Tiên phong kiếm vũ lục
Tiên phong kiếm vũ lục
Tiên phong kiếm vũ lục
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn / Hài Hước
3570.8k
4.9
Tên tác giả: TaXue Comic

Trong Cổ Thần Châu, nhân tộc yêu tộc thù ghét lẫn nhau. Vô tình thế nào mà công chúa yêu tộc và thiếu niên đạo gia Trương Cuồng Vân cực kỳ căm ghét yêu tộc lại trở thành đồng sự, bị ép đi "trợ giúp bắt yêu"... Bắt nguồn từ hiểu lầm, tróc yêu giành giật, đồng môn ngáng chân, thù hận nộ hỏa, thiên la địa võng âm mưu, huyết hỏa giá y,... tất cả dệt nên một truyền kỳ tiên hiệp rúng động đất trời! Truyện này do TaXue Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

pull.down pull.up
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 112 chương    /    (806)
 Đã cập nhật 112 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-07-22
 977  84
2
Chapter 2
2020-07-22
 740  37
3
Chapter 3
2020-07-22
 608  10
4
Chapter 4
2020-07-22
 574  9
5
Chapter 5
2020-07-22
 541  13
6
Chapter 6
2020-07-22
 516  19
7
Chapter 7
2020-07-22
 525  10
8
Chapter 8
2020-07-22
 433  11
9
Chapter 9
2020-07-22
 395  14
10
Chapter 10
2020-07-22
 456  26
11
Chapter 11
2020-07-24
 402  9
12
Chapter 12
2020-07-27
 377  21
13
Chapter 13
2020-07-31
 323  19
14
Chapter 14
2020-08-03
 259  8
15
Chapter 15
2020-08-03
 253  25
16
Chapter 16
2020-08-03
 237  11
17
Chapter 17
2020-08-03
 248  10
18
Chapter 18
2020-08-03
 214  5
19
Chapter 19
2020-08-03
 229  7
20
Chapter 20
2020-08-03
 215  6
21
Chapter 21
2020-08-03
 210  8
22
Chapter 22
2020-08-03
 225  4
23
Chapter 23
2020-08-03
 256  14
24
Chapter 24
2020-08-07
 235  14
25
Chapter 25
2020-08-10
 224  17
26
Chapter 26
2020-08-14
 226  4
27
Chapter 27
2020-08-17
 199  9
28
Chapter 28
2020-08-21
 188  7
29
Chapter 29
2020-08-24
 173  8
30
Chapter 30
2020-08-28
 199  10
31
Chapter 31
2020-08-31
 176  4
32
Chapter 32
2020-09-04
 172  5
33
Chapter 33
2020-09-07
 157  13
34
Chapter 34
2020-09-11
 153  7
35
Chapter 35
2020-09-14
 161  7
36
Chapter 36
2020-09-18
 136  24
37
Chapter 37
2020-09-21
 135  9
38
Chapter 38
2020-09-25
 138  4
39
Chapter 39
2020-09-28
 128  12
40
Chapter 40
2020-10-02
 138  5
41
Chapter 41
2020-10-05
 135  4
42
Chapter 42
2020-10-09
 128  5
43
Chapter 43
2020-10-12
 130  3
44
Chapter 44
2020-10-16
 126  3
45
Chapter 45
2020-10-19
 120  2
46
Chapter 46
2020-10-21
 137  11
47
Chapter 47
2020-10-23
 136  3
48
Chapter 48
2020-10-26
 127  4
49
Chapter 49
2020-10-28
 138  6
50
Chapter 50
2020-10-30
 139  7
51
Chapter 51
2020-11-02
 126  4
52
Chapter 52
2020-11-04
 112  5
53
Chapter 53
2020-11-06
 114  3
54
Chapter 54
2020-11-09
 103  2
55
Chapter 55
2020-11-11
 106  2
56
Chapter 56
2020-11-13
 109  4
57
Chapter 57
2020-11-16
 108  3
58
Chapter 58
2020-11-18
 108  4
59
Chapter 59
2020-11-20
 112  4
60
Chapter 60
2020-11-23
 107  4
61
Chapter 61
2020-11-25
 101  3
62
Chapter 62
2020-11-27
 96  7
63
Chapter 63
2020-11-30
 106  1
64
Chapter 64
2020-12-02
 114  5
65
Chapter 65
2020-12-04
 113  3
66
Chapter 66
2020-12-07
 104  3
67
Chapter 67
2020-12-09
 112  6
68
Chapter 68
2020-12-11
 104  3
69
Chapter 69
2020-12-14
 98  5
70
Chapter 70
2020-12-16
 111  4
71
Chapter 71
2020-12-18
 112  12
72
Chapter 72
2020-12-21
 111  2
73
Chapter 73
2020-12-23
 101  4
74
Chapter 74
2020-12-25
 104  5
75
Chapter 75
2020-12-28
 99  3
76
Chapter 76
2020-12-30
 89  4
77
Chapter 77
2021-01-01
 95  3
78
Chapter 78
2021-01-04
 99  11
79
Chapter 79
2021-02-16
 87  6
80
Chapter 80
2021-02-18
 75  6
81
Chapter 81
2021-02-23
 80  1
82
Chapter 82
2021-02-25
 79  6
83
Chapter 83
2021-03-02
 76  6
84
Chapter 84
2021-03-04
 77  5
85
Chapter 85
2021-03-09
 73  1
86
Chapter 86
2021-03-11
 78  5
87
Chapter 87
2021-03-16
 75  2
88
Chapter 88
2021-03-18
 72  5
89
Chapter 89
2021-03-23
 82  2
90
Chapter 90
2021-03-25
 70  4
91
Chapter 91
2021-03-30
 73  4
92
Chapter 92
2021-04-01
 84  3
93
Chapter 93
2021-04-06
 69  2
94
Chapter 94
2021-04-08
 71  3
95
Chapter 95
2021-04-13
 59  2
96
Chapter 96
2021-04-15
 61  0
97
Chapter 97
2021-04-18
 56  1
98
Chapter 98
2021-04-18
 57  1
99
Chapter 99
2021-04-18
 67  4
100
Chapter 100
2021-04-18
 59  1
101
Chapter 101
2021-04-18
 61  2
102
Chapter 102
2021-04-18
 61  2
103
Chapter 103
2021-04-18
 54  1
104
Chapter 104
2021-04-18
 54  1
105
Chapter 105
2021-04-18
 51  1
106
Chapter 106
2021-04-18
 62  1
107
Chapter 107
2021-04-20
 61  1
108
Chapter 108
2021-04-22
 60  3
109
Chapter 109
2021-04-27
 54  3
110
Chapter 110
2021-04-29
 61  5
111
Chapter 111
2021-05-04
 55  6
112
Chapter 112
2021-05-06
 55  4
Đề xuất liên quan
Bào Trù Thiên Hạ
Bào Trù Thiên Hạ
Hành động/Cung đình
Vạn Thần Tại Thượng
Vạn Thần Tại Thượng
Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Ngoại Qua Tiên Tôn
Ngoại Qua Tiên Tôn
Hành động/Hài Hước/Mạo Hiểm
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play