-17
 7.6k  177
7
Chapter 7
2020-06-17
 7.2k  142
8
Chapter 8
2020-06-17
 6.6k  99
9
Chapter 9
2020-06-17
 6.2k  114
10
Chapter 10
2020-06-17
 6.6k  181
11
Chapter 11
2020-06-18
 6.3k  216
12
Chapter 12
2020-06-21
 6.3k  176
13
Chapter 13
2020-06-25
 6.6k  231
14
Chapter 14
2020-06-28
 5.7k  148
15
Chapter 15
2020-07-02
 5.5k  155
16
Chapter 16
2020-07-05
 5.3k  102
17
Chapter 17
2020-07-09
 5.4k  175
18
Chapter 18
2020-07-12
 5k  104
19
Chapter 19
2020-07-16
 4.8k  121
20
Chapter 20
2020-07-19
 4.9k  125
21
Chapter 21
2020-07-23
 4.7k  97
22
Chapter 22
2020-07-24
 4.7k  67
23
Chapter 23
2020-07-24
 4.8k  181
24
Chapter 24
2020-07-24
 4.4k  63
25
Chapter 25
2020-07-24
 4.5k  42
26
Chapter 26
2020-07-24
 4.3k  47
27
Chapter 27
2020-07-24
 4.5k  100
28
Chapter 28
2020-07-24
 4.3k  176
29
Chapter 29
2020-07-24
 4.2k  63
30
Chapter 30
2020-07-24
 4.2k  192
31
Chapter 31
2020-07-24
 4.5k  148
32
Chapter 32
2020-07-26
 4.1k  108
33
Chapter 33
2020-07-30
 4.1k  99
34
Chapter 34
2020-08-02
 3.9k  59
35
Chapter 35
2020-08-06
 3.8k  115
36
Chapter 36
2020-08-09
 4.1k  100
37
Chapter 37
2020-08-13
 4k  75
38
Chapter 38
2020-08-15
 3.8k  99
39
Chapter 39
2020-08-15
 4k  104
40
Chapter 40
2020-08-15
 3.5k  36
41
Chapter 41
2020-08-15
 4k  43
42
Chapter 42
2020-08-15
 3.8k  73
43
Chapter 43
2020-08-15
 3.8k  77
44
Chapter 44
2020-08-15
 4k  102
45
Chapter 45
2020-08-16
 3.8k  57
46
Chapter 46
2020-08-20
 3.8k  65
47
Chapter 47
2020-08-23
 3.8k  55
48
Chapter 48
2020-08-24
 3.6k  87
49
Chapter 49
2020-08-24
 3.4k  76
50
Chapter 50
2020-08-24
 3.6k  107
51
Chapter 51
2020-08-24
 3.4k  102
52
Chapter 52
2020-08-24
 3.5k  84
53
Chapter 53
2020-08-24
 3.5k  88
54
Chapter 54
2020-08-24
 3.7k  44
55
Chapter 55
2020-08-24
 3.5k  44
56
Chapter 56
2020-08-24
 3.7k  149
57
Chapter 57
2020-08-24
 3.7k  97
58
Chapter 58
2020-08-27
 3.8k  90
59
Chapter 59
2020-08-30
 4.1k  321
60
Chapter 60
2020-09-03
 4.1k  213
61
Chapter 61
2020-09-06
 3.7k  106
62
Chapter 62
2020-09-10
 3.6k  91
63
Chapter 63
2020-09-13
 3.4k  64
64
Chapter 64
2020-09-17
 3.3k  86
65
Chapter 65
2020-09-20
 3.2k  113
66
Chapter 66
2020-09-24
 3.2k  84
67
Chapter 67
2020-09-27
 3.1k  51
68
Chapter 68
2020-10-01
 3k  62
69
Chapter 69
2020-10-04
 3k  46
70
Chapter 70
2020-10-08
 3.1k  101
71
Chapter 71
2020-10-11
 3k  50
72
Chapter 72
2020-10-15
 2.7k  92
73
Chapter 73
2020-10-16
 2.7k  47
74
Chapter 74
2020-10-16
 2.6k  40
75
Chapter 75
2020-10-16
 2.5k  87
76
Chapter 76
2020-10-16
 2.5k  63
77
Chapter 77
2020-10-16
 2.6k  69
78
Chapter 78
2020-10-16
 2.7k  40
79
Chapter 79
2020-10-16
 2.6k  39
80
Chapter 80
2020-10-16
 2.7k  21
81
Chapter 81
2020-10-16
 2.7k  39
82
Chapter 82
2020-10-16
 2.7k  34
83
