Võ Thần Chủ Tể
Võ Thần Chủ Tể
Võ Thần Chủ Tể
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn / Viễn tưởng
33.7M
4.4
Tên tác giả: TaXue Comic

Nhất đại truyền kỳ Tần Trần của đại lục Thiên Vũ, do bạn thân phản bội mà vô tình rơi xuống Võ Vực. Sau 300 năm, hắn chuyển sinh vào một đứa con rơi của Vương Phủ, chịu bao nhiêu nhục nhã, để rồi dùng trình độ kiếp trước của chính mình, ngưng luyện thần công, luyện chế đan thần, nghịch thiên vươn lên, vùng dậy mạnh mẽ, kể từ đó bước lên một hành trình kinh thế làm chấn động cả đại lục... Truyện này do TaXue Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 500 chương    /    (11659)
 Đã cập nhật 500 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2018-11-22
 5.2k  567
2
Chapter 2
2018-11-22
 3.9k  215
3
Chapter 3
2018-11-22
 3.4k  169
4
Chapter 4
2018-11-22
 3k  196
5
Chapter 5
2018-11-22
 3k  118
6
Chapter 6
2018-11-22
 3.2k  136
7
Chapter 7
2018-11-22
 2.8k  80
8
Chapter 8
2018-11-22
 2.7k  87
9
Chapter 9
2018-11-22
 2.8k  85
10
Chapter 10
2018-11-22
 2.7k  121
11
Chapter 11
2018-11-22
 2.5k  149
12
Chapter 12
2018-11-22
 2.5k  92
13
Chapter 13
2018-11-22
 2.3k  87
14
Chapter 14
2018-11-23
 2.4k  81
15
Chapter 15
2018-11-26
 2.3k  68
16
Chapter 16
2018-11-30
 2.3k  51
17
Chapter 17
2018-12-03
 2.2k  50
18
Chapter 18
2018-12-07
 2.3k  45
19
Chapter 19
2018-12-10
 2.2k  44
20
Chapter 20
2018-12-14
 2.4k  71
21
Chapter 21
2018-12-17
 2.2k  48
22
Chapter 22
2018-12-21
 2.2k  33
23
Chapter 23
2018-12-24
 2.3k  37
24
Chapter 24
2018-12-28
 2.1k  39
25
Chapter 25
2018-12-31
 2.1k  52
26
Chapter 26
2019-01-04
 2.1k  38
27
Chapter 27
2019-01-07
 2.1k  55
28
Chapter 28
2019-01-11
 2.1k  71
29
Chapter 29
2019-01-14
 2k  88
30
Chapter 30
2019-01-18
 2.1k  39
31
Chapter 31
2019-01-21
 2.1k  47
32
Chapter 32
2019-01-25
 2.2k  42
33
Chapter 33
2019-01-28
 2.1k  33
34
Chapter 34
2019-02-01
 2.1k  28
35
Chapter 35
2019-02-04
 2.1k  33
36
Chapter 36
2019-02-08
 2k  20
37
Chapter 37
2019-02-11
 2k  44
38
Chapter 38
2019-02-15
 2k  43
39
Chapter 39
2019-02-18
 2k  59
40
Chapter 40
2019-02-22
 2k  28
41
Chapter 41
2019-02-25
 2.1k  79
42
Chapter 42
2019-03-01
 1.9k  25
43
Chapter 43
2019-03-03
 1.9k  34
44
Chapter 44
2019-03-03
 1.9k  40
45
Chapter 45
2019-03-03
 1.9k  19
46
Chapter 46
2019-03-03
 1.9k  21
47
Chapter 47
2019-03-03
 1.9k  24
48
Chapter 48
2019-03-03
 2k  66
49
Chapter 49
2019-03-03
 2k  44
50
Chapter 50
2019-03-03
 2k  20
51
Chapter 51
2019-03-03
 1.9k  36
52
Chapter 52
2019-03-03
 1.9k  21
53
Chapter 53
2019-03-04
 1.9k  26
54
Chapter 54
2019-03-08
 1.9k  20
55
Chapter 55
2019-03-11
 1.9k  28
56
Chapter 56
2019-03-15
 1.9k  31
57
Chapter 57
2019-03-18
 2k  18
58
Chapter 58
2019-03-22
 1.9k  43
59
Chapter 59
2019-03-25
 1.9k  14
60
Chapter 60
