Cổ Tiên Nãi Ba
Cổ Tiên Nãi Ba
Cổ Tiên Nãi Ba
Đã Full
Huyền huyễn / Mạo Hiểm / Đô thị / Dị năng
30.2M
4.7
Tên tác giả: Daxingdao Comic

Diệp Tôn độ kiếp thất bại, hồn xuyên về xã hội hiện đại, biến thành người bình thường bị phá sản. Vừa tỉnh lại đã gặp một mỹ nữ tuyệt sắc bế con gái đến cửa... Hãy chờ xem Diệp Tôn nuôi con, bảo vệ vợ, trở lại đỉnh cao cuộc đời như thế nào! Truyện này do Daxingdao Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 185 chương    /    (11897)
 Đã cập nhật 185 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-04-29
 11.2k  600
2
Chapter 2
2020-04-29
 9.1k  278
3
Chapter 3
2020-04-29
 7.7k  134
4
Chapter 4
2020-04-29
 7.2k  160
5
Chapter 5
2020-04-29
 6.7k  124
6
Chapter 6
2020-04-29
 6.9k  135
7
Chapter 7
2020-04-29
 6.6k  109
8
Chapter 8
2020-04-29
 6.8k  101
9
Chapter 9
2020-04-29
 6.5k  102
10
Chapter 10
2020-04-29
 7k  172
11
Chapter 11
2020-05-02
 6.8k  160
12
Chapter 12
2020-05-05
 6.6k  205
13
Chapter 13
2020-05-09
 6.6k  308
14
Chapter 14
2020-05-12
 6.1k  85
15
Chapter 15
2020-05-16
 5.9k  94
16
Chapter 16
2020-05-19
 5.7k  169
17
Chapter 17
2020-05-22
 5.3k  45
18
Chapter 18
2020-05-22
 5.5k  89
19
Chapter 19
2020-05-22
 5.3k  113
20
Chapter 20
2020-05-22
 5.6k  80
21
Chapter 21
2020-05-22
 5.3k  51
22
Chapter 22
2020-05-22
 5.1k  76
23
Chapter 23
2020-05-22
 5.3k  58
24
Chapter 24
2020-05-22
 5k  32
25
Chapter 25
2020-05-22
 5.1k  30
26
Chapter 26
2020-05-22
 5.3k  136
27
Chapter 27
2020-05-23
 5.6k  139
28
Chapter 28
2020-05-26
 5.6k  67
29
Chapter 29
2020-05-30
 5k  75
30
Chapter 30
2020-06-02
 4.9k  53
31
Chapter 31
2020-06-06
 5k  69
32
Chapter 32
2020-06-09
 4.8k  207
33
Chapter 33
2020-06-13
 4.9k  136
34
Chapter 34
2020-06-16
 4.8k  70
35
Chapter 35
2020-06-20
 4.8k  61
36
Chapter 36
2020-06-23
 4.7k  61
37
Chapter 37
2020-06-27
 4.6k  69
38
Chapter 38
2020-06-30
 4.4k  81
39
Chapter 39
2020-07-04
 4.6k  131
40
Chapter 40
2020-07-04
 4.5k  111
41
Chapter 41
2020-07-04
 4.1k  31
42
Chapter 42
2020-07-04
 3.9k  27
43
Chapter 43
2020-07-04
 4k  35
44
Chapter 44
2020-07-04
 4.1k  44
45
Chapter 45
2020-07-06
 4.1k  73
46
Chapter 46
2020-07-06
 3.8k  41
47
Chapter 47
2020-07-06
 4k  42
48
Chapter 48
2020-07-06
 3.7k  30
49
Chapter 49
2020-07-06
 3.9k  55
50
Chapter 50
2020-07-07
 4.2k  64
51
Chapter 51
2020-07-11
 4.3k  58
52
Chapter 52
2020-07-14
 4.2k  64
53
Chapter 53
2020-07-18
 4.1k  116
54
Chapter 54
2020-07-21
 4.1k  93
55
Chapter 55
2020-07-25
 3.9k  41
56
Chapter 56
2020-07-28
 4.1k  47
57
Chapter 57
2020-08-01
 3.8k  59
58
Chapter 58