Chapter 83
2020-10-18
 2.9k  61
84
Chapter 84
2020-10-22
 2.8k  56
85
Chapter 85
2020-10-25
 2.8k  36
86
Chapter 86
2020-10-29
 2.6k  42
87
Chapter 87
2020-11-01
 2.7k  55
88
Chapter 88
2020-11-05
 2.8k  54
89
Chapter 89
2020-11-08
 2.7k  52
90
Chapter 90
2020-11-12
 2.6k  89
91
Chapter 91
2020-11-15
 2.7k  88
92
Chapter 92
2020-11-19
 2.8k  69
93
Chapter 93
2020-11-22
 2.8k  87
94
Chapter 94
2020-11-26
 2.6k  80
95
Chapter 95
2020-11-29
 2.8k  136
96
Chapter 96
2020-12-03
 2.5k  80
97
Chapter 97
2020-12-04
 2.2k  86
98
Chapter 98
2020-12-04
 2.2k  46
99
Chapter 99
2020-12-04
 2.1k  27
100
Chapter 100
2020-12-04
 2.3k  27
101
Chapter 101
2020-12-04
 2.1k  40
102
Chapter 102
2020-12-04
 2.3k  48
103
Chapter 103
2020-12-04
 2.2k  35
104
Chapter 104
2020-12-04
 2.1k  31
105
Chapter 105
2020-12-04
 2k  43
106
Chapter 106
2020-12-04
 2.4k  49
107
Chapter 107
2020-12-06
 2.6k  87
108
Chapter 108
2020-12-10
 2.4k  35
109
Chapter 109
2020-12-13
 2.4k  59
110
Chapter 110
2020-12-17
 2.4k  69
111
Chapter 111
2020-12-20
 2.3k  45
112
Chapter 112
2020-12-24
 2.3k  49
113
Chapter 113
2020-12-26
 2.2k  37
114
Chapter 114
2020-12-26
 2k  26
115
Chapter 115
2020-12-26
 2.1k  17
116
Chapter 116
2020-12-26
 2.2k  39
117
Chapter 117
2020-12-26
 2.1k  25
118
Chapter 118
2020-12-26
 2k  44
119
Chapter 119
2020-12-26
 2k  27
120
Chapter 120
2020-12-26
 2.2k  78
121
Chapter 121
2020-12-26
 2.1k  36
122
Chapter 122
2020-12-26
 2.3k  40
123
Chapter 123
2020-12-27
 2.5k  55
124
Chapter 124
2020-12-31
 2.4k  82
125
Chapter 125
2021-01-03
 2.4k  87
126
Chapter 126
2021-01-07
 2.4k  75
127
Chapter 127
2021-01-10
 2.4k  77
128
Chapter 128
2021-01-14
 2.3k  108
129
Chapter 129
2021-01-17
 2.3k  82
130
Chapter 130
2021-01-21
 2.3k  70
131
Chapter 131
2021-01-24
 2.4k  98
132
Chapter 132
2021-01-28
 2.4k  118
133
Chapter 133
2021-01-31
 2.5k  159
134
Chapter 134
2021-02-04
 2.3k  66
135
Chapter 135
2021-02-07
 2.5k  114
136
Chapter 136
2021-02-11
 2.4k  90
137
Chapter 137
2021-02-14
 2.5k  126
138
Chapter 138
2021-02-18
 2.6k  137
139
Chapter 139
2021-02-21
 2.5k  88
140
Chapter 140
2021-02-25
 2.4k  84
141
Chapter 141
2021-02-27
 2k  24
142
Chapter 142
2021-02-27
 1.9k  30
143
Chapter 143
2021-02-27
 1.9k  26
144
Chapter 144
2021-02-27
 1.8k  22
145
Chapter 145
2021-02-27
 1.9k  19
146
Chapter 146
2021-02-27
 1.9k  25
147
Chapter 147
2021-02-27
 1.9k  26
148
Chapter 148
2021-02-27
 1.9k  11
149
Chapter 149
2021-02-27
 1.9k  21
150
Chapter 150
2021-02-27
 2.1k  81
151
Chapter 151
2021-02-28
 2.1k  78
152
Chapter 152
2021-03-04
 2.3k  60
153
Chapter 153
2021-03-07
 2.2k  57
154
Chapter 154
2021-03-11
 2.1k  63
155
Chapter 155
2021-03-14
 2.1k  54
156
Chapter 156
2021-03-18
 2k  72