2019-03-29
 1.8k  52
61
Chapter 61
2019-04-01
 1.9k  25
62
Chapter 62
2019-04-05
 1.8k  11
63
Chapter 63
2019-04-08
 1.8k  19
64
Chapter 64
2019-04-12
 1.9k  25
65
Chapter 65
2019-04-15
 2.1k  38
66
Chapter 66
2019-04-19
 1.9k  20
67
Chapter 67
2019-04-22
 2.1k  35
68
Chapter 68
2019-04-26
 2k  52
69
Chapter 69
2019-04-29
 1.8k  36
70
Chapter 70
2019-05-06
 1.8k  32
71
Chapter 71
2019-05-13
 1.9k  28
72
Chapter 72
2019-05-20
 1.8k  26
73
Chapter 73
2019-05-25
 1.8k  18
74
Chapter 74
2019-05-27
 1.9k  27
75
Chapter 75
2019-06-01
 1.7k  23
76
Chapter 76
2019-06-03
 1.8k  21
77
Chapter 77
2019-06-08
 1.8k  40
78
Chapter 78
2019-06-10
 1.8k  73
79
Chapter 79
2019-06-15
 1.7k  21
80
Chapter 80
2019-06-17
 1.7k  36
81
Chapter 81
2019-06-22
 1.7k  20
82
Chapter 82
2019-06-24
 1.7k  19
83
Chapter 83
2019-06-27
 1.7k  14
84
Chapter 84
2019-06-27
 1.8k  15
85
Chapter 85
2019-06-27
 1.8k  26
86
Chapter 86
2019-06-27
 1.8k  17
87
Chapter 87
2019-06-27
 1.7k  15
88
Chapter 88
2019-06-27
 1.7k  11
89
Chapter 89
2019-06-27
 1.8k  18
90
Chapter 90
2019-06-27
 1.7k  16
91
Chapter 91
2019-06-27
 1.7k  17
92
Chapter 92
2019-06-27
 1.7k  22
93
Chapter 93
2019-06-29
 1.7k  14
94
Chapter 94
2019-07-01
 1.7k  21
95
Chapter 95
2019-07-06
 1.8k  22
96
Chapter 96
2019-07-08
 1.8k  24
97
Chapter 97
2019-07-13
 1.7k  13
98
Chapter 98
2019-07-15
 1.7k  21
99
Chapter 99
2019-07-20
 1.7k  47
100
Chapter 100
2019-07-22
 1.7k  19
101
Chapter 101
2019-07-27
 1.7k  26
102
Chapter 102
2019-07-29
 1.6k  16
103
Chapter 103
2019-08-03
 1.6k  14
104
Chapter 104
2019-08-05
 1.6k  19
105
Chapter 105
2019-08-10
 1.6k  15
106
Chapter 106
2019-08-12
 1.7k  28
107
Chapter 107
2019-08-17
 1.7k  26
108
Chapter 108
2019-08-24
 1.7k  28
109
Chapter 109
2019-08-26
 1.7k  18
110
Chapter 110
2019-08-31
 1.7k  37
111
Chapter 111
2019-09-02
 1.7k  18
112
Chapter 112
2019-09-07
 1.7k  30
113
Chapter 113
2019-09-09
 1.7k  23
114
Chapter 114
2019-09-14
 1.7k  18
115
Chapter 115
2019-09-16
 1.6k  39
116
Chapter 116
2019-09-21
 1.6k  25
117
Chapter 117
2019-09-23
 1.6k  56
118
Chapter 118
2019-09-23
 1.6k  22
119
Chapter 119
2019-09-28
 1.7k  29
120
Chapter 120
2019-09-30
 1.6k  11
121
Chapter 121
2019-10-05
 1.6k  16
122
Chapter 122
2019-10-07
 1.8k  46
123
Chapter 123
2019-10-12
 1.6k  20
124
Chapter 124
2019-10-14
 1.6k  21
125
Chapter 125
2019-10-19
 1.6k  16
126
Chapter 126
2019-10-21
 1.7k  38
127
Chapter 127
2019-10-26
 1.7k  23
128
Chapter 128
2019-10-28
 1.6k  15
129
Chapter 129
2019-11-02
 1.8k  86
130
Chapter 130
2019-11-04
 1.7k  23
131
Chapter 131
2019-11-09
 1.7k  22
132
Chapter 132
2019-11-11
 1.7k  29
133
Chapter 133
2019-11-16
 1.7k  45
134
Chapter 134
2019-11-18
 1.6k  17
135
Chapter 135
2019-11-23
 1.6k  16
136
Chapter 136
