Bá Đạo Tổng Tài Nhẹ Nhàng Yêu
Bá Đạo Tổng Tài Nhẹ Nhàng Yêu
Bá Đạo Tổng Tài Nhẹ Nhàng Yêu
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Xuyên Không / Tổng tài / Ngọt sủng / Đô thị / Drama / Trùng sinh báo thù / Chuyên sủng / Anh hùng cứu mỹ nhân / Dịu dàng
90.2M
4.9
Tên tác giả: Jemon Culture

Mẹ kế ức hiếp, gã đàn ông khốn nạn bạc tình, Nghiêm Sắt Sắt trùng sinh cố gắng xoay chuyển tình thế! Ơ,này Phó Đại thiếu, sao anh cứ lẽo đẽo theo tôi thế? Một kịch bản trùng sinh cuồng ngược trong trí tưởng tượng của Nghiêm Sắt Sắt lại biến thành tổng tài chiều vợ vô hạn. Truyện này do Jemon Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 163 chương    /    (96211)
 Đã cập nhật 163 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-11-09
 37.9k  2.6k
2
Chapter 2
2020-11-09
 30.6k  988
3
Chapter 3
2020-11-09
 29.2k  1.7k
4
Chapter 4
2020-11-09
 26.4k  466
5
Chapter 5
2020-11-09
 25.6k  531
6
Chapter 6
2020-11-09
 24.8k  377
7
Chapter 7
2020-11-09
 24.4k  404
8
Chapter 8
2020-11-09
 24.1k  364
9
Chapter 9
2020-11-09
 25.1k  577
10
Chapter 10
2020-11-09
 23.3k  378
11
Chapter 11
2020-11-11
 23.9k  598
12
Chapter 12
2020-11-13
 25.3k  837
13
Chapter 13
2020-11-18
 24.5k  1k
14
Chapter 14
2020-11-20
 24.9k  1.1k
15
Chapter 15
2020-11-25
 22.6k  1.1k
16
Chapter 16
2020-11-27
 23k  592
17
Chapter 17
2020-11-29
 23.6k  1.5k
18
Chapter 18
2020-11-29
 20.2k  352
19
Chapter 19
2020-11-29
 18.8k  425
20
Chapter 20
2020-11-29
 18.2k  311
21
Chapter 21
2020-11-29
 20.6k  382
22
Chapter 22
2020-11-29
 20.4k  934
23
Chapter 23
2020-11-29
 20.9k  1k
24
Chapter 24
2020-11-29
 19.7k  346
25
Chapter 25
2020-11-29
 18.1k  269
26
Chapter 26
2020-11-29
 20.9k  709
27
Chapter 27
2020-12-02
 20.2k  742
28
Chapter 28
2020-12-04
 21.2k  787
29
Chapter 29
2020-12-09
 23.2k  1.5k
30
Chapter 30
2020-12-11
 23.2k  956
31
Chapter 31
2020-12-16
 22k  1k
32
Chapter 32
2020-12-18
 20.1k  515
33
Chapter 33
2020-12-23
 20.8k  786
34
Chapter 34
2020-12-25
 18k  374
35
Chapter 35
2020-12-26
 17.9k  413
36
Chapter 36
2020-12-26
 18.7k  360
37
Chapter 37
2020-12-26
 17.6k  359
38
Chapter 38
2020-12-26
 18.4k  556
39
Chapter 39
2020-12-26
 19k  1.4k
40
Chapter 40
2020-12-26
 19.6k  682
41
Chapter 41
2020-12-26
 19.9k  759
42
Chapter 42
2020-12-26
 18.7k  568
43
Chapter 43
2020-12-26
 20.9k  916
44
Chapter 44
2020-12-30
 19k  831
45
Chapter 45
2021-01-01
 19.5k  602
46
Chapter 46
2021-01-08
 19.5k  659
47
Chapter 47
2021-01-13
 19.3k  995
48
Chapter 48
2021-01-15
 18.4k  554
49
Chapter 49
2021-01-20
 19.1k  458
50
Chapter 50
2021-01-22
 19k  773
51
Chapter 51
2021-01-27
 19.2k  796
52
Chapter 52
2021-01-29
 19.7k  506
53
Chapter 53
2021-02-03
 17.5k  288
54
Chapter 54
2021-02-05
 19.1k  594
55
Chapter 55
2021-02-10
 18.5k  591
56
Chapter 56
2021-02-12
 20.2k  966
57
Chapter 57
2021-02-17
 17k  454
58
Chapter 58
2021-02-19
 19.6k  823
59
Chapter 59
2021-02-24
 17.2k  377
60
Chapter 60
2021-02-26
 18.6k  769
61
Chapter 61
2021-03-03
 18.8k  815
62
Chapter 62
2021-03-05
 18.7k  821
63
Chapter 63
2021-03-10
 17.8k  2.2k
64
Chapter 64
2021-03-12
 18.2k  692
65
Chapter 65
2021-03-17
 16.7k  452
66
Chapter 66
2021-03-19
 16.9k  537
67
Chapter 67
2021-03-20
 15.7k  405
68
Chapter 68
2021-03-20
 14.4k  206
69
Chapter 69
2021-03-20
 15k  494
70
Chapter 70
2021-03-20
 14.3k  309
71
Chapter 71
2021-03-20
 14.5k  431
72
Chapter 72
2021-03-20
 15.1k  459
73
Chapter 73
2021-03-20
 17.3k  1.1k
74
Chapter 74
2021-03-24
 16.1k  533
75
Chapter 75
2021-03-26
 16.4k  517
76
Chapter 76
2021-03-31
 15.7k  469
77
Chapter 77
2021-04-02
 16.5k  550
78
Chapter 78
2021-04-07
 15.2k  533
79
Chapter 79
2021-04-09