157
Chapter 157
2021-03-21
 2.1k  81
158
Chapter 158
2021-03-25
 2k  69
159
Chapter 159
2021-03-28
 2.1k  99
160
Chapter 160
2021-04-01
 2k  65
161
Chapter 161
2021-04-04
 1.9k  58
162
Chapter 162
2021-04-08
 2k  91
163
Chapter 163
2021-04-11
 2k  73
164
Chapter 164
2021-04-15
 1.9k  78
165
Chapter 165
2021-04-17
 1.8k  80
166
Chapter 166
2021-04-17
 1.7k  40
167
Chapter 167
2021-04-17
 1.6k  21
168
Chapter 168
2021-04-17
 1.6k  20
169
Chapter 169
2021-04-17
 1.6k  7
170
Chapter 170
2021-04-17
 1.6k  20
171
Chapter 171
2021-04-17
 1.8k  26
172
Chapter 172
2021-04-18
 1.8k  65
173
Chapter 173
2021-04-22
 1.8k  40
174
Chapter 174
2021-04-25
 1.8k  59
175
Chapter 175
2021-04-29
 1.9k  83
176
Chapter 176
2021-05-02
 1.9k  90
177
Chapter 177
2021-05-06
 1.9k  73
178
Chapter 178
2021-05-09
 1.9k  64
179
Chapter 179
2021-05-13
 1.8k  70
180
Chapter 180
2021-05-16
 1.8k  82
181
Chapter 181
2021-05-20
 1.8k  96
182
Chapter 182
2021-05-23
 1.8k  58
183
Chapter 183
2021-05-27
 1.8k  64
184
Chapter 184
2021-05-30
 1.7k  56
185
Chapter 185
2021-06-03
 1.7k  57
186
Chapter 186
2021-06-06
 1.5k  36
187
Chapter 187
2021-06-06
 1.6k  28
188
Chapter 188
2021-06-06
 1.4k  18
189
Chapter 189
2021-06-06
 1.5k  17
190
Chapter 190
2021-06-06
 1.5k  12
191
Chapter 191
2021-06-06
 1.5k  11
192
Chapter 192
2021-06-06
 1.5k  17
193
Chapter 193
2021-06-06
 1.5k  16
194
Chapter 194
2021-06-06
 1.4k  17
195
Chapter 195
2021-06-06
 1.4k  21
196
Chapter 196
2021-06-06
 1.7k  61
197
Chapter 197
2021-06-10
 1.6k  57
198
Chapter 198
2021-06-13
 1.6k  54
199
Chapter 199
2021-06-17
 1.5k  46
200
Chapter 200
2021-06-20
 1.6k  52
201
Chapter 201
2021-06-24
 1.6k  67
202
Chapter 202
2021-06-27
 1.5k  65
203
Chapter 203
2021-07-01
 1.5k  63
204
Chapter 204
2021-07-04
 1.5k  65
205
Chapter 205
2021-07-08
 1.4k  63
206
Chapter 206
2021-07-11
 1.4k  57
207
Chapter 207
2021-07-12
 1.3k  59
208
Chapter 208
2021-07-12
 1.3k  13
209
Chapter 209
2021-07-12
 1.2k  25
210
Chapter 210
2021-07-12
 1.2k  10
211
Chapter 211
2021-07-12
 1.2k  18
212
Chapter 212
2021-07-12
 1.2k  10
213
Chapter 213
2021-07-12
 1.2k  23
214
Chapter 214
2021-07-12
 1.2k  16
215
Chapter 215
2021-07-12
 1.2k  15
216
Chapter 216
2021-07-12
 1.4k  66
217
Chapter 217
2021-07-15
 1.4k  114
218
Chapter 218
2021-07-18
 1.5k  86
219
Chapter 219
2021-07-22
 1.4k  50
220
Chapter 220
2021-07-25
 1.3k  52
221
Chapter 221
2021-07-29
 1.4k  61
222
Chapter 222
2021-08-01
 1.3k  112
223
Chapter 223
2021-08-05
 1.3k  66
224
Chapter 224
2021-08-08
 1.4k  109
225
Chapter 225
2021-08-12
 1.3k  79
226
Chapter 226
2021-08-15
 1.3k  53
227
Chapter 227
2021-08-19
 1.2k  45
228
Chapter 228
2021-08-22
 1.3k  55
229
Chapter 229
2021-08-26
 1.2k  58