2019-11-25
 1.7k  28
137
Chapter 137
2019-11-30
 1.6k  22
138
Chapter 138
2019-12-02
 1.6k  17
139
Chapter 139
2019-12-07
 1.5k  14
140
Chapter 140
2019-12-09
 1.6k  17
141
Chapter 141
2019-12-10
 1.6k  85
142
Chapter 142
2019-12-10
 1.5k  15
143
Chapter 143
2019-12-10
 1.5k  9
144
Chapter 144
2019-12-10
 1.5k  17
145
Chapter 145
2019-12-10
 1.5k  39
146
Chapter 146
2019-12-10
 1.6k  18
147
Chapter 147
2019-12-10
 1.6k  16
148
Chapter 148
2019-12-10
 1.6k  25
149
Chapter 149
2019-12-10
 1.6k  30
150
Chapter 150
2019-12-10
 1.7k  38
151
Chapter 151
2019-12-14
 1.6k  18
152
Chapter 152
2019-12-16
 1.6k  18
153
Chapter 153
2019-12-21
 1.5k  23
154
Chapter 154
2019-12-23
 1.6k  17
155
Chapter 155
2019-12-28
 1.6k  11
156
Chapter 156
2019-12-30
 1.6k  42
157
Chapter 157
2020-01-04
 1.6k  35
158
Chapter 158
2020-01-06
 1.6k  11
159
Chapter 159
2020-01-11
 1.5k  19
160
Chapter 160
2020-01-13
 1.5k  26
161
Chapter 161
2020-01-18
 1.5k  18
162
Chapter 162
2020-01-20
 1.5k  15
163
Chapter 163
2020-01-20
 1.4k  12
164
Chapter 164
2020-01-20
 1.5k  12
165
Chapter 165
2020-01-20
 1.5k  16
166
Chapter 166
2020-01-20
 1.4k  18
167
Chapter 167
2020-01-20
 1.5k  9
168
Chapter 168
2020-01-20
 1.5k  11
169
Chapter 169
2020-01-20
 1.5k  10
170
Chapter 170
2020-01-20
 1.4k  7
171
Chapter 171
2020-01-20
 1.4k  7
172
Chapter 172
2020-01-20
 1.6k  24
173
Chapter 173
2020-01-25
 1.5k  15
174
Chapter 174
2020-01-27
 1.5k  21
175
Chapter 175
2020-02-01
 1.6k  20
176
Chapter 176
2020-02-03
 1.6k  30
177
Chapter 177
2020-02-08
 1.5k  33
178
Chapter 178
2020-02-10
 1.5k  17
179
Chapter 179
2020-02-14
 1.5k  30
180
Chapter 180
2020-02-14
 1.5k  15
181
Chapter 181
2020-02-14
 1.4k  9
182
Chapter 182
2020-02-14
 1.5k  45
183
Chapter 183
2020-02-14
 1.5k  21
184
Chapter 184
2020-02-14
 1.5k  19
185
Chapter 185
2020-02-14
 1.5k  34
186
Chapter 186
2020-02-14
 1.5k  33
187
Chapter 187
2020-02-14
 1.4k  14
188
Chapter 188
2020-02-14
 1.4k  15
189
Chapter 189
2020-02-15
 1.5k  17
190
Chapter 190
2020-02-17
 1.7k  30
191
Chapter 191
2020-02-19
 1.5k  37
192
Chapter 192
2020-02-19
 1.4k  19
193
Chapter 193
2020-02-19
 1.4k  14
194
Chapter 194
2020-02-19
 1.5k  21
195
Chapter 195
2020-02-19
 1.4k  14
196
Chapter 196
2020-02-19
 1.5k  10
197
Chapter 197
2020-02-19
 1.4k  5
198
Chapter 198
2020-02-19
 1.4k  10
199
Chapter 199
2020-02-19
 1.4k  6
200
Chapter 200
2020-02-19
 1.5k  29
201
Chapter 201
2020-02-22
 1.5k  29
202
Chapter 202
2020-02-24
 1.5k  18
203
Chapter 203
2020-02-29
 1.5k  21
204
Chapter 204
2020-03-02
 1.5k  17
205
Chapter 205
2020-03-07
 1.5k  21
206
Chapter 206
2020-03-09
 1.6k  39
207
Chapter 207
2020-03-14
 1.6k  14
208
Chapter 208
2020-03-16
 1.6k  35
209
Chapter 209
2020-03-21
 1.5k  18
210
Chapter 210
2020-03-23