 14.7k  382
80
Chapter 80
2021-04-14
 14.9k  372
81
Chapter 81
2021-04-16
 15.7k  428
82
Chapter 82
2021-04-18
 14k  507
83
Chapter 83
2021-04-18
 14.6k  938
84
Chapter 84
2021-04-18
 14.6k  1k
85
Chapter 85
2021-04-18
 14.6k  320
86
Chapter 86
2021-04-18
 14.8k  659
87
Chapter 87
2021-04-18
 14.4k  430
88
Chapter 88
2021-04-18
 15.2k  421
89
Chapter 89
2021-04-18
 16.5k  1.5k
90
Chapter 90
2021-04-18
 16.4k  468
91
Chapter 91
2021-04-18
 16.2k  608
92
Chapter 92
2021-04-21
 14.6k  675
93
Chapter 93
2021-04-23
 16.2k  999
94
Chapter 94
2021-04-28
 15.3k  545
95
Chapter 95
2021-04-30
 15.9k  648
96
Chapter 96
2021-05-05
 15.3k  536
97
Chapter 97
2021-05-07
 15.9k  714
98
Chapter 98
2021-05-12
 15.8k  813
99
Chapter 99
2021-05-14
 15.2k  705
100
Chapter 100
2021-05-19
 14.8k  937
101
Chapter 101
2021-05-21
 14.7k  792
102
Chapter 102
2021-05-26
 13.1k  704
103
Chapter 103
2021-05-28
 13.9k  801
104
Chapter 104
2021-06-02
 12.9k  375
105
Chapter 105
2021-06-04
 12.6k  545
106
Chapter 106
2021-06-09
 13.4k  565
107
Chapter 107
2021-06-11
 12.7k  568
108
Chapter 108
2021-06-12
 11.2k  205
109
Chapter 109
2021-06-12
 11.2k  176
110
Chapter 110
2021-06-12
 12k  252
111
Chapter 111
2021-06-12
 11.2k  316
112
Chapter 112
2021-06-12
 11.3k  230
113
Chapter 113
2021-06-12
 11.4k  209
114
Chapter 114
2021-06-12
 11.4k  223
115
Chapter 115
2021-06-12
 11.6k  230
116
Chapter 116
2021-06-12
 11.4k  194
117
Chapter 117
2021-06-12
 13.5k  696
118
Chapter 118
2021-06-16
 13.1k  661
119
Chapter 119
2021-06-18
 12.6k  589
120
Chapter 120
2021-06-23
 13k  835
121
Chapter 121
2021-06-25
 12.9k  1.1k
122
Chapter 122
2021-06-30
 12.4k  570
123
Chapter 123
2021-07-02
 12.7k  662
124
Chapter 124
2021-07-07
 12k  564
125
Chapter 125
2021-07-09
 12.1k  659
126
Chapter 126
2021-07-14
 12.2k  855
127
Chapter 127
2021-07-16
 12.5k  660
128
Chapter 128
2021-07-21
 11.2k  543
129
Chapter 129
2021-07-23
 10.9k  609
130
Chapter 130
2021-07-28
 10.2k  487
131
Chapter 131
2021-07-30
 10.3k  491
132
Chapter 132
2021-08-04
 10.2k  653
133
Chapter 133
2021-08-06
 9.8k  507
134
Chapter 134
2021-08-11
 9.8k  514
135
Chapter 135
2021-08-13
 9.8k  651
136
Chapter 136
2021-08-18
 9.2k  502
137
Chapter 137
2021-08-20
 9.3k  571
138
Chapter 138
2021-08-25
 8.4k  423
139
Chapter 139
2021-08-27
 8.7k  575
140
Chapter 140
2021-09-01
 8.1k  415
141
Chapter 141
2021-09-03
 7.8k  460
142
Chapter 142
2021-09-08
 7.3k  430
143
Chapter 143
2021-09-10
 7k  476
144
Chapter 144
2021-09-15
 5.5k  273
145
Chapter 145
2021-09-17
 5.7k  298
146
Chapter 146
2021-09-22
 5.4k  276
147
Chapter 147
2021-09-24
 5.8k  322
148
Chapter 148
2021-09-29
 5.4k  253
149
Chapter 149
2021-10-01
 4.7k  376
150
Chapter 150
2021-10-02
 4.1k  115
151
Chapter 151
2021-10-02
 4.2k  138
152
Chapter 152
2021-10-02
 3.7k  72
153
Chapter 153
2021-10-02
 3.7k  53
154
Chapter 154
2021-10-02
 4k  100
155
Chapter 155
2021-10-02
 3.8k  70
156
Chapter 156
2021-10-02
 3.9k  119
157
Chapter 157
2021-10-02
 3.6k  49
158
Chapter 158
2021-10-02
 3.4k  27
159
Chapter 159
2021-10-02
 4.6k  255
160
Chapter 160
2021-10-06
 4.2k  284
161
Chapter 161
2021-10-08
 4.3k  320
162
Chapter 162
2021-10-13
 3.9k  318
163
Chapter 163
2021-10-15
 3.6k  306
Đề xuất liên quan
Nhập Cốt Noãn Hôn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Bá đạo/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Shota/Mẹ đơn thân/Hoàng tử
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Trốn cưới/Ngạo mạn/Quân phiệt
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Bá đạo/Có em bé/Trốn cưới/419/Nghe lời
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play