230
Chapter 230
2021-08-29
 1.3k  58
231
Chapter 231
2021-09-02
 1.2k  67
232
Chapter 232
2021-09-05
 1.2k  87
233
Chapter 233
2021-09-09
 1.1k  57
234
Chapter 234
2021-09-12
 1.1k  51
235
Chapter 235
2021-09-16
 1.1k  39
236
Chapter 236
2021-09-19
 1.1k  54
237
Chapter 237
2021-09-23
 1.1k  42
238
Chapter 238
2021-09-26
 1k  32
239
Chapter 239
2021-09-26
 952  17
240
Chapter 240
2021-09-26
 927  17
241
Chapter 241
2021-09-26
 892  8
242
Chapter 242
2021-09-26
 878  10
243
Chapter 243
2021-09-26
 869  13
244
Chapter 244
2021-09-26
 875  23
245
Chapter 245
2021-09-26
 881  14
246
Chapter 246
2021-09-26
 885  19
247
Chapter 247
2021-09-26
 913  14
248
Chapter 248
2021-09-26
 1k  54
249
Chapter 249
2021-09-30
 1k  60
250
Chapter 250
2021-10-03
 992  52
251
Chapter 251
2021-10-07
 1k  50
252
Chapter 252
2021-10-10
 1.1k  51
253
Chapter 253
2021-10-14
 966  76
254
Chapter 254
2021-10-17
 985  99
255
Chapter 255
2021-10-21
 942  62
256
Chapter 256
2021-10-24
 963  58
257
Chapter 257
2021-10-28
 987  83
258
Chapter 258
2021-10-31
 985  65
259
Chapter 259
2021-11-04
 961  76
260
Chapter 260
2021-11-07
 997  73
261
Chapter 261
2021-11-11
 969  55
262
Chapter 262
2021-11-14
 973  61
263
Chapter 263
2021-11-18
 901  51
264
Chapter 264
2021-11-20
 802  17
265
Chapter 265
2021-11-20
 740  11
266
Chapter 266
2021-11-20
 764  13
267
Chapter 267
2021-11-20
 823  14
268
Chapter 268
2021-11-20
 716  5
269
Chapter 269
2021-11-20
 713  9
270
Chapter 270
2021-11-20
 715  11
271
Chapter 271
2021-11-20
 715  10
272
Chapter 272
2021-11-20
 731  8
273
Chapter 273
2021-11-20
 785  27
274
Chapter 274
2021-11-21
 881  173
275
Chapter 275
2021-11-25
 829  45
276
Chapter 276
2021-11-28
 804  35
277
Chapter 277
2021-12-02
 790  45
278
Chapter 278
2021-12-05
 815  40
279
Chapter 279
2021-12-09
 776  40
280
Chapter 280
2021-12-12
 788  46
281
Chapter 281
2021-12-16
 762  52
282
Chapter 282
2021-12-19
 771  43
283
Chapter 283
2021-12-23
 738  58
284
Chapter 284
2021-12-26
 679  33
285
Chapter 285
2021-12-30
 649  28
286
Chapter 286
2022-01-02
 661  38
287
Chapter 287
2022-01-06
 615  50
288
Chapter 288
2022-01-09
 562  32
289
Chapter 289
2022-01-13
 530  32
290
Chapter 290
2022-01-16
 479  30
291
Chapter 291
2022-01-20
 74  19
Đề xuất liên quan
Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Đông Phương Huyền Huyễn/Cổ đại/Sảng văn/Lội ngược dòng
Vạn Giới Tiên Tung
Vạn Giới Tiên Tung
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Mạo Hiểm/Báo thù/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Yêu Giả Vi Vương
Yêu Giả Vi Vương
Huyền huyễn
Tận Thế Người Trần
Tận Thế Người Trần
Kinh dị/Hành động/Mạo Hiểm
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play