 1.5k  21
211
Chapter 211
2020-03-23
 1.4k  14
212
Chapter 212
2020-03-23
 1.4k  19
213
Chapter 213
2020-03-23
 1.3k  10
214
Chapter 214
2020-03-23
 1.3k  8
215
Chapter 215
2020-03-23
 1.4k  12
216
Chapter 216
2020-03-23
 1.3k  8
217
Chapter 217
2020-03-23
 1.3k  20
218
Chapter 218
2020-03-23
 1.4k  18
219
Chapter 219
2020-03-23
 1.4k  17
220
Chapter 220
2020-03-23
 1.5k  45
221
Chapter 221
2020-03-28
 1.5k  32
222
Chapter 222
2020-03-30
 1.5k  18
223
Chapter 223
2020-04-04
 1.4k  20
224
Chapter 224
2020-04-06
 1.4k  38
225
Chapter 225
2020-04-10
 1.3k  24
226
Chapter 226
2020-04-10
 1.2k  30
227
Chapter 227
2020-04-10
 1.3k  9
228
Chapter 228
2020-04-10
 1.3k  10
229
Chapter 229
2020-04-10
 1.3k  17
230
Chapter 230
2020-04-10
 1.3k  22
231
Chapter 231
2020-04-10
 1.4k  24
232
Chapter 232
2020-04-10
 1.3k  18
233
Chapter 233
2020-04-10
 1.3k  19
234
Chapter 234
2020-04-10
 1.4k  24
235
Chapter 235
2020-04-11
 1.5k  38
236
Chapter 236
2020-04-13
 1.5k  56
237
Chapter 237
2020-04-18
 1.6k  54
238
Chapter 238
2020-04-20
 1.5k  50
239
Chapter 239
2020-04-25
 1.4k  31
240
Chapter 240
2020-04-27
 1.3k  50
241
Chapter 241
2020-05-02
 1.3k  30
242
Chapter 242
2020-05-04
 1.3k  27
243
Chapter 243
2020-05-09
 1.2k  16
244
Chapter 244
2020-05-11
 1.2k  11
245
Chapter 245
2020-05-15
 1.2k  17
246
Chapter 246
2020-05-15
 1.2k  16
247
Chapter 247
2020-05-15
 1.1k  6
248
Chapter 248
2020-05-15
 1.2k  16
249
Chapter 249
2020-05-15
 1.1k  7
250
Chapter 250
2020-05-15
 1.1k  12
251
Chapter 251
2020-05-15
 1.1k  10
252
Chapter 252
2020-05-15
 1.1k  6
253
Chapter 253
2020-05-15
 1k  5
254
Chapter 254
2020-05-15
 1.2k  27
255
Chapter 255
2020-05-16
 1.3k  39
256
Chapter 256
2020-05-18
 1.3k  47
257
Chapter 257
2020-05-23
 1.2k  20
258
Chapter 258
2020-05-25
 1.3k  20
259
Chapter 259
2020-05-30
 1.2k  23
260
Chapter 260
2020-06-01
 1.2k  36
261
Chapter 261
2020-06-06
 1.2k  12
262
Chapter 262
2020-06-08
 1.2k  17
263
Chapter 263
2020-06-13
 1.1k  13
264
Chapter 264
2020-06-15
 1.1k  12
265
Chapter 265
2020-06-20
 1.1k  19
266
Chapter 266
2020-06-22
 1.2k  17
267
Chapter 267
2020-06-27
 1.1k  16
268
Chapter 268
2020-06-29
 1.2k  18
269
Chapter 269
2020-07-04
 1.1k  19
270
Chapter 270
2020-07-06
 1.1k  21
271
Chapter 271
2020-07-11
 1k  11
272
Chapter 272
2020-07-13
 1.1k  15
273
Chapter 273
2020-07-18
 1k  13
274
Chapter 274
2020-07-20
 1.1k  22
275
Chapter 275
2020-07-25
 1k  15
276
Chapter 276
2020-07-27
 1k  16
277
Chapter 277
2020-08-01
 1k  18
278
Chapter 278
2020-08-03
 951  14
279
Chapter 279
2020-08-08
 977  15
280
Chapter 280
2020-08-10
 968  19
281
Chapter 281
2020-08-15
 955  10
282
Chapter 282
2020-08-17
 962  13
283
Chapter 283
2020-08-22
 987  12
284
Chapter 284
2020-08-24
 941  12
285
Chapter 285
