Tiếp tục cập nhật
0
Tên tác giả:

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 101 chương    /    (68098)
 Đã cập nhật 101 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-02-13
 27.1k  1.7k
2
Chapter 2
2020-02-13
 21.7k  913
3
Chapter 3
2020-02-13
 20.4k  614
4
Chapter 4
2020-02-13
 21k  733
5
Chapter 5
2020-02-13
 21k  567
6
Chapter 6
2020-02-13
 19.9k  977
7
Chapter 7
2020-02-13
 20k  1k
8
Chapter 8
2020-02-13
 19.9k  657
9
Chapter 9
2020-02-13
 18.9k  749
10
Chapter 10
2020-02-13
 18.4k  496
11
Chapter 11
2020-02-13
 17.9k  542
12
Chapter 12
2020-02-13
 17.7k  431
13
Chapter 13
2020-02-13
 17.2k  697
14
Chapter 14
2020-02-13
 16.4k  297
15
Chapter 15
2020-02-13
 17.3k  773
16
Chapter 16
2020-02-13
 18.2k  1.3k
17
Chapter 17
2020-02-13
 16.8k  518
18
Chapter 18
2020-02-13
 17.5k  1.3k
19
Chapter 19
2020-02-13
 16.6k  210
20
Chapter 20
2020-02-13
 19.5k  835
21
Chapter 21
2020-02-16
 17.8k  437
22
Chapter 22
2020-02-17
 18.2k  682
23
Chapter 23
2020-02-19
 18.8k  577
24
Chapter 24
2020-02-23
 16.8k  535
25
Chapter 25
2020-02-24
 17.1k  1.6k
26
Chapter 26
2020-02-26
 18k  940
27
Chapter 27
2020-03-01
 18.3k  786
28
Chapter 28
2020-03-02
 19.6k  1.6k
29
Chapter 29
2020-03-03
 18.1k  653
30
Chapter 30
2020-03-04
 18.5k  952
31
Chapter 31
2020-03-05
 17.2k  374
32
Chapter 32
2020-03-06
 17.5k  461
33
Chapter 33
2020-03-07
 19.4k  1.1k
34
Chapter 34
2020-03-07
 15.8k  623
35
Chapter 35
2020-03-07
 15.7k  348
36
Chapter 36
2020-03-07
 15.7k  283
37
Chapter 37
2020-03-07
 15.9k  341
38
Chapter 38
2020-03-07
 15k  294
39
Chapter 39
2020-03-07
 15.6k  370
40
Chapter 40
2020-03-07
 14.6k  235
41
Chapter 41
2020-03-07
 14k  118
42
Chapter 42
2020-03-07
 14.3k  207
43
Chapter 43
2020-03-07
 15.4k  263
44
Chapter 44
2020-03-07
 15k  535
45
Chapter 45
2020-03-07
 15k  442
46
Chapter 46
2020-03-07
 14.5k  230
47
Chapter 47
2020-03-07
 14.7k  267
48
Chapter 48
2020-03-07
 15k  388
49
Chapter 49
2020-03-07
 14.2k  626
50
Chapter 50
2020-03-07
 14.2k  185
51
Chapter 51
2020-03-07
 14.5k  250
52
Chapter 52
2020-03-07
 14.5k  263
53
Chapter 53
2020-03-07
 16.5k  607
54
Chapter 54
2020-03-09
 15.7k  686
55
Chapter 55
2020-03-10
 17.9k  1.4k
56
Chapter 56
2020-03-11
 15.4k  421
57
Chapter 57
2020-03-12
 16.9k  769
58
Chapter 58
2020-03-13
 17.1k  621
59
Chapter 59
2020-03-14
 18.7k  1.8k
60
Chapter 60
2020-03-15
 17k  1.2k
61
Chapter 61
2020-03-16
 18.4k  970
62
Chapter 62
2020-03-17
 16.8k  617
63
Chapter 63
2020-03-18
 16.8k  643
64
Chapter 64
2020-03-19
 16.9k  1.8k
65
Chapter 65
2020-03-21
 17.3k  1.1k
66
Chapter 66
2020-03-25
 15.3k  637
67
Chapter 67
2020-03-26
 16.1k  876
68
Chapter 68
2020-03-28
 16.8k  874
69
Chapter 69
2020-04-01
 13.9k  505
70
Chapter 70
2020-04-02
 16k  497
71
Chapter 71
2020-04-04
 15.6k  830
72
Chapter 72
2020-04-08
 14.1k  333
73
Chapter 73
2020-04-09
 15.3k  818
74
Chapter 74
2020-04-11
 15.3k  1.3k
75
Chapter 75
2020-04-15
 13.5k  331
76
Chapter 76
2020-04-16
 15.5k  1.3k
77
Chapter 77
2020-04-18
 14.5k  358
78
Chapter 78
2020-04-22
 14k  477
79
Chapter 79
2020-04-23
 14.3k  323
80
Chapter 80
2020-04-25
 15.1k  379
81
Chapter 81
2020-04-29
 12.7k  256
82
Chapter 82
2020-04-30
 13.2k  308
83
Chapter 83
2020-05-02
 14.9k  585
84
Chapter 84
2020-05-06
 12.2k  175
85
Chapter 85
2020-05-07
 12.8k  218
86
Chapter 86
2020-05-09
 13.5k  683
87
Chapter 87
2020-05-13
 12.7k  298
88
Chapter 88
2020-05-14
 12.3k  428
89
Chapter 89
2020-05-16
 13.5k  514
90
Chapter 90
2020-05-20
 11.6k  169
91
Chapter 91
2020-05-21
 11.8k  247
92
Chapter 92
2020-05-23
 12k  192
93
Chapter 93
2020-05-27
 11.3k  158
94
Chapter 94
2020-05-31
 12k  719
95
Chapter 95
2020-06-03
 10.9k  265
96
Chapter 96
2020-06-10
 11.3k  523
97
Chapter 97
2020-06-17
 11.7k  638
98
Chapter 98
2020-06-24
 11.7k  386
99
Chapter 99
2020-07-01
 11k  360
100
Chapter 100
2020-07-08
 12.2k  406
101
Chapter 101
2020-07-18
 21.4k  6k
Đề xuất liên quan
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gặp gỡ cẩu huyết/419/Chiếm hữu cao
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Số mệnh/419/Gái ngoan
Nụ Hôn Của Tổng Tài
Nụ Hôn Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Thiếu Soái Quốc Dân Yêu Tôi
Thiếu Soái Quốc Dân Yêu Tôi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play