2020-08-04
 3.8k  55
59
Chapter 59
2020-08-08
 3.6k  46
60
Chapter 60
2020-08-08
 3.5k  27
61
Chapter 61
2020-08-08
 3.5k  46
62
Chapter 62
2020-08-08
 3.4k  23
63
Chapter 63
2020-08-08
 3.5k  72
64
Chapter 64
2020-08-08
 4.1k  138
65
Chapter 65
2020-08-11
 4.1k  238
66
Chapter 66
2020-08-15
 3.9k  161
67
Chapter 67
2020-08-18
 3.6k  124
68
Chapter 68
2020-08-22
 3.5k  62
69
Chapter 69
2020-08-25
 3.5k  42
70
Chapter 70
2020-08-29
 3.3k  56
71
Chapter 71
2020-09-01
 3.6k  76
72
Chapter 72
2020-09-05
 3.4k  35
73
Chapter 73
2020-09-08
 3.7k  58
74
Chapter 74
2020-09-12
 3.3k  53
75
Chapter 75
2020-09-15
 3.5k  64
76
Chapter 76
2020-09-19
 3.4k  53
77
Chapter 77
2020-09-22
 3.2k  36
78
Chapter 78
2020-09-26
 3.4k  49
79
Chapter 79
2020-09-29
 2.9k  42
80
Chapter 80
2020-10-02
 3.3k  84
81
Chapter 81
2020-10-02
 2.8k  31
82
Chapter 82
2020-10-02
 2.8k  51
83
Chapter 83
2020-10-02
 2.6k  37
84
Chapter 84
2020-10-02
 2.7k  82
85
Chapter 85
2020-10-02
 2.7k  42
86
Chapter 86
2020-10-02
 2.6k  41
87
Chapter 87
2020-10-02
 2.6k  40
88
Chapter 88
2020-10-02
 2.7k  15
89
Chapter 89
2020-10-02
 2.9k  74
90
Chapter 90
2020-10-06
 3k  29
91
Chapter 91
2020-10-10
 3.5k  38
92
Chapter 92
2020-10-13
 2.8k  82
93
Chapter 93
2020-10-17
 2.8k  44
94
Chapter 94
2020-10-20
 2.9k  28
95
Chapter 95
2020-10-24
 2.9k  51
96
Chapter 96
2020-10-27
 2.8k  51
97
Chapter 97
2020-10-31
 2.8k  40
98
Chapter 98
2020-11-03
 2.7k  35
99
Chapter 99
2020-11-07
 2.6k  38
100
Chapter 100
2020-11-10
 2.7k  24
101
Chapter 101
2020-11-14
 2.4k  24
102
Chapter 102
2020-11-14
 2.4k  23
103
Chapter 103
2020-11-14
 2.3k  17
104
Chapter 104
2020-11-14
 2.4k  58
105
Chapter 105
2020-11-14
 2.4k  25
106
Chapter 106
2020-11-14
 2.3k  26
107
Chapter 107
2020-11-14
 2.3k  11
108
Chapter 108
2020-11-14
 2.3k  23
109
Chapter 109
2020-11-14
 2.2k  13
110
Chapter 110
2020-11-14
 2.2k  25
111
Chapter 111
2020-11-14
 2.6k  23
112
Chapter 112
2020-11-17
 2.5k  29
113
Chapter 113
2020-11-21
 2.5k  36
114
Chapter 114
2020-11-24
 2.5k  30
115
Chapter 115
2020-11-28
 2.4k  24
116
Chapter 116
2020-12-01
 2.4k  17
117
Chapter 117
2020-12-05
 2.4k  30
118
Chapter 118
2020-12-08
 2.5k  40
119
Chapter 119
2020-12-12
 2.4k  36
120
Chapter 120
2020-12-15
 2.3k  31
121
Chapter 121
2020-12-19
 2.3k  24
122
Chapter 122
2020-12-22
 2.2k  28
123
Chapter 123
2020-12-29
 2.2k  26
124
Chapter 124
2021-01-02
 2.1k  18
125
Chapter 125
2021-01-05
 2.1k  18
126
Chapter 126
2021-01-09
 2.2k  27
127
Chapter 127
2021-01-12
 2.1k  40
128
Chapter 128
2021-01-16
 2.1k  41