2020-08-29
 898  11
286
Chapter 286
2020-08-31
 886  19
287
Chapter 287
2020-09-05
 844  8
288
Chapter 288
2020-09-07
 852  5
289
Chapter 289
2020-09-12
 799  11
290
Chapter 290
2020-09-14
 827  9
291
Chapter 291
2020-09-19
 773  8
292
Chapter 292
2020-09-21
 791  6
293
Chapter 293
2020-09-26
 801  7
294
Chapter 294
2020-09-28
 806  5
295
Chapter 295
2020-10-03
 793  12
296
Chapter 296
2020-10-05
 813  20
297
Chapter 297
2020-10-10
 788  16
298
Chapter 298
2020-10-12
 802  7
299
Chapter 299
2020-10-17
 778  9
300
Chapter 300
2020-10-19
 781  5
301
Chapter 301
2020-10-21
 792  14
302
Chapter 302
2020-10-24
 820  17
303
Chapter 303
2020-10-26
 779  6
304
Chapter 304
2020-10-28
 765  10
305
Chapter 305
2020-10-31
 756  8
306
Chapter 306
2020-11-02
 732  8
307
Chapter 307
2020-11-04
 747  7
308
Chapter 308
2020-11-07
 732  4
309
Chapter 309
2020-11-09
 697  9
310
Chapter 310
2020-11-11
 762  7
311
Chapter 311
2020-11-14
 735  10
312
Chapter 312
2020-11-16
 735  11
313
Chapter 313
2020-11-18
 757  12
314
Chapter 314
2020-11-21
 775  16
315
Chapter 315
2020-11-23
 751  14
316
Chapter 316
2020-11-25
 789  16
317
Chapter 317
2020-11-28
 733  6
318
Chapter 318
2020-11-30
 707  13
319
Chapter 319
2020-12-02
 740  9
320
Chapter 320
2020-12-05
 724  6
321
Chapter 321
2020-12-07
 718  10
322
Chapter 322
2020-12-09
 713  13
323
Chapter 323
2020-12-12
 721  7
324
Chapter 324
2020-12-14
 731  9
325
Chapter 325
2020-12-16
 713  10
326
Chapter 326
2020-12-19
 629  7
327
Chapter 327
2020-12-19
 605  5
328
Chapter 328
2020-12-19
 625  5
329
Chapter 329
2020-12-19
 622  5
330
Chapter 330
2020-12-19
 621  5
331
Chapter 331
2020-12-19
 630  6
332
Chapter 332
2020-12-19
 624  7
333
Chapter 333
2020-12-19
 595  4
334
Chapter 334
2020-12-19
 614  9
335
Chapter 335
2020-12-19
 638  10
336
Chapter 336
2020-12-19
 729  18
337
Chapter 337
2020-12-21
 695  8
338
Chapter 338
2020-12-23
 743  12
339
Chapter 339
2020-12-26
 717  22
340
Chapter 340
2020-12-28
 726  11
341
Chapter 341
2020-12-30
 705  13
342
Chapter 342
2021-01-02
 691  6
343
Chapter 343
2021-01-04
 697  12
344
Chapter 344
2021-01-06
 663  11
345
Chapter 345
2021-01-09
 688  9
346
Chapter 346
2021-01-11
 685  8
347
Chapter 347
2021-01-13
 735  23
348
Chapter 348
2021-01-16
 678  12
349
Chapter 349
2021-01-18
 678  12
350
Chapter 350
2021-01-20
 682  11
351
Chapter 351
2021-01-23
 607  8
352
Chapter 352
2021-01-23
 577  5
353
Chapter 353
2021-01-23
 579  4
354
Chapter 354
2021-01-23
 580  5
355
Chapter 355
2021-01-23
 569  4
356
Chapter 356
2021-01-23
 568  5
357
Chapter 357
2021-01-23
 595  4
358
Chapter 358
2021-01-23
 577  4
359
Chapter 359
2021-01-23
 557  3
360
Chapter 360
2021-01-23
 586  4
361
Chapter 361
2021-01-23
 686  19
362
Chapter 362
2021-01-25
 664  4
363
Chapter 363
2021-01-27
 695  12
364
Chapter 364
2021-01-30
 665  11
365
Chapter 365
2021-02-01
 669  35
366
Chapter 366
2021-02-03
 664  13
367
Chapter 367
2021-02-06
 678  13
368
Chapter 368
2021-02-08
 636  12
369
Chapter 369
2021-02-10
 642  16
370
Chapter 370
2021-02-13
 642  13
371
Chapter 371
2021-02-15
 661  20
372
Chapter 372
2021-02-17
 642  23
373
Chapter 373
2021-02-20
 605  10
374
Chapter 374
2021-02-22
 601  14
375
Chapter 375
2021-02-24
 604  15
376
Chapter 376
2021-02-27
 569  18
377
Chapter 377
2021-03-01
 578  13
378
Chapter 378
2021-03-03
 587  10
379
Chapter 379
2021-03-06
 579  16
380
Chapter 380
2021-03-08
 587  12
381
Chapter 381
2021-03-10
 581  13
382
Chapter 382
2021-03-13
 555  15
383
Chapter 383
2021-03-15
 543  9
384
Chapter 384
2021-03-17
 561  14
385
Chapter 385
2021-03-20
 553  20
386
Chapter 386
2021-03-22
 569  19
387
Chapter 387
2021-03-24
 558  10
388
Chapter 388
2021-03-27
 548  15
389
Chapter 389
2021-03-29
 550  14
390
Chapter 390
2021-03-31
 546  12
391
Chapter 391
2021-04-03
 548  14
392
Chapter 392
2021-04-05
 522  15
393
Chapter 393
2021-04-07
 508  11
394
Chapter 394
2021-04-10
 513  12
395
Chapter 395
2021-04-12
 488  12
396
Chapter 396
2021-04-14
 512  8
397
Chapter 397
2021-04-17
 463  14
398
Chapter 398
2021-04-19
 458  19
399
Chapter 399
2021-04-21
 466  13
400
Chapter 400
2021-04-23
 435  13
401
Chapter 401
2021-04-23
 430  8
402
Chapter 402
2021-04-23
 456  7
403
Chapter 403
2021-04-23
 449  5
404
Chapter 404
2021-04-23
 440  5
405
Chapter 405
2021-04-23
 449  9
406
Chapter 406
2021-04-23
 435  5
407
Chapter 407
2021-04-23
 459  5
408
Chapter 408
2021-04-23
 476  7
409
Chapter 409
2021-04-23
 450  12
410
Chapter 410
2021-04-24
 477  12
411
Chapter 411
2021-04-26
 498  17
412
Chapter 412
2021-04-28
 504  22
413
Chapter 413
2021-05-01
 516  11
414
Chapter 414
2021-05-03
 500  15
415
Chapter 415
2021-05-05
 510  22
416
Chapter 416
2021-05-08
 489  15
417
Chapter 417
2021-05-10
 496  10
418
Chapter 418
2021-05-12
 477  12
419
Chapter 419
2021-05-15
 454  17
420
Chapter 420
2021-05-17
 440  12
421
Chapter 421
2021-05-19
 454  22
422
Chapter 422
2021-05-22
 455  17
423
Chapter 423
2021-05-24
 452  16
424
Chapter 424
2021-05-26
 439  16
425
Chapter 425
2021-05-29
 410  7
426
Chapter 426
2021-05-29
 392  7
427
Chapter 427
2021-05-29
 387  5
428
Chapter 428
2021-05-29
 396  4
429
Chapter 429
2021-05-29
 388  5
430
Chapter 430
2021-05-29
 401  10
431
Chapter 431
2021-05-29
 401  3
432
Chapter 432
2021-05-29
 406  5
433
Chapter 433
2021-05-29
 408  5
434
Chapter 434
2021-05-29
 386  4
435
Chapter 435
2021-05-29
 441  19
436
Chapter 436
2021-05-31
 424  19
437
Chapter 437
2021-06-02
 423  15
438
Chapter 438
2021-06-05
 401  18
439
Chapter 439