129
Chapter 129
2021-01-19
 2.2k  46
130
Chapter 130
2021-01-23
 2k  31
131
Chapter 131
2021-01-26
 2.1k  43
132
Chapter 132
2021-01-30
 2.1k  52
133
Chapter 133
2021-02-02
 2.2k  118
134
Chapter 134
2021-02-06
 1.9k  42
135
Chapter 135
2021-02-06
 1.8k  33
136
Chapter 136
2021-02-06
 1.9k  43
137
Chapter 137
2021-02-06
 1.8k  43
138
Chapter 138
2021-02-06
 1.9k  38
139
Chapter 139
2021-02-06
 1.9k  31
140
Chapter 140
2021-02-06
 1.9k  25
141
Chapter 141
2021-02-06
 1.9k  44
142
Chapter 142
2021-02-06
 1.7k  12
143
Chapter 143
2021-02-06
 1.9k  35
144
Chapter 144
2021-02-06
 2k  31
145
Chapter 145
2021-02-09
 2k  32
146
Chapter 146
2021-02-13
 1.9k  56
147
Chapter 147
2021-02-16
 2k  51
148
Chapter 148
2021-02-20
 2k  56
149
Chapter 149
2021-02-23
 1.9k  45
150
Chapter 150
2021-02-27
 2k  128
151
Chapter 151
2021-03-02
 1.9k  56
152
Chapter 152
2021-03-06
 2k  50
153
Chapter 153
2021-03-09
 1.8k  42
154
Chapter 154
2021-03-13
 1.8k  31
155
Chapter 155
2021-03-16
 1.8k  21
156
Chapter 156
2021-03-20
 1.8k  20
157
Chapter 157
2021-03-23
 1.8k  46
158
Chapter 158
2021-03-27
 1.8k  36
159
Chapter 159
2021-03-30
 1.8k  51
160
Chapter 160
2021-04-03
 1.7k  39
161
Chapter 161
2021-04-06
 1.7k  46
162
Chapter 162
2021-04-10
 1.6k  49
163
Chapter 163
2021-04-13
 1.7k  37
164
Chapter 164
2021-04-17
 1.6k  36
165
Chapter 165
2021-04-20
 1.7k  41
166
Chapter 166
2021-04-24
 1.6k  37
167
Chapter 167
2021-04-27
 1.6k  39
168
Chapter 168
2021-05-01
 1.6k  30
169
Chapter 169
2021-05-04
 1.6k  40
170
Chapter 170
2021-05-08
 1.5k  36
171
Chapter 171
2021-05-11
 1.6k  52
172
Chapter 172
2021-05-15
 1.6k  39
173
Chapter 173
2021-05-18
 1.5k  54
174
Chapter 174
2021-05-22
 1.5k  42
175
Chapter 175
2021-05-25
 1.5k  23
176
Chapter 176
2021-05-29
 1.6k  40
177
Chapter 177
2021-06-01
 1.5k  53
178
Chapter 178
2021-06-05
 1.5k  34
179
Chapter 179
2021-06-08
 1.5k  64
180
Chapter 180
2021-06-12
 1.4k  26
181
Chapter 181
2021-06-15
 1.5k  35
182
Chapter 182
2021-06-19
 1.4k  26
183
Chapter 183
2021-06-22
 1.4k  38
184
Chapter 184
2021-06-26
 1.4k  31
185
Chapter 185
2021-07-03
 2k  350
Đề xuất liên quan
Nam Sinh Của Học Viện Nữ Sinh
Nam Sinh Của Học Viện Nữ Sinh
Trường học/Hài Hước/Harem
Yêu Đạo Chí Tôn
Yêu Đạo Chí Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không/Viễn tưởng/Trùng sinh/Cung đình/Dị giới/Lội ngược dòng
Cực Phẩm Tà Y Nhìn Xuyên Thấu
Cực Phẩm Tà Y Nhìn Xuyên Thấu
Tình yêu/Hài Hước/Viễn tưởng/Trùng sinh/Hậu cung/Đô thị/Lội ngược dòng/Bác sĩ
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play