2021-06-07
 395  15
440
Chapter 440
2021-06-09
 387  21
441
Chapter 441
2021-06-12
 381  10
442
Chapter 442
2021-06-14
 392  15
443
Chapter 443
2021-06-16
 396  20
444
Chapter 444
2021-06-19
 374  11
445
Chapter 445
2021-06-21
 387  11
446
Chapter 446
2021-06-23
 387  17
447
Chapter 447
2021-06-26
 347  8
448
Chapter 448
2021-06-28
 370  29
449
Chapter 449
2021-06-30
 359  15
450
Chapter 450
2021-07-03
 353  17
451
Chapter 451
2021-07-05
 345  18
452
Chapter 452
2021-07-07
 352  23
453
Chapter 453
2021-07-10
 352  16
454
Chapter 454
2021-07-12
 351  18
455
Chapter 455
2021-07-14
 359  14
456
Chapter 456
2021-07-17
 364  23
457
Chapter 457
2021-07-19
 348  20
458
Chapter 458
2021-07-21
 354  27
459
Chapter 459
2021-07-24
 341  19
460
Chapter 460
2021-07-26
 344  28
461
Chapter 461
2021-07-28
 327  19
462
Chapter 462
2021-07-31
 316  20
463
Chapter 463
2021-08-02
 310  14
464
Chapter 464
2021-08-04
 314  14
465
Chapter 465
2021-08-07
 307  16
466
Chapter 466
2021-08-09
 289  20
467
Chapter 467
2021-08-11
 290  15
468
Chapter 468
2021-08-14
 281  17
469
Chapter 469
2021-08-16
 277  20
470
Chapter 470
2021-08-18
 274  18
471
Chapter 471
2021-08-21
 256  9
472
Chapter 472
2021-08-23
 250  12
473
Chapter 473
2021-08-25
 254  13
474
Chapter 474
2021-08-28
 262  23
475
Chapter 475
2021-08-30
 248  15
476
Chapter 476
2021-09-01
 244  28
477
Chapter 477
2021-09-04
 211  11
478
Chapter 478
2021-09-06
 205  10
479
Chapter 479
2021-09-08
 202  9
480
Chapter 480
2021-09-11
 197  7
481
Chapter 481
2021-09-13
 190  13
482
Chapter 482
2021-09-15
 181  8
483
Chapter 483
2021-09-18
 181  14
484
Chapter 484
2021-09-20
 171  7
485
Chapter 485
2021-09-22
 176  8
486
Chapter 486
2021-09-25
 172  8
487
Chapter 487
2021-09-27
 165  6
488
Chapter 488
2021-09-29
 173  7
489
Chapter 489
2021-10-02
 169  10
490
Chapter 490
2021-10-04
 168  14
491
Chapter 491
2021-10-06
 165  13
492
Chapter 492
2021-10-09
 170  11
493
Chapter 493
2021-10-11
 155  8
494
Chapter 494
2021-10-13
 143  7
495
Chapter 495
2021-10-16
 142  6
496
Chapter 496
2021-10-18
 134  11
497
Chapter 497
2021-10-20
 132  7
498
Chapter 498
2021-10-23
 113  6
499
Chapter 499
2021-10-25
 110  6
500
Chapter 500
2021-10-27
 39  3
Đề xuất liên quan
Yêu Thần Ký
Yêu Thần Ký
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Hệ thống/Dị giới/Lội ngược dòng/Hiền lành
Bách Luyện Thành Thần
Bách Luyện Thành Thần
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không/Hệ thống/Dị giới/Trừ tà/Tu tiên
Tinh Võ Thần Quyết
Tinh Võ Thần Quyết
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Mạo Hiểm/Hậu cung/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Đông Phương Huyền Huyễn/Cổ đại/Sảng văn/Lội ngược dòng
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play